sim đẹp năm sinh

Sim Tam Hoa Không lỗi dính 7 - Sim tam hoa khong loi dinh 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
094195499910,900,000
13.080.000
Sim 0941954999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4999 Vinaphone
Đặt mua
094492499911,700,000
14.040.000
Sim 0944924999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
24999 Vinaphone
Đặt mua
094395499912,070,000
14.480.000
Sim 0943954999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
954999 Vinaphone
Đặt mua
093454299912,500,000
15.000.000
Sim 0934542999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
094150499913,000,000
15.600.000
Sim 0941504999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4999 Vinaphone
Đặt mua
093631499913,300,000
15.960.000
Sim 0936314999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14999 Mobifone
Đặt mua
093114099913,300,000
15.960.000
Sim 0931140999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
140999 Mobifone
Đặt mua
093130499913,300,000
15.960.000
Sim 0931304999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
093132499913,300,000
15.960.000
Sim 0931324999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4999 Mobifone
Đặt mua
093145299913,700,000
16.440.000
Sim 0931452999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
52999 Mobifone
Đặt mua
093206499913,700,000
16.440.000
Sim 0932064999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
064999 Mobifone
Đặt mua
093208499913,700,000
16.440.000
Sim 0932084999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
094935199913,700,000
16.440.000
Sim 0949351999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
094808499914,000,000
16.800.000
Sim 0948084999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
84999 Vinaphone
Đặt mua
094464099914,100,000
16.920.000
Sim 0944640999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
640999 Vinaphone
Đặt mua
094845399914,100,000
16.920.000
Sim 0948453999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
094282499914,100,000
16.920.000
Sim 0942824999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4999 Vinaphone
Đặt mua
093548299914,100,000
16.920.000
Sim 0935482999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
82999 Mobifone
Đặt mua
094241099914,100,000
16.920.000
Sim 0942410999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
410999 Vinaphone
Đặt mua
094815399914,100,000
16.920.000
Sim 0948153999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
094295099914,100,000
16.920.000
Sim 0942950999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Vinaphone
Đặt mua
094934299914,100,000
16.920.000
Sim 0949342999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
42999 Vinaphone
Đặt mua
094414899914,500,000
17.400.000
Sim 0944148999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
148999 Vinaphone
Đặt mua
094161099914,500,000
17.400.000
Sim 0941610999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
090634199914,740,000
17.690.000
Sim 0906341999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
090664299914,740,000
17.690.000
Sim 0906642999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
42999 Mobifone
Đặt mua
093342599914,900,000
17.880.000
Sim 0933425999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
425999 Mobifone
Đặt mua
093401699914,900,000
17.880.000
Sim 0934016999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
093342199914,900,000
17.880.000
Sim 0933421999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093342399914,900,000
17.880.000
Sim 0933423999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
23999 Mobifone
Đặt mua
093832499914,900,000
17.880.000
Sim 0938324999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
324999 Mobifone
Đặt mua
093806499914,900,000
17.880.000
Sim 0938064999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
093846099914,900,000
17.880.000
Sim 0938460999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Mobifone
Đặt mua
093854899914,900,000
17.880.000
Sim 0938548999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
48999 Mobifone
Đặt mua
093341099914,950,000
17.940.000
Sim 0933410999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
410999 Mobifone
Đặt mua
094365099914,950,000
17.940.000
Sim 0943650999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
094324899914,950,000
17.940.000
Sim 0943248999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8999 Vinaphone
Đặt mua
094418099914,950,000
17.940.000
Sim 0944180999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
80999 Vinaphone
Đặt mua
090139499915,300,000
18.360.000
Sim 0901394999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
394999 Mobifone
Đặt mua
091498599915,300,000
18.360.000
Sim 0914985999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
093184399915,700,000
18.840.000
Sim 0931843999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Mobifone
Đặt mua
093648599915,700,000
18.840.000
Sim 0936485999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
85999 Mobifone
Đặt mua
094293099915,800,000
18.960.000
Sim 0942930999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
930999 Vinaphone
Đặt mua
093861499915,860,000
19.030.000
Sim 0938614999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
094381399916,500,000
19.800.000
Sim 0943813999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Vinaphone
Đặt mua
093883499916,500,000
19.800.000
Sim 0938834999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
34999 Mobifone
Đặt mua
090651499916,500,000
19.800.000
Sim 0906514999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
514999 Mobifone
Đặt mua
094953199916,500,000
19.800.000
Sim 0949531999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
094293199916,650,000
19.980.000
Sim 0942931999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
093103499917,080,000
20.500.000
Sim 0931034999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
34999 Mobifone
Đặt mua
093181499917,100,000
20.520.000
Sim 0931814999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
814999 Mobifone
Đặt mua
094230599917,300,000
20.760.000
Sim 0942305999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
093156099917,500,000
21.000.000
Sim 0931560999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Mobifone
Đặt mua
094220199917,500,000
21.000.000
Sim 0942201999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
01999 Vinaphone
Đặt mua
094265199917,500,000
21.000.000
Sim 0942651999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
651999 Vinaphone
Đặt mua
094340899917,500,000
21.000.000
Sim 0943408999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
094321499917,500,000
21.000.000
Sim 0943214999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4999 Vinaphone
Đặt mua
094361599917,500,000
21.000.000
Sim 0943615999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
094290499917,930,000
21.520.000
Sim 0942904999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
904999 Vinaphone
Đặt mua
093209499918,100,000
21.720.000
Sim 0932094999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
093140499918,100,000
21.720.000
Sim 0931404999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4999 Mobifone
Đặt mua
093145199918,100,000
21.720.000
Sim 0931451999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51999 Mobifone
Đặt mua
093843199918,100,000
21.720.000
Sim 0938431999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
431999 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Thị Khanh
  Đặt sim: 01260...48
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Ngô Cát Tuyết
  Đặt sim: 08969...71
  Vào lúc: 22:52 16/10/2021

  Phan Duy Tiến
  Đặt sim: 01225...16
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Trần Trung Hoàng
  Đặt sim: 01220...83
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 09178...99
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Nguyễn Đức Quyền
  Đặt sim: 09156...41
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01628...30
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Huỳnh Trung Tân
  Đặt sim: 01685...48
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Ngô Đức Khiêm
  Đặt sim: 09696...81
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Phan Diệp Mai
  Đặt sim: 01664...27
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Trần Phương Hồng
  Đặt sim: 01625...55
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Phạm Thị Mai
  Đặt sim: 08639...97
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Hoàng Văn Tuấn
  Đặt sim: 09612...77
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Đức Đăng
  Đặt sim: 01245...87
  Vào lúc: 22:16 16/10/2021

  Hoàng Chí An
  Đặt sim: 09752...80
  Vào lúc: 22:14 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.