sim đẹp năm sinh

Sim Trả Sau Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09335176668,500,000
10.200.000
Sim 0933517666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7666 Mobifone
Đặt mua
09330176668,500,000
10.200.000
Sim 0933017666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
17666 Mobifone
Đặt mua
09337516668,900,000
10.680.000
Sim 0933751666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
751666 Mobifone
Đặt mua
093360866612,500,000
15.000.000
Sim 0933608666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
097357066614,780,000
17.740.000
Sim 0973570666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0666 Viettel
Đặt mua
091375166615,700,000
18.840.000
Sim 0913751666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51666 Vinaphone
Đặt mua
096397266617,080,000
20.500.000
Sim 0963972666 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
972666 Viettel
Đặt mua
096371766617,300,000
20.760.000
Sim 0963717666 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
093303566617,500,000
21.000.000
Sim 0933035666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
093369566617,500,000
21.000.000
Sim 0933695666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
95666 Mobifone
Đặt mua
093328566618,000,000
21.600.000
Sim 0933285666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
285666 Mobifone
Đặt mua
098371866618,780,000
22.540.000
Sim 0983718666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
093391266620,050,000
24.060.000
Sim 0933912666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
090392566620,480,000
24.580.000
Sim 0903925666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
25666 Mobifone
Đặt mua
090365266620,500,000
24.600.000
Sim 0903652666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
652666 Mobifone
Đặt mua
093361066620,500,000
24.600.000
Sim 0933610666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
093300966620,900,000
25.080.000
Sim 0933009666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Mobifone
Đặt mua
096350166621,060,000
25.270.000
Sim 0963501666 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
01666 Viettel
Đặt mua
098301766622,800,000
27.360.000
Sim 0983017666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
017666 Viettel
Đặt mua
090319766623,450,000
28.140.000
Sim 0903197666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
093398766623,700,000
28.440.000
Sim 0933987666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7666 Mobifone
Đặt mua
090338566625,000,000
30.000.000
Sim 0903385666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
85666 Mobifone
Đặt mua
097352866625,150,000
30.180.000
Sim 0973528666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
528666 Viettel
Đặt mua
090356166625,500,000
30.600.000
Sim 0903561666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
097325166626,820,000
32.180.000
Sim 0973251666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Viettel
Đặt mua
098350266626,850,000
32.220.000
Sim 0983502666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
02666 Viettel
Đặt mua
098390766626,900,000
32.280.000
Sim 0983907666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
907666 Viettel
Đặt mua
090303266628,500,000
34.200.000
Sim 0903032666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
098360566629,000,000
34.800.000
Sim 0983605666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Viettel
Đặt mua
093359866629,000,000
34.800.000
Sim 0933598666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
98666 Mobifone
Đặt mua
096321966629,060,000
34.870.000
Sim 0963219666 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
219666 Viettel
Đặt mua
090395966630,100,000
36.120.000
Sim 0903959666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
097399766630,400,000
36.480.000
Sim 0973997666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7666 Viettel
Đặt mua
098302166630,680,000
36.820.000
Sim 0983021666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
21666 Viettel
Đặt mua
097396366630,900,000
37.080.000
Sim 0973963666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
963666 Viettel
Đặt mua
091363566634,900,000
41.880.000
Sim 0913635666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Vinaphone
Đặt mua
091391966636,200,000
43.440.000
Sim 0913919666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Vinaphone
Đặt mua
097322966638,180,000
45.820.000
Sim 0973229666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
29666 Viettel
Đặt mua
098337766644,000,000
52.800.000
Sim 0983377666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
377666 Viettel
Đặt mua
090398966645,500,000
54.600.000
Sim 0903989666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
096362266647,250,000
56.700.000
Sim 0963622666 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Viettel
Đặt mua
098312966648,950,000
58.740.000
Sim 0983129666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
29666 Viettel
Đặt mua
090313966650,000,000
60.000.000
Sim 0903139666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
139666 Mobifone
Đặt mua
098383566650,650,000
60.780.000
Sim 0983835666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
098306066655,750,000
66.900.000
Sim 0983060666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0666 Viettel
Đặt mua
090388366658,300,000
69.960.000
Sim 0903883666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
83666 Mobifone
Đặt mua
097366766659,000,000
70.800.000
Sim 0973667666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
667666 Viettel
Đặt mua
090328866669,000,000
82.800.000
Sim 0903288666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
090376166677,000,000
92.400.000
Sim 0903761666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Mobifone
Đặt mua
091315166678,000,000
93.600.000
Sim 0913151666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51666 Vinaphone
Đặt mua
097366366682,190,000
98.630.000
Sim 0973663666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
663666 Viettel
Đặt mua
0963663666122,000,000
146.400.000
Sim 0963663666 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
08533726662,080,000
2.500.000
Sim 0853372666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Vinaphone
Đặt mua
08335276662,080,000
2.500.000
Sim 0833527666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27666 Vinaphone
Đặt mua
08537196662,200,000
2.640.000
Sim 0853719666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
719666 Vinaphone
Đặt mua
08537296662,200,000
2.640.000
Sim 0853729666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Vinaphone
Đặt mua
08537856662,200,000
2.640.000
Sim 0853785666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Vinaphone
Đặt mua
08538736662,200,000
2.640.000
Sim 0853873666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
73666 Vinaphone
Đặt mua
08536016662,200,000
2.640.000
Sim 0853601666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
601666 Vinaphone
Đặt mua
08530896662,450,000
2.940.000
Sim 0853089666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Vinaphone
Đặt mua
08237186662,450,000
2.940.000
Sim 0823718666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8666 Vinaphone
Đặt mua
08537086662,450,000
2.940.000
Sim 0853708666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
08666 Vinaphone
Đặt mua
08135376662,500,000
3.000.000
Sim 0813537666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
537666 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim trả sau: Thuê bao trả sau là thuê bao mà người dùng phải đến đăng kí dịch vụ sử dụng ở các đại lí, có hợp đồng rõ ràng, cuối mỗi tháng, bạn trả tiền đã sử dụng trong tháng đó.
Sim số đẹp Trả Sau
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Bình
  Đặt sim: 09137...68
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Nguyễn Đức Tuyên
  Đặt sim: 01256...40
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Trần Đức Nam
  Đặt sim: 09878...10
  Vào lúc: 22:50 25/6/2022

  Ngô Chí Quang
  Đặt sim: 09318...38
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Phạm Kiều Hồng
  Đặt sim: 09350...18
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Nguyễn Văn Lợi
  Đặt sim: 01652...21
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Ngô Phương Di
  Đặt sim: 01225...72
  Vào lúc: 22:38 25/6/2022

  Phạm Thục Ngọc
  Đặt sim: 01694...52
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Lê Minh Kiên
  Đặt sim: 08827...15
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Huỳnh Văn Tùng
  Đặt sim: 09689...33
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Ngô Duy Vương
  Đặt sim: 01638...13
  Vào lúc: 22:26 25/6/2022

  Ngô Minh Hậu
  Đặt sim: 01643...85
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Lê Ngọc Linh
  Đặt sim: 01692...98
  Vào lúc: 22:19 25/6/2022

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 08982...66
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 01611...54
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.