sim đẹp năm sinh

Sim Năm Sinh Năm 1980 Canh Thân Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0937501980730,000
880.000
Sim 0937501980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
0966031980760,000
910.000
Sim 0966031980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31980 Viettel
Đặt mua
0949311980900,000
1.080.000
Sim 0949311980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311980 Vinaphone
Đặt mua
0949841980900,000
1.080.000
Sim 0949841980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
0914671980930,000
1.120.000
Sim 0914671980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0937531980950,000
1.140.000
Sim 0937531980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31980 Mobifone
Đặt mua
0937541980950,000
1.140.000
Sim 0937541980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
541980 Mobifone
Đặt mua
0937651980950,000
1.140.000
Sim 0937651980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
0938461980950,000
1.140.000
Sim 0938461980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
0938541980950,000
1.140.000
Sim 0938541980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Mobifone
Đặt mua
0935201980950,000
1.140.000
Sim 0935201980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
201980 Mobifone
Đặt mua
0931901980950,000
1.140.000
Sim 0931901980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
0967301980950,000
1.140.000
Sim 0967301980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
0943041980980,000
1.180.000
Sim 0943041980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09334919801,000,000
1.200.000
Sim 0933491980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491980 Mobifone
Đặt mua
09451719801,000,000
1.200.000
Sim 0945171980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09346019801,030,000
1.240.000
Sim 0934601980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09497219801,030,000
1.240.000
Sim 0949721980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21980 Vinaphone
Đặt mua
09367419801,030,000
1.240.000
Sim 0936741980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
741980 Mobifone
Đặt mua
09342319801,030,000
1.240.000
Sim 0934231980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09045319801,030,000
1.240.000
Sim 0904531980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09076019801,030,000
1.240.000
Sim 0907601980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01980 Mobifone
Đặt mua
09342719801,040,000
1.250.000
Sim 0934271980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
271980 Mobifone
Đặt mua
09391719801,040,000
1.250.000
Sim 0939171980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09390619801,040,000
1.250.000
Sim 0939061980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09392019801,040,000
1.250.000
Sim 0939201980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01980 Mobifone
Đặt mua
09053419801,060,000
1.270.000
Sim 0905341980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341980 Mobifone
Đặt mua
09052119801,060,000
1.270.000
Sim 0905211980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09357619801,060,000
1.270.000
Sim 0935761980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09053119801,060,000
1.270.000
Sim 0905311980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11980 Mobifone
Đặt mua
09375119801,100,000
1.320.000
Sim 0937511980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511980 Mobifone
Đặt mua
09063719801,100,000
1.320.000
Sim 0906371980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09385719801,100,000
1.320.000
Sim 0938571980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09380219801,100,000
1.320.000
Sim 0938021980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21980 Mobifone
Đặt mua
09077419801,100,000
1.320.000
Sim 0907741980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
741980 Mobifone
Đặt mua
09334019801,100,000
1.320.000
Sim 0933401980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09473519801,100,000
1.320.000
Sim 0947351980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09365319801,100,000
1.320.000
Sim 0936531980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31980 Mobifone
Đặt mua
09494219801,100,000
1.320.000
Sim 0949421980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421980 Vinaphone
Đặt mua
09495119801,100,000
1.320.000
Sim 0949511980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09389419801,100,000
1.320.000
Sim 0938941980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09036719801,100,000
1.320.000
Sim 0903671980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71980 Mobifone
Đặt mua
09094719801,100,000
1.320.000
Sim 0909471980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
471980 Mobifone
Đặt mua
09069219801,100,000
1.320.000
Sim 0906921980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09013919801,100,000
1.320.000
Sim 0901391980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09063219801,100,000
1.320.000
Sim 0906321980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21980 Mobifone
Đặt mua
09318219801,100,000
1.320.000
Sim 0931821980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
821980 Mobifone
Đặt mua
09314019801,100,000
1.320.000
Sim 0931401980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
09327119801,100,000
1.320.000
Sim 0932711980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09340019801,100,000
1.320.000
Sim 0934001980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01980 Mobifone
Đặt mua
09342619801,100,000
1.320.000
Sim 0934261980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
261980 Mobifone
Đặt mua
09437619801,100,000
1.320.000
Sim 0943761980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09086419801,200,000
1.440.000
Sim 0908641980 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
09479419801,200,000
1.440.000
Sim 0947941980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09494619801,200,000
1.440.000
Sim 0949461980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
461980 Vinaphone
Đặt mua
09463219801,200,000
1.440.000
Sim 0946321980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09441719801,200,000
1.440.000
Sim 0944171980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09464119801,200,000
1.440.000
Sim 0946411980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11980 Vinaphone
Đặt mua
09476319801,200,000
1.440.000
Sim 0947631980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
631980 Vinaphone
Đặt mua
09464919801,200,000
1.440.000
Sim 0946491980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09489319801,200,000
1.440.000
Sim 0948931980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09387519801,200,000
1.440.000
Sim 0938751980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51980 Mobifone
Đặt mua
09374019801,220,000
1.460.000
Sim 0937401980 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
401980 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1980 Canh Thân Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Kim Dương
  Đặt sim: 09362...76
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Phan Đức Hải
  Đặt sim: 09153...37
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Văn Hiển
  Đặt sim: 09146...93
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 09356...81
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Tường Nhàn
  Đặt sim: 09776...16
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Trần Duy Sơn
  Đặt sim: 01687...49
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Ngô Trung Luân
  Đặt sim: 08816...27
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Lê Duy Hung
  Đặt sim: 01214...12
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Trần Kim Thi
  Đặt sim: 09813...47
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Nguyễn Kim Nguyệt
  Đặt sim: 08841...23
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Nguyễn Đức Khang
  Đặt sim: 01643...56
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Minh Thái
  Đặt sim: 01679...51
  Vào lúc: 22:22 16/10/2021

  Ngô Minh Tiến
  Đặt sim: 01292...16
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 09751...58
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Huỳnh Văn Nam
  Đặt sim: 01296...78
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.