sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Vinaphone Giá 2 Triệu

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09446667731,810,000
2.170.000
Sim 0944666773 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6773 Vinaphone
Đặt mua
09145119931,810,000
2.170.000
Sim 0914511993 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11993 Vinaphone
Đặt mua
09147892231,830,000
2.200.000
Sim 0914789223 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
789223 Vinaphone
Đặt mua
09149377931,830,000
2.200.000
Sim 0914937793 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
793 Vinaphone
Đặt mua
09140203931,830,000
2.200.000
Sim 0914020393 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0393 Vinaphone
Đặt mua
09448899231,830,000
2.200.000
Sim 0944889923 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89923 Vinaphone
Đặt mua
09446676631,830,000
2.200.000
Sim 0944667663 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
667663 Vinaphone
Đặt mua
09446646631,830,000
2.200.000
Sim 0944664663 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
663 Vinaphone
Đặt mua
09446606631,830,000
2.200.000
Sim 0944660663 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0663 Vinaphone
Đặt mua
09142820331,830,000
2.200.000
Sim 0914282033 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
82033 Vinaphone
Đặt mua
09140541231,830,000
2.200.000
Sim 0914054123 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
054123 Vinaphone
Đặt mua
09445678031,830,000
2.200.000
Sim 0944567803 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
803 Vinaphone
Đặt mua
09445678531,830,000
2.200.000
Sim 0944567853 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7853 Vinaphone
Đặt mua
09448086831,870,000
2.240.000
Sim 0944808683 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08683 Vinaphone
Đặt mua
09146586831,910,000
2.290.000
Sim 0914658683 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
658683 Vinaphone
Đặt mua
09449723331,910,000
2.290.000
Sim 0944972333 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Vinaphone
Đặt mua
09440719831,910,000
2.290.000
Sim 0944071983 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1983 Vinaphone
Đặt mua
09444111031,910,000
2.290.000
Sim 0944411103 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
11103 Vinaphone
Đặt mua
09144619931,910,000
2.290.000
Sim 0914461993 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
461993 Vinaphone
Đặt mua
09448919831,910,000
2.290.000
Sim 0944891983 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
983 Vinaphone
Đặt mua
09143693931,910,000
2.290.000
Sim 0914369393 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
9393 Vinaphone
Đặt mua
09141710831,910,000
2.290.000
Sim 0914171083 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71083 Vinaphone
Đặt mua
09446593931,910,000
2.290.000
Sim 0944659393 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
659393 Vinaphone
Đặt mua
09143320131,910,000
2.290.000
Sim 0914332013 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
013 Vinaphone
Đặt mua
09145520131,910,000
2.290.000
Sim 0914552013 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2013 Vinaphone
Đặt mua
09141404931,910,000
2.290.000
Sim 0914140493 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40493 Vinaphone
Đặt mua
09143411331,910,000
2.290.000
Sim 0914341133 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
341133 Vinaphone
Đặt mua
09146698831,910,000
2.290.000
Sim 0914669883 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
883 Vinaphone
Đặt mua
09444935531,910,000
2.290.000
Sim 0944493553 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
3553 Vinaphone
Đặt mua
09444415831,930,000
2.320.000
Sim 0944441583 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
41583 Vinaphone
Đặt mua
09143819931,940,000
2.330.000
Sim 0914381993 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
381993 Vinaphone
Đặt mua
09444163631,940,000
2.330.000
Sim 0944416363 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
363 Vinaphone
Đặt mua
09144132231,940,000
2.330.000
Sim 0914413223 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
3223 Vinaphone
Đặt mua
09449083831,940,000
2.330.000
Sim 0944908383 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
08383 Vinaphone
Đặt mua
09448793931,940,000
2.330.000
Sim 0944879393 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
879393 Vinaphone
Đặt mua
09445083831,940,000
2.330.000
Sim 0944508383 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
383 Vinaphone
Đặt mua
09443019831,940,000
2.330.000
Sim 0944301983 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1983 Vinaphone
Đặt mua
09141399931,940,000
2.330.000
Sim 0914139993 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
39993 Vinaphone
Đặt mua
09445919831,940,000
2.330.000
Sim 0944591983 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
591983 Vinaphone
Đặt mua
09445019831,940,000
2.330.000
Sim 0944501983 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
983 Vinaphone
Đặt mua
09440606831,940,000
2.330.000
Sim 0944060683 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0683 Vinaphone
Đặt mua
09449219831,940,000
2.330.000
Sim 0944921983 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21983 Vinaphone
Đặt mua
09447819931,940,000
2.330.000
Sim 0944781993 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
781993 Vinaphone
Đặt mua
09149949931,940,000
2.330.000
Sim 0914994993 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
993 Vinaphone
Đặt mua
09443224331,960,000
2.350.000
Sim 0944322433 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2433 Vinaphone
Đặt mua
09448898831,970,000
2.360.000
Sim 0944889883 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89883 Vinaphone
Đặt mua
09447319931,970,000
2.360.000
Sim 0944731993 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
731993 Vinaphone
Đặt mua
09147520031,980,000
2.380.000
Sim 0914752003 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
003 Vinaphone
Đặt mua
09443658331,980,000
2.380.000
Sim 0944365833 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5833 Vinaphone
Đặt mua
09446403332,030,000
2.440.000
Sim 0944640333 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40333 Vinaphone
Đặt mua
09147889932,070,000
2.480.000
Sim 0914788993 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
788993 Vinaphone
Đặt mua
09444101232,110,000
2.530.000
Sim 0944410123 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tiến Sảnh
123 Vinaphone
Đặt mua
09146919932,110,000
2.530.000
Sim 0914691993 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
09440819932,110,000
2.530.000
Sim 0944081993 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81993 Vinaphone
Đặt mua
09447819832,110,000
2.530.000
Sim 0944781983 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
781983 Vinaphone
Đặt mua
09147583832,110,000
2.530.000
Sim 0914758383 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
383 Vinaphone
Đặt mua
09448719832,110,000
2.530.000
Sim 0944871983 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1983 Vinaphone
Đặt mua
09144319832,110,000
2.530.000
Sim 0914431983 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31983 Vinaphone
Đặt mua
09441620132,110,000
2.530.000
Sim 0944162013 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
162013 Vinaphone
Đặt mua
09140605832,110,000
2.530.000
Sim 0914060583 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
583 Vinaphone
Đặt mua
09140601932,110,000
2.530.000
Sim 0914060193 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0193 Vinaphone
Đặt mua
09149619832,110,000
2.530.000
Sim 0914961983 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61983 Vinaphone
Đặt mua
09440900932,110,000
2.530.000
Sim 0944090093 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
090093 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Văn Ken
  Đặt sim: 09385...35
  Vào lúc: 12:56 16/10/2019

  Nguyễn Văn Nam
  Đặt sim: 01232...64
  Vào lúc: 12:52 16/10/2019

  Nguyễn Chí Nhật
  Đặt sim: 08914...48
  Vào lúc: 12:49 16/10/2019

  Phan Chí Sang
  Đặt sim: 09733...10
  Vào lúc: 12:47 16/10/2019

  Nguyễn Văn An
  Đặt sim: 08944...99
  Vào lúc: 12:43 16/10/2019

  Nguyễn Duy Sơn
  Đặt sim: 01283...11
  Vào lúc: 12:40 16/10/2019

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 01280...32
  Vào lúc: 12:37 16/10/2019

  Ngô Duy Huỳnh
  Đặt sim: 09838...20
  Vào lúc: 12:34 16/10/2019

  Nguyễn Chí Hoàng
  Đặt sim: 08615...15
  Vào lúc: 12:31 16/10/2019

  Trần Minh Sang
  Đặt sim: 01642...79
  Vào lúc: 12:28 16/10/2019

  Huỳnh Chí Tuyên
  Đặt sim: 01254...53
  Vào lúc: 12:25 16/10/2019

  Lê Đức Bảo
  Đặt sim: 01281...84
  Vào lúc: 12:23 16/10/2019

  Nguyễn Thị Thi
  Đặt sim: 09768...13
  Vào lúc: 12:19 16/10/2019

  Ngô Minh Ken
  Đặt sim: 09038...46
  Vào lúc: 12:17 16/10/2019

  Trần Văn Nguyên
  Đặt sim: 09816...12
  Vào lúc: 12:13 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.