sim đẹp năm sinh

Sim Trả Sau Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
093387066610,500,000
12.600.000
Sim 0933870666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0666 Mobifone
Đặt mua
093301766610,900,000
13.080.000
Sim 0933017666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
17666 Mobifone
Đặt mua
093357166612,000,000
14.400.000
Sim 0933571666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
571666 Mobifone
Đặt mua
093351766612,000,000
14.400.000
Sim 0933517666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
093370866612,000,000
14.400.000
Sim 0933708666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8666 Mobifone
Đặt mua
093310966613,000,000
15.600.000
Sim 0933109666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09666 Mobifone
Đặt mua
090373266615,000,000
18.000.000
Sim 0903732666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
732666 Mobifone
Đặt mua
090385966615,000,000
18.000.000
Sim 0903859666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
093315366615,000,000
18.000.000
Sim 0933153666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3666 Mobifone
Đặt mua
090307566616,000,000
19.200.000
Sim 0903075666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
75666 Mobifone
Đặt mua
097357066616,800,000
20.160.000
Sim 0973570666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
570666 Viettel
Đặt mua
090312766617,500,000
21.000.000
Sim 0903127666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
090376166618,000,000
21.600.000
Sim 0903761666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Mobifone
Đặt mua
093315966618,000,000
21.600.000
Sim 0933159666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
59666 Mobifone
Đặt mua
093318066618,750,000
22.500.000
Sim 0933180666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
180666 Mobifone
Đặt mua
090378066619,000,000
22.800.000
Sim 0903780666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
097368766620,000,000
24.000.000
Sim 0973687666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7666 Viettel
Đặt mua
093369566620,000,000
24.000.000
Sim 0933695666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
95666 Mobifone
Đặt mua
097371866620,500,000
24.600.000
Sim 0973718666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
718666 Viettel
Đặt mua
096371766621,000,000
25.200.000
Sim 0963717666 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
093303566621,250,000
25.500.000
Sim 0933035666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
098371866621,500,000
25.800.000
Sim 0983718666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
18666 Viettel
Đặt mua
098359766623,000,000
27.600.000
Sim 0983597666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
597666 Viettel
Đặt mua
098301766624,000,000
28.800.000
Sim 0983017666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
093359866625,000,000
30.000.000
Sim 0933598666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8666 Mobifone
Đặt mua
098357366625,000,000
30.000.000
Sim 0983573666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
73666 Viettel
Đặt mua
090365266625,000,000
30.000.000
Sim 0903652666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
652666 Mobifone
Đặt mua
090303266625,000,000
30.000.000
Sim 0903032666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
093391266628,000,000
33.600.000
Sim 0933912666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
090316966628,000,000
33.600.000
Sim 0903169666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
69666 Mobifone
Đặt mua
091375166628,750,000
34.500.000
Sim 0913751666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
751666 Vinaphone
Đặt mua
098390766629,000,000
34.800.000
Sim 0983907666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
090356166631,250,000
37.500.000
Sim 0903561666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Mobifone
Đặt mua
091337166631,250,000
37.500.000
Sim 0913371666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
71666 Vinaphone
Đặt mua
098373366631,500,000
37.800.000
Sim 0983733666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
733666 Viettel
Đặt mua
091370066635,000,000
42.000.000
Sim 0913700666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Vinaphone
Đặt mua
090395966635,000,000
42.000.000
Sim 0903959666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Mobifone
Đặt mua
090302366635,000,000
42.000.000
Sim 0903023666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
23666 Mobifone
Đặt mua
091389366635,000,000
42.000.000
Sim 0913893666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
893666 Vinaphone
Đặt mua
097396366638,000,000
45.600.000
Sim 0973963666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
093392966640,000,000
48.000.000
Sim 0933929666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Mobifone
Đặt mua
090313966642,000,000
50.400.000
Sim 0903139666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
39666 Mobifone
Đặt mua
091391966642,000,000
50.400.000
Sim 0913919666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
919666 Vinaphone
Đặt mua
097355866645,000,000
54.000.000
Sim 0973558666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
096362266648,000,000
57.600.000
Sim 0963622666 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Viettel
Đặt mua
090398966655,000,000
66.000.000
Sim 0903989666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89666 Mobifone
Đặt mua
091315166660,000,000
72.000.000
Sim 0913151666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
151666 Vinaphone
Đặt mua
090398866662,000,000
74.400.000
Sim 0903988666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
090328866669,000,000
82.800.000
Sim 0903288666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8666 Mobifone
Đặt mua
0983678666100,000,000
120.000.000
Sim 0983678666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
78666 Viettel
Đặt mua
0933533666100,000,000
120.000.000
Sim 0933533666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
533666 Mobifone
Đặt mua
0963663666135,000,000
162.000.000
Sim 0963663666 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
0913665666165,000,000
198.000.000
Sim 0913665666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Vinaphone
Đặt mua
0913255666199,000,000
238.800.000
Sim 0913255666 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
55666 Vinaphone
Đặt mua
08335276662,500,000
3.000.000
Sim 0833527666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
527666 Vinaphone
Đặt mua
08538276662,800,000
3.360.000
Sim 0853827666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Vinaphone
Đặt mua
08533016662,900,000
3.480.000
Sim 0853301666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08533026662,900,000
3.480.000
Sim 0853302666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
02666 Vinaphone
Đặt mua
08135206662,900,000
3.480.000
Sim 0813520666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
520666 Vinaphone
Đặt mua
08533726662,900,000
3.480.000
Sim 0853372666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Vinaphone
Đặt mua
08332876662,900,000
3.480.000
Sim 0833287666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7666 Vinaphone
Đặt mua
08130176663,000,000
3.600.000
Sim 0813017666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
17666 Vinaphone
Đặt mua
08130276663,000,000
3.600.000
Sim 0813027666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
027666 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim trả sau: Thuê bao trả sau là thuê bao mà người dùng phải đến đăng kí dịch vụ sử dụng ở các đại lí, có hợp đồng rõ ràng, cuối mỗi tháng, bạn trả tiền đã sử dụng trong tháng đó.
Sim số đẹp Trả Sau
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Thị Hoa
  Đặt sim: 09070...33
  Vào lúc: 14:56 26/11/2020

  Nguyễn Phương Phương
  Đặt sim: 09122...98
  Vào lúc: 14:53 26/11/2020

  Nguyễn Duy Tiến
  Đặt sim: 01229...93
  Vào lúc: 14:49 26/11/2020

  Nguyễn Thị Nguyệt
  Đặt sim: 01628...71
  Vào lúc: 14:46 26/11/2020

  Trần Đức Lực
  Đặt sim: 09878...23
  Vào lúc: 14:44 26/11/2020

  Nguyễn Duy Anh
  Đặt sim: 01274...32
  Vào lúc: 14:40 26/11/2020

  Ngô Duy Hoàng
  Đặt sim: 01663...57
  Vào lúc: 14:38 26/11/2020

  Nguyễn Đức Vinh
  Đặt sim: 01219...40
  Vào lúc: 14:34 26/11/2020

  Huỳnh Phương Nhân
  Đặt sim: 01247...32
  Vào lúc: 14:31 26/11/2020

  Huỳnh Minh Tuấn
  Đặt sim: 01628...52
  Vào lúc: 14:28 26/11/2020

  Trần Thị Chi
  Đặt sim: 01612...48
  Vào lúc: 14:25 26/11/2020

  Ngô Chí Hung
  Đặt sim: 01699...43
  Vào lúc: 14:22 26/11/2020

  Nguyễn Ngọc Thi
  Đặt sim: 01239...73
  Vào lúc: 14:20 26/11/2020

  Nguyễn Trung Hưng
  Đặt sim: 09121...20
  Vào lúc: 14:16 26/11/2020

  Nguyễn Văn Nam
  Đặt sim: 09692...53
  Vào lúc: 14:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.