sim đẹp năm sinh

Sim Viettel Năm 1994 Giáp Tuất Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03373019941,000,000
1.200.000
Sim 0337301994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03634619941,000,000
1.200.000
Sim 0363461994 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61994 Viettel
Đặt mua
03764519941,000,000
1.200.000
Sim 0376451994 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
451994 Viettel
Đặt mua
03894619941,150,000
1.380.000
Sim 0389461994 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03764819941,200,000
1.440.000
Sim 0376481994 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03285119941,200,000
1.440.000
Sim 0328511994 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Viettel
Đặt mua
03267319941,200,000
1.440.000
Sim 0326731994 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
731994 Viettel
Đặt mua
03435419941,200,000
1.440.000
Sim 0343541994 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03784019941,200,000
1.440.000
Sim 0378401994 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03352119941,200,000
1.440.000
Sim 0335211994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Viettel
Đặt mua
03552719941,200,000
1.440.000
Sim 0355271994 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
271994 Viettel
Đặt mua
03487319941,200,000
1.440.000
Sim 0348731994 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03479619941,200,000
1.440.000
Sim 0347961994 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03487219941,200,000
1.440.000
Sim 0348721994 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21994 Viettel
Đặt mua
03959019941,200,000
1.440.000
Sim 0395901994 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
901994 Viettel
Đặt mua
03293719941,200,000
1.440.000
Sim 0329371994 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03545219941,200,000
1.440.000
Sim 0354521994 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03364319941,200,000
1.440.000
Sim 0336431994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31994 Viettel
Đặt mua
03573419941,200,000
1.440.000
Sim 0357341994 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341994 Viettel
Đặt mua
03373419941,200,000
1.440.000
Sim 0337341994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03448019941,200,000
1.440.000
Sim 0344801994 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03857519941,200,000
1.440.000
Sim 0385751994 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51994 Viettel
Đặt mua
03528019941,200,000
1.440.000
Sim 0352801994 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801994 Viettel
Đặt mua
03979019941,200,000
1.440.000
Sim 0397901994 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03474619941,200,000
1.440.000
Sim 0347461994 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03739019941,200,000
1.440.000
Sim 0373901994 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01994 Viettel
Đặt mua
03490919941,300,000
1.560.000
Sim 0349091994 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
091994 Viettel
Đặt mua
03364919941,300,000
1.560.000
Sim 0336491994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03684619941,300,000
1.560.000
Sim 0368461994 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03732719941,300,000
1.560.000
Sim 0373271994 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71994 Viettel
Đặt mua
03380319941,300,000
1.560.000
Sim 0338031994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
031994 Viettel
Đặt mua
03498419941,300,000
1.560.000
Sim 0349841994 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03843019941,300,000
1.560.000
Sim 0384301994 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03885919941,300,000
1.560.000
Sim 0388591994 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91994 Viettel
Đặt mua
03896219941,300,000
1.560.000
Sim 0389621994 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
621994 Viettel
Đặt mua
03523019941,350,000
1.620.000
Sim 0352301994 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03765019941,380,000
1.660.000
Sim 0376501994 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03761419941,380,000
1.660.000
Sim 0376141994 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41994 Viettel
Đặt mua
03294719941,380,000
1.660.000
Sim 0329471994 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
471994 Viettel
Đặt mua
03384019941,380,000
1.660.000
Sim 0338401994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03374019941,380,000
1.660.000
Sim 0337401994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03875119941,380,000
1.660.000
Sim 0387511994 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Viettel
Đặt mua
03640219941,380,000
1.660.000
Sim 0364021994 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
021994 Viettel
Đặt mua
03585019941,380,000
1.660.000
Sim 0358501994 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03396419941,380,000
1.660.000
Sim 0339641994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03353019941,380,000
1.660.000
Sim 0335301994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01994 Viettel
Đặt mua
03874819941,380,000
1.660.000
Sim 0387481994 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
481994 Viettel
Đặt mua
03387319941,380,000
1.660.000
Sim 0338731994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03476419941,380,000
1.660.000
Sim 0347641994 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03783719941,380,000
1.660.000
Sim 0378371994 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71994 Viettel
Đặt mua
03345319941,380,000
1.660.000
Sim 0334531994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
531994 Viettel
Đặt mua
03546319941,380,000
1.660.000
Sim 0354631994 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03478419941,380,000
1.660.000
Sim 0347841994 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03533419941,380,000
1.660.000
Sim 0353341994 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41994 Viettel
Đặt mua
03492519941,400,000
1.680.000
Sim 0349251994 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
251994 Viettel
Đặt mua
03964119941,400,000
1.680.000
Sim 0396411994 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03447519941,400,000
1.680.000
Sim 0344751994 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03958219941,400,000
1.680.000
Sim 0395821994 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21994 Viettel
Đặt mua
03342019941,400,000
1.680.000
Sim 0334201994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
201994 Viettel
Đặt mua
03695519941,500,000
1.800.000
Sim 0369551994 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
03467219941,500,000
1.800.000
Sim 0346721994 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
03394319941,500,000
1.800.000
Sim 0339431994 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31994 Viettel
Đặt mua
03548219941,500,000
1.800.000
Sim 0354821994 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
821994 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Năm 1994 Giáp Tuất Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Duy Tân
  Đặt sim: 09390...64
  Vào lúc: 11:55 10/8/2020

  Nguyễn Kim Ðào
  Đặt sim: 09748...49
  Vào lúc: 11:53 10/8/2020

  Nguyễn Duy Khiêm
  Đặt sim: 09750...33
  Vào lúc: 11:49 10/8/2020

  Nguyễn Duy Huy
  Đặt sim: 08996...36
  Vào lúc: 11:46 10/8/2020

  Lê Trung Nguyên
  Đặt sim: 01626...32
  Vào lúc: 11:43 10/8/2020

  Ngô Chí Hiếu
  Đặt sim: 01679...74
  Vào lúc: 11:41 10/8/2020

  Lê Minh Khoa
  Đặt sim: 01645...50
  Vào lúc: 11:38 10/8/2020

  Nguyễn Diệp Thơ
  Đặt sim: 09033...60
  Vào lúc: 11:35 10/8/2020

  Ngô Đức Sơn
  Đặt sim: 09623...95
  Vào lúc: 11:32 10/8/2020

  Huỳnh Minh Kiên
  Đặt sim: 01633...50
  Vào lúc: 11:29 10/8/2020

  Trần Duy Dũng
  Đặt sim: 09726...66
  Vào lúc: 11:25 10/8/2020

  Huỳnh Văn Quốc
  Đặt sim: 09124...41
  Vào lúc: 11:23 10/8/2020

  Trần Thị Mai
  Đặt sim: 09386...62
  Vào lúc: 11:20 10/8/2020

  Ngô Chí Hoàng
  Đặt sim: 01643...20
  Vào lúc: 11:17 10/8/2020

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 01648...34
  Vào lúc: 11:14 10/8/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.