sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Đuôi số 1963 Sim năm sinh 1963 Viettel

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0984131963550,000
660.000
Sim 0984131963 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0974121963550,000
660.000
Sim 0974121963 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0974031963700,000
840.000
Sim 0974031963 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0974401963730,000
880.000
Sim 0974401963 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0974821963730,000
880.000
Sim 0974821963 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0974971963780,000
940.000
Sim 0974971963 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0964951963780,000
940.000
Sim 0964951963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0974491963800,000
960.000
Sim 0974491963 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0984431963800,000
960.000
Sim 0984431963 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0964471963800,000
960.000
Sim 0964471963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0984351963850,000
1.020.000
Sim 0984351963 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0964901963870,000
1.040.000
Sim 0964901963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0964681963870,000
1.040.000
Sim 0964681963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0974711963870,000
1.040.000
Sim 0974711963 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0984481963870,000
1.040.000
Sim 0984481963 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0974531963870,000
1.040.000
Sim 0974531963 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0964731963960,000
1.150.000
Sim 0964731963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09748519631,000,000
1.200.000
Sim 0974851963 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09740219631,040,000
1.250.000
Sim 0974021963 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09743419631,100,000
1.320.000
Sim 0974341963 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09644619631,130,000
1.360.000
Sim 0964461963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09645819631,130,000
1.360.000
Sim 0964581963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09648519631,220,000
1.460.000
Sim 0964851963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09649919631,220,000
1.460.000
Sim 0964991963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09849219631,250,000
1.500.000
Sim 0984921963 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09844719631,300,000
1.560.000
Sim 0984471963 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09641619631,300,000
1.560.000
Sim 0964161963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09847419631,300,000
1.560.000
Sim 0984741963 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09748819631,480,000
1.780.000
Sim 0974881963 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09649719631,570,000
1.880.000
Sim 0964971963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09646619631,570,000
1.880.000
Sim 0964661963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09846019631,610,000
1.930.000
Sim 0984601963 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09645519631,740,000
2.090.000
Sim 0964551963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09647719632,110,000
2.530.000
Sim 0964771963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
09642219632,280,000
2.740.000
Sim 0964221963 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0374321963490,000
590.000
Sim 0374321963 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0394741963490,000
590.000
Sim 0394741963 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0334291963490,000
590.000
Sim 0334291963 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0354531963490,000
590.000
Sim 0354531963 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0354671963490,000
590.000
Sim 0354671963 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0364461963490,000
590.000
Sim 0364461963 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0354771963500,000
600.000
Sim 0354771963 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0364311963500,000
600.000
Sim 0364311963 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0344411963570,000
680.000
Sim 0344411963 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0354951963600,000
720.000
Sim 0354951963 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0364521963650,000
780.000
Sim 0364521963 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0374781963650,000
780.000
Sim 0374781963 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0384381963680,000
820.000
Sim 0384381963 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0374671963680,000
820.000
Sim 0374671963 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0344211963680,000
820.000
Sim 0344211963 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0334461963690,000
830.000
Sim 0334461963 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0344201963700,000
840.000
Sim 0344201963 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0364131963720,000
860.000
Sim 0364131963 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0364241963800,000
960.000
Sim 0364241963 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0394891963800,000
960.000
Sim 0394891963 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0394631963830,000
1.000.000
Sim 0394631963 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0344151963870,000
1.040.000
Sim 0344151963 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
0364211963970,000
1.160.000
Sim 0364211963 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
03745119631,100,000
1.320.000
Sim 0374511963 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
03843019631,130,000
1.360.000
Sim 0384301963 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
03645819631,300,000
1.560.000
Sim 0364581963 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua
03947319631,570,000
1.880.000
Sim 0394731963 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Viettel
Đặt mua

KẾT THÚC TÌM KIẾM SIM
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Chí Thành
  Đặt sim: 01231...61
  Vào lúc: 13:55 16/10/2019

  Trần Đức Khánh
  Đặt sim: 01625...20
  Vào lúc: 13:52 16/10/2019

  Nguyễn Cát Khanh
  Đặt sim: 09850...18
  Vào lúc: 13:50 16/10/2019

  Nguyễn Thị Khanh
  Đặt sim: 09832...91
  Vào lúc: 13:46 16/10/2019

  Nguyễn Duy Vinh
  Đặt sim: 09799...96
  Vào lúc: 13:43 16/10/2019

  Nguyễn Văn Hiếu
  Đặt sim: 01282...94
  Vào lúc: 13:41 16/10/2019

  Ngô Văn Toàn
  Đặt sim: 09179...44
  Vào lúc: 13:38 16/10/2019

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 09176...84
  Vào lúc: 13:34 16/10/2019

  Ngô Đức Anh
  Đặt sim: 09394...62
  Vào lúc: 13:32 16/10/2019

  Ngô Thị Hạ
  Đặt sim: 01236...36
  Vào lúc: 13:29 16/10/2019

  Nguyễn Minh Hiển
  Đặt sim: 01247...37
  Vào lúc: 13:26 16/10/2019

  Trần Minh Lợi
  Đặt sim: 01297...27
  Vào lúc: 13:23 16/10/2019

  Trần Chí Anh
  Đặt sim: 01245...95
  Vào lúc: 13:20 16/10/2019

  Trần Văn Hiển
  Đặt sim: 09369...89
  Vào lúc: 13:17 16/10/2019

  Phan Thị Thơ
  Đặt sim: 09810...44
  Vào lúc: 13:14 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.