sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Đầu Số 08 Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0834109609350,000
420.000
Sim 0834109609 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9609 Vinaphone
Đặt mua
0834091019350,000
420.000
Sim 0834091019 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91019 Vinaphone
Đặt mua
0854495459350,000
420.000
Sim 0854495459 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
495459 Vinaphone
Đặt mua
0854596459350,000
420.000
Sim 0854596459 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
459 Vinaphone
Đặt mua
0824009069350,000
420.000
Sim 0824009069 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9069 Vinaphone
Đặt mua
0814069089350,000
420.000
Sim 0814069089 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69089 Vinaphone
Đặt mua
0834109189350,000
420.000
Sim 0834109189 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
109189 Vinaphone
Đặt mua
0824141489350,000
420.000
Sim 0824141489 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
489 Vinaphone
Đặt mua
0854889839350,000
420.000
Sim 0854889839 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9839 Vinaphone
Đặt mua
0824005559350,000
420.000
Sim 0824005559 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
05559 Vinaphone
Đặt mua
0854665559350,000
420.000
Sim 0854665559 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
665559 Vinaphone
Đặt mua
0814266639350,000
420.000
Sim 0814266639 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
639 Vinaphone
Đặt mua
0854882939350,000
420.000
Sim 0854882939 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2939 Vinaphone
Đặt mua
0824169189350,000
420.000
Sim 0824169189 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69189 Vinaphone
Đặt mua
0824929289350,000
420.000
Sim 0824929289 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
929289 Vinaphone
Đặt mua
0814491939350,000
420.000
Sim 0814491939 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
939 Vinaphone
Đặt mua
0814323289350,000
420.000
Sim 0814323289 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3289 Vinaphone
Đặt mua
0814380389350,000
420.000
Sim 0814380389 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80389 Vinaphone
Đặt mua
0844616939350,000
420.000
Sim 0844616939 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
616939 Vinaphone
Đặt mua
0824526669350,000
420.000
Sim 0824526669 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
669 Vinaphone
Đặt mua
0824590959350,000
420.000
Sim 0824590959 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0959 Vinaphone
Đặt mua
0844590959350,000
420.000
Sim 0844590959 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90959 Vinaphone
Đặt mua
0814114889350,000
420.000
Sim 0814114889 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
114889 Vinaphone
Đặt mua
0824801239350,000
420.000
Sim 0824801239 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
239 Vinaphone
Đặt mua
0814222499350,000
420.000
Sim 0814222499 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
2499 Vinaphone
Đặt mua
0834136959350,000
420.000
Sim 0834136959 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36959 Vinaphone
Đặt mua
0834416959350,000
420.000
Sim 0834416959 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
416959 Vinaphone
Đặt mua
0834032139350,000
420.000
Sim 0834032139 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
139 Vinaphone
Đặt mua
0834808539350,000
420.000
Sim 0834808539 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8539 Vinaphone
Đặt mua
0834316499350,000
420.000
Sim 0834316499 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16499 Vinaphone
Đặt mua
0834136039350,000
420.000
Sim 0834136039 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
136039 Vinaphone
Đặt mua
0834112909350,000
420.000
Sim 0834112909 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
909 Vinaphone
Đặt mua
0834803439350,000
420.000
Sim 0834803439 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3439 Vinaphone
Đặt mua
0834529839350,000
420.000
Sim 0834529839 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29839 Vinaphone
Đặt mua
0834526239350,000
420.000
Sim 0834526239 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
526239 Vinaphone
Đặt mua
0834521039350,000
420.000
Sim 0834521039 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
039 Vinaphone
Đặt mua
0834504839350,000
420.000
Sim 0834504839 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4839 Vinaphone
Đặt mua
0834542099350,000
420.000
Sim 0834542099 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
42099 Vinaphone
Đặt mua
0834580499350,000
420.000
Sim 0834580499 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
580499 Vinaphone
Đặt mua
0834581499350,000
420.000
Sim 0834581499 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
499 Vinaphone
Đặt mua
0834582499350,000
420.000
Sim 0834582499 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2499 Vinaphone
Đặt mua
0834595839350,000
420.000
Sim 0834595839 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95839 Vinaphone
Đặt mua
0834596439350,000
420.000
Sim 0834596439 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
596439 Vinaphone
Đặt mua
0834085989350,000
420.000
Sim 0834085989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
989 Vinaphone
Đặt mua
0834064899350,000
420.000
Sim 0834064899 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4899 Vinaphone
Đặt mua
0834248339350,000
420.000
Sim 0834248339 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
48339 Vinaphone
Đặt mua
0834284339350,000
420.000
Sim 0834284339 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
284339 Vinaphone
Đặt mua
0834184989350,000
420.000
Sim 0834184989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
989 Vinaphone
Đặt mua
0834205989350,000
420.000
Sim 0834205989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5989 Vinaphone
Đặt mua
0834305339350,000
420.000
Sim 0834305339 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05339 Vinaphone
Đặt mua
0834306339350,000
420.000
Sim 0834306339 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
306339 Vinaphone
Đặt mua
0834316339350,000
420.000
Sim 0834316339 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
339 Vinaphone
Đặt mua
0834314989350,000
420.000
Sim 0834314989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4989 Vinaphone
Đặt mua
0834304899350,000
420.000
Sim 0834304899 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04899 Vinaphone
Đặt mua
0834324339350,000
420.000
Sim 0834324339 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
324339 Vinaphone
Đặt mua
0834324989350,000
420.000
Sim 0834324989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
989 Vinaphone
Đặt mua
0834351339350,000
420.000
Sim 0834351339 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1339 Vinaphone
Đặt mua
0834364899350,000
420.000
Sim 0834364899 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
64899 Vinaphone
Đặt mua
0834402339350,000
420.000
Sim 0834402339 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
402339 Vinaphone
Đặt mua
0834384989350,000
420.000
Sim 0834384989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
989 Vinaphone
Đặt mua
0834485339350,000
420.000
Sim 0834485339 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5339 Vinaphone
Đặt mua
0834602339350,000
420.000
Sim 0834602339 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
02339 Vinaphone
Đặt mua
0834604339350,000
420.000
Sim 0834604339 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
604339 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Đức Cương
  Đặt sim: 09784...27
  Vào lúc: 22:56 18/9/2020

  Nguyễn Văn Thế
  Đặt sim: 01631...45
  Vào lúc: 22:53 18/9/2020

  Lê Duy Hiển
  Đặt sim: 01268...27
  Vào lúc: 22:50 18/9/2020

  Huỳnh Đức Huy
  Đặt sim: 01630...44
  Vào lúc: 22:47 18/9/2020

  Trần Văn Tùng
  Đặt sim: 08936...26
  Vào lúc: 22:44 18/9/2020

  Ngô Kiều Nhân
  Đặt sim: 01217...90
  Vào lúc: 22:41 18/9/2020

  Nguyễn Chí Tùng
  Đặt sim: 08671...90
  Vào lúc: 22:37 18/9/2020

  Phan Văn Hòa
  Đặt sim: 09055...59
  Vào lúc: 22:34 18/9/2020

  Trần Văn Đăng
  Đặt sim: 09348...83
  Vào lúc: 22:31 18/9/2020

  Huỳnh Chí Hòa
  Đặt sim: 01261...77
  Vào lúc: 22:28 18/9/2020

  Huỳnh Văn Khang
  Đặt sim: 01269...68
  Vào lúc: 22:26 18/9/2020

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 01255...73
  Vào lúc: 22:22 18/9/2020

  Ngô Đức Khôi
  Đặt sim: 09829...25
  Vào lúc: 22:19 18/9/2020

  Phan Thục Thơ
  Đặt sim: 09122...65
  Vào lúc: 22:17 18/9/2020

  Nguyễn Thị Thy
  Đặt sim: 01656...96
  Vào lúc: 22:14 18/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.