sim đẹp năm sinh

Sim Năm Sinh Năm 2004 Giáp Thân Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09485520041,000,000
1.200.000
Sim 0948552004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
09454820041,200,000
1.440.000
Sim 0945482004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82004 Vinaphone
Đặt mua
09438420041,200,000
1.440.000
Sim 0943842004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
842004 Vinaphone
Đặt mua
09184520041,400,000
1.680.000
Sim 0918452004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
09649120041,500,000
1.800.000
Sim 0964912004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Viettel
Đặt mua
09657420041,500,000
1.800.000
Sim 0965742004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42004 Viettel
Đặt mua
09689520041,500,000
1.800.000
Sim 0968952004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952004 Viettel
Đặt mua
09498520041,500,000
1.800.000
Sim 0949852004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
09498320041,500,000
1.800.000
Sim 0949832004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
09451620041,500,000
1.800.000
Sim 0945162004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62004 Vinaphone
Đặt mua
09451420041,500,000
1.800.000
Sim 0945142004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
142004 Vinaphone
Đặt mua
09048120041,800,000
2.160.000
Sim 0904812004 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Mobifone
Đặt mua
09873020041,800,000
2.160.000
Sim 0987302004 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Viettel
Đặt mua
09159620041,900,000
2.280.000
Sim 0915962004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62004 Vinaphone
Đặt mua
09164320042,000,000
2.400.000
Sim 0916432004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432004 Vinaphone
Đặt mua
09653420042,200,000
2.640.000
Sim 0965342004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Viettel
Đặt mua
09146520042,400,000
2.880.000
Sim 0914652004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
09187520042,400,000
2.880.000
Sim 0918752004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52004 Vinaphone
Đặt mua
09187120042,400,000
2.880.000
Sim 0918712004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
712004 Vinaphone
Đặt mua
09186920042,400,000
2.880.000
Sim 0918692004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
09153820042,400,000
2.880.000
Sim 0915382004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
09153720042,400,000
2.880.000
Sim 0915372004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72004 Vinaphone
Đặt mua
09498920042,500,000
3.000.000
Sim 0949892004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
892004 Vinaphone
Đặt mua
09159320042,500,000
3.000.000
Sim 0915932004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
09159120042,500,000
3.000.000
Sim 0915912004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
09155420042,500,000
3.000.000
Sim 0915542004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42004 Vinaphone
Đặt mua
09154120042,500,000
3.000.000
Sim 0915412004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
412004 Vinaphone
Đặt mua
09162120042,500,000
3.000.000
Sim 0916212004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
09123320042,800,000
3.360.000
Sim 0912332004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
09494320042,800,000
3.360.000
Sim 0949432004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32004 Vinaphone
Đặt mua
09493920042,800,000
3.360.000
Sim 0949392004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
392004 Vinaphone
Đặt mua
09365620043,000,000
3.600.000
Sim 0936562004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Mobifone
Đặt mua
09882920043,000,000
3.600.000
Sim 0988292004 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Viettel
Đặt mua
09730320043,000,000
3.600.000
Sim 0973032004 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32004 Viettel
Đặt mua
09856920043,000,000
3.600.000
Sim 0985692004 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
692004 Viettel
Đặt mua
09195720043,100,000
3.720.000
Sim 0919572004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
09191720043,100,000
3.720.000
Sim 0919172004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
09169520043,100,000
3.720.000
Sim 0916952004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52004 Vinaphone
Đặt mua
09167220043,100,000
3.720.000
Sim 0916722004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
722004 Vinaphone
Đặt mua
09137120043,100,000
3.720.000
Sim 0913712004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
09127720043,100,000
3.720.000
Sim 0912772004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
09443320043,100,000
3.720.000
Sim 0944332004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32004 Vinaphone
Đặt mua
09442220043,100,000
3.720.000
Sim 0944222004 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
222004 Vinaphone
Đặt mua
09198420043,100,000
3.720.000
Sim 0919842004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
09192920043,100,000
3.720.000
Sim 0919292004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Vinaphone
Đặt mua
09187820043,100,000
3.720.000
Sim 0918782004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82004 Vinaphone
Đặt mua
09841320043,200,000
3.840.000
Sim 0984132004 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
132004 Viettel
Đặt mua
09153920043,500,000
4.200.000
Sim 0915392004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Vinaphone
Đặt mua
09845520043,500,000
4.200.000
Sim 0984552004 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Viettel
Đặt mua
09698420043,500,000
4.200.000
Sim 0969842004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42004 Viettel
Đặt mua
09698520043,500,000
4.200.000
Sim 0969852004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
852004 Viettel
Đặt mua
09697320043,500,000
4.200.000
Sim 0969732004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Viettel
Đặt mua
09699720043,500,000
4.200.000
Sim 0969972004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Viettel
Đặt mua
09613220043,800,000
4.560.000
Sim 0961322004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22004 Viettel
Đặt mua
09622820043,800,000
4.560.000
Sim 0962282004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
282004 Viettel
Đặt mua
09776420043,800,000
4.560.000
Sim 0977642004 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Viettel
Đặt mua
09321420044,000,000
4.800.000
Sim 0932142004 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Mobifone
Đặt mua
09162820044,500,000
5.400.000
Sim 0916282004 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82004 Vinaphone
Đặt mua
09814820044,500,000
5.400.000
Sim 0981482004 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
482004 Viettel
Đặt mua
09756920044,500,000
5.400.000
Sim 0975692004 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
004 Viettel
Đặt mua
09781520044,500,000
5.400.000
Sim 0978152004 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Viettel
Đặt mua
09617120044,500,000
5.400.000
Sim 0961712004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12004 Viettel
Đặt mua
09766320044,500,000
5.400.000
Sim 0976632004 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
632004 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 2004 Giáp Thân Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Chí Linh
  Đặt sim: 01231...66
  Vào lúc: 22:55 12/7/2020

  Ngô Đức Hiếu
  Đặt sim: 01210...64
  Vào lúc: 22:52 12/7/2020

  Trần Trung Dũng
  Đặt sim: 09388...16
  Vào lúc: 22:50 12/7/2020

  Trần Trung Khang
  Đặt sim: 08864...20
  Vào lúc: 22:46 12/7/2020

  Phan Đức Tuấn
  Đặt sim: 09795...80
  Vào lúc: 22:44 12/7/2020

  Huỳnh Thị Nhi
  Đặt sim: 08856...66
  Vào lúc: 22:40 12/7/2020

  Nguyễn Đức Hiếu
  Đặt sim: 01634...14
  Vào lúc: 22:37 12/7/2020

  Ngô Văn Bảo
  Đặt sim: 01297...99
  Vào lúc: 22:34 12/7/2020

  Nguyễn Thị Khanh
  Đặt sim: 09315...94
  Vào lúc: 22:32 12/7/2020

  Trần Thị Khanh
  Đặt sim: 08657...14
  Vào lúc: 22:28 12/7/2020

  Nguyễn Đức Thế
  Đặt sim: 01689...23
  Vào lúc: 22:25 12/7/2020

  Trần Đức Khoa
  Đặt sim: 09835...84
  Vào lúc: 22:23 12/7/2020

  Trần Cát Thơ
  Đặt sim: 08873...99
  Vào lúc: 22:20 12/7/2020

  Nguyễn Duy Hiếu
  Đặt sim: 08821...72
  Vào lúc: 22:17 12/7/2020

  Phạm Ngọc Hương
  Đặt sim: 01213...70
  Vào lúc: 22:13 12/7/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.