sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Viettel Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09647019811,800,000
2.160.000
Sim 0964701981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09744619812,000,000
2.400.000
Sim 0974461981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61981 Viettel
Đặt mua
09643719812,000,000
2.400.000
Sim 0964371981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371981 Viettel
Đặt mua
09749019812,200,000
2.640.000
Sim 0974901981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09649319812,300,000
2.760.000
Sim 0964931981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09649719812,500,000
3.000.000
Sim 0964971981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71981 Viettel
Đặt mua
09642719812,900,000
3.480.000
Sim 0964271981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
271981 Viettel
Đặt mua
09846319813,000,000
3.600.000
Sim 0984631981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09642519813,000,000
3.600.000
Sim 0964251981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09743019813,000,000
3.600.000
Sim 0974301981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Viettel
Đặt mua
09842419813,000,000
3.600.000
Sim 0984241981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
241981 Viettel
Đặt mua
09748519813,200,000
3.840.000
Sim 0974851981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09844719813,500,000
4.200.000
Sim 0984471981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09645519813,500,000
4.200.000
Sim 0964551981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51981 Viettel
Đặt mua
09742719813,500,000
4.200.000
Sim 0974271981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
271981 Viettel
Đặt mua
09647819813,500,000
4.200.000
Sim 0964781981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09849219813,600,000
4.320.000
Sim 0984921981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09646619814,000,000
4.800.000
Sim 0964661981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61981 Viettel
Đặt mua
09646219814,000,000
4.800.000
Sim 0964621981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
621981 Viettel
Đặt mua
09648419814,000,000
4.800.000
Sim 0964841981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09647419814,300,000
5.160.000
Sim 0964741981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09846619814,500,000
5.400.000
Sim 0984661981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61981 Viettel
Đặt mua
09842219814,500,000
5.400.000
Sim 0984221981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
221981 Viettel
Đặt mua
09849719814,500,000
5.400.000
Sim 0984971981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09848319814,500,000
5.400.000
Sim 0984831981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09841519814,500,000
5.400.000
Sim 0984151981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51981 Viettel
Đặt mua
09744119814,500,000
5.400.000
Sim 0974411981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
411981 Viettel
Đặt mua
09646919814,500,000
5.400.000
Sim 0964691981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09843819814,800,000
5.760.000
Sim 0984381981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09747419814,800,000
5.760.000
Sim 0974741981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41981 Viettel
Đặt mua
09648619815,000,000
6.000.000
Sim 0964861981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
861981 Viettel
Đặt mua
09741519815,000,000
6.000.000
Sim 0974151981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09846219815,000,000
6.000.000
Sim 0984621981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09740319815,000,000
6.000.000
Sim 0974031981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Viettel
Đặt mua
09746819815,000,000
6.000.000
Sim 0974681981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
681981 Viettel
Đặt mua
09749719815,000,000
6.000.000
Sim 0974971981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09747319815,000,000
6.000.000
Sim 0974731981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09642219815,500,000
6.600.000
Sim 0964221981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21981 Viettel
Đặt mua
09646119815,800,000
6.960.000
Sim 0964611981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
611981 Viettel
Đặt mua
09644619816,500,000
7.800.000
Sim 0964461981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
0394591981500,000
600.000
Sim 0394591981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
0344671981500,000
600.000
Sim 0344671981 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71981 Viettel
Đặt mua
0394401981720,000
860.000
Sim 0394401981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
401981 Viettel
Đặt mua
0334601981720,000
860.000
Sim 0334601981 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
0374601981780,000
940.000
Sim 0374601981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
0374921981800,000
960.000
Sim 0374921981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21981 Viettel
Đặt mua
0374801981800,000
960.000
Sim 0374801981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801981 Viettel
Đặt mua
0394931981800,000
960.000
Sim 0394931981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
0394061981820,000
980.000
Sim 0394061981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
0344341981820,000
980.000
Sim 0344341981 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41981 Viettel
Đặt mua
0364341981820,000
980.000
Sim 0364341981 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341981 Viettel
Đặt mua
0364381981820,000
980.000
Sim 0364381981 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
0334421981820,000
980.000
Sim 0334421981 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
0354841981820,000
980.000
Sim 0354841981 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41981 Viettel
Đặt mua
0344151981830,000
1.000.000
Sim 0344151981 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
151981 Viettel
Đặt mua
0354201981830,000
1.000.000
Sim 0354201981 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
0354281981850,000
1.020.000
Sim 0354281981 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
0334691981860,000
1.030.000
Sim 0334691981 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91981 Viettel
Đặt mua
0394351981860,000
1.030.000
Sim 0394351981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351981 Viettel
Đặt mua
0374841981860,000
1.030.000
Sim 0374841981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
0374281981860,000
1.030.000
Sim 0374281981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
0344911981900,000
1.080.000
Sim 0344911981 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11981 Viettel
Đặt mua
0374191981900,000
1.080.000
Sim 0374191981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
191981 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Đức Tuyên
  Đặt sim: 01231...12
  Vào lúc: 15:55 26/11/2020

  Nguyễn Đức Thuận
  Đặt sim: 09338...67
  Vào lúc: 15:53 26/11/2020

  Nguyễn Văn Ninh
  Đặt sim: 09719...16
  Vào lúc: 15:49 26/11/2020

  Lê Thị Thơ
  Đặt sim: 01298...75
  Vào lúc: 15:46 26/11/2020

  Ngô Chí Long
  Đặt sim: 01291...17
  Vào lúc: 15:43 26/11/2020

  Ngô Đức Việt
  Đặt sim: 01627...81
  Vào lúc: 15:40 26/11/2020

  Huỳnh Kiều Di
  Đặt sim: 01672...52
  Vào lúc: 15:37 26/11/2020

  Trần Minh Sang
  Đặt sim: 01225...30
  Vào lúc: 15:34 26/11/2020

  Trần Trung Tuấn
  Đặt sim: 01258...38
  Vào lúc: 15:31 26/11/2020

  Nguyễn Phương Nhân
  Đặt sim: 01649...99
  Vào lúc: 15:29 26/11/2020

  Hoàng Trung Tuấn
  Đặt sim: 09170...57
  Vào lúc: 15:26 26/11/2020

  Nguyễn Văn Hậu
  Đặt sim: 01645...40
  Vào lúc: 15:22 26/11/2020

  Nguyễn Diệp Nguyệt
  Đặt sim: 01297...33
  Vào lúc: 15:20 26/11/2020

  Lê Thị Nhàn
  Đặt sim: 09389...37
  Vào lúc: 15:17 26/11/2020

  Nguyễn Văn Gia
  Đặt sim: 01220...97
  Vào lúc: 15:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.