sim đẹp năm sinh

Sim Vietnamobile - Sim vietnamobile

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0921624204350,000
420.000
Sim 0921624204 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4204 Vietnamobile
Đặt mua
0921623814350,000
420.000
Sim 0921623814 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23814 Vietnamobile
Đặt mua
0921624124350,000
420.000
Sim 0921624124 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
624124 Vietnamobile
Đặt mua
0921625094350,000
420.000
Sim 0921625094 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
094 Vietnamobile
Đặt mua
0921625274350,000
420.000
Sim 0921625274 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5274 Vietnamobile
Đặt mua
0921625174350,000
420.000
Sim 0921625174 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25174 Vietnamobile
Đặt mua
0921625344350,000
420.000
Sim 0921625344 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
625344 Vietnamobile
Đặt mua
0921625374350,000
420.000
Sim 0921625374 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
374 Vietnamobile
Đặt mua
0582314124350,000
420.000
Sim 0582314124 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4124 Vietnamobile
Đặt mua
0582314184350,000
420.000
Sim 0582314184 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14184 Vietnamobile
Đặt mua
0582314194350,000
420.000
Sim 0582314194 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
314194 Vietnamobile
Đặt mua
0925264564350,000
420.000
Sim 0925264564 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
564 Vietnamobile
Đặt mua
0925467774350,000
420.000
Sim 0925467774 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
7774 Vietnamobile
Đặt mua
0563788894350,000
420.000
Sim 0563788894 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
88894 Vietnamobile
Đặt mua
0566166634350,000
420.000
Sim 0566166634 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
166634 Vietnamobile
Đặt mua
0563788854350,000
420.000
Sim 0563788854 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
854 Vietnamobile
Đặt mua
0928882974350,000
420.000
Sim 0928882974 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
2974 Vietnamobile
Đặt mua
0928883204350,000
420.000
Sim 0928883204 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
83204 Vietnamobile
Đặt mua
0928883294350,000
420.000
Sim 0928883294 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
883294 Vietnamobile
Đặt mua
0928883194350,000
420.000
Sim 0928883194 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
194 Vietnamobile
Đặt mua
0928883134350,000
420.000
Sim 0928883134 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
3134 Vietnamobile
Đặt mua
0928883214350,000
420.000
Sim 0928883214 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
83214 Vietnamobile
Đặt mua
0928883184350,000
420.000
Sim 0928883184 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
883184 Vietnamobile
Đặt mua
0928883124350,000
420.000
Sim 0928883124 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
124 Vietnamobile
Đặt mua
0928883174350,000
420.000
Sim 0928883174 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
3174 Vietnamobile
Đặt mua
0928883274350,000
420.000
Sim 0928883274 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
83274 Vietnamobile
Đặt mua
0928883284350,000
420.000
Sim 0928883284 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
883284 Vietnamobile
Đặt mua
0584208884350,000
420.000
Sim 0584208884 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
884 Vietnamobile
Đặt mua
0565552724350,000
420.000
Sim 0565552724 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
2724 Vietnamobile
Đặt mua
0563828884350,000
420.000
Sim 0563828884 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
28884 Vietnamobile
Đặt mua
0564666784350,000
420.000
Sim 0564666784 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
666784 Vietnamobile
Đặt mua
0564666754350,000
420.000
Sim 0564666754 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
754 Vietnamobile
Đặt mua
0564666764350,000
420.000
Sim 0564666764 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6764 Vietnamobile
Đặt mua
0584218884350,000
420.000
Sim 0584218884 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
18884 Vietnamobile
Đặt mua
0584298884350,000
420.000
Sim 0584298884 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
298884 Vietnamobile
Đặt mua
0565186664350,000
420.000
Sim 0565186664 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
664 Vietnamobile
Đặt mua
0584198884350,000
420.000
Sim 0584198884 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
8884 Vietnamobile
Đặt mua
0923566694350,000
420.000
Sim 0923566694 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
66694 Vietnamobile
Đặt mua
0923566674350,000
420.000
Sim 0923566674 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
566674 Vietnamobile
Đặt mua
0923566634350,000
420.000
Sim 0923566634 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
634 Vietnamobile
Đặt mua
0923586664350,000
420.000
Sim 0923586664 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6664 Vietnamobile
Đặt mua
0565399924350,000
420.000
Sim 0565399924 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
99924 Vietnamobile
Đặt mua
0923566624350,000
420.000
Sim 0923566624 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
566624 Vietnamobile
Đặt mua
0584268884350,000
420.000
Sim 0584268884 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
884 Vietnamobile
Đặt mua
0584278884350,000
420.000
Sim 0584278884 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
8884 Vietnamobile
Đặt mua
0584258884350,000
420.000
Sim 0584258884 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
58884 Vietnamobile
Đặt mua
0928883254350,000
420.000
Sim 0928883254 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
883254 Vietnamobile
Đặt mua
0565554384350,000
420.000
Sim 0565554384 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
384 Vietnamobile
Đặt mua
0565552734350,000
420.000
Sim 0565552734 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
2734 Vietnamobile
Đặt mua
0565196664350,000
420.000
Sim 0565196664 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
96664 Vietnamobile
Đặt mua
0566076664350,000
420.000
Sim 0566076664 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
076664 Vietnamobile
Đặt mua
0565369994350,000
420.000
Sim 0565369994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
994 Vietnamobile
Đặt mua
0565399934350,000
420.000
Sim 0565399934 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
9934 Vietnamobile
Đặt mua
0565399904350,000
420.000
Sim 0565399904 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
99904 Vietnamobile
Đặt mua
0565399914350,000
420.000
Sim 0565399914 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
399914 Vietnamobile
Đặt mua
0565554354350,000
420.000
Sim 0565554354 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
354 Vietnamobile
Đặt mua
0584098884350,000
420.000
Sim 0584098884 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
8884 Vietnamobile
Đặt mua
0563379994350,000
420.000
Sim 0563379994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
79994 Vietnamobile
Đặt mua
0584108884350,000
420.000
Sim 0584108884 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
108884 Vietnamobile
Đặt mua
0928045554350,000
420.000
Sim 0928045554 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
554 Vietnamobile
Đặt mua
0566096664350,000
420.000
Sim 0566096664 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6664 Vietnamobile
Đặt mua
0584168884350,000
420.000
Sim 0584168884 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
68884 Vietnamobile
Đặt mua
0565329994350,000
420.000
Sim 0565329994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
329994 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006. Đầu số Vietnamobile bao gồm: 092, 056 , 058
Sim số đẹp Vietnamobile
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006.Đầu số Vietnamobile có đầu 10 số là 092, và đầu 11 số là 0188 chuyển sang đầu 10 số là đầu số 058, đầu 11 số 0186 chuyển sang đầu 10 số là đầu 056
Các gói cước và sim của Vietnamobile : Sim 4G, 3G, USB 20 , USB 50 , USB 100, SIÊU THÁNH SIM, Gói P75, Gói P150, Gói vEasy ,Gói vflex,Gói Ott Facebook
- Với các đầu số đã được cấp phép bao gồm sim 092, 018. Nhà mạng trẻ Vietnammobile đã đánh dấu sự có mặt của mình bằng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: phân phối hàng loạt sim số đẹp Vietnammobile , sim phong thủy Vietnammobile, sim lục quý Vietnamobile, sim ngũ quý Vietnamobile, sim lộc phát Vietnamobile, sim thần tài Vietnamobile, sim ông địa Vietnamobile, sim tiến đơn Vietnamobile, sim tiến đôi Vietnamobile, sim taxi Vietnamobile, sim lặp Vietnamobile, sim kép Vietnamobile, sim đối Vietnamobile, sim đảo Vietnamobile, sim gánh Vietnamobile, sim năm sinh Vietnamobile, sim đầu số cổ Vietnamobile, sim tam hoa Vietnamobile hàng loạt. .. và đem về một lượng khách hàng khá ấn tượng. Điều đó cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của Vietnammobile trong việc đem lại cho thị trường viễn thông Việt Nam thêm phần sôi động, nhiều sắc màu và đặc biệt sim số đẹp vietnammobile giờ đây đã trở thành sự lựa chọn thông minh của hàng triệu khách hàng.


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Minh Khải
  Đặt sim: 01211...51
  Vào lúc: 22:55 27/6/2022

  Lê Đức Khánh
  Đặt sim: 01642...61
  Vào lúc: 22:53 27/6/2022

  Nguyễn Đức Khang
  Đặt sim: 08988...43
  Vào lúc: 22:50 27/6/2022

  Nguyễn Chí Khiêm
  Đặt sim: 01695...77
  Vào lúc: 22:46 27/6/2022

  Nguyễn Nhã Mai
  Đặt sim: 09740...74
  Vào lúc: 22:43 27/6/2022

  Nguyễn Cát Nhàn
  Đặt sim: 01247...70
  Vào lúc: 22:40 27/6/2022

  Nguyễn Đức Anh
  Đặt sim: 08668...20
  Vào lúc: 22:37 27/6/2022

  Trần Minh Lâm
  Đặt sim: 09832...81
  Vào lúc: 22:35 27/6/2022

  Phan Chí Hảo
  Đặt sim: 08651...74
  Vào lúc: 22:31 27/6/2022

  Trần Minh Lâm
  Đặt sim: 01248...29
  Vào lúc: 22:28 27/6/2022

  Nguyễn Thị Thư
  Đặt sim: 09115...49
  Vào lúc: 22:26 27/6/2022

  Nguyễn Văn Toàn
  Đặt sim: 09057...11
  Vào lúc: 22:23 27/6/2022

  Nguyễn Trung Quang
  Đặt sim: 09071...97
  Vào lúc: 22:20 27/6/2022

  Trần Thị Hằng
  Đặt sim: 08840...62
  Vào lúc: 22:17 27/6/2022

  Phan Kiều Thy
  Đặt sim: 09133...57
  Vào lúc: 22:13 27/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.