sim đẹp năm sinh

Sim Vietnamobile - Sim vietnamobile

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0565903904400,000
480.000
Sim 0565903904 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3904 Vietnamobile
Đặt mua
0925393394400,000
480.000
Sim 0925393394 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93394 Vietnamobile
Đặt mua
0925917914400,000
480.000
Sim 0925917914 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
917914 Vietnamobile
Đặt mua
0925946094400,000
480.000
Sim 0925946094 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
094 Vietnamobile
Đặt mua
0927865864400,000
480.000
Sim 0927865864 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5864 Vietnamobile
Đặt mua
0926340434400,000
480.000
Sim 0926340434 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40434 Vietnamobile
Đặt mua
0927841484400,000
480.000
Sim 0927841484 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
841484 Vietnamobile
Đặt mua
0565622114400,000
480.000
Sim 0565622114 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
114 Vietnamobile
Đặt mua
0925969344400,000
480.000
Sim 0925969344 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9344 Vietnamobile
Đặt mua
0927838244400,000
480.000
Sim 0927838244 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
38244 Vietnamobile
Đặt mua
0928424744400,000
480.000
Sim 0928424744 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
424744 Vietnamobile
Đặt mua
0926066064400,000
480.000
Sim 0926066064 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
064 Vietnamobile
Đặt mua
0925232334400,000
480.000
Sim 0925232334 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2334 Vietnamobile
Đặt mua
0925989114400,000
480.000
Sim 0925989114 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89114 Vietnamobile
Đặt mua
0926575334400,000
480.000
Sim 0926575334 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
575334 Vietnamobile
Đặt mua
0927828774400,000
480.000
Sim 0927828774 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
774 Vietnamobile
Đặt mua
0925846474400,000
480.000
Sim 0925846474 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6474 Vietnamobile
Đặt mua
0925948474400,000
480.000
Sim 0925948474 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
48474 Vietnamobile
Đặt mua
0926641474400,000
480.000
Sim 0926641474 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
641474 Vietnamobile
Đặt mua
0926842414400,000
480.000
Sim 0926842414 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
414 Vietnamobile
Đặt mua
0927943484400,000
480.000
Sim 0927943484 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3484 Vietnamobile
Đặt mua
0925909794400,000
480.000
Sim 0925909794 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09794 Vietnamobile
Đặt mua
0925884944400,000
480.000
Sim 0925884944 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
884944 Vietnamobile
Đặt mua
0925885344400,000
480.000
Sim 0925885344 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
344 Vietnamobile
Đặt mua
0925885844400,000
480.000
Sim 0925885844 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5844 Vietnamobile
Đặt mua
0925991244400,000
480.000
Sim 0925991244 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91244 Vietnamobile
Đặt mua
0925997544400,000
480.000
Sim 0925997544 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
997544 Vietnamobile
Đặt mua
0925998744400,000
480.000
Sim 0925998744 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
744 Vietnamobile
Đặt mua
0925998944400,000
480.000
Sim 0925998944 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8944 Vietnamobile
Đặt mua
0926332644400,000
480.000
Sim 0926332644 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
32644 Vietnamobile
Đặt mua
0926997044400,000
480.000
Sim 0926997044 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
997044 Vietnamobile
Đặt mua
0927997944400,000
480.000
Sim 0927997944 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
944 Vietnamobile
Đặt mua
0925001484400,000
480.000
Sim 0925001484 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1484 Vietnamobile
Đặt mua
0925334414400,000
480.000
Sim 0925334414 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
34414 Vietnamobile
Đặt mua
0925884474400,000
480.000
Sim 0925884474 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
884474 Vietnamobile
Đặt mua
0926553474400,000
480.000
Sim 0926553474 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
474 Vietnamobile
Đặt mua
0926558494400,000
480.000
Sim 0926558494 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8494 Vietnamobile
Đặt mua
0585172224400,000
480.000
Sim 0585172224 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
72224 Vietnamobile
Đặt mua
0587172224400,000
480.000
Sim 0587172224 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
172224 Vietnamobile
Đặt mua
0923101224400,000
480.000
Sim 0923101224 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
224 Vietnamobile
Đặt mua
0923101314400,000
480.000
Sim 0923101314 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1314 Vietnamobile
Đặt mua
0921366674400,000
480.000
Sim 0921366674 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
66674 Vietnamobile
Đặt mua
0928848344400,000
480.000
Sim 0928848344 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
848344 Vietnamobile
Đặt mua
0564114334400,000
480.000
Sim 0564114334 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
334 Vietnamobile
Đặt mua
0587559554400,000
480.000
Sim 0587559554 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9554 Vietnamobile
Đặt mua
0566408884400,000
480.000
Sim 0566408884 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
08884 Vietnamobile
Đặt mua
0566727774400,000
480.000
Sim 0566727774 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
727774 Vietnamobile
Đặt mua
0566769994400,000
480.000
Sim 0566769994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
994 Vietnamobile
Đặt mua
0566774664400,000
480.000
Sim 0566774664 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
4664 Vietnamobile
Đặt mua
0566771774400,000
480.000
Sim 0566771774 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71774 Vietnamobile
Đặt mua
0923388184400,000
480.000
Sim 0923388184 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
388184 Vietnamobile
Đặt mua
0923289494400,000
480.000
Sim 0923289494 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
494 Vietnamobile
Đặt mua
0929124994400,000
480.000
Sim 0929124994 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
4994 Vietnamobile
Đặt mua
0929124884400,000
480.000
Sim 0929124884 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
24884 Vietnamobile
Đặt mua
0928876544400,000
480.000
Sim 0928876544 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
876544 Vietnamobile
Đặt mua
0928804774400,000
480.000
Sim 0928804774 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
774 Vietnamobile
Đặt mua
0928579794400,000
480.000
Sim 0928579794 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9794 Vietnamobile
Đặt mua
0928200494400,000
480.000
Sim 0928200494 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
00494 Vietnamobile
Đặt mua
0928124994400,000
480.000
Sim 0928124994 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
124994 Vietnamobile
Đặt mua
0928091194400,000
480.000
Sim 0928091194 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
194 Vietnamobile
Đặt mua
0928084994400,000
480.000
Sim 0928084994 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
4994 Vietnamobile
Đặt mua
0927788224400,000
480.000
Sim 0927788224 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88224 Vietnamobile
Đặt mua
0927774334400,000
480.000
Sim 0927774334 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
774334 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006. Đầu số Vietnamobile bao gồm: 092, 056 , 058
Sim số đẹp Vietnamobile
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006.Đầu số Vietnamobile có đầu 10 số là 092, và đầu 11 số là 0188 chuyển sang đầu 10 số là đầu số 058, đầu 11 số 0186 chuyển sang đầu 10 số là đầu 056
Các gói cước và sim của Vietnamobile : Sim 4G, 3G, USB 20 , USB 50 , USB 100, SIÊU THÁNH SIM, Gói P75, Gói P150, Gói vEasy ,Gói vflex,Gói Ott Facebook
- Với các đầu số đã được cấp phép bao gồm sim 092, 018. Nhà mạng trẻ Vietnammobile đã đánh dấu sự có mặt của mình bằng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: phân phối hàng loạt sim số đẹp Vietnammobile , sim phong thủy Vietnammobile, sim lục quý Vietnamobile, sim ngũ quý Vietnamobile, sim lộc phát Vietnamobile, sim thần tài Vietnamobile, sim ông địa Vietnamobile, sim tiến đơn Vietnamobile, sim tiến đôi Vietnamobile, sim taxi Vietnamobile, sim lặp Vietnamobile, sim kép Vietnamobile, sim đối Vietnamobile, sim đảo Vietnamobile, sim gánh Vietnamobile, sim năm sinh Vietnamobile, sim đầu số cổ Vietnamobile, sim tam hoa Vietnamobile hàng loạt. .. và đem về một lượng khách hàng khá ấn tượng. Điều đó cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của Vietnammobile trong việc đem lại cho thị trường viễn thông Việt Nam thêm phần sôi động, nhiều sắc màu và đặc biệt sim số đẹp vietnammobile giờ đây đã trở thành sự lựa chọn thông minh của hàng triệu khách hàng.


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Anh
  Đặt sim: 09813...32
  Vào lúc: 22:56 24/2/2021

  Ngô Chí Đạt
  Đặt sim: 01670...30
  Vào lúc: 22:53 24/2/2021

  Phan Thị Khanh
  Đặt sim: 08930...67
  Vào lúc: 22:49 24/2/2021

  Ngô Đức Hung
  Đặt sim: 09022...38
  Vào lúc: 22:47 24/2/2021

  Nguyễn Minh Hiếu
  Đặt sim: 09178...66
  Vào lúc: 22:44 24/2/2021

  Hoàng Duy Thuận
  Đặt sim: 01275...73
  Vào lúc: 22:40 24/2/2021

  Lê Văn Lợi
  Đặt sim: 01611...54
  Vào lúc: 22:38 24/2/2021

  Nguyễn Thị Hạ
  Đặt sim: 09020...15
  Vào lúc: 22:34 24/2/2021

  Hoàng Minh An
  Đặt sim: 08854...22
  Vào lúc: 22:32 24/2/2021

  Trần Thị Thy
  Đặt sim: 01277...87
  Vào lúc: 22:29 24/2/2021

  Nguyễn Minh Nguyên
  Đặt sim: 08874...45
  Vào lúc: 22:26 24/2/2021

  Ngô Văn Nam
  Đặt sim: 01693...96
  Vào lúc: 22:23 24/2/2021

  Lê Thục Thảo
  Đặt sim: 09710...86
  Vào lúc: 22:19 24/2/2021

  Nguyễn Chí Nhân
  Đặt sim: 08910...77
  Vào lúc: 22:17 24/2/2021

  Huỳnh Thục Hồng
  Đặt sim: 01655...96
  Vào lúc: 22:14 24/2/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.