sim đẹp năm sinh

Sim Viettel Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03375713331,100,000
1.320.000
Sim 0337571333 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1333 Viettel
Đặt mua
03292693331,200,000
1.440.000
Sim 0329269333 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
69333 Viettel
Đặt mua
03299013331,200,000
1.440.000
Sim 0329901333 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
901333 Viettel
Đặt mua
03781303331,200,000
1.440.000
Sim 0378130333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03629583331,200,000
1.440.000
Sim 0362958333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8333 Viettel
Đặt mua
03767213331,400,000
1.680.000
Sim 0376721333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
21333 Viettel
Đặt mua
03931763331,400,000
1.680.000
Sim 0393176333 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
176333 Viettel
Đặt mua
03871783331,400,000
1.680.000
Sim 0387178333 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03653873331,400,000
1.680.000
Sim 0365387333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Viettel
Đặt mua
03522063331,500,000
1.800.000
Sim 0352206333 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
06333 Viettel
Đặt mua
03276813331,500,000
1.800.000
Sim 0327681333 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
681333 Viettel
Đặt mua
03756963331,500,000
1.800.000
Sim 0375696333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03596903331,500,000
1.800.000
Sim 0359690333 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Viettel
Đặt mua
03259183331,500,000
1.800.000
Sim 0325918333 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
18333 Viettel
Đặt mua
03529173331,500,000
1.800.000
Sim 0352917333 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
917333 Viettel
Đặt mua
03386723331,500,000
1.800.000
Sim 0338672333 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03252763331,500,000
1.800.000
Sim 0325276333 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6333 Viettel
Đặt mua
03287163331,500,000
1.800.000
Sim 0328716333 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
16333 Viettel
Đặt mua
03289713331,500,000
1.800.000
Sim 0328971333 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
971333 Viettel
Đặt mua
03597583331,500,000
1.800.000
Sim 0359758333 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03787193331,500,000
1.800.000
Sim 0378719333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9333 Viettel
Đặt mua
03277283331,500,000
1.800.000
Sim 0327728333 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
28333 Viettel
Đặt mua
03595173331,500,000
1.800.000
Sim 0359517333 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
517333 Viettel
Đặt mua
03251903331,600,000
1.920.000
Sim 0325190333 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03967693331,600,000
1.920.000
Sim 0396769333 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9333 Viettel
Đặt mua
03731803331,600,000
1.920.000
Sim 0373180333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
80333 Viettel
Đặt mua
03731653331,600,000
1.920.000
Sim 0373165333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
165333 Viettel
Đặt mua
03731753331,600,000
1.920.000
Sim 0373175333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03751073331,600,000
1.920.000
Sim 0375107333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Viettel
Đặt mua
03526053331,700,000
2.040.000
Sim 0352605333 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
05333 Viettel
Đặt mua
03589603331,700,000
2.040.000
Sim 0358960333 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
960333 Viettel
Đặt mua
03971553331,750,000
2.100.000
Sim 0397155333 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03970683331,750,000
2.100.000
Sim 0397068333 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8333 Viettel
Đặt mua
03970203331,750,000
2.100.000
Sim 0397020333 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
20333 Viettel
Đặt mua
03937053331,750,000
2.100.000
Sim 0393705333 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
705333 Viettel
Đặt mua
03751583331,800,000
2.160.000
Sim 0375158333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03751573331,800,000
2.160.000
Sim 0375157333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Viettel
Đặt mua
03752673331,800,000
2.160.000
Sim 0375267333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67333 Viettel
Đặt mua
03750163331,800,000
2.160.000
Sim 0375016333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
016333 Viettel
Đặt mua
03750763331,800,000
2.160.000
Sim 0375076333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03752363331,800,000
2.160.000
Sim 0375236333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6333 Viettel
Đặt mua
03750193331,800,000
2.160.000
Sim 0375019333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
19333 Viettel
Đặt mua
03750153331,800,000
2.160.000
Sim 0375015333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
015333 Viettel
Đặt mua
03567763331,800,000
2.160.000
Sim 0356776333 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03628153331,800,000
2.160.000
Sim 0362815333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5333 Viettel
Đặt mua
08695823331,800,000
2.160.000
Sim 0869582333 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
82333 Viettel
Đặt mua
03872673331,800,000
2.160.000
Sim 0387267333 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
267333 Viettel
Đặt mua
03872713331,800,000
2.160.000
Sim 0387271333 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03687163331,900,000
2.280.000
Sim 0368716333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6333 Viettel
Đặt mua
03637593331,900,000
2.280.000
Sim 0363759333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
59333 Viettel
Đặt mua
03657693331,900,000
2.280.000
Sim 0365769333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
769333 Viettel
Đặt mua
03697293331,900,000
2.280.000
Sim 0369729333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03697273331,900,000
2.280.000
Sim 0369727333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Viettel
Đặt mua
03697323331,900,000
2.280.000
Sim 0369732333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
32333 Viettel
Đặt mua
03793813331,900,000
2.280.000
Sim 0379381333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
381333 Viettel
Đặt mua
03678163331,900,000
2.280.000
Sim 0367816333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03679263331,900,000
2.280.000
Sim 0367926333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6333 Viettel
Đặt mua
03672763331,900,000
2.280.000
Sim 0367276333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
76333 Viettel
Đặt mua
03657293331,900,000
2.280.000
Sim 0365729333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
729333 Viettel
Đặt mua
03778563331,900,000
2.280.000
Sim 0377856333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
03736193331,900,000
2.280.000
Sim 0373619333 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9333 Viettel
Đặt mua
03696723331,900,000
2.280.000
Sim 0369672333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
72333 Viettel
Đặt mua
03696273331,900,000
2.280.000
Sim 0369627333 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
627333 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Ngọc Thư
  Đặt sim: 09833...62
  Vào lúc: 22:55 19/9/2020

  Phạm Văn Quang
  Đặt sim: 09075...76
  Vào lúc: 22:53 19/9/2020

  Hoàng Thị Dương
  Đặt sim: 09014...99
  Vào lúc: 22:49 19/9/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 09764...37
  Vào lúc: 22:46 19/9/2020

  Nguyễn Đức Khải
  Đặt sim: 01282...25
  Vào lúc: 22:44 19/9/2020

  Huỳnh Thị Nhi
  Đặt sim: 08895...62
  Vào lúc: 22:40 19/9/2020

  Nguyễn Minh Hòa
  Đặt sim: 01266...79
  Vào lúc: 22:38 19/9/2020

  Huỳnh Minh Hòa
  Đặt sim: 09172...20
  Vào lúc: 22:34 19/9/2020

  Huỳnh Duy Hiệp
  Đặt sim: 09397...54
  Vào lúc: 22:32 19/9/2020

  Nguyễn Chí Lâm
  Đặt sim: 09729...71
  Vào lúc: 22:29 19/9/2020

  Nguyễn Đức Lập
  Đặt sim: 09096...73
  Vào lúc: 22:26 19/9/2020

  Ngô Trung Nguyên
  Đặt sim: 01617...27
  Vào lúc: 22:23 19/9/2020

  Nguyễn Văn Thi
  Đặt sim: 01666...83
  Vào lúc: 22:20 19/9/2020

  Nguyễn Minh Vũ
  Đặt sim: 09175...88
  Vào lúc: 22:16 19/9/2020

  Nguyễn Thị Thy
  Đặt sim: 09085...64
  Vào lúc: 22:13 19/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.