sim đẹp năm sinh

Sim Mobifone Năm 1999 Kỷ Mão Mệnh Thổ, Thành đầu thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
07838419993,200,000
3.840.000
Sim 0783841999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07645819993,300,000
3.960.000
Sim 0764581999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07834719993,300,000
3.960.000
Sim 0783471999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
471999 Mobifone
Đặt mua
07672419993,500,000
4.200.000
Sim 0767241999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07737419993,500,000
4.200.000
Sim 0773741999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07834319993,500,000
4.200.000
Sim 0783431999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
31999 Mobifone
Đặt mua
07844819993,500,000
4.200.000
Sim 0784481999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
481999 Mobifone
Đặt mua
07846919993,500,000
4.200.000
Sim 0784691999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07848219993,500,000
4.200.000
Sim 0784821999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07855419993,500,000
4.200.000
Sim 0785541999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
41999 Mobifone
Đặt mua
07955319993,500,000
4.200.000
Sim 0795531999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
531999 Mobifone
Đặt mua
07785419993,500,000
4.200.000
Sim 0778541999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07068419993,500,000
4.200.000
Sim 0706841999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07840219993,500,000
4.200.000
Sim 0784021999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
21999 Mobifone
Đặt mua
07699419993,500,000
4.200.000
Sim 0769941999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
941999 Mobifone
Đặt mua
07034319993,700,000
4.440.000
Sim 0703431999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07944719993,800,000
4.560.000
Sim 0794471999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07984519993,900,000
4.680.000
Sim 0798451999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51999 Mobifone
Đặt mua
07754219993,900,000
4.680.000
Sim 0775421999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
421999 Mobifone
Đặt mua
07643119993,920,000
4.700.000
Sim 0764311999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07642119994,000,000
4.800.000
Sim 0764211999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07699719994,000,000
4.800.000
Sim 0769971999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
71999 Mobifone
Đặt mua
07736219994,000,000
4.800.000
Sim 0773621999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
621999 Mobifone
Đặt mua
07739319994,000,000
4.800.000
Sim 0773931999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07749319994,000,000
4.800.000
Sim 0774931999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07769519994,000,000
4.800.000
Sim 0776951999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51999 Mobifone
Đặt mua
07769819994,000,000
4.800.000
Sim 0776981999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
981999 Mobifone
Đặt mua
07787519994,000,000
4.800.000
Sim 0778751999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07796719994,000,000
4.800.000
Sim 0779671999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07797819994,000,000
4.800.000
Sim 0779781999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07835019994,000,000
4.800.000
Sim 0783501999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
501999 Mobifone
Đặt mua
07964219994,000,000
4.800.000
Sim 0796421999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07849019994,000,000
4.800.000
Sim 0784901999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07646919994,000,000
4.800.000
Sim 0764691999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
91999 Mobifone
Đặt mua
07946219994,000,000
4.800.000
Sim 0794621999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
621999 Mobifone
Đặt mua
07945219994,000,000
4.800.000
Sim 0794521999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07646019994,200,000
5.040.000
Sim 0764601999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07964019994,300,000
5.160.000
Sim 0796401999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
01999 Mobifone
Đặt mua
07654419994,460,000
5.350.000
Sim 0765441999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
441999 Mobifone
Đặt mua
07039819994,460,000
5.350.000
Sim 0703981999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07982519994,460,000
5.350.000
Sim 0798251999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07767519994,460,000
5.350.000
Sim 0776751999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51999 Mobifone
Đặt mua
07084319994,500,000
5.400.000
Sim 0708431999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
431999 Mobifone
Đặt mua
07683719994,500,000
5.400.000
Sim 0768371999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07683019994,500,000
5.400.000
Sim 0768301999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07753819994,500,000
5.400.000
Sim 0775381999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07752319994,500,000
5.400.000
Sim 0775231999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
231999 Mobifone
Đặt mua
07752019994,500,000
5.400.000
Sim 0775201999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07058619994,500,000
5.400.000
Sim 0705861999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07883019994,500,000
5.400.000
Sim 0788301999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
01999 Mobifone
Đặt mua
07057219994,500,000
5.400.000
Sim 0705721999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
721999 Mobifone
Đặt mua
07057419994,500,000
5.400.000
Sim 0705741999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07876219994,500,000
5.400.000
Sim 0787621999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07834619994,500,000
5.400.000
Sim 0783461999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
61999 Mobifone
Đặt mua
07937519994,600,000
5.520.000
Sim 0793751999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
751999 Mobifone
Đặt mua
07927419994,700,000
5.640.000
Sim 0792741999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07874019994,700,000
5.640.000
Sim 0787401999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07759819994,730,000
5.680.000
Sim 0775981999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07684219994,800,000
5.760.000
Sim 0768421999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
421999 Mobifone
Đặt mua
07684819994,800,000
5.760.000
Sim 0768481999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
07782719994,800,000
5.760.000
Sim 0778271999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
07984119994,900,000
5.880.000
Sim 0798411999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
11999 Mobifone
Đặt mua
07970419994,900,000
5.880.000
Sim 0797041999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
041999 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Năm 1999 Kỷ Mão Mệnh Thổ, Thành đầu thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Anh
  Đặt sim: 09647...52
  Vào lúc: 22:55 19/9/2020

  Nguyễn Đức Đạt
  Đặt sim: 08876...28
  Vào lúc: 22:52 19/9/2020

  Lê Thị Tuyết
  Đặt sim: 09633...99
  Vào lúc: 22:50 19/9/2020

  Nguyễn Minh Tùng
  Đặt sim: 01248...92
  Vào lúc: 22:46 19/9/2020

  Trần Duy Cương
  Đặt sim: 01260...27
  Vào lúc: 22:44 19/9/2020

  Lê Duy Nam
  Đặt sim: 01223...17
  Vào lúc: 22:41 19/9/2020

  Huỳnh Diệp Linh
  Đặt sim: 01286...89
  Vào lúc: 22:37 19/9/2020

  Trần Minh Lâm
  Đặt sim: 01254...90
  Vào lúc: 22:35 19/9/2020

  Lê Đức Huy
  Đặt sim: 01280...59
  Vào lúc: 22:32 19/9/2020

  Nguyễn Minh Anh
  Đặt sim: 09811...88
  Vào lúc: 22:28 19/9/2020

  Phan Trung Ninh
  Đặt sim: 01224...79
  Vào lúc: 22:26 19/9/2020

  Ngô Đức Hưng
  Đặt sim: 09057...74
  Vào lúc: 22:22 19/9/2020

  Nguyễn Duy Thuận
  Đặt sim: 09645...17
  Vào lúc: 22:20 19/9/2020

  Phan Văn Đăng
  Đặt sim: 09673...73
  Vào lúc: 22:16 19/9/2020

  Trần Chí Quang
  Đặt sim: 01251...77
  Vào lúc: 22:14 19/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.