sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Đầu Số 08 Vinaphone Năm 1988 Mậu Thìn Mệnh Mộc, Đại lâm mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08247619881,000,000
1.200.000
Sim 0824761988 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08544719881,290,000
1.550.000
Sim 0854471988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71988 Vinaphone
Đặt mua
08248619881,500,000
1.800.000
Sim 0824861988 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
861988 Vinaphone
Đặt mua
08443819881,500,000
1.800.000
Sim 0844381988 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08143319881,500,000
1.800.000
Sim 0814331988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08145519881,500,000
1.800.000
Sim 0814551988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51988 Vinaphone
Đặt mua
08540119881,500,000
1.800.000
Sim 0854011988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
011988 Vinaphone
Đặt mua
08541319881,500,000
1.800.000
Sim 0854131988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08541519881,500,000
1.800.000
Sim 0854151988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08541619881,500,000
1.800.000
Sim 0854161988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61988 Vinaphone
Đặt mua
08541719881,500,000
1.800.000
Sim 0854171988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
171988 Vinaphone
Đặt mua
08541819881,500,000
1.800.000
Sim 0854181988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08542119881,500,000
1.800.000
Sim 0854211988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08542419881,500,000
1.800.000
Sim 0854241988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41988 Vinaphone
Đặt mua
08542619881,500,000
1.800.000
Sim 0854261988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
261988 Vinaphone
Đặt mua
08542819881,500,000
1.800.000
Sim 0854281988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08542919881,500,000
1.800.000
Sim 0854291988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08543119881,500,000
1.800.000
Sim 0854311988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11988 Vinaphone
Đặt mua
08543419881,500,000
1.800.000
Sim 0854341988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341988 Vinaphone
Đặt mua
08543719881,500,000
1.800.000
Sim 0854371988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08544219881,500,000
1.800.000
Sim 0854421988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08544619881,500,000
1.800.000
Sim 0854461988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61988 Vinaphone
Đặt mua
08544819881,500,000
1.800.000
Sim 0854481988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
481988 Vinaphone
Đặt mua
08544919881,500,000
1.800.000
Sim 0854491988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08545319881,500,000
1.800.000
Sim 0854531988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08545719881,500,000
1.800.000
Sim 0854571988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71988 Vinaphone
Đặt mua
08546119881,500,000
1.800.000
Sim 0854611988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
611988 Vinaphone
Đặt mua
08546219881,500,000
1.800.000
Sim 0854621988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08546319881,500,000
1.800.000
Sim 0854631988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08546719881,500,000
1.800.000
Sim 0854671988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71988 Vinaphone
Đặt mua
08546919881,500,000
1.800.000
Sim 0854691988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
691988 Vinaphone
Đặt mua
08547319881,500,000
1.800.000
Sim 0854731988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08547519881,500,000
1.800.000
Sim 0854751988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08547919881,500,000
1.800.000
Sim 0854791988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91988 Vinaphone
Đặt mua
08548119881,500,000
1.800.000
Sim 0854811988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
811988 Vinaphone
Đặt mua
08548219881,500,000
1.800.000
Sim 0854821988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08548319881,500,000
1.800.000
Sim 0854831988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08548419881,500,000
1.800.000
Sim 0854841988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41988 Vinaphone
Đặt mua
08549119881,500,000
1.800.000
Sim 0854911988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
911988 Vinaphone
Đặt mua
08549219881,500,000
1.800.000
Sim 0854921988 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08141319881,500,000
1.800.000
Sim 0814131988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08141619881,500,000
1.800.000
Sim 0814161988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61988 Vinaphone
Đặt mua
08141719881,500,000
1.800.000
Sim 0814171988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
171988 Vinaphone
Đặt mua
08142119881,500,000
1.800.000
Sim 0814211988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08142319881,500,000
1.800.000
Sim 0814231988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08142419881,500,000
1.800.000
Sim 0814241988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41988 Vinaphone
Đặt mua
08142519881,500,000
1.800.000
Sim 0814251988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
251988 Vinaphone
Đặt mua
08142719881,500,000
1.800.000
Sim 0814271988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08142819881,500,000
1.800.000
Sim 0814281988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08142919881,500,000
1.800.000
Sim 0814291988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91988 Vinaphone
Đặt mua
08143119881,500,000
1.800.000
Sim 0814311988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311988 Vinaphone
Đặt mua
08143219881,500,000
1.800.000
Sim 0814321988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08143419881,500,000
1.800.000
Sim 0814341988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08143519881,500,000
1.800.000
Sim 0814351988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51988 Vinaphone
Đặt mua
08143619881,500,000
1.800.000
Sim 0814361988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
361988 Vinaphone
Đặt mua
08143719881,500,000
1.800.000
Sim 0814371988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08143919881,500,000
1.800.000
Sim 0814391988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08144119881,500,000
1.800.000
Sim 0814411988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11988 Vinaphone
Đặt mua
08144319881,500,000
1.800.000
Sim 0814431988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431988 Vinaphone
Đặt mua
08144519881,500,000
1.800.000
Sim 0814451988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
988 Vinaphone
Đặt mua
08144619881,500,000
1.800.000
Sim 0814461988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1988 Vinaphone
Đặt mua
08144719881,500,000
1.800.000
Sim 0814471988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71988 Vinaphone
Đặt mua
08144919881,500,000
1.800.000
Sim 0814491988 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491988 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Năm 1988 Mậu Thìn Mệnh Mộc, Đại lâm mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Hùng
  Đặt sim: 01657...83
  Vào lúc: 22:55 18/9/2020

  Nguyễn Văn Quyền
  Đặt sim: 09114...57
  Vào lúc: 22:52 18/9/2020

  Nguyễn Ngọc Thơ
  Đặt sim: 08637...69
  Vào lúc: 22:49 18/9/2020

  Phan Minh Anh
  Đặt sim: 01248...13
  Vào lúc: 22:47 18/9/2020

  Nguyễn Diệp Bình
  Đặt sim: 08644...87
  Vào lúc: 22:44 18/9/2020

  Nguyễn Trung Thành
  Đặt sim: 01622...51
  Vào lúc: 22:40 18/9/2020

  Nguyễn Duy Khoa
  Đặt sim: 01268...81
  Vào lúc: 22:37 18/9/2020

  Lê Thị Linh
  Đặt sim: 09789...57
  Vào lúc: 22:34 18/9/2020

  Trần Duy Hảo
  Đặt sim: 09768...85
  Vào lúc: 22:31 18/9/2020

  Huỳnh Đức An
  Đặt sim: 08985...81
  Vào lúc: 22:29 18/9/2020

  Phạm Minh Khiêm
  Đặt sim: 01286...54
  Vào lúc: 22:25 18/9/2020

  Nguyễn Văn Quỳnh
  Đặt sim: 01642...10
  Vào lúc: 22:23 18/9/2020

  Hoàng Minh Huy
  Đặt sim: 08842...12
  Vào lúc: 22:19 18/9/2020

  Huỳnh Thị Thy
  Đặt sim: 01270...85
  Vào lúc: 22:17 18/9/2020

  Trần Thị Thảo
  Đặt sim: 01266...44
  Vào lúc: 22:13 18/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.