sim đẹp năm sinh

Sim Tam Hoa Không lỗi dính 4 - Sim tam hoa khong loi dinh 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09017353331,700,000
2.040.000
Sim 0901735333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Mobifone
Đặt mua
09312703332,300,000
2.760.000
Sim 0931270333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70333 Mobifone
Đặt mua
09171103332,450,000
2.940.000
Sim 0917110333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
110333 Vinaphone
Đặt mua
09376753332,530,000
3.040.000
Sim 0937675333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09181753332,830,000
3.400.000
Sim 0918175333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Vinaphone
Đặt mua
09398173332,830,000
3.400.000
Sim 0939817333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
17333 Mobifone
Đặt mua
09315973333,130,000
3.760.000
Sim 0931597333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
597333 Mobifone
Đặt mua
09161753333,200,000
3.840.000
Sim 0916175333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Vinaphone
Đặt mua
09015973333,200,000
3.840.000
Sim 0901597333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Mobifone
Đặt mua
09317383333,200,000
3.840.000
Sim 0931738333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
38333 Mobifone
Đặt mua
09329673333,200,000
3.840.000
Sim 0932967333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
967333 Mobifone
Đặt mua
09081753333,200,000
3.840.000
Sim 0908175333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09159713333,200,000
3.840.000
Sim 0915971333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1333 Vinaphone
Đặt mua
09379213333,320,000
3.980.000
Sim 0937921333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
21333 Mobifone
Đặt mua
09315303333,400,000
4.080.000
Sim 0931530333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
530333 Mobifone
Đặt mua
09112713333,500,000
4.200.000
Sim 0911271333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Vinaphone
Đặt mua
09027293333,580,000
4.300.000
Sim 0902729333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9333 Mobifone
Đặt mua
09312753333,580,000
4.300.000
Sim 0931275333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
75333 Mobifone
Đặt mua
09175703333,580,000
4.300.000
Sim 0917570333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
570333 Vinaphone
Đặt mua
09015373333,580,000
4.300.000
Sim 0901537333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09351603333,610,000
4.330.000
Sim 0935160333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Mobifone
Đặt mua
09077823333,800,000
4.560.000
Sim 0907782333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
82333 Mobifone
Đặt mua
09087693333,800,000
4.560.000
Sim 0908769333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
769333 Mobifone
Đặt mua
09163873333,870,000
4.640.000
Sim 0916387333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Vinaphone
Đặt mua
09016903333,880,000
4.660.000
Sim 0901690333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Mobifone
Đặt mua
09375103334,000,000
4.800.000
Sim 0937510333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
10333 Mobifone
Đặt mua
09110853334,000,000
4.800.000
Sim 0911085333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
085333 Vinaphone
Đặt mua
09180853334,200,000
5.040.000
Sim 0918085333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Vinaphone
Đặt mua
09089153334,300,000
5.160.000
Sim 0908915333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Mobifone
Đặt mua
09115713334,300,000
5.160.000
Sim 0911571333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
71333 Vinaphone
Đặt mua
09116973334,300,000
5.160.000
Sim 0911697333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
697333 Vinaphone
Đặt mua
09176173334,300,000
5.160.000
Sim 0917617333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Vinaphone
Đặt mua
09192153334,300,000
5.160.000
Sim 0919215333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Vinaphone
Đặt mua
09336873334,300,000
5.160.000
Sim 0933687333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87333 Mobifone
Đặt mua
09083723334,300,000
5.160.000
Sim 0908372333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
372333 Mobifone
Đặt mua
09086973334,300,000
5.160.000
Sim 0908697333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09081573334,300,000
5.160.000
Sim 0908157333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Mobifone
Đặt mua
09169783334,300,000
5.160.000
Sim 0916978333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
78333 Vinaphone
Đặt mua
09155173334,380,000
5.260.000
Sim 0915517333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
517333 Vinaphone
Đặt mua
09327363334,460,000
5.350.000
Sim 0932736333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09380153334,500,000
5.400.000
Sim 0938015333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Mobifone
Đặt mua
09311673334,500,000
5.400.000
Sim 0931167333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67333 Mobifone
Đặt mua
09072163334,540,000
5.450.000
Sim 0907216333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
216333 Mobifone
Đặt mua
09010573334,540,000
5.450.000
Sim 0901057333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09357853334,620,000
5.540.000
Sim 0935785333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Mobifone
Đặt mua
09175783334,700,000
5.640.000
Sim 0917578333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
78333 Vinaphone
Đặt mua
09013293334,700,000
5.640.000
Sim 0901329333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
329333 Mobifone
Đặt mua
09637103334,700,000
5.640.000
Sim 0963710333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
09362873334,700,000
5.640.000
Sim 0936287333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Mobifone
Đặt mua
09052603334,700,000
5.640.000
Sim 0905260333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
60333 Mobifone
Đặt mua
09012513334,700,000
5.640.000
Sim 0901251333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
251333 Mobifone
Đặt mua
09370813334,700,000
5.640.000
Sim 0937081333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09070623334,750,000
5.700.000
Sim 0907062333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2333 Mobifone
Đặt mua
09187783334,750,000
5.700.000
Sim 0918778333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
78333 Vinaphone
Đặt mua
09197253334,890,000
5.870.000
Sim 0919725333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
725333 Vinaphone
Đặt mua
09356313334,940,000
5.930.000
Sim 0935631333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09350693334,940,000
5.930.000
Sim 0935069333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9333 Mobifone
Đặt mua
09085213335,020,000
6.020.000
Sim 0908521333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
21333 Mobifone
Đặt mua
09336213335,100,000
6.120.000
Sim 0933621333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
621333 Mobifone
Đặt mua
09335083335,100,000
6.120.000
Sim 0933508333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09176613335,100,000
6.120.000
Sim 0917661333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1333 Vinaphone
Đặt mua
09199573335,100,000
6.120.000
Sim 0919957333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
57333 Vinaphone
Đặt mua
09158903335,100,000
6.120.000
Sim 0915890333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
890333 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Thị Nhàn
  Đặt sim: 01216...87
  Vào lúc: 22:55 25/6/2022

  Lê Minh Hảo
  Đặt sim: 01278...15
  Vào lúc: 22:52 25/6/2022

  Nguyễn Văn Quang
  Đặt sim: 09650...39
  Vào lúc: 22:50 25/6/2022

  Ngô Thục Tuyết
  Đặt sim: 01278...57
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Hoàng Trung Tân
  Đặt sim: 01676...18
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Trần Minh Luân
  Đặt sim: 08963...52
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Huỳnh Duy Nhân
  Đặt sim: 09736...26
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Lê Duy Nhân
  Đặt sim: 01243...59
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Ngô Minh Quốc
  Đặt sim: 01688...67
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Chí Quang
  Đặt sim: 08866...23
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Phan Kim Di
  Đặt sim: 09847...96
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Ngô Đức Hoàng
  Đặt sim: 09723...11
  Vào lúc: 22:23 25/6/2022

  Lê Trung Bảo
  Đặt sim: 09365...21
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Hoàng Minh Dũng
  Đặt sim: 09774...63
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Nguyễn Minh Thắng
  Đặt sim: 09626...50
  Vào lúc: 22:14 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.