sim đẹp năm sinh

Sim Năm Sinh Năm 2004 Giáp Thân Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0943922004400,000
480.000
Sim 0943922004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
0934462004600,000
720.000
Sim 0934462004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62004 Mobifone
Đặt mua
0914872004700,000
840.000
Sim 0914872004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
872004 Vinaphone
Đặt mua
0944182004700,000
840.000
Sim 0944182004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
0947432004750,000
900.000
Sim 0947432004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
0944842004750,000
900.000
Sim 0944842004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42004 Vinaphone
Đặt mua
0934172004780,000
940.000
Sim 0934172004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
172004 Mobifone
Đặt mua
0906462004780,000
940.000
Sim 0906462004 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Mobifone
Đặt mua
0935432004780,000
940.000
Sim 0935432004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Mobifone
Đặt mua
0949952004780,000
940.000
Sim 0949952004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52004 Vinaphone
Đặt mua
0947942004780,000
940.000
Sim 0947942004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
942004 Vinaphone
Đặt mua
0943312004780,000
940.000
Sim 0943312004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
0943372004780,000
940.000
Sim 0943372004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
0944472004780,000
940.000
Sim 0944472004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72004 Vinaphone
Đặt mua
0946342004780,000
940.000
Sim 0946342004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
342004 Vinaphone
Đặt mua
0944172004780,000
940.000
Sim 0944172004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
0945322004780,000
940.000
Sim 0945322004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
0949762004780,000
940.000
Sim 0949762004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62004 Vinaphone
Đặt mua
0946692004780,000
940.000
Sim 0946692004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
692004 Vinaphone
Đặt mua
0946542004800,000
960.000
Sim 0946542004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
0946502004800,000
960.000
Sim 0946502004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
0904132004800,000
960.000
Sim 0904132004 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32004 Mobifone
Đặt mua
0946142004800,000
960.000
Sim 0946142004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
142004 Vinaphone
Đặt mua
0963502004800,000
960.000
Sim 0963502004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Viettel
Đặt mua
0937832004800,000
960.000
Sim 0937832004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Mobifone
Đặt mua
0937842004800,000
960.000
Sim 0937842004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42004 Mobifone
Đặt mua
0936192004830,000
1.000.000
Sim 0936192004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
192004 Mobifone
Đặt mua
0969502004830,000
1.000.000
Sim 0969502004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Viettel
Đặt mua
0945782004860,000
1.030.000
Sim 0945782004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
0938462004870,000
1.040.000
Sim 0938462004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62004 Mobifone
Đặt mua
0981072004870,000
1.040.000
Sim 0981072004 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
072004 Viettel
Đặt mua
0943872004870,000
1.040.000
Sim 0943872004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
0943632004870,000
1.040.000
Sim 0943632004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
0944322004870,000
1.040.000
Sim 0944322004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22004 Vinaphone
Đặt mua
0943572004870,000
1.040.000
Sim 0943572004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
572004 Vinaphone
Đặt mua
0949722004870,000
1.040.000
Sim 0949722004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
0933982004870,000
1.040.000
Sim 0933982004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Mobifone
Đặt mua
0909752004870,000
1.040.000
Sim 0909752004 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52004 Mobifone
Đặt mua
0975922004870,000
1.040.000
Sim 0975922004 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
922004 Viettel
Đặt mua
0942642004870,000
1.040.000
Sim 0942642004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
0945262004870,000
1.040.000
Sim 0945262004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
0944832004870,000
1.040.000
Sim 0944832004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32004 Vinaphone
Đặt mua
0942732004870,000
1.040.000
Sim 0942732004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
732004 Vinaphone
Đặt mua
0947532004870,000
1.040.000
Sim 0947532004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
0948952004870,000
1.040.000
Sim 0948952004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
0944922004870,000
1.040.000
Sim 0944922004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22004 Vinaphone
Đặt mua
0908932004870,000
1.040.000
Sim 0908932004 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
932004 Mobifone
Đặt mua
0938302004870,000
1.040.000
Sim 0938302004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Mobifone
Đặt mua
0933562004870,000
1.040.000
Sim 0933562004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Mobifone
Đặt mua
0975702004870,000
1.040.000
Sim 0975702004 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02004 Viettel
Đặt mua
0967322004870,000
1.040.000
Sim 0967322004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
322004 Viettel
Đặt mua
0934502004870,000
1.040.000
Sim 0934502004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Mobifone
Đặt mua
0936752004870,000
1.040.000
Sim 0936752004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Mobifone
Đặt mua
0936852004870,000
1.040.000
Sim 0936852004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52004 Mobifone
Đặt mua
0964612004870,000
1.040.000
Sim 0964612004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
612004 Viettel
Đặt mua
0965272004870,000
1.040.000
Sim 0965272004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Viettel
Đặt mua
0908902004870,000
1.040.000
Sim 0908902004 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Mobifone
Đặt mua
0937422004870,000
1.040.000
Sim 0937422004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22004 Mobifone
Đặt mua
0937642004870,000
1.040.000
Sim 0937642004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
642004 Mobifone
Đặt mua
0948552004870,000
1.040.000
Sim 0948552004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
0948052004870,000
1.040.000
Sim 0948052004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
0946012004870,000
1.040.000
Sim 0946012004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12004 Vinaphone
Đặt mua
0945872004870,000
1.040.000
Sim 0945872004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
872004 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 2004 Giáp Thân Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Kim Thơ
  Đặt sim: 01245...82
  Vào lúc: 19:55 9/12/2019

  Lê Minh Tùng
  Đặt sim: 09325...11
  Vào lúc: 19:52 9/12/2019

  Phan Ngọc Lệ
  Đặt sim: 09760...81
  Vào lúc: 19:49 9/12/2019

  Nguyễn Minh Tuấn
  Đặt sim: 01682...40
  Vào lúc: 19:46 9/12/2019

  Nguyễn Thục Tuyết
  Đặt sim: 09157...71
  Vào lúc: 19:43 9/12/2019

  Phan Ngọc Trang
  Đặt sim: 09385...92
  Vào lúc: 19:40 9/12/2019

  Ngô Phương Thư
  Đặt sim: 09078...49
  Vào lúc: 19:37 9/12/2019

  Trần Chí Long
  Đặt sim: 08816...18
  Vào lúc: 19:34 9/12/2019

  Lê Thục Thy
  Đặt sim: 01288...25
  Vào lúc: 19:32 9/12/2019

  Nguyễn Chí Hải
  Đặt sim: 08867...89
  Vào lúc: 19:29 9/12/2019

  Phạm Chí Khang
  Đặt sim: 09781...54
  Vào lúc: 19:25 9/12/2019

  Phan Trung Hải
  Đặt sim: 01624...83
  Vào lúc: 19:23 9/12/2019

  Nguyễn Đức Hoàng
  Đặt sim: 09383...39
  Vào lúc: 19:20 9/12/2019

  Nguyễn Chí Tuấn
  Đặt sim: 01682...15
  Vào lúc: 19:17 9/12/2019

  Huỳnh Duy Nhật
  Đặt sim: 09157...22
  Vào lúc: 19:13 9/12/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.