sim đẹp năm sinh

Sim Vietnamobile Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1995 Ất Hợi Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0583601995500,000
600.000
Sim 0583601995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
0583801995500,000
600.000
Sim 0583801995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01995 Vietnamobile
Đặt mua
0585571995600,000
720.000
Sim 0585571995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
571995 Vietnamobile
Đặt mua
0587581995600,000
720.000
Sim 0587581995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
0585621995600,000
720.000
Sim 0585621995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
0583571995700,000
840.000
Sim 0583571995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71995 Vietnamobile
Đặt mua
0583691995700,000
840.000
Sim 0583691995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
691995 Vietnamobile
Đặt mua
0583671995700,000
840.000
Sim 0583671995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
0583781995700,000
840.000
Sim 0583781995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
0583791995700,000
840.000
Sim 0583791995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91995 Vietnamobile
Đặt mua
0562161995800,000
960.000
Sim 0562161995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
161995 Vietnamobile
Đặt mua
0587731995800,000
960.000
Sim 0587731995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
0562761995800,000
960.000
Sim 0562761995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
0582671995830,000
1.000.000
Sim 0582671995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71995 Vietnamobile
Đặt mua
0582631995830,000
1.000.000
Sim 0582631995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
631995 Vietnamobile
Đặt mua
0563001995830,000
1.000.000
Sim 0563001995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
0587671995830,000
1.000.000
Sim 0587671995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
0586611995830,000
1.000.000
Sim 0586611995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11995 Vietnamobile
Đặt mua
0583931995830,000
1.000.000
Sim 0583931995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
931995 Vietnamobile
Đặt mua
0585971995860,000
1.030.000
Sim 0585971995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
0583971995870,000
1.040.000
Sim 0583971995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
0588521995870,000
1.040.000
Sim 0588521995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21995 Vietnamobile
Đặt mua
0583821995870,000
1.040.000
Sim 0583821995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
821995 Vietnamobile
Đặt mua
0583161995870,000
1.040.000
Sim 0583161995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
0921161995870,000
1.040.000
Sim 0921161995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
0921191995870,000
1.040.000
Sim 0921191995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91995 Vietnamobile
Đặt mua
0586771995870,000
1.040.000
Sim 0586771995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
771995 Vietnamobile
Đặt mua
0587701995870,000
1.040.000
Sim 0587701995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
0585981995900,000
1.080.000
Sim 0585981995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
0585961995900,000
1.080.000
Sim 0585961995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61995 Vietnamobile
Đặt mua
0585931995900,000
1.080.000
Sim 0585931995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
931995 Vietnamobile
Đặt mua
0585921995900,000
1.080.000
Sim 0585921995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
0585911995950,000
1.140.000
Sim 0585911995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
0925801995960,000
1.150.000
Sim 0925801995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01995 Vietnamobile
Đặt mua
0927701995970,000
1.160.000
Sim 0927701995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
701995 Vietnamobile
Đặt mua
0921001995980,000
1.180.000
Sim 0921001995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
0585151995990,000
1.190.000
Sim 0585151995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
05620119951,000,000
1.200.000
Sim 0562011995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11995 Vietnamobile
Đặt mua
05620219951,000,000
1.200.000
Sim 0562021995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
021995 Vietnamobile
Đặt mua
09263719951,030,000
1.240.000
Sim 0926371995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
05832319951,040,000
1.250.000
Sim 0583231995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
05896719951,040,000
1.250.000
Sim 0589671995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71995 Vietnamobile
Đặt mua
09251319951,040,000
1.250.000
Sim 0925131995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
131995 Vietnamobile
Đặt mua
09257619951,040,000
1.250.000
Sim 0925761995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
05867619951,040,000
1.250.000
Sim 0586761995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
05625519951,040,000
1.250.000
Sim 0562551995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51995 Vietnamobile
Đặt mua
05622119951,040,000
1.250.000
Sim 0562211995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
211995 Vietnamobile
Đặt mua
05625319951,040,000
1.250.000
Sim 0562531995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
05622319951,040,000
1.250.000
Sim 0562231995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
05628119951,040,000
1.250.000
Sim 0562811995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11995 Vietnamobile
Đặt mua
05857619951,040,000
1.250.000
Sim 0585761995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
761995 Vietnamobile
Đặt mua
05630919951,040,000
1.250.000
Sim 0563091995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
05680919951,040,000
1.250.000
Sim 0568091995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
05650919951,040,000
1.250.000
Sim 0565091995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91995 Vietnamobile
Đặt mua
05620319951,040,000
1.250.000
Sim 0562031995 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
031995 Vietnamobile
Đặt mua
05823119951,040,000
1.250.000
Sim 0582311995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
09237219951,060,000
1.270.000
Sim 0923721995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
09212019951,080,000
1.300.000
Sim 0921201995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01995 Vietnamobile
Đặt mua
09283219951,090,000
1.310.000
Sim 0928321995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
321995 Vietnamobile
Đặt mua
05821919951,090,000
1.310.000
Sim 0582191995 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
995 Vietnamobile
Đặt mua
09293719951,120,000
1.340.000
Sim 0929371995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1995 Vietnamobile
Đặt mua
09283119951,130,000
1.360.000
Sim 0928311995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11995 Vietnamobile
Đặt mua
09215119951,150,000
1.380.000
Sim 0921511995 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511995 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006. Đầu số Vietnamobile bao gồm: 092, 056 , 058
Sim số đẹp Vietnamobile
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1995 Ất Hợi Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006.Đầu số Vietnamobile có đầu 10 số là 092, và đầu 11 số là 0188 chuyển sang đầu 10 số là đầu số 058, đầu 11 số 0186 chuyển sang đầu 10 số là đầu 056
Các gói cước và sim của Vietnamobile : Sim 4G, 3G, USB 20 , USB 50 , USB 100, SIÊU THÁNH SIM, Gói P75, Gói P150, Gói vEasy ,Gói vflex,Gói Ott Facebook
- Với các đầu số đã được cấp phép bao gồm sim 092, 018. Nhà mạng trẻ Vietnammobile đã đánh dấu sự có mặt của mình bằng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: phân phối hàng loạt sim số đẹp Vietnammobile , sim phong thủy Vietnammobile, sim lục quý Vietnamobile, sim ngũ quý Vietnamobile, sim lộc phát Vietnamobile, sim thần tài Vietnamobile, sim ông địa Vietnamobile, sim tiến đơn Vietnamobile, sim tiến đôi Vietnamobile, sim taxi Vietnamobile, sim lặp Vietnamobile, sim kép Vietnamobile, sim đối Vietnamobile, sim đảo Vietnamobile, sim gánh Vietnamobile, sim năm sinh Vietnamobile, sim đầu số cổ Vietnamobile, sim tam hoa Vietnamobile hàng loạt. .. và đem về một lượng khách hàng khá ấn tượng. Điều đó cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của Vietnammobile trong việc đem lại cho thị trường viễn thông Việt Nam thêm phần sôi động, nhiều sắc màu và đặc biệt sim số đẹp vietnammobile giờ đây đã trở thành sự lựa chọn thông minh của hàng triệu khách hàng.


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Đức Anh
  Đặt sim: 09389...81
  Vào lúc: 11:56 12/11/2019

  Phan Thị Trang
  Đặt sim: 01651...22
  Vào lúc: 11:53 12/11/2019

  Lê Trung Luân
  Đặt sim: 08815...89
  Vào lúc: 11:49 12/11/2019

  Trần Thị Nguyệt
  Đặt sim: 09697...78
  Vào lúc: 11:46 12/11/2019

  Hoàng Minh Tùng
  Đặt sim: 01278...74
  Vào lúc: 11:44 12/11/2019

  Nguyễn Duy Vinh
  Đặt sim: 09814...43
  Vào lúc: 11:41 12/11/2019

  Trần Đức Khánh
  Đặt sim: 09050...90
  Vào lúc: 11:38 12/11/2019

  Ngô Thị Nhân
  Đặt sim: 01663...95
  Vào lúc: 11:34 12/11/2019

  Ngô Văn Cường
  Đặt sim: 09835...23
  Vào lúc: 11:31 12/11/2019

  Trần Đức Anh
  Đặt sim: 09021...21
  Vào lúc: 11:28 12/11/2019

  Ngô Duy Nhân
  Đặt sim: 01211...78
  Vào lúc: 11:26 12/11/2019

  Hoàng Minh Quỳnh
  Đặt sim: 01222...95
  Vào lúc: 11:22 12/11/2019

  Nguyễn Duy Huy
  Đặt sim: 09196...80
  Vào lúc: 11:19 12/11/2019

  Phạm Kim Vân
  Đặt sim: 01691...11
  Vào lúc: 11:16 12/11/2019

  Lê Văn Hải
  Đặt sim: 09394...75
  Vào lúc: 11:14 12/11/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.