sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Đầu Số 03 Viettel Tam Hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03941645551,180,000
1.420.000
Sim 0394164555 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Viettel
Đặt mua
03941765551,180,000
1.420.000
Sim 0394176555 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
76555 Viettel
Đặt mua
03948415551,180,000
1.420.000
Sim 0394841555 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
841555 Viettel
Đặt mua
03842545551,250,000
1.500.000
Sim 0384254555 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03349175551,330,000
1.600.000
Sim 0334917555 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7555 Viettel
Đặt mua
03340645551,330,000
1.600.000
Sim 0334064555 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
64555 Viettel
Đặt mua
03649405551,330,000
1.600.000
Sim 0364940555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
940555 Viettel
Đặt mua
03649425551,330,000
1.600.000
Sim 0364942555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03545705551,330,000
1.600.000
Sim 0354570555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0555 Viettel
Đặt mua
03449705551,330,000
1.600.000
Sim 0344970555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70555 Viettel
Đặt mua
03449715551,330,000
1.600.000
Sim 0344971555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
971555 Viettel
Đặt mua
03449725551,330,000
1.600.000
Sim 0344972555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03449735551,330,000
1.600.000
Sim 0344973555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3555 Viettel
Đặt mua
03449175551,330,000
1.600.000
Sim 0344917555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
17555 Viettel
Đặt mua
03544975551,330,000
1.600.000
Sim 0354497555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
497555 Viettel
Đặt mua
03448425551,330,000
1.600.000
Sim 0344842555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03449605551,330,000
1.600.000
Sim 0344960555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0555 Viettel
Đặt mua
03447825551,330,000
1.600.000
Sim 0344782555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
82555 Viettel
Đặt mua
03442015551,330,000
1.600.000
Sim 0344201555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
201555 Viettel
Đặt mua
03441735551,330,000
1.600.000
Sim 0344173555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03346305551,330,000
1.600.000
Sim 0334630555 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0555 Viettel
Đặt mua
03340625551,360,000
1.630.000
Sim 0334062555 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
62555 Viettel
Đặt mua
03340575551,360,000
1.630.000
Sim 0334057555 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
057555 Viettel
Đặt mua
03446805551,400,000
1.680.000
Sim 0344680555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03440465551,400,000
1.680.000
Sim 0344046555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
03446845551,400,000
1.680.000
Sim 0344684555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
84555 Viettel
Đặt mua
03440675551,400,000
1.680.000
Sim 0344067555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
067555 Viettel
Đặt mua
03340925551,400,000
1.680.000
Sim 0334092555 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03343025551,400,000
1.680.000
Sim 0334302555 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2555 Viettel
Đặt mua
03341065551,400,000
1.680.000
Sim 0334106555 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
06555 Viettel
Đặt mua
03341035551,400,000
1.680.000
Sim 0334103555 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
103555 Viettel
Đặt mua
03342305551,400,000
1.680.000
Sim 0334230555 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03342515551,400,000
1.680.000
Sim 0334251555 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Viettel
Đặt mua
03340525551,400,000
1.680.000
Sim 0334052555 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
52555 Viettel
Đặt mua
03747905551,400,000
1.680.000
Sim 0374790555 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
790555 Viettel
Đặt mua
03747235551,400,000
1.680.000
Sim 0374723555 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03944705551,400,000
1.680.000
Sim 0394470555 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0555 Viettel
Đặt mua
03448675551,400,000
1.680.000
Sim 0344867555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Viettel
Đặt mua
03649065551,400,000
1.680.000
Sim 0364906555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
906555 Viettel
Đặt mua
03649135551,400,000
1.680.000
Sim 0364913555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03649235551,400,000
1.680.000
Sim 0364923555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3555 Viettel
Đặt mua
03649185551,400,000
1.680.000
Sim 0364918555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
18555 Viettel
Đặt mua
03647615551,400,000
1.680.000
Sim 0364761555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
761555 Viettel
Đặt mua
03448125551,480,000
1.780.000
Sim 0344812555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03443945551,480,000
1.780.000
Sim 0344394555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Viettel
Đặt mua
03749125551,510,000
1.810.000
Sim 0374912555 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
12555 Viettel
Đặt mua
03648605551,550,000
1.860.000
Sim 0364860555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
860555 Viettel
Đặt mua
03643595551,550,000
1.860.000
Sim 0364359555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03541435551,550,000
1.860.000
Sim 0354143555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3555 Viettel
Đặt mua
03446925551,550,000
1.860.000
Sim 0344692555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
92555 Viettel
Đặt mua
03742495551,550,000
1.860.000
Sim 0374249555 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
249555 Viettel
Đặt mua
03740295551,550,000
1.860.000
Sim 0374029555 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03648475551,630,000
1.960.000
Sim 0364847555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7555 Viettel
Đặt mua
03648615551,630,000
1.960.000
Sim 0364861555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
61555 Viettel
Đặt mua
03947415551,700,000
2.040.000
Sim 0394741555 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
741555 Viettel
Đặt mua
03646705551,700,000
2.040.000
Sim 0364670555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03448025551,700,000
2.040.000
Sim 0344802555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2555 Viettel
Đặt mua
03646075551,700,000
2.040.000
Sim 0364607555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
07555 Viettel
Đặt mua
03543675551,700,000
2.040.000
Sim 0354367555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
367555 Viettel
Đặt mua
03644535551,700,000
2.040.000
Sim 0364453555 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03440195551,700,000
2.040.000
Sim 0344019555 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9555 Viettel
Đặt mua
03548205551,700,000
2.040.000
Sim 0354820555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
20555 Viettel
Đặt mua
03742165551,780,000
2.140.000
Sim 0374216555 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
216555 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Nhật
  Đặt sim: 01282...19
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Ngô Phương Thi
  Đặt sim: 08935...55
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Trần Trung Sang
  Đặt sim: 01695...92
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Trần Chí Thế
  Đặt sim: 09883...51
  Vào lúc: 22:47 16/10/2021

  Trần Minh Khang
  Đặt sim: 09174...20
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Lê Chí Huy
  Đặt sim: 09029...61
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Nguyễn Thị Vân
  Đặt sim: 01245...88
  Vào lúc: 22:37 16/10/2021

  Nguyễn Duy Quyền
  Đặt sim: 01264...95
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Nguyễn Duy Đăng
  Đặt sim: 09743...50
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Trần Trung An
  Đặt sim: 08833...13
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Trần Đức Vinh
  Đặt sim: 01292...84
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Ngô Đức Phong
  Đặt sim: 08673...94
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Phạm Thị Bình
  Đặt sim: 09772...58
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Thị Phương
  Đặt sim: 01688...84
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Ngô Duy Thành
  Đặt sim: 08920...79
  Vào lúc: 22:14 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.