sim đẹp năm sinh

Sim Năm 1976 Bính Thìn Mệnh Thổ, Sa trung thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0946901976550,000
660.000
Sim 0946901976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Vinaphone
Đặt mua
0946511976600,000
720.000
Sim 0946511976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11976 Vinaphone
Đặt mua
0946521976600,000
720.000
Sim 0946521976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
521976 Vinaphone
Đặt mua
0908241976800,000
960.000
Sim 0908241976 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Mobifone
Đặt mua
0944261976800,000
960.000
Sim 0944261976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Vinaphone
Đặt mua
0949421976800,000
960.000
Sim 0949421976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21976 Vinaphone
Đặt mua
0937061976820,000
980.000
Sim 0937061976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
061976 Mobifone
Đặt mua
0937441976900,000
1.080.000
Sim 0937441976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Mobifone
Đặt mua
0934131976900,000
1.080.000
Sim 0934131976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Mobifone
Đặt mua
0937261976900,000
1.080.000
Sim 0937261976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61976 Mobifone
Đặt mua
0938461976900,000
1.080.000
Sim 0938461976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
461976 Mobifone
Đặt mua
0937481976900,000
1.080.000
Sim 0937481976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Mobifone
Đặt mua
0934591976900,000
1.080.000
Sim 0934591976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Mobifone
Đặt mua
09495119761,000,000
1.200.000
Sim 0949511976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11976 Vinaphone
Đặt mua
09376319761,000,000
1.200.000
Sim 0937631976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
631976 Mobifone
Đặt mua
09441319761,000,000
1.200.000
Sim 0944131976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Vinaphone
Đặt mua
09495319761,000,000
1.200.000
Sim 0949531976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Vinaphone
Đặt mua
09473019761,000,000
1.200.000
Sim 0947301976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01976 Vinaphone
Đặt mua
09486019761,000,000
1.200.000
Sim 0948601976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601976 Vinaphone
Đặt mua
09433019761,000,000
1.200.000
Sim 0943301976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Vinaphone
Đặt mua
09329419761,000,000
1.200.000
Sim 0932941976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Mobifone
Đặt mua
09334219761,050,000
1.260.000
Sim 0933421976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21976 Mobifone
Đặt mua
09428519761,100,000
1.320.000
Sim 0942851976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
851976 Vinaphone
Đặt mua
09364319761,100,000
1.320.000
Sim 0936431976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Mobifone
Đặt mua
09353719761,200,000
1.440.000
Sim 0935371976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Mobifone
Đặt mua
09431219761,200,000
1.440.000
Sim 0943121976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21976 Vinaphone
Đặt mua
09435319761,200,000
1.440.000
Sim 0943531976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
531976 Vinaphone
Đặt mua
09370219761,200,000
1.440.000
Sim 0937021976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Mobifone
Đặt mua
09053119761,200,000
1.440.000
Sim 0905311976 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Mobifone
Đặt mua
09358119761,200,000
1.440.000
Sim 0935811976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11976 Mobifone
Đặt mua
09476719761,200,000
1.440.000
Sim 0947671976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671976 Vinaphone
Đặt mua
09494119761,200,000
1.440.000
Sim 0949411976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Vinaphone
Đặt mua
09474619761,200,000
1.440.000
Sim 0947461976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Vinaphone
Đặt mua
09359119761,200,000
1.440.000
Sim 0935911976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11976 Mobifone
Đặt mua
09359219761,200,000
1.440.000
Sim 0935921976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
921976 Mobifone
Đặt mua
09317019761,200,000
1.440.000
Sim 0931701976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Mobifone
Đặt mua
09317619761,200,000
1.440.000
Sim 0931761976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Mobifone
Đặt mua
09334919761,200,000
1.440.000
Sim 0933491976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91976 Mobifone
Đặt mua
09497219761,200,000
1.440.000
Sim 0949721976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
721976 Vinaphone
Đặt mua
09483019761,200,000
1.440.000
Sim 0948301976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Vinaphone
Đặt mua
09126419761,200,000
1.440.000
Sim 0912641976 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Vinaphone
Đặt mua
09372419761,200,000
1.440.000
Sim 0937241976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41976 Mobifone
Đặt mua
09312719761,200,000
1.440.000
Sim 0931271976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
271976 Mobifone
Đặt mua
09396019761,200,000
1.440.000
Sim 0939601976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Mobifone
Đặt mua
09344919761,250,000
1.500.000
Sim 0934491976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Mobifone
Đặt mua
09635019761,300,000
1.560.000
Sim 0963501976 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01976 Viettel
Đặt mua
09463719761,300,000
1.560.000
Sim 0946371976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371976 Vinaphone
Đặt mua
09434619761,300,000
1.560.000
Sim 0943461976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Vinaphone
Đặt mua
09425019761,300,000
1.560.000
Sim 0942501976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Vinaphone
Đặt mua
09475019761,300,000
1.560.000
Sim 0947501976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01976 Vinaphone
Đặt mua
09436719761,300,000
1.560.000
Sim 0943671976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671976 Vinaphone
Đặt mua
09471219761,300,000
1.560.000
Sim 0947121976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Vinaphone
Đặt mua
09443019761,300,000
1.560.000
Sim 0944301976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Vinaphone
Đặt mua
09471819761,300,000
1.560.000
Sim 0947181976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81976 Vinaphone
Đặt mua
09466019761,300,000
1.560.000
Sim 0946601976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601976 Vinaphone
Đặt mua
09468019761,300,000
1.560.000
Sim 0946801976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Vinaphone
Đặt mua
09444719761,300,000
1.560.000
Sim 0944471976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Vinaphone
Đặt mua
09355119761,300,000
1.560.000
Sim 0935511976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11976 Mobifone
Đặt mua
09356219761,300,000
1.560.000
Sim 0935621976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
621976 Mobifone
Đặt mua
09365919761,350,000
1.620.000
Sim 0936591976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Mobifone
Đặt mua
09374619761,350,000
1.620.000
Sim 0937461976 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Mobifone
Đặt mua
09446319761,400,000
1.680.000
Sim 0944631976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31976 Vinaphone
Đặt mua
09443619761,400,000
1.680.000
Sim 0944361976 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
361976 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 1976 Bính Thìn Mệnh Thổ, Sa trung thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Đức An
  Đặt sim: 09023...45
  Vào lúc: 13:56 13/4/2021

  Phạm Đức Sang
  Đặt sim: 08615...48
  Vào lúc: 13:53 13/4/2021

  Huỳnh Phương Tuyết
  Đặt sim: 08620...48
  Vào lúc: 13:49 13/4/2021

  Nguyễn Duy An
  Đặt sim: 09683...38
  Vào lúc: 13:46 13/4/2021

  Nguyễn Đức Quốc
  Đặt sim: 01239...65
  Vào lúc: 13:44 13/4/2021

  Nguyễn Kiều Linh
  Đặt sim: 01255...10
  Vào lúc: 13:40 13/4/2021

  Nguyễn Chí Huy
  Đặt sim: 01614...56
  Vào lúc: 13:37 13/4/2021

  Phạm Thục Lệ
  Đặt sim: 09339...33
  Vào lúc: 13:35 13/4/2021

  Huỳnh Đức Khang
  Đặt sim: 01629...17
  Vào lúc: 13:32 13/4/2021

  Nguyễn Duy Hiếu
  Đặt sim: 01678...82
  Vào lúc: 13:29 13/4/2021

  Nguyễn Đức Nam
  Đặt sim: 09899...96
  Vào lúc: 13:25 13/4/2021

  Nguyễn Chí Huy
  Đặt sim: 01247...48
  Vào lúc: 13:22 13/4/2021

  Lê Cát Nhi
  Đặt sim: 01624...74
  Vào lúc: 13:19 13/4/2021

  Phạm Duy Đăng
  Đặt sim: 01297...57
  Vào lúc: 13:17 13/4/2021

  Phạm Văn Nguyên
  Đặt sim: 01211...27
  Vào lúc: 13:13 13/4/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.