sim đẹp năm sinh

Sim Trả Sau Đuôi số 432010 Sim năm sinh 2010 Đầu Số 08 Năm Sinh Không lỗi dính 7 Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc, Sim 08*432010

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0935432010830,000
1.000.000
Sim 0935432010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Mobifone
Đặt mua
0976432010880,000
1.060.000
Sim 0976432010 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
09444320101,100,000
1.320.000
Sim 0944432010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
09044320101,100,000
1.320.000
Sim 0904432010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Mobifone
Đặt mua
09364320101,250,000
1.500.000
Sim 0936432010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Mobifone
Đặt mua
09074320101,330,000
1.600.000
Sim 0907432010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Mobifone
Đặt mua
09844320101,400,000
1.680.000
Sim 0984432010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
09414320101,700,000
2.040.000
Sim 0941432010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
09474320101,700,000
2.040.000
Sim 0947432010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
09154320101,780,000
2.140.000
Sim 0915432010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
09674320101,850,000
2.220.000
Sim 0967432010 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
09714320101,930,000
2.320.000
Sim 0971432010 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
09124320102,100,000
2.520.000
Sim 0912432010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
09874320102,300,000
2.760.000
Sim 0987432010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
09094320102,600,000
3.120.000
Sim 0909432010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Mobifone
Đặt mua
09144320102,600,000
3.120.000
Sim 0914432010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
09814320103,200,000
3.840.000
Sim 0981432010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
09614320104,300,000
5.160.000
Sim 0961432010 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
09894320104,300,000
5.160.000
Sim 0989432010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
09824320105,500,000
6.600.000
Sim 0982432010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
0825432010620,000
740.000
Sim 0825432010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
0837432010690,000
830.000
Sim 0837432010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
0835432010950,000
1.140.000
Sim 0835432010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08574320101,100,000
1.320.000
Sim 0857432010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08524320101,100,000
1.320.000
Sim 0852432010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08124320101,100,000
1.320.000
Sim 0812432010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08864320101,100,000
1.320.000
Sim 0886432010 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08544320101,140,000
1.370.000
Sim 0854432010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08884320101,330,000
1.600.000
Sim 0888432010 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08674320101,330,000
1.600.000
Sim 0867432010 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
08194320101,760,000
2.110.000
Sim 0819432010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08394320101,760,000
2.110.000
Sim 0839432010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08534320101,760,000
2.110.000
Sim 0853432010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08554320101,760,000
2.110.000
Sim 0855432010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08564320101,760,000
2.110.000
Sim 0856432010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08134320101,760,000
2.110.000
Sim 0813432010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08154320101,760,000
2.110.000
Sim 0815432010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08164320101,760,000
2.110.000
Sim 0816432010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08174320101,760,000
2.110.000
Sim 0817432010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08184320101,760,000
2.110.000
Sim 0818432010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08424320102,000,000
2.400.000
Sim 0842432010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08454320102,000,000
2.400.000
Sim 0845432010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08464320102,000,000
2.400.000
Sim 0846432010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08474320102,000,000
2.400.000
Sim 0847432010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08484320102,000,000
2.400.000
Sim 0848432010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
08494320102,000,000
2.400.000
Sim 0849432010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vinaphone
Đặt mua
0396432010410,000
490.000
Sim 0396432010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
0395432010410,000
490.000
Sim 0395432010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
0373432010410,000
490.000
Sim 0373432010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
0376432010410,000
490.000
Sim 0376432010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
0775432010480,000
580.000
Sim 0775432010 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Mobifone
Đặt mua
0768432010480,000
580.000
Sim 0768432010 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Mobifone
Đặt mua
0777432010500,000
600.000
Sim 0777432010 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Mobifone
Đặt mua
0339432010550,000
660.000
Sim 0339432010 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
0792432010620,000
740.000
Sim 0792432010 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Mobifone
Đặt mua
0763432010700,000
840.000
Sim 0763432010 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Mobifone
Đặt mua
0378432010840,000
1.010.000
Sim 0378432010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
0926432010870,000
1.040.000
Sim 0926432010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vietnamobile
Đặt mua
0386432010950,000
1.140.000
Sim 0386432010 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
07824320101,100,000
1.320.000
Sim 0782432010 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Mobifone
Đặt mua
03574320101,180,000
1.420.000
Sim 0357432010 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
03364320101,180,000
1.420.000
Sim 0336432010 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Viettel
Đặt mua
07644320101,320,000
1.580.000
Sim 0764432010 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim trả sau: Thuê bao trả sau là thuê bao mà người dùng phải đến đăng kí dịch vụ sử dụng ở các đại lí, có hợp đồng rõ ràng, cuối mỗi tháng, bạn trả tiền đã sử dụng trong tháng đó.
Sim số đẹp Trả Sau
Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Trung Lâm
  Đặt sim: 01664...22
  Vào lúc: 13:56 28/11/2021

  Huỳnh Kiều Thi
  Đặt sim: 01219...21
  Vào lúc: 13:52 28/11/2021

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 01281...86
  Vào lúc: 13:49 28/11/2021

  Huỳnh Minh Tuấn
  Đặt sim: 09758...44
  Vào lúc: 13:46 28/11/2021

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 01630...98
  Vào lúc: 13:43 28/11/2021

  Hoàng Duy Hải
  Đặt sim: 01667...50
  Vào lúc: 13:41 28/11/2021

  Trần Đức Ken
  Đặt sim: 01696...54
  Vào lúc: 13:37 28/11/2021

  Trần Thị Phương
  Đặt sim: 01653...36
  Vào lúc: 13:35 28/11/2021

  Phan Văn Anh
  Đặt sim: 01663...51
  Vào lúc: 13:32 28/11/2021

  Lê Thị Mai
  Đặt sim: 01280...93
  Vào lúc: 13:28 28/11/2021

  Lê Thị Khanh
  Đặt sim: 01626...32
  Vào lúc: 13:25 28/11/2021

  Nguyễn Văn Quang
  Đặt sim: 08924...29
  Vào lúc: 13:23 28/11/2021

  Nguyễn Duy An
  Đặt sim: 01629...69
  Vào lúc: 13:20 28/11/2021

  Trần Thị Di
  Đặt sim: 01243...36
  Vào lúc: 13:16 28/11/2021

  Hoàng Ngọc Lệ
  Đặt sim: 01636...75
  Vào lúc: 13:13 28/11/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.