sim đẹp năm sinh

Sim Trả Sau Vinaphone - Sim tra sau vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0943267588400,000
480.000
Sim 0943267588 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7588 Vinaphone
Đặt mua
0943829788400,000
480.000
Sim 0943829788 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29788 Vinaphone
Đặt mua
0913732318400,000
480.000
Sim 0913732318 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
732318 Vinaphone
Đặt mua
0943980788400,000
480.000
Sim 0943980788 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
788 Vinaphone
Đặt mua
0943974788400,000
480.000
Sim 0943974788 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4788 Vinaphone
Đặt mua
0943842078400,000
480.000
Sim 0943842078 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
42078 Vinaphone
Đặt mua
0943708828400,000
480.000
Sim 0943708828 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
708828 Vinaphone
Đặt mua
0943623788400,000
480.000
Sim 0943623788 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
788 Vinaphone
Đặt mua
0943596078400,000
480.000
Sim 0943596078 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6078 Vinaphone
Đặt mua
0943539488400,000
480.000
Sim 0943539488 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
39488 Vinaphone
Đặt mua
0943525488400,000
480.000
Sim 0943525488 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
525488 Vinaphone
Đặt mua
0943433078400,000
480.000
Sim 0943433078 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
078 Vinaphone
Đặt mua
0943417078400,000
480.000
Sim 0943417078 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7078 Vinaphone
Đặt mua
0943317078400,000
480.000
Sim 0943317078 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
17078 Vinaphone
Đặt mua
0943053488400,000
480.000
Sim 0943053488 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
053488 Vinaphone
Đặt mua
0943000148400,000
480.000
Sim 0943000148 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
148 Vinaphone
Đặt mua
0913811508400,000
480.000
Sim 0913811508 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1508 Vinaphone
Đặt mua
0943063488400,000
480.000
Sim 0943063488 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63488 Vinaphone
Đặt mua
0943238108400,000
480.000
Sim 0943238108 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
238108 Vinaphone
Đặt mua
0943282508400,000
480.000
Sim 0943282508 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
508 Vinaphone
Đặt mua
0943573498400,000
480.000
Sim 0943573498 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3498 Vinaphone
Đặt mua
0943627498400,000
480.000
Sim 0943627498 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27498 Vinaphone
Đặt mua
0943812938400,000
480.000
Sim 0943812938 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
812938 Vinaphone
Đặt mua
0943078928400,000
480.000
Sim 0943078928 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
928 Vinaphone
Đặt mua
0913519008400,000
480.000
Sim 0913519008 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9008 Vinaphone
Đặt mua
0913195018400,000
480.000
Sim 0913195018 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95018 Vinaphone
Đặt mua
0913054148400,000
480.000
Sim 0913054148 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
054148 Vinaphone
Đặt mua
0943139978400,000
480.000
Sim 0943139978 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
978 Vinaphone
Đặt mua
0943737808400,000
480.000
Sim 0943737808 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7808 Vinaphone
Đặt mua
0913745498400,000
480.000
Sim 0913745498 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
45498 Vinaphone
Đặt mua
0913745508400,000
480.000
Sim 0913745508 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
745508 Vinaphone
Đặt mua
0913745608400,000
480.000
Sim 0913745608 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
608 Vinaphone
Đặt mua
0913985648400,000
480.000
Sim 0913985648 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5648 Vinaphone
Đặt mua
0913985708400,000
480.000
Sim 0913985708 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85708 Vinaphone
Đặt mua
0913985908400,000
480.000
Sim 0913985908 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
985908 Vinaphone
Đặt mua
0913985948400,000
480.000
Sim 0913985948 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
948 Vinaphone
Đặt mua
0913987038400,000
480.000
Sim 0913987038 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7038 Vinaphone
Đặt mua
0943284968400,000
480.000
Sim 0943284968 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84968 Vinaphone
Đặt mua
0943069088400,000
480.000
Sim 0943069088 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
069088 Vinaphone
Đặt mua
0943935388400,000
480.000
Sim 0943935388 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
388 Vinaphone
Đặt mua
0943793098400,000
480.000
Sim 0943793098 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3098 Vinaphone
Đặt mua
0943890008400,000
480.000
Sim 0943890008 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
90008 Vinaphone
Đặt mua
0913577118400,000
480.000
Sim 0913577118 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
577118 Vinaphone
Đặt mua
0943466658400,000
480.000
Sim 0943466658 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
658 Vinaphone
Đặt mua
0913968248400,000
480.000
Sim 0913968248 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8248 Vinaphone
Đặt mua
0913411798400,000
480.000
Sim 0913411798 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
11798 Vinaphone
Đặt mua
0913412528400,000
480.000
Sim 0913412528 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
412528 Vinaphone
Đặt mua
0913412028400,000
480.000
Sim 0913412028 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
028 Vinaphone
Đặt mua
0913411348400,000
480.000
Sim 0913411348 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1348 Vinaphone
Đặt mua
0913410248400,000
480.000
Sim 0913410248 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10248 Vinaphone
Đặt mua
0913409778400,000
480.000
Sim 0913409778 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
409778 Vinaphone
Đặt mua
0913409398400,000
480.000
Sim 0913409398 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
398 Vinaphone
Đặt mua
0913408058400,000
480.000
Sim 0913408058 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8058 Vinaphone
Đặt mua
0913408028400,000
480.000
Sim 0913408028 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08028 Vinaphone
Đặt mua
0913407598400,000
480.000
Sim 0913407598 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
407598 Vinaphone
Đặt mua
0913406178400,000
480.000
Sim 0913406178 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
178 Vinaphone
Đặt mua
0913406128400,000
480.000
Sim 0913406128 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6128 Vinaphone
Đặt mua
0913406058400,000
480.000
Sim 0913406058 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06058 Vinaphone
Đặt mua
0913403848400,000
480.000
Sim 0913403848 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
403848 Vinaphone
Đặt mua
0913402378400,000
480.000
Sim 0913402378 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
378 Vinaphone
Đặt mua
0943957998400,000
480.000
Sim 0943957998 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7998 Vinaphone
Đặt mua
0913471848400,000
480.000
Sim 0913471848 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71848 Vinaphone
Đặt mua
0913471448400,000
480.000
Sim 0913471448 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
471448 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim trả sau: Thuê bao trả sau là thuê bao mà người dùng phải đến đăng kí dịch vụ sử dụng ở các đại lí, có hợp đồng rõ ràng, cuối mỗi tháng, bạn trả tiền đã sử dụng trong tháng đó.
Sim số đẹp Trả Sau
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Phong
  Đặt sim: 01285...39
  Vào lúc: 21:56 25/2/2021

  Hoàng Chí Anh
  Đặt sim: 01274...96
  Vào lúc: 21:52 25/2/2021

  Trần Đức Khang
  Đặt sim: 01667...97
  Vào lúc: 21:49 25/2/2021

  Trần Minh Long
  Đặt sim: 08811...57
  Vào lúc: 21:47 25/2/2021

  Nguyễn Văn Quyền
  Đặt sim: 01697...16
  Vào lúc: 21:44 25/2/2021

  Nguyễn Minh Nguyên
  Đặt sim: 09149...23
  Vào lúc: 21:40 25/2/2021

  Nguyễn Văn Lâm
  Đặt sim: 01219...14
  Vào lúc: 21:37 25/2/2021

  Nguyễn Duy Luân
  Đặt sim: 01656...72
  Vào lúc: 21:35 25/2/2021

  Trần Văn Quỳnh
  Đặt sim: 09721...49
  Vào lúc: 21:32 25/2/2021

  Nguyễn Duy Hưng
  Đặt sim: 09745...57
  Vào lúc: 21:28 25/2/2021

  Nguyễn Duy Dương
  Đặt sim: 01290...68
  Vào lúc: 21:26 25/2/2021

  Ngô Đức Thuận
  Đặt sim: 09680...94
  Vào lúc: 21:23 25/2/2021

  Ngô Cát Trang
  Đặt sim: 01291...99
  Vào lúc: 21:20 25/2/2021

  Nguyễn Chí Hung
  Đặt sim: 09711...22
  Vào lúc: 21:16 25/2/2021

  Huỳnh Trung Lâm
  Đặt sim: 09847...99
  Vào lúc: 21:14 25/2/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.