sim đẹp năm sinh

Sim Trả Trước Vinaphone Giá 2 Triệu

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
083470333319,000,000
22.800.000
Sim 0834703333 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
3333 Vinaphone
Đặt mua
082416333320,000,000
24.000.000
Sim 0824163333 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
63333 Vinaphone
Đặt mua
082418333320,000,000
24.000.000
Sim 0824183333 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
183333 Vinaphone
Đặt mua
083478333320,000,000
24.000.000
Sim 0834783333 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
333 Vinaphone
Đặt mua
09140541231,800,000
2.160.000
Sim 0914054123 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4123 Vinaphone
Đặt mua
09142820331,800,000
2.160.000
Sim 0914282033 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
82033 Vinaphone
Đặt mua
09446606631,800,000
2.160.000
Sim 0944660663 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
660663 Vinaphone
Đặt mua
09446646631,800,000
2.160.000
Sim 0944664663 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
663 Vinaphone
Đặt mua
09446676631,800,000
2.160.000
Sim 0944667663 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7663 Vinaphone
Đặt mua
09448899231,800,000
2.160.000
Sim 0944889923 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89923 Vinaphone
Đặt mua
09446893932,000,000
2.400.000
Sim 0944689393 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
689393 Vinaphone
Đặt mua
09148511332,200,000
2.640.000
Sim 0914851133 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
133 Vinaphone
Đặt mua
09142588332,500,000
3.000.000
Sim 0914258833 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
8833 Vinaphone
Đặt mua
09142822832,600,000
3.120.000
Sim 0914282283 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
82283 Vinaphone
Đặt mua
09145783832,600,000
3.120.000
Sim 0914578383 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
578383 Vinaphone
Đặt mua
09149599932,600,000
3.120.000
Sim 0914959993 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
993 Vinaphone
Đặt mua
09442619732,600,000
3.120.000
Sim 0944261973 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Vinaphone
Đặt mua
09449119732,600,000
3.120.000
Sim 0944911973 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11973 Vinaphone
Đặt mua
09449119832,600,000
3.120.000
Sim 0944911983 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
911983 Vinaphone
Đặt mua
09145243433,000,000
3.600.000
Sim 0914524343 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
343 Vinaphone
Đặt mua
09149599333,000,000
3.600.000
Sim 0914959933 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
9933 Vinaphone
Đặt mua
09149755333,000,000
3.600.000
Sim 0914975533 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
75533 Vinaphone
Đặt mua
09141333733,000,000
3.600.000
Sim 0914133373 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
133373 Vinaphone
Đặt mua
09145444333,500,000
4.200.000
Sim 0914544433 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
433 Vinaphone
Đặt mua
09445678133,500,000
4.200.000
Sim 0944567813 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7813 Vinaphone
Đặt mua
09445678233,500,000
4.200.000
Sim 0944567823 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
67823 Vinaphone
Đặt mua
09446219933,700,000
4.440.000
Sim 0944621993 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
621993 Vinaphone
Đặt mua
09448619933,700,000
4.440.000
Sim 0944861993 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
993 Vinaphone
Đặt mua
09445678334,100,000
4.920.000
Sim 0944567833 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7833 Vinaphone
Đặt mua
09445678634,100,000
4.920.000
Sim 0944567863 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
67863 Vinaphone
Đặt mua
09146626634,700,000
5.640.000
Sim 0914662663 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
662663 Vinaphone
Đặt mua
09445678734,700,000
5.640.000
Sim 0944567873 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
873 Vinaphone
Đặt mua
09146655336,500,000
7.800.000
Sim 0914665533 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
5533 Vinaphone
Đặt mua
08241419731,800,000
2.160.000
Sim 0824141973 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41973 Vinaphone
Đặt mua
08347788831,800,000
2.160.000
Sim 0834778883 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
778883 Vinaphone
Đặt mua
08347993931,800,000
2.160.000
Sim 0834799393 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
393 Vinaphone
Đặt mua
08347783832,100,000
2.520.000
Sim 0834778383 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
8383 Vinaphone
Đặt mua
08347787732,100,000
2.520.000
Sim 0834778773 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78773 Vinaphone
Đặt mua
08347999332,100,000
2.520.000
Sim 0834799933 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
799933 Vinaphone
Đặt mua
08245678332,300,000
2.760.000
Sim 0824567833 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
833 Vinaphone
Đặt mua
08347999932,700,000
3.240.000
Sim 0834799993 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
9993 Vinaphone
Đặt mua
08148855332,800,000
3.360.000
Sim 0814885533 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
85533 Vinaphone
Đặt mua
08347788333,100,000
3.720.000
Sim 0834778833 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
778833 Vinaphone
Đặt mua
08546036034,000,000
4.800.000
Sim 0854603603 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Taxi
603 Vinaphone
Đặt mua
08148839934,000,000
4.800.000
Sim 0814883993 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
3993 Vinaphone
Đặt mua
08347937934,100,000
4.920.000
Sim 0834793793 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Taxi
93793 Vinaphone
Đặt mua
08145555334,500,000
5.400.000
Sim 0814555533 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
555533 Vinaphone
Đặt mua
08244334334,500,000
5.400.000
Sim 0824433433 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Taxi
433 Vinaphone
Đặt mua
08347901235,800,000
6.960.000
Sim 0834790123 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tiến Sảnh
0123 Vinaphone
Đặt mua
08545235236,200,000
7.440.000
Sim 0854523523 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Taxi
23523 Vinaphone
Đặt mua
08145435436,200,000
7.440.000
Sim 0814543543 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Taxi
543543 Vinaphone
Đặt mua
08545735736,200,000
7.440.000
Sim 0854573573 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Taxi
573 Vinaphone
Đặt mua
08547172736,200,000
7.440.000
Sim 0854717273 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7273 Vinaphone
Đặt mua
08148038036,200,000
7.440.000
Sim 0814803803 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Taxi
03803 Vinaphone
Đặt mua
08145835839,000,000
10.800.000
Sim 0814583583 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Taxi
583583 Vinaphone
Đặt mua
09446373631,800,000
2.160.000
Sim 0944637363 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
363 Vinaphone
Đặt mua
09440323431,800,000
2.160.000
Sim 0944032343 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2343 Vinaphone
Đặt mua
09447819931,800,000
2.160.000
Sim 0944781993 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81993 Vinaphone
Đặt mua
09149393831,800,000
2.160.000
Sim 0914939383 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
939383 Vinaphone
Đặt mua
09447421231,800,000
2.160.000
Sim 0944742123 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
123 Vinaphone
Đặt mua
09449519831,800,000
2.160.000
Sim 0944951983 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1983 Vinaphone
Đặt mua
09142608831,800,000
2.160.000
Sim 0914260883 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60883 Vinaphone
Đặt mua
09141005931,800,000
2.160.000
Sim 0914100593 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
100593 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Cát Tuyết
  Đặt sim: 01232...69
  Vào lúc: 8:55 3/6/2020

  Nguyễn Đức Hiển
  Đặt sim: 09611...27
  Vào lúc: 8:52 3/6/2020

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 01249...72
  Vào lúc: 8:50 3/6/2020

  Trần Thị Hằng
  Đặt sim: 08936...58
  Vào lúc: 8:46 3/6/2020

  Nguyễn Thị Phương
  Đặt sim: 01699...80
  Vào lúc: 8:43 3/6/2020

  Lê Văn Bảo
  Đặt sim: 08668...53
  Vào lúc: 8:41 3/6/2020

  Trần Đức Lực
  Đặt sim: 08843...94
  Vào lúc: 8:38 3/6/2020

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 08862...17
  Vào lúc: 8:34 3/6/2020

  Ngô Văn Tân
  Đặt sim: 08692...15
  Vào lúc: 8:32 3/6/2020

  Nguyễn Văn Hùng
  Đặt sim: 01218...39
  Vào lúc: 8:28 3/6/2020

  Nguyễn Diệp Bình
  Đặt sim: 08855...51
  Vào lúc: 8:26 3/6/2020

  Ngô Minh Hùng
  Đặt sim: 01245...84
  Vào lúc: 8:22 3/6/2020

  Nguyễn Duy Nhật
  Đặt sim: 09075...49
  Vào lúc: 8:19 3/6/2020

  Trần Kiều Mai
  Đặt sim: 09876...36
  Vào lúc: 8:17 3/6/2020

  Phạm Đức Thi
  Đặt sim: 08974...46
  Vào lúc: 8:13 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.