sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Đầu Số 08 Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0824626499190,000
230.000
Sim 0824626499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6499 Vinaphone
Đặt mua
0824885499190,000
230.000
Sim 0824885499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85499 Vinaphone
Đặt mua
0834044199190,000
230.000
Sim 0834044199 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
044199 Vinaphone
Đặt mua
0834091019200,000
240.000
Sim 0834091019 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
019 Vinaphone
Đặt mua
0854355339200,000
240.000
Sim 0854355339 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5339 Vinaphone
Đặt mua
0854011339200,000
240.000
Sim 0854011339 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
11339 Vinaphone
Đặt mua
0814380389200,000
240.000
Sim 0814380389 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
380389 Vinaphone
Đặt mua
0824266269200,000
240.000
Sim 0824266269 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
269 Vinaphone
Đặt mua
0824642499250,000
300.000
Sim 0824642499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2499 Vinaphone
Đặt mua
0854105639250,000
300.000
Sim 0854105639 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05639 Vinaphone
Đặt mua
0814053539250,000
300.000
Sim 0814053539 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
053539 Vinaphone
Đặt mua
0854280639250,000
300.000
Sim 0854280639 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
639 Vinaphone
Đặt mua
0854940639250,000
300.000
Sim 0854940639 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0639 Vinaphone
Đặt mua
0854538439250,000
300.000
Sim 0854538439 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
38439 Vinaphone
Đặt mua
0854894539250,000
300.000
Sim 0854894539 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
894539 Vinaphone
Đặt mua
0854690039250,000
300.000
Sim 0854690039 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
039 Vinaphone
Đặt mua
0854433989250,000
300.000
Sim 0854433989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3989 Vinaphone
Đặt mua
0844381339250,000
300.000
Sim 0844381339 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81339 Vinaphone
Đặt mua
0854929269250,000
300.000
Sim 0854929269 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
929269 Vinaphone
Đặt mua
0824393499250,000
300.000
Sim 0824393499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
499 Vinaphone
Đặt mua
0824383499250,000
300.000
Sim 0824383499 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3499 Vinaphone
Đặt mua
0834109609250,000
300.000
Sim 0834109609 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09609 Vinaphone
Đặt mua
0854592259250,000
300.000
Sim 0854592259 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
592259 Vinaphone
Đặt mua
0854596459250,000
300.000
Sim 0854596459 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
459 Vinaphone
Đặt mua
0824009069250,000
300.000
Sim 0824009069 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9069 Vinaphone
Đặt mua
0814069089250,000
300.000
Sim 0814069089 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69089 Vinaphone
Đặt mua
0834109189250,000
300.000
Sim 0834109189 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
109189 Vinaphone
Đặt mua
0824141489250,000
300.000
Sim 0824141489 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
489 Vinaphone
Đặt mua
0824094099250,000
300.000
Sim 0824094099 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4099 Vinaphone
Đặt mua
0824526669250,000
300.000
Sim 0824526669 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
26669 Vinaphone
Đặt mua
0854192959250,000
300.000
Sim 0854192959 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
192959 Vinaphone
Đặt mua
0824005559250,000
300.000
Sim 0824005559 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
559 Vinaphone
Đặt mua
0854665559250,000
300.000
Sim 0854665559 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
5559 Vinaphone
Đặt mua
0814266639250,000
300.000
Sim 0814266639 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
66639 Vinaphone
Đặt mua
0854882939250,000
300.000
Sim 0854882939 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
882939 Vinaphone
Đặt mua
0854092959250,000
300.000
Sim 0854092959 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
959 Vinaphone
Đặt mua
0814323289250,000
300.000
Sim 0814323289 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3289 Vinaphone
Đặt mua
0854490409250,000
300.000
Sim 0854490409 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90409 Vinaphone
Đặt mua
0854856959300,000
360.000
Sim 0854856959 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
856959 Vinaphone
Đặt mua
0834330689300,000
360.000
Sim 0834330689 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
689 Vinaphone
Đặt mua
0834462699300,000
360.000
Sim 0834462699 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2699 Vinaphone
Đặt mua
0854232969300,000
360.000
Sim 0854232969 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
32969 Vinaphone
Đặt mua
0824858919300,000
360.000
Sim 0824858919 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
858919 Vinaphone
Đặt mua
0824388669300,000
360.000
Sim 0824388669 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
669 Vinaphone
Đặt mua
0824211689300,000
360.000
Sim 0824211689 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1689 Vinaphone
Đặt mua
0854589969300,000
360.000
Sim 0854589969 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89969 Vinaphone
Đặt mua
0834249969300,000
360.000
Sim 0834249969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
249969 Vinaphone
Đặt mua
0834328299300,000
360.000
Sim 0834328299 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
299 Vinaphone
Đặt mua
0824123989300,000
360.000
Sim 0824123989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3989 Vinaphone
Đặt mua
0854188909300,000
360.000
Sim 0854188909 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88909 Vinaphone
Đặt mua
0834226919300,000
360.000
Sim 0834226919 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
226919 Vinaphone
Đặt mua
0824005669300,000
360.000
Sim 0824005669 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
669 Vinaphone
Đặt mua
0854800669300,000
360.000
Sim 0854800669 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0669 Vinaphone
Đặt mua
0854523699300,000
360.000
Sim 0854523699 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23699 Vinaphone
Đặt mua
0834630599300,000
360.000
Sim 0834630599 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
630599 Vinaphone
Đặt mua
0854622339300,000
360.000
Sim 0854622339 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
339 Vinaphone
Đặt mua
0854235899300,000
360.000
Sim 0854235899 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5899 Vinaphone
Đặt mua
0854135699300,000
360.000
Sim 0854135699 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35699 Vinaphone
Đặt mua
0834882669300,000
360.000
Sim 0834882669 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
882669 Vinaphone
Đặt mua
0824233669300,000
360.000
Sim 0824233669 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
669 Vinaphone
Đặt mua
0854588669300,000
360.000
Sim 0854588669 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8669 Vinaphone
Đặt mua
0824515699300,000
360.000
Sim 0824515699 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15699 Vinaphone
Đặt mua
0854229919300,000
360.000
Sim 0854229919 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
229919 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk Nông



Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.