sim đẹp năm sinh

Sim Viettel Giá 200K - Sim viettel gia 200k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0961056647180,000
220.000
Sim 0961056647 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6647 Viettel
Đặt mua
0961740237180,000
220.000
Sim 0961740237 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40237 Viettel
Đặt mua
0974515947180,000
220.000
Sim 0974515947 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
515947 Viettel
Đặt mua
0975296327180,000
220.000
Sim 0975296327 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
327 Viettel
Đặt mua
0969523627180,000
220.000
Sim 0969523627 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3627 Viettel
Đặt mua
0964720637180,000
220.000
Sim 0964720637 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20637 Viettel
Đặt mua
0963566907180,000
220.000
Sim 0963566907 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
566907 Viettel
Đặt mua
0963588957180,000
220.000
Sim 0963588957 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
957 Viettel
Đặt mua
0963600817180,000
220.000
Sim 0963600817 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0817 Viettel
Đặt mua
0963616037180,000
220.000
Sim 0963616037 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16037 Viettel
Đặt mua
0977811417180,000
220.000
Sim 0977811417 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
811417 Viettel
Đặt mua
0985998617180,000
220.000
Sim 0985998617 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
617 Viettel
Đặt mua
0963577927180,000
220.000
Sim 0963577927 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7927 Viettel
Đặt mua
0961095387190,000
230.000
Sim 0961095387 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95387 Viettel
Đặt mua
0965121637190,000
230.000
Sim 0965121637 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
121637 Viettel
Đặt mua
0967440287190,000
230.000
Sim 0967440287 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
287 Viettel
Đặt mua
0961578837190,000
230.000
Sim 0961578837 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8837 Viettel
Đặt mua
0977673327190,000
230.000
Sim 0977673327 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73327 Viettel
Đặt mua
0982324127190,000
230.000
Sim 0982324127 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
324127 Viettel
Đặt mua
0965851757190,000
230.000
Sim 0965851757 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
757 Viettel
Đặt mua
0978981937190,000
230.000
Sim 0978981937 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1937 Viettel
Đặt mua
0964620697190,000
230.000
Sim 0964620697 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20697 Viettel
Đặt mua
0963057697190,000
230.000
Sim 0963057697 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
057697 Viettel
Đặt mua
0974764397190,000
230.000
Sim 0974764397 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
397 Viettel
Đặt mua
0961712697190,000
230.000
Sim 0961712697 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2697 Viettel
Đặt mua
0963196707190,000
230.000
Sim 0963196707 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96707 Viettel
Đặt mua
0985904697190,000
230.000
Sim 0985904697 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
904697 Viettel
Đặt mua
0969539227190,000
230.000
Sim 0969539227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
227 Viettel
Đặt mua
0965591237190,000
230.000
Sim 0965591237 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1237 Viettel
Đặt mua
0965599437190,000
230.000
Sim 0965599437 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99437 Viettel
Đặt mua
0981076297190,000
230.000
Sim 0981076297 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
076297 Viettel
Đặt mua
0965404617190,000
230.000
Sim 0965404617 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
617 Viettel
Đặt mua
0962319137190,000
230.000
Sim 0962319137 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9137 Viettel
Đặt mua
0965454667190,000
230.000
Sim 0965454667 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
54667 Viettel
Đặt mua
0961674297190,000
230.000
Sim 0961674297 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
674297 Viettel
Đặt mua
0973471577190,000
230.000
Sim 0973471577 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
577 Viettel
Đặt mua
0971336837190,000
230.000
Sim 0971336837 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6837 Viettel
Đặt mua
0977399017190,000
230.000
Sim 0977399017 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99017 Viettel
Đặt mua
0974936747190,000
230.000
Sim 0974936747 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
936747 Viettel
Đặt mua
0969832087190,000
230.000
Sim 0969832087 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
087 Viettel
Đặt mua
0967649087190,000
230.000
Sim 0967649087 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9087 Viettel
Đặt mua
0989609207190,000
230.000
Sim 0989609207 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09207 Viettel
Đặt mua
0989802847190,000
230.000
Sim 0989802847 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
802847 Viettel
Đặt mua
0975643037190,000
230.000
Sim 0975643037 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
037 Viettel
Đặt mua
0963378187190,000
230.000
Sim 0963378187 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8187 Viettel
Đặt mua
0964928087190,000
230.000
Sim 0964928087 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28087 Viettel
Đặt mua
0982758637190,000
230.000
Sim 0982758637 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
758637 Viettel
Đặt mua
0988251347200,000
240.000
Sim 0988251347 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
347 Viettel
Đặt mua
0968455317200,000
240.000
Sim 0968455317 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5317 Viettel
Đặt mua
0964026817200,000
240.000
Sim 0964026817 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26817 Viettel
Đặt mua
0961488017200,000
240.000
Sim 0961488017 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
488017 Viettel
Đặt mua
0961540617200,000
240.000
Sim 0961540617 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
617 Viettel
Đặt mua
0961723657200,000
240.000
Sim 0961723657 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3657 Viettel
Đặt mua
0961892147200,000
240.000
Sim 0961892147 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92147 Viettel
Đặt mua
0961925037200,000
240.000
Sim 0961925037 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
925037 Viettel
Đặt mua
0962489437200,000
240.000
Sim 0962489437 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
437 Viettel
Đặt mua
0962733147200,000
240.000
Sim 0962733147 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3147 Viettel
Đặt mua
0962899217200,000
240.000
Sim 0962899217 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99217 Viettel
Đặt mua
0963364247200,000
240.000
Sim 0963364247 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
364247 Viettel
Đặt mua
0963860257200,000
240.000
Sim 0963860257 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
257 Viettel
Đặt mua
0965554857200,000
240.000
Sim 0965554857 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4857 Viettel
Đặt mua
0965698427200,000
240.000
Sim 0965698427 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98427 Viettel
Đặt mua
0965768517200,000
240.000
Sim 0965768517 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
768517 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Đức Anh
  Đặt sim: 09389...81
  Vào lúc: 11:56 12/11/2019

  Phan Thị Trang
  Đặt sim: 01651...22
  Vào lúc: 11:53 12/11/2019

  Lê Trung Luân
  Đặt sim: 08815...89
  Vào lúc: 11:49 12/11/2019

  Trần Thị Nguyệt
  Đặt sim: 09697...78
  Vào lúc: 11:46 12/11/2019

  Hoàng Minh Tùng
  Đặt sim: 01278...74
  Vào lúc: 11:44 12/11/2019

  Nguyễn Duy Vinh
  Đặt sim: 09814...43
  Vào lúc: 11:41 12/11/2019

  Trần Đức Khánh
  Đặt sim: 09050...90
  Vào lúc: 11:38 12/11/2019

  Ngô Thị Nhân
  Đặt sim: 01663...95
  Vào lúc: 11:34 12/11/2019

  Ngô Văn Cường
  Đặt sim: 09835...23
  Vào lúc: 11:31 12/11/2019

  Trần Đức Anh
  Đặt sim: 09021...21
  Vào lúc: 11:28 12/11/2019

  Ngô Duy Nhân
  Đặt sim: 01211...78
  Vào lúc: 11:26 12/11/2019

  Hoàng Minh Quỳnh
  Đặt sim: 01222...95
  Vào lúc: 11:22 12/11/2019

  Nguyễn Duy Huy
  Đặt sim: 09196...80
  Vào lúc: 11:19 12/11/2019

  Phạm Kim Vân
  Đặt sim: 01691...11
  Vào lúc: 11:16 12/11/2019

  Lê Văn Hải
  Đặt sim: 09394...75
  Vào lúc: 11:14 12/11/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.