sim đẹp năm sinh

Sim Viettel Năm Sinh - Sim viettel nam sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0964061956260,000
310.000
Sim 0964061956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0968411956330,000
400.000
Sim 0968411956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11956 Viettel
Đặt mua
0964581956390,000
470.000
Sim 0964581956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
581956 Viettel
Đặt mua
0963831956460,000
550.000
Sim 0963831956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0967251956460,000
550.000
Sim 0967251956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0961091956460,000
550.000
Sim 0961091956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91956 Viettel
Đặt mua
0987521956500,000
600.000
Sim 0987521956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
521956 Viettel
Đặt mua
0967051956550,000
660.000
Sim 0967051956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0969071956550,000
660.000
Sim 0969071956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0974271956590,000
710.000
Sim 0974271956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71956 Viettel
Đặt mua
0976701956650,000
780.000
Sim 0976701956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
701956 Viettel
Đặt mua
0963581956780,000
940.000
Sim 0963581956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0968221956780,000
940.000
Sim 0968221956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0971751956800,000
960.000
Sim 0971751956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51956 Viettel
Đặt mua
0974931966950,000
1.140.000
Sim 0974931966 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
931966 Viettel
Đặt mua
09771619561,000,000
1.200.000
Sim 0977161956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
09782819561,000,000
1.200.000
Sim 0978281956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
09824519561,000,000
1.200.000
Sim 0982451956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51956 Viettel
Đặt mua
09784419561,000,000
1.200.000
Sim 0978441956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441956 Viettel
Đặt mua
09885319561,000,000
1.200.000
Sim 0988531956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
09622619561,140,000
1.370.000
Sim 0962261956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
09652419661,500,000
1.800.000
Sim 0965241966 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41966 Viettel
Đặt mua
09863119561,500,000
1.800.000
Sim 0986311956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311956 Viettel
Đặt mua
09664920061,500,000
1.800.000
Sim 0966492006 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Viettel
Đặt mua
09794819661,600,000
1.920.000
Sim 0979481966 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1966 Viettel
Đặt mua
09719019661,700,000
2.040.000
Sim 0971901966 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01966 Viettel
Đặt mua
09764419661,800,000
2.160.000
Sim 0976441966 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441966 Viettel
Đặt mua
09745519661,800,000
2.160.000
Sim 0974551966 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
966 Viettel
Đặt mua
09730119662,000,000
2.400.000
Sim 0973011966 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1966 Viettel
Đặt mua
09610219662,000,000
2.400.000
Sim 0961021966 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21966 Viettel
Đặt mua
09869519562,000,000
2.400.000
Sim 0986951956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951956 Viettel
Đặt mua
09773419762,100,000
2.520.000
Sim 0977341976 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Viettel
Đặt mua
09643319662,160,000
2.590.000
Sim 0964331966 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1966 Viettel
Đặt mua
09713819662,280,000
2.740.000
Sim 0971381966 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81966 Viettel
Đặt mua
09816419662,400,000
2.880.000
Sim 0981641966 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641966 Viettel
Đặt mua
09633519662,500,000
3.000.000
Sim 0963351966 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
966 Viettel
Đặt mua
09763919662,500,000
3.000.000
Sim 0976391966 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1966 Viettel
Đặt mua
09643119662,500,000
3.000.000
Sim 0964311966 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11966 Viettel
Đặt mua
09795219762,600,000
3.120.000
Sim 0979521976 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
521976 Viettel
Đặt mua
09845219762,640,000
3.170.000
Sim 0984521976 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Viettel
Đặt mua
09692519662,640,000
3.170.000
Sim 0969251966 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1966 Viettel
Đặt mua
09667619662,800,000
3.360.000
Sim 0966761966 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61966 Viettel
Đặt mua
09775919762,800,000
3.360.000
Sim 0977591976 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
591976 Viettel
Đặt mua
09745219662,800,000
3.360.000
Sim 0974521966 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
966 Viettel
Đặt mua
09732719662,800,000
3.360.000
Sim 0973271966 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1966 Viettel
Đặt mua
09739219662,800,000
3.360.000
Sim 0973921966 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21966 Viettel
Đặt mua
09854920062,800,000
3.360.000
Sim 0985492006 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
492006 Viettel
Đặt mua
09872820063,000,000
3.600.000
Sim 0987282006 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Viettel
Đặt mua
09762220063,000,000
3.600.000
Sim 0976222006 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Viettel
Đặt mua
09773120063,000,000
3.600.000
Sim 0977312006 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12006 Viettel
Đặt mua
09669319763,000,000
3.600.000
Sim 0966931976 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
931976 Viettel
Đặt mua
09787219763,000,000
3.600.000
Sim 0978721976 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Viettel
Đặt mua
09643419763,000,000
3.600.000
Sim 0964341976 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Viettel
Đặt mua
09832720063,300,000
3.960.000
Sim 0983272006 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72006 Viettel
Đặt mua
09868020063,300,000
3.960.000
Sim 0986802006 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
802006 Viettel
Đặt mua
09895020063,500,000
4.200.000
Sim 0989502006 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Viettel
Đặt mua
09878020063,500,000
4.200.000
Sim 0987802006 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Viettel
Đặt mua
09644320063,500,000
4.200.000
Sim 0964432006 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32006 Viettel
Đặt mua
09647120063,600,000
4.320.000
Sim 0964712006 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
712006 Viettel
Đặt mua
09723119763,800,000
4.560.000
Sim 0972311976 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
976 Viettel
Đặt mua
09725119763,800,000
4.560.000
Sim 0972511976 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Viettel
Đặt mua
09673119763,800,000
4.560.000
Sim 0967311976 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11976 Viettel
Đặt mua
09654620063,800,000
4.560.000
Sim 0965462006 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
462006 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Văn Khôi
  Đặt sim: 09742...95
  Vào lúc: 9:56 3/6/2020

  Nguyễn Văn Bách
  Đặt sim: 01652...67
  Vào lúc: 9:52 3/6/2020

  Nguyễn Đức Thuận
  Đặt sim: 01229...24
  Vào lúc: 9:49 3/6/2020

  Phạm Thị Thy
  Đặt sim: 08918...15
  Vào lúc: 9:47 3/6/2020

  Trần Minh Hải
  Đặt sim: 01229...44
  Vào lúc: 9:43 3/6/2020

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 09699...22
  Vào lúc: 9:40 3/6/2020

  Nguyễn Đức Luân
  Đặt sim: 01280...87
  Vào lúc: 9:37 3/6/2020

  Ngô Chí Tùng
  Đặt sim: 09019...84
  Vào lúc: 9:34 3/6/2020

  Nguyễn Đức Anh
  Đặt sim: 01629...17
  Vào lúc: 9:31 3/6/2020

  Huỳnh Đức Đăng
  Đặt sim: 01624...35
  Vào lúc: 9:29 3/6/2020

  Phan Duy Hoàng
  Đặt sim: 01271...16
  Vào lúc: 9:25 3/6/2020

  Lê Minh Dũng
  Đặt sim: 08616...78
  Vào lúc: 9:22 3/6/2020

  Trần Văn Sang
  Đặt sim: 09126...67
  Vào lúc: 9:20 3/6/2020

  Nguyễn Minh Quang
  Đặt sim: 09810...27
  Vào lúc: 9:17 3/6/2020

  Phạm Đức Khương
  Đặt sim: 01639...40
  Vào lúc: 9:14 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.