sim đẹp năm sinh

Sim Tam Hoa Không lỗi dính 4 - Sim tam hoa khong loi dinh 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09319573331,910,000
2.290.000
Sim 0931957333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Mobifone
Đặt mua
09361703331,910,000
2.290.000
Sim 0936170333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70333 Mobifone
Đặt mua
09360173331,940,000
2.330.000
Sim 0936017333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
017333 Mobifone
Đặt mua
09361873332,110,000
2.530.000
Sim 0936187333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09312503332,110,000
2.530.000
Sim 0931250333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Mobifone
Đặt mua
09312703332,110,000
2.530.000
Sim 0931270333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70333 Mobifone
Đặt mua
09315273332,110,000
2.530.000
Sim 0931527333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
527333 Mobifone
Đặt mua
09317013332,110,000
2.530.000
Sim 0931701333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09317083332,110,000
2.530.000
Sim 0931708333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8333 Mobifone
Đặt mua
09317053332,110,000
2.530.000
Sim 0931705333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
05333 Mobifone
Đặt mua
09317063332,110,000
2.530.000
Sim 0931706333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
706333 Mobifone
Đặt mua
09317613332,110,000
2.530.000
Sim 0931761333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09317603332,110,000
2.530.000
Sim 0931760333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Mobifone
Đặt mua
09317593332,110,000
2.530.000
Sim 0931759333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
59333 Mobifone
Đặt mua
09317623332,110,000
2.530.000
Sim 0931762333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
762333 Mobifone
Đặt mua
09367083332,530,000
3.040.000
Sim 0936708333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09366273332,530,000
3.040.000
Sim 0936627333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Mobifone
Đặt mua
09317353332,530,000
3.040.000
Sim 0931735333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
35333 Mobifone
Đặt mua
09379713332,530,000
3.040.000
Sim 0937971333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
971333 Mobifone
Đặt mua
09118713332,530,000
3.040.000
Sim 0911871333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Vinaphone
Đặt mua
09016753332,530,000
3.040.000
Sim 0901675333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Mobifone
Đặt mua
09375873332,530,000
3.040.000
Sim 0937587333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87333 Mobifone
Đặt mua
09311873332,580,000
3.100.000
Sim 0931187333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
187333 Mobifone
Đặt mua
09372653332,700,000
3.240.000
Sim 0937265333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09371853332,700,000
3.240.000
Sim 0937185333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Mobifone
Đặt mua
09378293332,700,000
3.240.000
Sim 0937829333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
29333 Mobifone
Đặt mua
09319603332,740,000
3.290.000
Sim 0931960333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
960333 Mobifone
Đặt mua
09378103332,780,000
3.340.000
Sim 0937810333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09352173332,870,000
3.440.000
Sim 0935217333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Mobifone
Đặt mua
09015373332,950,000
3.540.000
Sim 0901537333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
37333 Mobifone
Đặt mua
09398173332,950,000
3.540.000
Sim 0939817333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
817333 Mobifone
Đặt mua
09317323332,950,000
3.540.000
Sim 0931732333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09317663332,950,000
3.540.000
Sim 0931766333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6333 Mobifone
Đặt mua
09317553332,950,000
3.540.000
Sim 0931755333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
55333 Mobifone
Đặt mua
09076273332,950,000
3.540.000
Sim 0907627333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
627333 Mobifone
Đặt mua
09073053332,950,000
3.540.000
Sim 0907305333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09076103332,950,000
3.540.000
Sim 0907610333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Mobifone
Đặt mua
09370873332,950,000
3.540.000
Sim 0937087333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87333 Mobifone
Đặt mua
09066713332,950,000
3.540.000
Sim 0906671333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
671333 Mobifone
Đặt mua
09157013332,950,000
3.540.000
Sim 0915701333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Vinaphone
Đặt mua
09327163333,040,000
3.650.000
Sim 0932716333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6333 Mobifone
Đặt mua
09359613333,210,000
3.850.000
Sim 0935961333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
61333 Mobifone
Đặt mua
09365873333,210,000
3.850.000
Sim 0936587333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
587333 Mobifone
Đặt mua
09071953333,290,000
3.950.000
Sim 0907195333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09373853333,290,000
3.950.000
Sim 0937385333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Mobifone
Đặt mua
09315973333,290,000
3.950.000
Sim 0931597333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97333 Mobifone
Đặt mua
09117023333,380,000
4.060.000
Sim 0911702333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
702333 Vinaphone
Đặt mua
09081753333,380,000
4.060.000
Sim 0908175333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09377863333,380,000
4.060.000
Sim 0937786333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6333 Mobifone
Đặt mua
09083073333,380,000
4.060.000
Sim 0908307333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
07333 Mobifone
Đặt mua
09329673333,380,000
4.060.000
Sim 0932967333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
967333 Mobifone
Đặt mua
09325383333,380,000
4.060.000
Sim 0932538333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09082913333,380,000
4.060.000
Sim 0908291333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1333 Mobifone
Đặt mua
09388073333,380,000
4.060.000
Sim 0938807333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
07333 Mobifone
Đặt mua
09379563333,380,000
4.060.000
Sim 0937956333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
956333 Mobifone
Đặt mua
09375903333,380,000
4.060.000
Sim 0937590333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09375183333,380,000
4.060.000
Sim 0937518333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8333 Mobifone
Đặt mua
09370583333,380,000
4.060.000
Sim 0937058333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
58333 Mobifone
Đặt mua
09073713333,380,000
4.060.000
Sim 0907371333 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
371333 Mobifone
Đặt mua
09329853333,380,000
4.060.000
Sim 0932985333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Mobifone
Đặt mua
09337253333,380,000
4.060.000
Sim 0933725333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Mobifone
Đặt mua
09359213333,380,000
4.060.000
Sim 0935921333 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
21333 Mobifone
Đặt mua
09118673333,540,000
4.250.000
Sim 0911867333 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
867333 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Phương Khanh
  Đặt sim: 09796...35
  Vào lúc: 13:56 16/10/2019

  Ngô Chí Khánh
  Đặt sim: 09134...34
  Vào lúc: 13:53 16/10/2019

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 01625...95
  Vào lúc: 13:50 16/10/2019

  Ngô Văn Vương
  Đặt sim: 09053...41
  Vào lúc: 13:46 16/10/2019

  Nguyễn Duy Huy
  Đặt sim: 08618...34
  Vào lúc: 13:43 16/10/2019

  Nguyễn Trung Nam
  Đặt sim: 09332...15
  Vào lúc: 13:41 16/10/2019

  Trần Chí Tùng
  Đặt sim: 09126...66
  Vào lúc: 13:38 16/10/2019

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 08870...79
  Vào lúc: 13:35 16/10/2019

  Nguyễn Duy Khang
  Đặt sim: 01220...37
  Vào lúc: 13:32 16/10/2019

  Trần Ngọc Hằng
  Đặt sim: 09132...50
  Vào lúc: 13:28 16/10/2019

  Phạm Đức Đăng
  Đặt sim: 09072...18
  Vào lúc: 13:25 16/10/2019

  Trần Minh Thắng
  Đặt sim: 01292...85
  Vào lúc: 13:23 16/10/2019

  Phan Đức Ninh
  Đặt sim: 01696...74
  Vào lúc: 13:20 16/10/2019

  Lê Tường Lệ
  Đặt sim: 01254...37
  Vào lúc: 13:17 16/10/2019

  Trần Đức Sơn
  Đặt sim: 09819...24
  Vào lúc: 13:14 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.