sim đẹp năm sinh

Sim Viettel Năm 1994 Giáp Tuất Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09695419943,210,000
3.850.000
Sim 0969541994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09625319943,290,000
3.950.000
Sim 0962531994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31994 Viettel
Đặt mua
09849219943,290,000
3.950.000
Sim 0984921994 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
921994 Viettel
Đặt mua
09676419943,290,000
3.950.000
Sim 0967641994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09645219943,290,000
3.950.000
Sim 0964521994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09617519943,290,000
3.950.000
Sim 0961751994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51994 Viettel
Đặt mua
09674819943,290,000
3.950.000
Sim 0967481994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
481994 Viettel
Đặt mua
09674119943,290,000
3.950.000
Sim 0967411994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09641319943,290,000
3.950.000
Sim 0964131994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09653019943,370,000
4.040.000
Sim 0965301994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01994 Viettel
Đặt mua
09657019943,370,000
4.040.000
Sim 0965701994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
701994 Viettel
Đặt mua
09634019943,380,000
4.060.000
Sim 0963401994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09786019943,380,000
4.060.000
Sim 0978601994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09677019943,380,000
4.060.000
Sim 0967701994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01994 Viettel
Đặt mua
09728019943,380,000
4.060.000
Sim 0972801994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801994 Viettel
Đặt mua
09782019943,380,000
4.060.000
Sim 0978201994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09667019943,380,000
4.060.000
Sim 0966701994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09663019943,380,000
4.060.000
Sim 0966301994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01994 Viettel
Đặt mua
09729019943,380,000
4.060.000
Sim 0972901994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
901994 Viettel
Đặt mua
09755019943,380,000
4.060.000
Sim 0975501994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09613719943,460,000
4.150.000
Sim 0961371994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09714019943,460,000
4.150.000
Sim 0971401994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01994 Viettel
Đặt mua
09613019943,460,000
4.150.000
Sim 0961301994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
301994 Viettel
Đặt mua
09617419943,460,000
4.150.000
Sim 0961741994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09715019943,460,000
4.150.000
Sim 0971501994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09717419943,460,000
4.150.000
Sim 0971741994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41994 Viettel
Đặt mua
09618019943,460,000
4.150.000
Sim 0961801994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801994 Viettel
Đặt mua
09624319943,460,000
4.150.000
Sim 0962431994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09617019943,460,000
4.150.000
Sim 0961701994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09637019943,460,000
4.150.000
Sim 0963701994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01994 Viettel
Đặt mua
09714519943,460,000
4.150.000
Sim 0971451994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
451994 Viettel
Đặt mua
09614119943,460,000
4.150.000
Sim 0961411994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09813019943,460,000
4.150.000
Sim 0981301994 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09718019943,460,000
4.150.000
Sim 0971801994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01994 Viettel
Đặt mua
09616019943,460,000
4.150.000
Sim 0961601994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601994 Viettel
Đặt mua
09715319943,460,000
4.150.000
Sim 0971531994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09793019943,630,000
4.360.000
Sim 0979301994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09647519943,630,000
4.360.000
Sim 0964751994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51994 Viettel
Đặt mua
09631919943,800,000
4.560.000
Sim 0963191994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
191994 Viettel
Đặt mua
09855719943,800,000
4.560.000
Sim 0985571994 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09852419943,800,000
4.560.000
Sim 0985241994 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09849619943,800,000
4.560.000
Sim 0984961994 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61994 Viettel
Đặt mua
09826019943,800,000
4.560.000
Sim 0982601994 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601994 Viettel
Đặt mua
09780619943,800,000
4.560.000
Sim 0978061994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09776019943,800,000
4.560.000
Sim 0977601994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09760719943,800,000
4.560.000
Sim 0976071994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71994 Viettel
Đặt mua
09760119943,800,000
4.560.000
Sim 0976011994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
011994 Viettel
Đặt mua
09740019943,800,000
4.560.000
Sim 0974001994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09661419943,800,000
4.560.000
Sim 0966141994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09657619943,800,000
4.560.000
Sim 0965761994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61994 Viettel
Đặt mua
09654119943,800,000
4.560.000
Sim 0965411994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
411994 Viettel
Đặt mua
09649519943,800,000
4.560.000
Sim 0964951994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09648419943,800,000
4.560.000
Sim 0964841994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09645719943,800,000
4.560.000
Sim 0964571994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71994 Viettel
Đặt mua
09640419943,800,000
4.560.000
Sim 0964041994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
041994 Viettel
Đặt mua
09634419943,800,000
4.560.000
Sim 0963441994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09633019943,800,000
4.560.000
Sim 0963301994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09620919943,800,000
4.560.000
Sim 0962091994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91994 Viettel
Đặt mua
09777419943,800,000
4.560.000
Sim 0977741994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
741994 Viettel
Đặt mua
09748019943,800,000
4.560.000
Sim 0974801994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
994 Viettel
Đặt mua
09746019943,800,000
4.560.000
Sim 0974601994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Viettel
Đặt mua
09719019943,800,000
4.560.000
Sim 0971901994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01994 Viettel
Đặt mua
09812019943,800,000
4.560.000
Sim 0981201994 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
201994 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Năm 1994 Giáp Tuất Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Tiến
  Đặt sim: 08616...72
  Vào lúc: 10:55 20/1/2020

  Trần Văn Hung
  Đặt sim: 01262...54
  Vào lúc: 10:52 20/1/2020

  Trần Phương Dương
  Đặt sim: 09178...92
  Vào lúc: 10:50 20/1/2020

  Nguyễn Văn Hung
  Đặt sim: 09026...11
  Vào lúc: 10:46 20/1/2020

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 01650...44
  Vào lúc: 10:44 20/1/2020

  Nguyễn Văn Thi
  Đặt sim: 09899...66
  Vào lúc: 10:40 20/1/2020

  Phạm Thị Hồng
  Đặt sim: 09381...60
  Vào lúc: 10:38 20/1/2020

  Trần Đức An
  Đặt sim: 01290...54
  Vào lúc: 10:35 20/1/2020

  Phạm Diệp Chi
  Đặt sim: 01278...98
  Vào lúc: 10:32 20/1/2020

  Phạm Minh Quang
  Đặt sim: 01633...30
  Vào lúc: 10:29 20/1/2020

  Nguyễn Minh Khoa
  Đặt sim: 09145...12
  Vào lúc: 10:25 20/1/2020

  Phạm Minh Nguyên
  Đặt sim: 01272...76
  Vào lúc: 10:22 20/1/2020

  Ngô Thị Nhi
  Đặt sim: 08613...21
  Vào lúc: 10:19 20/1/2020

  Nguyễn Duy Hiếu
  Đặt sim: 08914...55
  Vào lúc: 10:17 20/1/2020

  Huỳnh Thị Hằng
  Đặt sim: 08673...16
  Vào lúc: 10:13 20/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.