sim đẹp năm sinh

Sim Viettel Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09737120011,550,000
1.860.000
Sim 0973712001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09786320012,080,000
2.500.000
Sim 0978632001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32001 Viettel
Đặt mua
09653520012,080,000
2.500.000
Sim 0965352001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
352001 Viettel
Đặt mua
09769220012,080,000
2.500.000
Sim 0976922001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09668720012,080,000
2.500.000
Sim 0966872001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09718220012,080,000
2.500.000
Sim 0971822001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22001 Viettel
Đặt mua
09673120012,230,000
2.680.000
Sim 0967312001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
312001 Viettel
Đặt mua
09651320012,450,000
2.940.000
Sim 0965132001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09651720012,450,000
2.940.000
Sim 0965172001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09778020012,450,000
2.940.000
Sim 0977802001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02001 Viettel
Đặt mua
09793120012,450,000
2.940.000
Sim 0979312001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
312001 Viettel
Đặt mua
09695220012,450,000
2.940.000
Sim 0969522001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09756320012,680,000
3.220.000
Sim 0975632001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09765120012,800,000
3.360.000
Sim 0976512001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12001 Viettel
Đặt mua
09633720012,830,000
3.400.000
Sim 0963372001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
372001 Viettel
Đặt mua
09853620012,830,000
3.400.000
Sim 0985362001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09795320012,830,000
3.400.000
Sim 0979532001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09711720012,830,000
3.400.000
Sim 0971172001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Viettel
Đặt mua
09862720012,830,000
3.400.000
Sim 0986272001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
272001 Viettel
Đặt mua
09826020012,830,000
3.400.000
Sim 0982602001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09676020012,830,000
3.400.000
Sim 0967602001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09669020012,830,000
3.400.000
Sim 0966902001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02001 Viettel
Đặt mua
09655320012,830,000
3.400.000
Sim 0965532001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
532001 Viettel
Đặt mua
09653720012,830,000
3.400.000
Sim 0965372001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09652720012,900,000
3.480.000
Sim 0965272001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09633520012,900,000
3.480.000
Sim 0963352001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52001 Viettel
Đặt mua
09779620012,900,000
3.480.000
Sim 0977962001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962001 Viettel
Đặt mua
09772620012,980,000
3.580.000
Sim 0977262001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09716120013,130,000
3.760.000
Sim 0971612001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09775220013,130,000
3.760.000
Sim 0977522001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22001 Viettel
Đặt mua
09655920013,130,000
3.760.000
Sim 0965592001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
592001 Viettel
Đặt mua
09713920013,200,000
3.840.000
Sim 0971392001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09671620013,200,000
3.840.000
Sim 0967162001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09815320013,200,000
3.840.000
Sim 0981532001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32001 Viettel
Đặt mua
09625920013,200,000
3.840.000
Sim 0962592001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
592001 Viettel
Đặt mua
09799820013,200,000
3.840.000
Sim 0979982001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09667220013,200,000
3.840.000
Sim 0966722001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09659320013,280,000
3.940.000
Sim 0965932001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32001 Viettel
Đặt mua
09651520013,280,000
3.940.000
Sim 0965152001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
152001 Viettel
Đặt mua
09788220013,280,000
3.940.000
Sim 0978822001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09873020013,330,000
4.000.000
Sim 0987302001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09675320013,500,000
4.200.000
Sim 0967532001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32001 Viettel
Đặt mua
09665320013,500,000
4.200.000
Sim 0966532001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
532001 Viettel
Đặt mua
09673220013,500,000
4.200.000
Sim 0967322001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09875020013,500,000
4.200.000
Sim 0987502001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09672520013,500,000
4.200.000
Sim 0967252001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52001 Viettel
Đặt mua
09653920013,500,000
4.200.000
Sim 0965392001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
392001 Viettel
Đặt mua
09897220013,580,000
4.300.000
Sim 0989722001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09672220013,580,000
4.300.000
Sim 0967222001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09735220013,580,000
4.300.000
Sim 0973522001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22001 Viettel
Đặt mua
09775320013,580,000
4.300.000
Sim 0977532001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
532001 Viettel
Đặt mua
09769520013,580,000
4.300.000
Sim 0976952001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09769820013,580,000
4.300.000
Sim 0976982001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09692120013,580,000
4.300.000
Sim 0969212001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12001 Viettel
Đặt mua
09781820013,580,000
4.300.000
Sim 0978182001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
182001 Viettel
Đặt mua
09657620013,580,000
4.300.000
Sim 0965762001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09728120013,580,000
4.300.000
Sim 0972812001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09816720013,580,000
4.300.000
Sim 0981672001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Viettel
Đặt mua
09628920013,580,000
4.300.000
Sim 0962892001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
892001 Viettel
Đặt mua
09885020013,600,000
4.320.000
Sim 0988502001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
09875920013,800,000
4.560.000
Sim 0987592001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09887220013,800,000
4.560.000
Sim 0988722001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22001 Viettel
Đặt mua
09810520013,800,000
4.560.000
Sim 0981052001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
052001 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Thi
  Đặt sim: 01288...16
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Hoàng Kim Ngọc
  Đặt sim: 01283...60
  Vào lúc: 22:52 25/6/2022

  Ngô Minh Huỳnh
  Đặt sim: 08615...96
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Trần Duy Cương
  Đặt sim: 08636...89
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Phan Phương Nhiên
  Đặt sim: 01244...47
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Trần Đức Quân
  Đặt sim: 01298...36
  Vào lúc: 22:40 25/6/2022

  Phạm Đức Lập
  Đặt sim: 01215...20
  Vào lúc: 22:38 25/6/2022

  Nguyễn Kim Thi
  Đặt sim: 01689...54
  Vào lúc: 22:35 25/6/2022

  Nguyễn Minh Phong
  Đặt sim: 01645...48
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Ngọc Thy
  Đặt sim: 01626...85
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Huỳnh Đức Sơn
  Đặt sim: 09694...69
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Ngô Văn Huy
  Đặt sim: 08952...91
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Phan Minh Tuấn
  Đặt sim: 09067...37
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Lê Duy Thành
  Đặt sim: 09724...32
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Hoàng Thị Tuyết
  Đặt sim: 01645...54
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.