sim đẹp năm sinh

Sim Tam Hoa Không lỗi dính 4 - Sim tam hoa khong loi dinh 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09178753331,900,000
2.280.000
Sim 0917875333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Vinaphone
Đặt mua
09312703332,800,000
3.360.000
Sim 0931270333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70333 Mobifone
Đặt mua
09370513333,100,000
3.720.000
Sim 0937051333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
051333 Mobifone
Đặt mua
09378063333,100,000
3.720.000
Sim 0937806333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09317303333,200,000
3.840.000
Sim 0931730333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Mobifone
Đặt mua
09371853333,200,000
3.840.000
Sim 0937185333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
85333 Mobifone
Đặt mua
09376273333,300,000
3.960.000
Sim 0937627333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
627333 Mobifone
Đặt mua
09372653333,400,000
4.080.000
Sim 0937265333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09398173333,500,000
4.200.000
Sim 0939817333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Mobifone
Đặt mua
09076273333,500,000
4.200.000
Sim 0907627333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27333 Mobifone
Đặt mua
09073053333,500,000
4.200.000
Sim 0907305333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
305333 Mobifone
Đặt mua
09310953333,500,000
4.200.000
Sim 0931095333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09117513333,530,000
4.240.000
Sim 0911751333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1333 Vinaphone
Đặt mua
09315973333,900,000
4.680.000
Sim 0931597333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97333 Mobifone
Đặt mua
09379213333,900,000
4.680.000
Sim 0937921333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
921333 Mobifone
Đặt mua
09082703333,900,000
4.680.000
Sim 0908270333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09071953333,900,000
4.680.000
Sim 0907195333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Mobifone
Đặt mua
09081753333,900,000
4.680.000
Sim 0908175333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
75333 Mobifone
Đặt mua
09072853334,000,000
4.800.000
Sim 0907285333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
285333 Mobifone
Đặt mua
09018073334,000,000
4.800.000
Sim 0901807333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09018203334,000,000
4.800.000
Sim 0901820333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Mobifone
Đặt mua
09358253334,000,000
4.800.000
Sim 0935825333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
25333 Mobifone
Đặt mua
09371523334,000,000
4.800.000
Sim 0937152333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
152333 Mobifone
Đặt mua
09087693334,000,000
4.800.000
Sim 0908769333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09329673334,000,000
4.800.000
Sim 0932967333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Mobifone
Đặt mua
09327613334,000,000
4.800.000
Sim 0932761333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
61333 Mobifone
Đặt mua
09388713334,000,000
4.800.000
Sim 0938871333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
871333 Mobifone
Đặt mua
09315313334,000,000
4.800.000
Sim 0931531333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09083073334,000,000
4.800.000
Sim 0908307333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Mobifone
Đặt mua
09315303334,000,000
4.800.000
Sim 0931530333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
30333 Mobifone
Đặt mua
09013073334,000,000
4.800.000
Sim 0901307333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
307333 Mobifone
Đặt mua
09317193334,200,000
5.040.000
Sim 0931719333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09317153334,380,000
5.260.000
Sim 0931715333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Mobifone
Đặt mua
09317203334,380,000
5.260.000
Sim 0931720333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
20333 Mobifone
Đặt mua
09317213334,380,000
5.260.000
Sim 0931721333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
721333 Mobifone
Đặt mua
09012083334,400,000
5.280.000
Sim 0901208333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09380153334,500,000
5.400.000
Sim 0938015333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Mobifone
Đặt mua
09018213334,500,000
5.400.000
Sim 0901821333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
21333 Mobifone
Đặt mua
09018973334,500,000
5.400.000
Sim 0901897333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
897333 Mobifone
Đặt mua
09396713334,500,000
5.400.000
Sim 0939671333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09029783334,500,000
5.400.000
Sim 0902978333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8333 Mobifone
Đặt mua
09015373334,500,000
5.400.000
Sim 0901537333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
37333 Mobifone
Đặt mua
09337623334,500,000
5.400.000
Sim 0933762333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
762333 Mobifone
Đặt mua
09052603334,500,000
5.400.000
Sim 0905260333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09027293334,500,000
5.400.000
Sim 0902729333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9333 Mobifone
Đặt mua
09351293334,550,000
5.460.000
Sim 0935129333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
29333 Mobifone
Đặt mua
09351603334,550,000
5.460.000
Sim 0935160333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
160333 Mobifone
Đặt mua
09168053334,600,000
5.520.000
Sim 0916805333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Vinaphone
Đặt mua
09085313334,600,000
5.520.000
Sim 0908531333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1333 Mobifone
Đặt mua
09016903334,600,000
5.520.000
Sim 0901690333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
90333 Mobifone
Đặt mua
09177563334,800,000
5.760.000
Sim 0917756333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
756333 Vinaphone
Đặt mua
09372893334,800,000
5.760.000
Sim 0937289333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09180873335,000,000
6.000.000
Sim 0918087333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Vinaphone
Đặt mua
09070623335,000,000
6.000.000
Sim 0907062333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
62333 Mobifone
Đặt mua
09187783335,000,000
6.000.000
Sim 0918778333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
778333 Vinaphone
Đặt mua
09082653335,000,000
6.000.000
Sim 0908265333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09012913335,000,000
6.000.000
Sim 0901291333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1333 Mobifone
Đặt mua
09086973335,000,000
6.000.000
Sim 0908697333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97333 Mobifone
Đặt mua
09081573335,000,000
6.000.000
Sim 0908157333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
157333 Mobifone
Đặt mua
09311603335,000,000
6.000.000
Sim 0931160333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09311673335,000,000
6.000.000
Sim 0931167333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Mobifone
Đặt mua
09327363335,000,000
6.000.000
Sim 0932736333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36333 Mobifone
Đặt mua
09317523335,000,000
6.000.000
Sim 0931752333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
752333 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Thị Thơ
  Đặt sim: 09874...12
  Vào lúc: 15:55 26/11/2020

  Phan Văn Khánh
  Đặt sim: 01665...26
  Vào lúc: 15:52 26/11/2020

  Trần Tường Hoa
  Đặt sim: 01665...79
  Vào lúc: 15:49 26/11/2020

  Trần Thị Nguyệt
  Đặt sim: 08646...84
  Vào lúc: 15:46 26/11/2020

  Nguyễn Cát Khanh
  Đặt sim: 01635...68
  Vào lúc: 15:44 26/11/2020

  Huỳnh Phương Mai
  Đặt sim: 01248...50
  Vào lúc: 15:40 26/11/2020

  Trần Thị Nhàn
  Đặt sim: 08833...58
  Vào lúc: 15:37 26/11/2020

  Phan Đức Anh
  Đặt sim: 09725...49
  Vào lúc: 15:35 26/11/2020

  Phạm Chí Khải
  Đặt sim: 09623...25
  Vào lúc: 15:31 26/11/2020

  Nguyễn Duy Tuấn
  Đặt sim: 01219...39
  Vào lúc: 15:29 26/11/2020

  Ngô Văn Nam
  Đặt sim: 01232...24
  Vào lúc: 15:25 26/11/2020

  Nguyễn Trung Thái
  Đặt sim: 01625...52
  Vào lúc: 15:22 26/11/2020

  Hoàng Duy Việt
  Đặt sim: 09710...15
  Vào lúc: 15:19 26/11/2020

  Nguyễn Văn Thế
  Đặt sim: 09134...28
  Vào lúc: 15:17 26/11/2020

  Phan Đức Nhân
  Đặt sim: 08813...68
  Vào lúc: 15:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.