sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Năm Sinh Năm 1987 Đinh Mão Mệnh Hỏa Lò trung hỏa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09480319871,090,000
1.310.000
Sim 0948031987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09486519871,170,000
1.400.000
Sim 0948651987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
09490119871,220,000
1.460.000
Sim 0949011987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
011987 Vinaphone
Đặt mua
09492019871,310,000
1.570.000
Sim 0949201987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09414819871,310,000
1.570.000
Sim 0941481987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09485319871,310,000
1.570.000
Sim 0948531987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31987 Vinaphone
Đặt mua
09471319871,390,000
1.670.000
Sim 0947131987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
131987 Vinaphone
Đặt mua
09477219871,390,000
1.670.000
Sim 0947721987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09493619871,390,000
1.670.000
Sim 0949361987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09471919871,480,000
1.780.000
Sim 0947191987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91987 Vinaphone
Đặt mua
09114319871,570,000
1.880.000
Sim 0911431987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431987 Vinaphone
Đặt mua
09114919871,570,000
1.880.000
Sim 0911491987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09449319871,570,000
1.880.000
Sim 0944931987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09497519871,570,000
1.880.000
Sim 0949751987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
09416019871,570,000
1.880.000
Sim 0941601987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601987 Vinaphone
Đặt mua
09416319871,570,000
1.880.000
Sim 0941631987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09473119871,570,000
1.880.000
Sim 0947311987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09484119871,570,000
1.880.000
Sim 0948411987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11987 Vinaphone
Đặt mua
09473419871,570,000
1.880.000
Sim 0947341987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341987 Vinaphone
Đặt mua
09486119871,570,000
1.880.000
Sim 0948611987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09490319871,650,000
1.980.000
Sim 0949031987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09439219871,650,000
1.980.000
Sim 0943921987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21987 Vinaphone
Đặt mua
09426119871,650,000
1.980.000
Sim 0942611987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
611987 Vinaphone
Đặt mua
09148219871,650,000
1.980.000
Sim 0914821987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09164319871,650,000
1.980.000
Sim 0916431987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09146319871,700,000
2.040.000
Sim 0914631987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31987 Vinaphone
Đặt mua
09168019871,700,000
2.040.000
Sim 0916801987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801987 Vinaphone
Đặt mua
09146219871,700,000
2.040.000
Sim 0914621987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09157419871,700,000
2.040.000
Sim 0915741987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09145919871,700,000
2.040.000
Sim 0914591987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91987 Vinaphone
Đặt mua
09496019871,740,000
2.090.000
Sim 0949601987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601987 Vinaphone
Đặt mua
09495319871,740,000
2.090.000
Sim 0949531987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09497119871,740,000
2.090.000
Sim 0949711987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09464119871,740,000
2.090.000
Sim 0946411987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11987 Vinaphone
Đặt mua
09184119871,740,000
2.090.000
Sim 0918411987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
411987 Vinaphone
Đặt mua
09176919871,740,000
2.090.000
Sim 0917691987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09185319871,740,000
2.090.000
Sim 0918531987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09472119871,740,000
2.090.000
Sim 0947211987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11987 Vinaphone
Đặt mua
09464319871,740,000
2.090.000
Sim 0946431987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431987 Vinaphone
Đặt mua
09474919871,740,000
2.090.000
Sim 0947491987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09443419871,830,000
2.200.000
Sim 0944341987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09152419871,910,000
2.290.000
Sim 0915241987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41987 Vinaphone
Đặt mua
09195019871,910,000
2.290.000
Sim 0919501987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501987 Vinaphone
Đặt mua
09175919871,910,000
2.290.000
Sim 0917591987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09445319871,910,000
2.290.000
Sim 0944531987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09187519871,910,000
2.290.000
Sim 0918751987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
09427219871,910,000
2.290.000
Sim 0942721987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
721987 Vinaphone
Đặt mua
09172119871,910,000
2.290.000
Sim 0917211987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09483719871,910,000
2.290.000
Sim 0948371987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09437019871,910,000
2.290.000
Sim 0943701987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01987 Vinaphone
Đặt mua
09174219871,910,000
2.290.000
Sim 0917421987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421987 Vinaphone
Đặt mua
09472919871,910,000
2.290.000
Sim 0947291987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09173119871,960,000
2.350.000
Sim 0917311987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09463419871,960,000
2.350.000
Sim 0946341987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41987 Vinaphone
Đặt mua
09476719871,980,000
2.380.000
Sim 0947671987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671987 Vinaphone
Đặt mua
09135119871,980,000
2.380.000
Sim 0913511987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09462219872,000,000
2.400.000
Sim 0946221987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09434419872,030,000
2.440.000
Sim 0943441987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41987 Vinaphone
Đặt mua
09196019872,030,000
2.440.000
Sim 0919601987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601987 Vinaphone
Đặt mua
09437919872,030,000
2.440.000
Sim 0943791987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
987 Vinaphone
Đặt mua
09147619872,110,000
2.530.000
Sim 0914761987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09490419872,110,000
2.530.000
Sim 0949041987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41987 Vinaphone
Đặt mua
09465019872,110,000
2.530.000
Sim 0946501987 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501987 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1987 Đinh Mão Mệnh Hỏa Lò trung hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Duy Thuận
  Đặt sim: 01683...13
  Vào lúc: 8:56 23/9/2019

  Trần Minh Đăng
  Đặt sim: 01651...22
  Vào lúc: 8:53 23/9/2019

  Hoàng Đức Hoàng
  Đặt sim: 01279...57
  Vào lúc: 8:50 23/9/2019

  Trần Trung Nam
  Đặt sim: 09345...35
  Vào lúc: 8:47 23/9/2019

  Trần Minh Tuyên
  Đặt sim: 01655...60
  Vào lúc: 8:44 23/9/2019

  Phan Chí Anh
  Đặt sim: 09343...87
  Vào lúc: 8:41 23/9/2019

  Nguyễn Phương Trang
  Đặt sim: 09657...55
  Vào lúc: 8:38 23/9/2019

  Nguyễn Duy Việt
  Đặt sim: 01697...56
  Vào lúc: 8:35 23/9/2019

  Huỳnh Thị Linh
  Đặt sim: 09059...65
  Vào lúc: 8:32 23/9/2019

  Phan Thị Thy
  Đặt sim: 09626...81
  Vào lúc: 8:28 23/9/2019

  Huỳnh Văn Thành
  Đặt sim: 09336...27
  Vào lúc: 8:26 23/9/2019

  Hoàng Phương Linh
  Đặt sim: 01620...60
  Vào lúc: 8:23 23/9/2019

  Trần Văn Lộc
  Đặt sim: 09828...19
  Vào lúc: 8:19 23/9/2019

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 08621...64
  Vào lúc: 8:17 23/9/2019

  Ngô Thục Nhàn
  Đặt sim: 01285...29
  Vào lúc: 8:14 23/9/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.