sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Năm Sinh Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0974592010620,000
740.000
Sim 0974592010 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
0904132010660,000
790.000
Sim 0904132010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Mobifone
Đặt mua
0934602010690,000
830.000
Sim 0934602010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
602010 Mobifone
Đặt mua
0934632010690,000
830.000
Sim 0934632010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0944532010760,000
910.000
Sim 0944532010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0944152010760,000
910.000
Sim 0944152010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Vinaphone
Đặt mua
0934762010760,000
910.000
Sim 0934762010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
762010 Mobifone
Đặt mua
0944672010760,000
910.000
Sim 0944672010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0944522010820,000
980.000
Sim 0944522010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0974432010830,000
1.000.000
Sim 0974432010 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Viettel
Đặt mua
0944632010900,000
1.080.000
Sim 0944632010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
632010 Vinaphone
Đặt mua
0944512010950,000
1.140.000
Sim 0944512010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0944742010950,000
1.140.000
Sim 0944742010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0944582010950,000
1.140.000
Sim 0944582010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82010 Vinaphone
Đặt mua
09344620101,000,000
1.200.000
Sim 0934462010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
462010 Mobifone
Đặt mua
09346920101,000,000
1.200.000
Sim 0934692010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
09045720101,000,000
1.200.000
Sim 0904572010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09846320101,100,000
1.320.000
Sim 0984632010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Viettel
Đặt mua
09449520101,100,000
1.320.000
Sim 0944952010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952010 Vinaphone
Đặt mua
09444320101,100,000
1.320.000
Sim 0944432010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09044320101,100,000
1.320.000
Sim 0904432010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09842520101,100,000
1.320.000
Sim 0984252010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Viettel
Đặt mua
09346220101,100,000
1.320.000
Sim 0934622010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
622010 Mobifone
Đặt mua
09049620101,140,000
1.370.000
Sim 0904962010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
09449120101,180,000
1.420.000
Sim 0944912010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
09340620101,180,000
1.420.000
Sim 0934062010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62010 Mobifone
Đặt mua
09344020101,180,000
1.420.000
Sim 0934402010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
402010 Mobifone
Đặt mua
09649420101,200,000
1.440.000
Sim 0964942010 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09644120101,240,000
1.490.000
Sim 0964412010 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09046220101,250,000
1.500.000
Sim 0904622010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22010 Mobifone
Đặt mua
09047620101,250,000
1.500.000
Sim 0904762010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
762010 Mobifone
Đặt mua
09848020101,250,000
1.500.000
Sim 0984802010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09440820101,330,000
1.600.000
Sim 0944082010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
09043720101,330,000
1.600.000
Sim 0904372010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72010 Mobifone
Đặt mua
09343120101,330,000
1.600.000
Sim 0934312010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
312010 Mobifone
Đặt mua
09449220101,330,000
1.600.000
Sim 0944922010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09048020101,330,000
1.600.000
Sim 0904802010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09342720101,330,000
1.600.000
Sim 0934272010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72010 Mobifone
Đặt mua
09843120101,330,000
1.600.000
Sim 0984312010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
312010 Viettel
Đặt mua
09041620101,330,000
1.600.000
Sim 0904162010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
09644520101,330,000
1.600.000
Sim 0964452010 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09349320101,330,000
1.600.000
Sim 0934932010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Mobifone
Đặt mua
09845220101,330,000
1.600.000
Sim 0984522010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
522010 Viettel
Đặt mua
09145120101,330,000
1.600.000
Sim 0914512010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09049520101,330,000
1.600.000
Sim 0904952010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09443920101,330,000
1.600.000
Sim 0944392010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92010 Vinaphone
Đặt mua
09042620101,330,000
1.600.000
Sim 0904262010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
262010 Mobifone
Đặt mua
09345020101,390,000
1.670.000
Sim 0934502010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
09345520101,400,000
1.680.000
Sim 0934552010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09742420101,400,000
1.680.000
Sim 0974242010 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42010 Viettel
Đặt mua
09345420101,400,000
1.680.000
Sim 0934542010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
542010 Mobifone
Đặt mua
09844320101,400,000
1.680.000
Sim 0984432010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09445720101,480,000
1.780.000
Sim 0944572010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
09444020101,480,000
1.780.000
Sim 0944402010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02010 Vinaphone
Đặt mua
09447620101,480,000
1.780.000
Sim 0944762010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
762010 Vinaphone
Đặt mua
09143220101,480,000
1.780.000
Sim 0914322010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09342020101,480,000
1.780.000
Sim 0934202010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09141920101,500,000
1.800.000
Sim 0914192010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92010 Vinaphone
Đặt mua
09449420101,550,000
1.860.000
Sim 0944942010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
942010 Vinaphone
Đặt mua
09440520101,550,000
1.860.000
Sim 0944052010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09343320101,550,000
1.860.000
Sim 0934332010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09442220101,600,000
1.920.000
Sim 0944222010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22010 Vinaphone
Đặt mua
09443320101,600,000
1.920.000
Sim 0944332010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
332010 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Thị Khanh
  Đặt sim: 01260...48
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Ngô Cát Tuyết
  Đặt sim: 08969...71
  Vào lúc: 22:52 16/10/2021

  Phan Duy Tiến
  Đặt sim: 01225...16
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Trần Trung Hoàng
  Đặt sim: 01220...83
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 09178...99
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Nguyễn Đức Quyền
  Đặt sim: 09156...41
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01628...30
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Huỳnh Trung Tân
  Đặt sim: 01685...48
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Ngô Đức Khiêm
  Đặt sim: 09696...81
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Phan Diệp Mai
  Đặt sim: 01664...27
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Trần Phương Hồng
  Đặt sim: 01625...55
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Phạm Thị Mai
  Đặt sim: 08639...97
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Hoàng Văn Tuấn
  Đặt sim: 09612...77
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Đức Đăng
  Đặt sim: 01245...87
  Vào lúc: 22:16 16/10/2021

  Hoàng Chí An
  Đặt sim: 09752...80
  Vào lúc: 22:14 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.