sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Đuôi số 2001 Sim năm sinh 2001 Vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0944762001850,000
1.020.000
Sim 0944762001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0944512001900,000
1.080.000
Sim 0944512001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09444920011,000,000
1.200.000
Sim 0944492001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09145020011,000,000
1.200.000
Sim 0914502001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09143720011,000,000
1.200.000
Sim 0914372001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09449120011,000,000
1.200.000
Sim 0944912001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09445820011,120,000
1.340.000
Sim 0944582001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09445920011,200,000
1.440.000
Sim 0944592001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09446520011,300,000
1.560.000
Sim 0944652001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09147420011,500,000
1.800.000
Sim 0914742001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09447120011,500,000
1.800.000
Sim 0944712001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09448120011,500,000
1.800.000
Sim 0944812001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09443720011,500,000
1.800.000
Sim 0944372001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09447320011,500,000
1.800.000
Sim 0944732001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09444020011,500,000
1.800.000
Sim 0944402001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09445220011,500,000
1.800.000
Sim 0944522001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09441620011,500,000
1.800.000
Sim 0944162001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09141720011,500,000
1.800.000
Sim 0914172001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09142520011,500,000
1.800.000
Sim 0914252001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09143520011,600,000
1.920.000
Sim 0914352001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09142120011,600,000
1.920.000
Sim 0914212001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09143320011,800,000
2.160.000
Sim 0914332001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09146920011,800,000
2.160.000
Sim 0914692001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09441320012,000,000
2.400.000
Sim 0944132001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09447020012,000,000
2.400.000
Sim 0944702001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09444520012,000,000
2.400.000
Sim 0944452001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09442020012,050,000
2.460.000
Sim 0944202001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09443520012,300,000
2.760.000
Sim 0944352001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09447920012,500,000
3.000.000
Sim 0944792001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09442220012,700,000
3.240.000
Sim 0944222001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09443320012,700,000
3.240.000
Sim 0944332001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09449920012,800,000
3.360.000
Sim 0944992001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09143220013,000,000
3.600.000
Sim 0914322001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09447820013,500,000
4.200.000
Sim 0944782001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09448720013,500,000
4.200.000
Sim 0944872001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09446320013,500,000
4.200.000
Sim 0944632001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09443620013,500,000
4.200.000
Sim 0944362001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09448220013,500,000
4.200.000
Sim 0944822001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09140120016,000,000
7.200.000
Sim 0914012001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0814812001550,000
660.000
Sim 0814812001 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0814242001800,000
960.000
Sim 0814242001 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08244420011,400,000
1.680.000
Sim 0824442001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08349120011,620,000
1.940.000
Sim 0834912001 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08540920011,900,000
2.280.000
Sim 0854092001 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08540220011,900,000
2.280.000
Sim 0854022001 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08141420012,000,000
2.400.000
Sim 0814142001 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08340420012,300,000
2.760.000
Sim 0834042001 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08441320012,500,000
3.000.000
Sim 0844132001 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08545620013,000,000
3.600.000
Sim 0854562001 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08445220013,970,000
4.760.000
Sim 0844522001 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08344420014,300,000
5.160.000
Sim 0834442001 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08245620014,500,000
5.400.000
Sim 0824562001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08240120017,000,000
8.400.000
Sim 0824012001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08240220017,000,000
8.400.000
Sim 0824022001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08240320017,000,000
8.400.000
Sim 0824032001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08240420017,000,000
8.400.000
Sim 0824042001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08240520017,000,000
8.400.000
Sim 0824052001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08240620017,000,000
8.400.000
Sim 0824062001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08240720017,000,000
8.400.000
Sim 0824072001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08240820017,000,000
8.400.000
Sim 0824082001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08241120017,000,000
8.400.000
Sim 0824112001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08241220017,000,000
8.400.000
Sim 0824122001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08141020017,000,000
8.400.000
Sim 0814102001 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 09685...95
  Vào lúc: 9:55 24/11/2020

  Trần Minh Vũ
  Đặt sim: 09164...55
  Vào lúc: 9:53 24/11/2020

  Trần Văn Cường
  Đặt sim: 01262...21
  Vào lúc: 9:49 24/11/2020

  Phạm Cát Hương
  Đặt sim: 09343...94
  Vào lúc: 9:47 24/11/2020

  Phan Duy Hoàng
  Đặt sim: 09086...79
  Vào lúc: 9:43 24/11/2020

  Trần Minh Hoàng
  Đặt sim: 01298...57
  Vào lúc: 9:40 24/11/2020

  Trần Đức Lộc
  Đặt sim: 08892...28
  Vào lúc: 9:38 24/11/2020

  Lê Văn Nhân
  Đặt sim: 08691...36
  Vào lúc: 9:35 24/11/2020

  Phan Chí Nguyên
  Đặt sim: 01269...73
  Vào lúc: 9:31 24/11/2020

  Nguyễn Chí Khiêm
  Đặt sim: 09331...79
  Vào lúc: 9:29 24/11/2020

  Nguyễn Diệp Hương
  Đặt sim: 09838...34
  Vào lúc: 9:26 24/11/2020

  Phạm Đức Huy
  Đặt sim: 01222...39
  Vào lúc: 9:22 24/11/2020

  Trần Văn An
  Đặt sim: 09037...86
  Vào lúc: 9:19 24/11/2020

  Trần Chí Hoàng
  Đặt sim: 09032...83
  Vào lúc: 9:16 24/11/2020

  Nguyễn Đức Hậu
  Đặt sim: 01256...23
  Vào lúc: 9:14 24/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.