sim đẹp năm sinh

Sim Viettel Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09637103334,700,000
5.640.000
Sim 0963710333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Viettel
Đặt mua
09730853335,900,000
7.080.000
Sim 0973085333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
85333 Viettel
Đặt mua
09615273335,900,000
7.080.000
Sim 0961527333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
527333 Viettel
Đặt mua
09732903336,300,000
7.560.000
Sim 0973290333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
09695703336,700,000
8.040.000
Sim 0969570333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Viettel
Đặt mua
09690873336,700,000
8.040.000
Sim 0969087333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87333 Viettel
Đặt mua
09621753337,000,000
8.400.000
Sim 0962175333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
175333 Viettel
Đặt mua
09631673337,100,000
8.520.000
Sim 0963167333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
09778173337,100,000
8.520.000
Sim 0977817333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Viettel
Đặt mua
09671783337,100,000
8.520.000
Sim 0967178333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
78333 Viettel
Đặt mua
09751873337,130,000
8.560.000
Sim 0975187333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
187333 Viettel
Đặt mua
09816573337,500,000
9.000.000
Sim 0981657333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
09817693337,500,000
9.000.000
Sim 0981769333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9333 Viettel
Đặt mua
09781083337,500,000
9.000.000
Sim 0978108333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
08333 Viettel
Đặt mua
09630723337,500,000
9.000.000
Sim 0963072333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
072333 Viettel
Đặt mua
09629853337,500,000
9.000.000
Sim 0962985333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
09796203337,900,000
9.480.000
Sim 0979620333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Viettel
Đặt mua
09639673337,900,000
9.480.000
Sim 0963967333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67333 Viettel
Đặt mua
09733603338,500,000
10.200.000
Sim 0973360333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
360333 Viettel
Đặt mua
09688173338,500,000
10.200.000
Sim 0968817333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
09621703338,500,000
10.200.000
Sim 0962170333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Viettel
Đặt mua
09779213338,500,000
10.200.000
Sim 0977921333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
21333 Viettel
Đặt mua
09615903338,500,000
10.200.000
Sim 0961590333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
590333 Viettel
Đặt mua
09762973338,500,000
10.200.000
Sim 0976297333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
09751103339,000,000
10.800.000
Sim 0975110333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Viettel
Đặt mua
09875173339,000,000
10.800.000
Sim 0987517333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
17333 Viettel
Đặt mua
09629813339,000,000
10.800.000
Sim 0962981333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
981333 Viettel
Đặt mua
09659513339,000,000
10.800.000
Sim 0965951333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
09628513339,000,000
10.800.000
Sim 0962851333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1333 Viettel
Đặt mua
09691973339,300,000
11.160.000
Sim 0969197333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97333 Viettel
Đặt mua
09835803339,700,000
11.640.000
Sim 0983580333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
580333 Viettel
Đặt mua
098159733310,100,000
12.120.000
Sim 0981597333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
098157233310,100,000
12.120.000
Sim 0981572333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2333 Viettel
Đặt mua
098157633310,100,000
12.120.000
Sim 0981576333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
76333 Viettel
Đặt mua
098157133310,100,000
12.120.000
Sim 0981571333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
571333 Viettel
Đặt mua
098159033310,100,000
12.120.000
Sim 0981590333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
097181233310,100,000
12.120.000
Sim 0971812333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2333 Viettel
Đặt mua
097996033310,100,000
12.120.000
Sim 0979960333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
60333 Viettel
Đặt mua
097661833310,100,000
12.120.000
Sim 0976618333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
618333 Viettel
Đặt mua
097239033310,100,000
12.120.000
Sim 0972390333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
096619033310,100,000
12.120.000
Sim 0966190333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0333 Viettel
Đặt mua
097873833310,100,000
12.120.000
Sim 0978738333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
38333 Viettel
Đặt mua
098218733310,260,000
12.310.000
Sim 0982187333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
187333 Viettel
Đặt mua
098518033310,450,000
12.540.000
Sim 0985180333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
096201633310,500,000
12.600.000
Sim 0962016333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6333 Viettel
Đặt mua
096920133310,500,000
12.600.000
Sim 0969201333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
01333 Viettel
Đặt mua
097356233310,700,000
12.840.000
Sim 0973562333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
562333 Viettel
Đặt mua
098638033310,900,000
13.080.000
Sim 0986380333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
098160933310,900,000
13.080.000
Sim 0981609333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9333 Viettel
Đặt mua
098160233310,900,000
13.080.000
Sim 0981602333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
02333 Viettel
Đặt mua
098159633310,900,000
13.080.000
Sim 0981596333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
596333 Viettel
Đặt mua
097518233310,900,000
13.080.000
Sim 0975182333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
098239733310,900,000
13.080.000
Sim 0982397333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7333 Viettel
Đặt mua
098369733310,900,000
13.080.000
Sim 0983697333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97333 Viettel
Đặt mua
098362733310,900,000
13.080.000
Sim 0983627333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
627333 Viettel
Đặt mua
097578133310,900,000
13.080.000
Sim 0975781333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
097881933310,900,000
13.080.000
Sim 0978819333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9333 Viettel
Đặt mua
097735033311,000,000
13.200.000
Sim 0977350333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
50333 Viettel
Đặt mua
098829733311,130,000
13.360.000
Sim 0988297333 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
297333 Viettel
Đặt mua
096312633311,130,000
13.360.000
Sim 0963126333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
333 Viettel
Đặt mua
097215833311,400,000
13.680.000
Sim 0972158333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8333 Viettel
Đặt mua
096296833311,400,000
13.680.000
Sim 0962968333 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
68333 Viettel
Đặt mua
097601833311,500,000
13.800.000
Sim 0976018333 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
018333 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Dương
  Đặt sim: 09759...42
  Vào lúc: 13:56 28/11/2021

  Ngô Minh Hiệp
  Đặt sim: 08856...67
  Vào lúc: 13:52 28/11/2021

  Huỳnh Đức Long
  Đặt sim: 01299...82
  Vào lúc: 13:50 28/11/2021

  Ngô Đức Anh
  Đặt sim: 01239...68
  Vào lúc: 13:46 28/11/2021

  Trần Duy Tân
  Đặt sim: 08873...63
  Vào lúc: 13:44 28/11/2021

  Nguyễn Thục Thơ
  Đặt sim: 01690...76
  Vào lúc: 13:41 28/11/2021

  Trần Minh Hiền
  Đặt sim: 01248...87
  Vào lúc: 13:37 28/11/2021

  Nguyễn Văn Linh
  Đặt sim: 09822...91
  Vào lúc: 13:35 28/11/2021

  Hoàng Thị Thư
  Đặt sim: 09629...29
  Vào lúc: 13:32 28/11/2021

  Nguyễn Minh Lâm
  Đặt sim: 01239...76
  Vào lúc: 13:29 28/11/2021

  Nguyễn Đức Tuân
  Đặt sim: 08854...14
  Vào lúc: 13:26 28/11/2021

  Trần Văn Khôi
  Đặt sim: 01275...17
  Vào lúc: 13:23 28/11/2021

  Trần Duy Sang
  Đặt sim: 09147...26
  Vào lúc: 13:20 28/11/2021

  Trần Chí Thái
  Đặt sim: 01236...87
  Vào lúc: 13:17 28/11/2021

  Phan Thị Vân
  Đặt sim: 01649...40
  Vào lúc: 13:14 28/11/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.