sim đẹp năm sinh

Sim Mobifone Năm 1999 Kỷ Mão Mệnh Thổ, Thành đầu thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
093478199911,410,000
13.690.000
Sim 0934781999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093245199912,230,000
14.680.000
Sim 0932451999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51999 Mobifone
Đặt mua
093634199913,500,000
16.200.000
Sim 0936341999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
341999 Mobifone
Đặt mua
093280199914,880,000
17.860.000
Sim 0932801999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
093753199914,880,000
17.860.000
Sim 0937531999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093644199914,880,000
17.860.000
Sim 0936441999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
41999 Mobifone
Đặt mua
093560199915,700,000
18.840.000
Sim 0935601999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
601999 Mobifone
Đặt mua
093127199916,530,000
19.840.000
Sim 0931271999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
093726199916,530,000
19.840.000
Sim 0937261999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
090425199917,360,000
20.830.000
Sim 0904251999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51999 Mobifone
Đặt mua
093224199920,410,000
24.490.000
Sim 0932241999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
241999 Mobifone
Đặt mua
093605199920,660,000
24.790.000
Sim 0936051999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
090294199920,660,000
24.790.000
Sim 0902941999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
090634199920,660,000
24.790.000
Sim 0906341999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
41999 Mobifone
Đặt mua
093145199920,660,000
24.790.000
Sim 0931451999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
451999 Mobifone
Đặt mua
093748199920,660,000
24.790.000
Sim 0937481999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
093754199920,660,000
24.790.000
Sim 0937541999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093843199920,660,000
24.790.000
Sim 0938431999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
31999 Mobifone
Đặt mua
093846199920,660,000
24.790.000
Sim 0938461999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
461999 Mobifone
Đặt mua
093847199920,660,000
24.790.000
Sim 0938471999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
093854199920,660,000
24.790.000
Sim 0938541999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093864199920,660,000
24.790.000
Sim 0938641999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
41999 Mobifone
Đặt mua
093894199920,660,000
24.790.000
Sim 0938941999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
941999 Mobifone
Đặt mua
090704199923,140,000
27.770.000
Sim 0907041999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
093893199923,140,000
27.770.000
Sim 0938931999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093685199923,760,000
28.510.000
Sim 0936851999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51999 Mobifone
Đặt mua
090528199923,970,000
28.760.000
Sim 0905281999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
281999 Mobifone
Đặt mua
093276199924,790,000
29.750.000
Sim 0932761999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
093346199924,790,000
29.750.000
Sim 0933461999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093750199924,790,000
29.750.000
Sim 0937501999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
01999 Mobifone
Đặt mua
093752199924,790,000
29.750.000
Sim 0937521999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
521999 Mobifone
Đặt mua
093875199924,790,000
29.750.000
Sim 0938751999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
093130199924,790,000
29.750.000
Sim 0931301999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093180199924,790,000
29.750.000
Sim 0931801999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
01999 Mobifone
Đặt mua
090844199928,930,000
34.720.000
Sim 0908441999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
441999 Mobifone
Đặt mua
090603199928,930,000
34.720.000
Sim 0906031999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
090177199928,930,000
34.720.000
Sim 0901771999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
090575199928,930,000
34.720.000
Sim 0905751999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51999 Mobifone
Đặt mua
090523199929,750,000
35.700.000
Sim 0905231999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
231999 Mobifone
Đặt mua
090130199929,750,000
35.700.000
Sim 0901301999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
093755199931,410,000
37.690.000
Sim 0937551999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
090803199932,230,000
38.680.000
Sim 0908031999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
31999 Mobifone
Đặt mua
093856199932,230,000
38.680.000
Sim 0938561999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
561999 Mobifone
Đặt mua
093895199932,230,000
38.680.000
Sim 0938951999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
090637199933,060,000
39.670.000
Sim 0906371999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
090670199933,060,000
39.670.000
Sim 0906701999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
01999 Mobifone
Đặt mua
090183199933,060,000
39.670.000
Sim 0901831999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
831999 Mobifone
Đặt mua
093536199936,370,000
43.640.000
Sim 0935361999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
093108199937,190,000
44.630.000
Sim 0931081999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
090139199938,020,000
45.620.000
Sim 0901391999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
91999 Mobifone
Đặt mua
090133199938,020,000
45.620.000
Sim 0901331999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
331999 Mobifone
Đặt mua
090131199941,320,000
49.580.000
Sim 0901311999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
090266199946,000,000
55.200.000
Sim 0902661999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093501199949,590,000
59.510.000
Sim 0935011999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
11999 Mobifone
Đặt mua
090968199951,660,000
61.990.000
Sim 0909681999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
681999 Mobifone
Đặt mua
090979199953,720,000
64.460.000
Sim 0909791999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
090950199953,720,000
64.460.000
Sim 0909501999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093456199957,030,000
68.440.000
Sim 0934561999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
61999 Mobifone
Đặt mua
090933199965,000,000
78.000.000
Sim 0909331999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
331999 Mobifone
Đặt mua
090379199986,780,000
104.140.000
Sim 0903791999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
0936111999237,620,000
285.140.000
Sim 0936111999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
0902111999314,070,000
376.880.000
Sim 0902111999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
11999 Mobifone
Đặt mua
08965419994,220,000
5.060.000
Sim 0896541999 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
541999 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Năm 1999 Kỷ Mão Mệnh Thổ, Thành đầu thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.