sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Không lỗi dính 4 - Sim vinaphone khong loi dinh 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0888332222100,000,000
120.000.000
Sim 0888332222 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Vinaphone
Đặt mua
0913972022400,000
480.000
Sim 0913972022 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72022 Vinaphone
Đặt mua
0911369822400,000
480.000
Sim 0911369822 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
369822 Vinaphone
Đặt mua
0917581882400,000
480.000
Sim 0917581882 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
882 Vinaphone
Đặt mua
0919509012500,000
600.000
Sim 0919509012 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9012 Vinaphone
Đặt mua
0911889322500,000
600.000
Sim 0911889322 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89322 Vinaphone
Đặt mua
0913996202500,000
600.000
Sim 0913996202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
996202 Vinaphone
Đặt mua
0912295262500,000
600.000
Sim 0912295262 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262 Vinaphone
Đặt mua
0916717202500,000
600.000
Sim 0916717202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7202 Vinaphone
Đặt mua
0916229002500,000
600.000
Sim 0916229002 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29002 Vinaphone
Đặt mua
0915688002500,000
600.000
Sim 0915688002 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
688002 Vinaphone
Đặt mua
0912335722500,000
600.000
Sim 0912335722 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
722 Vinaphone
Đặt mua
0915769892550,000
660.000
Sim 0915769892 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9892 Vinaphone
Đặt mua
0912166202600,000
720.000
Sim 0912166202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
66202 Vinaphone
Đặt mua
0913386212600,000
720.000
Sim 0913386212 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
386212 Vinaphone
Đặt mua
0911799902800,000
960.000
Sim 0911799902 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
902 Vinaphone
Đặt mua
09198900021,000,000
1.200.000
Sim 0919890002 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
0002 Vinaphone
Đặt mua
09198899321,000,000
1.200.000
Sim 0919889932 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89932 Vinaphone
Đặt mua
09195558121,000,000
1.200.000
Sim 0919555812 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
555812 Vinaphone
Đặt mua
09195556921,000,000
1.200.000
Sim 0919555692 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
692 Vinaphone
Đặt mua
09195550821,000,000
1.200.000
Sim 0919555082 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
5082 Vinaphone
Đặt mua
09191970921,000,000
1.200.000
Sim 0919197092 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97092 Vinaphone
Đặt mua
09189966921,000,000
1.200.000
Sim 0918996692 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
996692 Vinaphone
Đặt mua
09189922121,000,000
1.200.000
Sim 0918992212 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
212 Vinaphone
Đặt mua
09189917221,000,000
1.200.000
Sim 0918991722 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1722 Vinaphone
Đặt mua
09189852921,000,000
1.200.000
Sim 0918985292 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85292 Vinaphone
Đặt mua
09189812721,000,000
1.200.000
Sim 0918981272 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
981272 Vinaphone
Đặt mua
09189812621,000,000
1.200.000
Sim 0918981262 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262 Vinaphone
Đặt mua
09189792621,000,000
1.200.000
Sim 0918979262 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9262 Vinaphone
Đặt mua
09187882621,000,000
1.200.000
Sim 0918788262 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88262 Vinaphone
Đặt mua
09187852721,000,000
1.200.000
Sim 0918785272 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
785272 Vinaphone
Đặt mua
09187852621,000,000
1.200.000
Sim 0918785262 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262 Vinaphone
Đặt mua
09187812621,000,000
1.200.000
Sim 0918781262 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1262 Vinaphone
Đặt mua
09187779621,000,000
1.200.000
Sim 0918777962 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
77962 Vinaphone
Đặt mua
09187776521,000,000
1.200.000
Sim 0918777652 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
777652 Vinaphone
Đặt mua
09187335521,000,000
1.200.000
Sim 0918733552 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
552 Vinaphone
Đặt mua
09186697721,000,000
1.200.000
Sim 0918669772 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9772 Vinaphone
Đặt mua
09186676221,000,000
1.200.000
Sim 0918667622 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
67622 Vinaphone
Đặt mua
09186673321,000,000
1.200.000
Sim 0918667332 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
667332 Vinaphone
Đặt mua
09186657221,000,000
1.200.000
Sim 0918665722 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
722 Vinaphone
Đặt mua
09186655621,000,000
1.200.000
Sim 0918665562 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5562 Vinaphone
Đặt mua
09186653321,000,000
1.200.000
Sim 0918665332 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65332 Vinaphone
Đặt mua
09186637221,000,000
1.200.000
Sim 0918663722 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
663722 Vinaphone
Đặt mua
09186620221,000,000
1.200.000
Sim 0918662022 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
022 Vinaphone
Đặt mua
09168116621,000,000
1.200.000
Sim 0916811662 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1662 Vinaphone
Đặt mua
09168082921,000,000
1.200.000
Sim 0916808292 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08292 Vinaphone
Đặt mua
09168009921,000,000
1.200.000
Sim 0916800992 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
800992 Vinaphone
Đặt mua
09166961121,000,000
1.200.000
Sim 0916696112 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
112 Vinaphone
Đặt mua
09166932821,000,000
1.200.000
Sim 0916693282 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3282 Vinaphone
Đặt mua
09166915521,000,000
1.200.000
Sim 0916691552 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91552 Vinaphone
Đặt mua
09166883121,000,000
1.200.000
Sim 0916688312 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
688312 Vinaphone
Đặt mua
09166822521,000,000
1.200.000
Sim 0916682252 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
252 Vinaphone
Đặt mua
09166813221,000,000
1.200.000
Sim 0916681322 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1322 Vinaphone
Đặt mua
09166812921,000,000
1.200.000
Sim 0916681292 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81292 Vinaphone
Đặt mua
09166812721,000,000
1.200.000
Sim 0916681272 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
681272 Vinaphone
Đặt mua
09166812521,000,000
1.200.000
Sim 0916681252 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
252 Vinaphone
Đặt mua
09166807721,000,000
1.200.000
Sim 0916680772 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0772 Vinaphone
Đặt mua
09166775721,000,000
1.200.000
Sim 0916677572 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
77572 Vinaphone
Đặt mua
09166698921,000,000
1.200.000
Sim 0916669892 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
669892 Vinaphone
Đặt mua
09166608021,000,000
1.200.000
Sim 0916660802 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
802 Vinaphone
Đặt mua
09166555021,000,000
1.200.000
Sim 0916655502 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
5502 Vinaphone
Đặt mua
09163669621,000,000
1.200.000
Sim 0916366962 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
66962 Vinaphone
Đặt mua
09163665621,000,000
1.200.000
Sim 0916366562 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
366562 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 09658...15
  Vào lúc: 8:56 13/7/2020

  Ngô Đức Đăng
  Đặt sim: 01637...22
  Vào lúc: 8:53 13/7/2020

  Huỳnh Trung Hậu
  Đặt sim: 08628...32
  Vào lúc: 8:49 13/7/2020

  Hoàng Đức Tân
  Đặt sim: 09866...57
  Vào lúc: 8:47 13/7/2020

  Nguyễn Đức Vũ
  Đặt sim: 09779...23
  Vào lúc: 8:43 13/7/2020

  Huỳnh Đức Lộc
  Đặt sim: 01236...15
  Vào lúc: 8:41 13/7/2020

  Ngô Kiều Ðào
  Đặt sim: 01241...34
  Vào lúc: 8:37 13/7/2020

  Ngô Minh Tuấn
  Đặt sim: 09155...92
  Vào lúc: 8:35 13/7/2020

  Hoàng Diệp Bình
  Đặt sim: 01643...22
  Vào lúc: 8:32 13/7/2020

  Lê Diệp Nhân
  Đặt sim: 01676...64
  Vào lúc: 8:29 13/7/2020

  Lê Kiều Hoa
  Đặt sim: 09396...30
  Vào lúc: 8:26 13/7/2020

  Nguyễn Đức Long
  Đặt sim: 01224...72
  Vào lúc: 8:22 13/7/2020

  Trần Nhã Hương
  Đặt sim: 09839...20
  Vào lúc: 8:19 13/7/2020

  Phan Minh Sơn
  Đặt sim: 09032...52
  Vào lúc: 8:17 13/7/2020

  Ngô Văn Nguyên
  Đặt sim: 01286...93
  Vào lúc: 8:13 13/7/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.