sim đẹp năm sinh

Sim Viettel Năm Sinh Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0965431954350,000
420.000
Sim 0965431954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0963621954400,000
480.000
Sim 0963621954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21954 Viettel
Đặt mua
0962491964400,000
480.000
Sim 0962491964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491964 Viettel
Đặt mua
0981241964430,000
520.000
Sim 0981241964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0988421964430,000
520.000
Sim 0988421964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0962611954450,000
540.000
Sim 0962611954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11954 Viettel
Đặt mua
0984921954490,000
590.000
Sim 0984921954 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
921954 Viettel
Đặt mua
0962601954500,000
600.000
Sim 0962601954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0965841954500,000
600.000
Sim 0965841954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0988211954500,000
600.000
Sim 0988211954 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11954 Viettel
Đặt mua
0965081954500,000
600.000
Sim 0965081954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
081954 Viettel
Đặt mua
0984891954500,000
600.000
Sim 0984891954 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0962401954500,000
600.000
Sim 0962401954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0989411964500,000
600.000
Sim 0989411964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11964 Viettel
Đặt mua
0968341954500,000
600.000
Sim 0968341954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341954 Viettel
Đặt mua
0965931954500,000
600.000
Sim 0965931954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0981931954500,000
600.000
Sim 0981931954 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0965301954500,000
600.000
Sim 0965301954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01954 Viettel
Đặt mua
0964431964500,000
600.000
Sim 0964431964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431964 Viettel
Đặt mua
0985631954500,000
600.000
Sim 0985631954 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0969461954500,000
600.000
Sim 0969461954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0982811954500,000
600.000
Sim 0982811954 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11954 Viettel
Đặt mua
0961861954520,000
620.000
Sim 0961861954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
861954 Viettel
Đặt mua
0969911954520,000
620.000
Sim 0969911954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0961531954550,000
660.000
Sim 0961531954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0964891954550,000
660.000
Sim 0964891954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91954 Viettel
Đặt mua
0962391954550,000
660.000
Sim 0962391954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
391954 Viettel
Đặt mua
0966161954550,000
660.000
Sim 0966161954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0962451964550,000
660.000
Sim 0962451964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0966431954590,000
710.000
Sim 0966431954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31954 Viettel
Đặt mua
0962651954590,000
710.000
Sim 0962651954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
651954 Viettel
Đặt mua
0965531964590,000
710.000
Sim 0965531964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0984531964600,000
720.000
Sim 0984531964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0966931954600,000
720.000
Sim 0966931954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31954 Viettel
Đặt mua
0986621964600,000
720.000
Sim 0986621964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
621964 Viettel
Đặt mua
0966431964600,000
720.000
Sim 0966431964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0969051964600,000
720.000
Sim 0969051964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0962241964600,000
720.000
Sim 0962241964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41964 Viettel
Đặt mua
0962801964600,000
720.000
Sim 0962801964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801964 Viettel
Đặt mua
0962991964600,000
720.000
Sim 0962991964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0965441954600,000
720.000
Sim 0965441954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0963241954600,000
720.000
Sim 0963241954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41954 Viettel
Đặt mua
0968621954600,000
720.000
Sim 0968621954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
621954 Viettel
Đặt mua
0969651954600,000
720.000
Sim 0969651954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0966481954600,000
720.000
Sim 0966481954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0966641954600,000
720.000
Sim 0966641954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41954 Viettel
Đặt mua
0963821954600,000
720.000
Sim 0963821954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
821954 Viettel
Đặt mua
0984391954600,000
720.000
Sim 0984391954 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0966391954630,000
760.000
Sim 0966391954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0963401964650,000
780.000
Sim 0963401964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01964 Viettel
Đặt mua
0963511964650,000
780.000
Sim 0963511964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511964 Viettel
Đặt mua
0963461964650,000
780.000
Sim 0963461964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0966601954650,000
780.000
Sim 0966601954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0966261954650,000
780.000
Sim 0966261954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61954 Viettel
Đặt mua
0965581964680,000
820.000
Sim 0965581964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
581964 Viettel
Đặt mua
0964491964700,000
840.000
Sim 0964491964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0963851954700,000
840.000
Sim 0963851954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0981301964700,000
840.000
Sim 0981301964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01964 Viettel
Đặt mua
0984021964700,000
840.000
Sim 0984021964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
021964 Viettel
Đặt mua
0985321964700,000
840.000
Sim 0985321964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0963021954700,000
840.000
Sim 0963021954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0966531964700,000
840.000
Sim 0966531964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31964 Viettel
Đặt mua
0969601954700,000
840.000
Sim 0969601954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601954 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Minh Hiển
  Đặt sim: 01680...73
  Vào lúc: 17:55 26/11/2020

  Hoàng Đức Hiếu
  Đặt sim: 01643...26
  Vào lúc: 17:52 26/11/2020

  Trần Chí Anh
  Đặt sim: 01257...75
  Vào lúc: 17:49 26/11/2020

  Hoàng Duy Khôi
  Đặt sim: 01612...54
  Vào lúc: 17:46 26/11/2020

  Nguyễn Duy Quỳnh
  Đặt sim: 01611...53
  Vào lúc: 17:44 26/11/2020

  Phạm Minh Khôi
  Đặt sim: 01243...85
  Vào lúc: 17:40 26/11/2020

  Ngô Chí Hưng
  Đặt sim: 01250...90
  Vào lúc: 17:37 26/11/2020

  Huỳnh Đức Hiếu
  Đặt sim: 01284...31
  Vào lúc: 17:34 26/11/2020

  Trần Minh Huy
  Đặt sim: 09136...24
  Vào lúc: 17:32 26/11/2020

  Nguyễn Chí Khôi
  Đặt sim: 09146...26
  Vào lúc: 17:28 26/11/2020

  Lê Văn Hải
  Đặt sim: 01618...70
  Vào lúc: 17:26 26/11/2020

  Nguyễn Kiều Linh
  Đặt sim: 01669...40
  Vào lúc: 17:22 26/11/2020

  Nguyễn Văn Đăng
  Đặt sim: 01249...92
  Vào lúc: 17:20 26/11/2020

  Phan Ngọc Hoa
  Đặt sim: 09331...28
  Vào lúc: 17:16 26/11/2020

  Trần Chí Khang
  Đặt sim: 01214...11
  Vào lúc: 17:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.