sim đẹp năm sinh

Sim Viettel Năm Sinh Năm 1980 Canh Thân Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0966031980760,000
910.000
Sim 0966031980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
0967301980950,000
1.140.000
Sim 0967301980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01980 Viettel
Đặt mua
09695319801,330,000
1.600.000
Sim 0969531980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
531980 Viettel
Đặt mua
09635419801,480,000
1.780.000
Sim 0963541980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09854819801,630,000
1.960.000
Sim 0985481980 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09665319801,660,000
1.990.000
Sim 0966531980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31980 Viettel
Đặt mua
09694019801,700,000
2.040.000
Sim 0969401980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
401980 Viettel
Đặt mua
09742519801,700,000
2.040.000
Sim 0974251980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09669419801,700,000
2.040.000
Sim 0966941980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09656419801,700,000
2.040.000
Sim 0965641980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Viettel
Đặt mua
09643519801,700,000
2.040.000
Sim 0964351980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351980 Viettel
Đặt mua
09644919801,700,000
2.040.000
Sim 0964491980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09645219801,700,000
2.040.000
Sim 0964521980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09752019801,810,000
2.170.000
Sim 0975201980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01980 Viettel
Đặt mua
09732419801,850,000
2.220.000
Sim 0973241980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
241980 Viettel
Đặt mua
09648119801,850,000
2.220.000
Sim 0964811980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09624019801,850,000
2.220.000
Sim 0962401980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09795219801,850,000
2.220.000
Sim 0979521980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21980 Viettel
Đặt mua
09724119801,930,000
2.320.000
Sim 0972411980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
411980 Viettel
Đặt mua
09694319801,930,000
2.320.000
Sim 0969431980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09725319801,950,000
2.340.000
Sim 0972531980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09696419801,990,000
2.390.000
Sim 0969641980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Viettel
Đặt mua
09874219802,000,000
2.400.000
Sim 0987421980 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421980 Viettel
Đặt mua
09762819802,080,000
2.500.000
Sim 0976281980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09712719802,080,000
2.500.000
Sim 0971271980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09689419802,080,000
2.500.000
Sim 0968941980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Viettel
Đặt mua
09645319802,080,000
2.500.000
Sim 0964531980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
531980 Viettel
Đặt mua
09736519802,080,000
2.500.000
Sim 0973651980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09643019802,080,000
2.500.000
Sim 0964301980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09670019802,080,000
2.500.000
Sim 0967001980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01980 Viettel
Đặt mua
09679019802,080,000
2.500.000
Sim 0967901980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
901980 Viettel
Đặt mua
09731419802,080,000
2.500.000
Sim 0973141980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09738119802,150,000
2.580.000
Sim 0973811980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09756019802,150,000
2.580.000
Sim 0975601980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01980 Viettel
Đặt mua
09787419802,150,000
2.580.000
Sim 0978741980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
741980 Viettel
Đặt mua
09659719802,300,000
2.760.000
Sim 0965971980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09642419802,300,000
2.760.000
Sim 0964241980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09643819802,300,000
2.760.000
Sim 0964381980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81980 Viettel
Đặt mua
09655419802,300,000
2.760.000
Sim 0965541980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
541980 Viettel
Đặt mua
09642319802,380,000
2.860.000
Sim 0964231980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09684119802,380,000
2.860.000
Sim 0968411980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09694119802,380,000
2.860.000
Sim 0969411980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11980 Viettel
Đặt mua
09753119802,380,000
2.860.000
Sim 0975311980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311980 Viettel
Đặt mua
09857419802,380,000
2.860.000
Sim 0985741980 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09642019802,380,000
2.860.000
Sim 0964201980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09646919802,380,000
2.860.000
Sim 0964691980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91980 Viettel
Đặt mua
09652419802,450,000
2.940.000
Sim 0965241980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
241980 Viettel
Đặt mua
09879219802,450,000
2.940.000
Sim 0987921980 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09696119802,450,000
2.940.000
Sim 0969611980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09746319802,450,000
2.940.000
Sim 0974631980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31980 Viettel
Đặt mua
09895419802,450,000
2.940.000
Sim 0989541980 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
541980 Viettel
Đặt mua
09735819802,450,000
2.940.000
Sim 0973581980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09769319802,450,000
2.940.000
Sim 0976931980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09816019802,450,000
2.940.000
Sim 0981601980 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01980 Viettel
Đặt mua
09814719802,450,000
2.940.000
Sim 0981471980 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
471980 Viettel
Đặt mua
09771819802,450,000
2.940.000
Sim 0977181980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09771519802,450,000
2.940.000
Sim 0977151980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09749919802,450,000
2.940.000
Sim 0974991980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91980 Viettel
Đặt mua
09745019802,450,000
2.940.000
Sim 0974501980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501980 Viettel
Đặt mua
09743319802,450,000
2.940.000
Sim 0974331980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Viettel
Đặt mua
09683219802,450,000
2.940.000
Sim 0968321980 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Viettel
Đặt mua
09733019802,450,000
2.940.000
Sim 0973301980 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01980 Viettel
Đặt mua
09859419802,450,000
2.940.000
Sim 0985941980 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
941980 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1980 Canh Thân Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Thị Khanh
  Đặt sim: 01260...48
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Ngô Cát Tuyết
  Đặt sim: 08969...71
  Vào lúc: 22:52 16/10/2021

  Phan Duy Tiến
  Đặt sim: 01225...16
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Trần Trung Hoàng
  Đặt sim: 01220...83
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 09178...99
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Nguyễn Đức Quyền
  Đặt sim: 09156...41
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01628...30
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Huỳnh Trung Tân
  Đặt sim: 01685...48
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Ngô Đức Khiêm
  Đặt sim: 09696...81
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Phan Diệp Mai
  Đặt sim: 01664...27
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Trần Phương Hồng
  Đặt sim: 01625...55
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Phạm Thị Mai
  Đặt sim: 08639...97
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Hoàng Văn Tuấn
  Đặt sim: 09612...77
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Đức Đăng
  Đặt sim: 01245...87
  Vào lúc: 22:16 16/10/2021

  Hoàng Chí An
  Đặt sim: 09752...80
  Vào lúc: 22:14 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.