sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Đuôi số 1555 Sim tam hoa 555 Vietnamobile

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09240515552,110,000
2.530.000
Sim 0924051555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09243515552,110,000
2.530.000
Sim 0924351555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09243715552,110,000
2.530.000
Sim 0924371555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09244015552,110,000
2.530.000
Sim 0924401555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09244615552,110,000
2.530.000
Sim 0924461555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09244915552,110,000
2.530.000
Sim 0924491555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09245215552,110,000
2.530.000
Sim 0924521555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09245315552,110,000
2.530.000
Sim 0924531555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09246215552,110,000
2.530.000
Sim 0924621555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09246315552,110,000
2.530.000
Sim 0924631555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09246715552,110,000
2.530.000
Sim 0924671555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09246915552,110,000
2.530.000
Sim 0924691555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09248715552,110,000
2.530.000
Sim 0924871555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09249015552,110,000
2.530.000
Sim 0924901555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09249315552,110,000
2.530.000
Sim 0924931555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09249615552,110,000
2.530.000
Sim 0924961555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09249715552,110,000
2.530.000
Sim 0924971555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09242315552,150,000
2.580.000
Sim 0924231555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09242615552,150,000
2.580.000
Sim 0924261555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09242715552,150,000
2.580.000
Sim 0924271555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09242815552,150,000
2.580.000
Sim 0924281555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09242915552,150,000
2.580.000
Sim 0924291555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09243015552,150,000
2.580.000
Sim 0924301555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09243415552,150,000
2.580.000
Sim 0924341555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09243615552,150,000
2.580.000
Sim 0924361555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09243815552,150,000
2.580.000
Sim 0924381555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09243915552,150,000
2.580.000
Sim 0924391555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09244215552,150,000
2.580.000
Sim 0924421555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09244315552,150,000
2.580.000
Sim 0924431555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09244715552,150,000
2.580.000
Sim 0924471555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09244815552,150,000
2.580.000
Sim 0924481555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09246015552,150,000
2.580.000
Sim 0924601555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09246415552,150,000
2.580.000
Sim 0924641555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09240215552,480,000
2.980.000
Sim 0924021555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09240315552,480,000
2.980.000
Sim 0924031555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09240415552,480,000
2.980.000
Sim 0924041555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09240615552,480,000
2.980.000
Sim 0924061555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09240715552,480,000
2.980.000
Sim 0924071555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09240815552,480,000
2.980.000
Sim 0924081555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09240915552,480,000
2.980.000
Sim 0924091555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09242015552,480,000
2.980.000
Sim 0924201555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09243315552,480,000
2.980.000
Sim 0924331555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09246615552,480,000
2.980.000
Sim 0924661555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09246815552,480,000
2.980.000
Sim 0924681555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09247015552,480,000
2.980.000
Sim 0924701555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09247215552,480,000
2.980.000
Sim 0924721555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09247315552,480,000
2.980.000
Sim 0924731555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09247415552,480,000
2.980.000
Sim 0924741555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09247515552,480,000
2.980.000
Sim 0924751555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09247615552,480,000
2.980.000
Sim 0924761555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09247815552,480,000
2.980.000
Sim 0924781555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09247915552,480,000
2.980.000
Sim 0924791555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09248015552,480,000
2.980.000
Sim 0924801555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09248215552,480,000
2.980.000
Sim 0924821555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09248315552,480,000
2.980.000
Sim 0924831555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09248415552,480,000
2.980.000
Sim 0924841555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09248615552,480,000
2.980.000
Sim 0924861555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09249415552,480,000
2.980.000
Sim 0924941555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09249515552,480,000
2.980.000
Sim 0924951555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09249815552,480,000
2.980.000
Sim 0924981555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09245615552,530,000
3.040.000
Sim 0924561555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09247715552,530,000
3.040.000
Sim 0924771555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
09248815552,530,000
3.040.000
Sim 0924881555 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006. Đầu số Vietnamobile bao gồm: 092, 056 , 058
Sim số đẹp Vietnamobile
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006.Đầu số Vietnamobile có đầu 10 số là 092, và đầu 11 số là 0188 chuyển sang đầu 10 số là đầu số 058, đầu 11 số 0186 chuyển sang đầu 10 số là đầu 056
Các gói cước và sim của Vietnamobile : Sim 4G, 3G, USB 20 , USB 50 , USB 100, SIÊU THÁNH SIM, Gói P75, Gói P150, Gói vEasy ,Gói vflex,Gói Ott Facebook
- Với các đầu số đã được cấp phép bao gồm sim 092, 018. Nhà mạng trẻ Vietnammobile đã đánh dấu sự có mặt của mình bằng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: phân phối hàng loạt sim số đẹp Vietnammobile , sim phong thủy Vietnammobile, sim lục quý Vietnamobile, sim ngũ quý Vietnamobile, sim lộc phát Vietnamobile, sim thần tài Vietnamobile, sim ông địa Vietnamobile, sim tiến đơn Vietnamobile, sim tiến đôi Vietnamobile, sim taxi Vietnamobile, sim lặp Vietnamobile, sim kép Vietnamobile, sim đối Vietnamobile, sim đảo Vietnamobile, sim gánh Vietnamobile, sim năm sinh Vietnamobile, sim đầu số cổ Vietnamobile, sim tam hoa Vietnamobile hàng loạt. .. và đem về một lượng khách hàng khá ấn tượng. Điều đó cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của Vietnammobile trong việc đem lại cho thị trường viễn thông Việt Nam thêm phần sôi động, nhiều sắc màu và đặc biệt sim số đẹp vietnammobile giờ đây đã trở thành sự lựa chọn thông minh của hàng triệu khách hàng.


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Trung Quyền
  Đặt sim: 08818...73
  Vào lúc: 17:56 24/1/2020

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01295...40
  Vào lúc: 17:52 24/1/2020

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 01669...17
  Vào lúc: 17:50 24/1/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08921...34
  Vào lúc: 17:46 24/1/2020

  Phạm Đức Tuấn
  Đặt sim: 09399...10
  Vào lúc: 17:43 24/1/2020

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 01267...73
  Vào lúc: 17:40 24/1/2020

  Hoàng Văn Tùng
  Đặt sim: 08932...95
  Vào lúc: 17:38 24/1/2020

  Trần Duy Hoàng
  Đặt sim: 08944...54
  Vào lúc: 17:35 24/1/2020

  Hoàng Đức Đăng
  Đặt sim: 08626...19
  Vào lúc: 17:32 24/1/2020

  Trần Chí Hung
  Đặt sim: 08683...36
  Vào lúc: 17:29 24/1/2020

  Huỳnh Chí Khoa
  Đặt sim: 01676...19
  Vào lúc: 17:25 24/1/2020

  Lê Chí Nhật
  Đặt sim: 01639...93
  Vào lúc: 17:22 24/1/2020

  Ngô Văn Tùng
  Đặt sim: 08684...62
  Vào lúc: 17:19 24/1/2020

  Trần Văn Ken
  Đặt sim: 09082...41
  Vào lúc: 17:16 24/1/2020

  Trần Đức An
  Đặt sim: 09828...21
  Vào lúc: 17:14 24/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.