sim đẹp năm sinh

Sim Trả Sau Đuôi số 8000 Sim tam hoa 000 Tam Hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0943358000950,000
1.140.000
Sim 0943358000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
09439380001,100,000
1.320.000
Sim 0943938000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
09634980001,140,000
1.370.000
Sim 0963498000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09337980001,330,000
1.600.000
Sim 0933798000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09731080001,530,000
1.840.000
Sim 0973108000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09035980001,600,000
1.920.000
Sim 0903598000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09139780001,780,000
2.140.000
Sim 0913978000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
09634080001,850,000
2.220.000
Sim 0963408000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09432980002,000,000
2.400.000
Sim 0943298000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
09737180002,080,000
2.500.000
Sim 0973718000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09636280002,450,000
2.940.000
Sim 0963628000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09633080002,530,000
3.040.000
Sim 0963308000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09134780002,610,000
3.130.000
Sim 0913478000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
09630980002,680,000
3.220.000
Sim 0963098000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09733780002,680,000
3.220.000
Sim 0973378000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09737080002,900,000
3.480.000
Sim 0973708000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09637180003,000,000
3.600.000
Sim 0963718000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09736080003,000,000
3.600.000
Sim 0973608000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09635880003,050,000
3.660.000
Sim 0963588000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09633780003,130,000
3.760.000
Sim 0963378000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09739980003,330,000
4.000.000
Sim 0973998000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09333080003,400,000
4.080.000
Sim 0933308000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09730980003,600,000
4.320.000
Sim 0973098000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09630280004,000,000
4.800.000
Sim 0963028000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09635280004,000,000
4.800.000
Sim 0963528000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09737780004,000,000
4.800.000
Sim 0973778000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09831780004,300,000
5.160.000
Sim 0983178000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09630780004,700,000
5.640.000
Sim 0963078000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09635680004,860,000
5.830.000
Sim 0963568000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09636580005,000,000
6.000.000
Sim 0963658000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09733580005,000,000
6.000.000
Sim 0973358000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09737680005,000,000
6.000.000
Sim 0973768000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09738580005,500,000
6.600.000
Sim 0973858000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09835080005,500,000
6.600.000
Sim 0983508000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09835280005,500,000
6.600.000
Sim 0983528000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09638080007,500,000
9.000.000
Sim 0963808000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
09732680007,500,000
9.000.000
Sim 0973268000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Viettel
Đặt mua
093367800010,100,000
12.120.000
Sim 0933678000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
091326800028,550,000
34.260.000
Sim 0913268000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
0853078000700,000
840.000
Sim 0853078000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
0853448000870,000
1.040.000
Sim 0853448000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
0853938000880,000
1.060.000
Sim 0853938000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
0813848000950,000
1.140.000
Sim 0813848000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
0833418000950,000
1.140.000
Sim 0833418000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
0833648000950,000
1.140.000
Sim 0833648000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08531180001,200,000
1.440.000
Sim 0853118000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08332280001,200,000
1.440.000
Sim 0833228000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08339680001,200,000
1.440.000
Sim 0833968000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08335580001,300,000
1.560.000
Sim 0833558000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08139880001,330,000
1.600.000
Sim 0813988000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08333480001,330,000
1.600.000
Sim 0833348000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08431180001,330,000
1.600.000
Sim 0843118000 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08539680001,330,000
1.600.000
Sim 0853968000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08433880001,400,000
1.680.000
Sim 0843388000 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08134080001,520,000
1.820.000
Sim 0813408000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08233380001,600,000
1.920.000
Sim 0823338000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08533380001,600,000
1.920.000
Sim 0853338000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08333980001,700,000
2.040.000
Sim 0833398000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08536880001,990,000
2.390.000
Sim 0853688000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08536680001,990,000
2.390.000
Sim 0853668000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08230880002,000,000
2.400.000
Sim 0823088000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
08138980005,100,000
6.120.000
Sim 0813898000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
085388800014,100,000
16.920.000
Sim 0853888000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim trả sau: Thuê bao trả sau là thuê bao mà người dùng phải đến đăng kí dịch vụ sử dụng ở các đại lí, có hợp đồng rõ ràng, cuối mỗi tháng, bạn trả tiền đã sử dụng trong tháng đó.
Sim số đẹp Trả Sau
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Văn Tùng
  Đặt sim: 09025...92
  Vào lúc: 14:56 28/11/2021

  Ngô Đức Hung
  Đặt sim: 01647...58
  Vào lúc: 14:52 28/11/2021

  Nguyễn Duy Nam
  Đặt sim: 01629...12
  Vào lúc: 14:50 28/11/2021

  Huỳnh Kiều Mai
  Đặt sim: 09760...35
  Vào lúc: 14:47 28/11/2021

  Trần Trung Lộc
  Đặt sim: 09786...15
  Vào lúc: 14:43 28/11/2021

  Phạm Văn Hiệp
  Đặt sim: 01624...52
  Vào lúc: 14:40 28/11/2021

  Nguyễn Cát Dương
  Đặt sim: 09062...46
  Vào lúc: 14:38 28/11/2021

  Nguyễn Minh Khải
  Đặt sim: 09183...31
  Vào lúc: 14:34 28/11/2021

  Ngô Thục Bình
  Đặt sim: 01247...84
  Vào lúc: 14:32 28/11/2021

  Nguyễn Minh Phong
  Đặt sim: 01288...66
  Vào lúc: 14:29 28/11/2021

  Huỳnh Thị Ðào
  Đặt sim: 08846...96
  Vào lúc: 14:26 28/11/2021

  Phạm Trung Luân
  Đặt sim: 01215...62
  Vào lúc: 14:22 28/11/2021

  Huỳnh Văn Đăng
  Đặt sim: 09821...40
  Vào lúc: 14:20 28/11/2021

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 01632...76
  Vào lúc: 14:16 28/11/2021

  Trần Đức Hiển
  Đặt sim: 01614...49
  Vào lúc: 14:13 28/11/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.