sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Năm Sinh - Sim vinaphone nam sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0944381962200,000
240.000
Sim 0944381962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Vinaphone
Đặt mua
0942411962200,000
240.000
Sim 0942411962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11962 Vinaphone
Đặt mua
0919441952400,000
480.000
Sim 0919441952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441952 Vinaphone
Đặt mua
0945181962400,000
480.000
Sim 0945181962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Vinaphone
Đặt mua
0918201952490,000
590.000
Sim 0918201952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Vinaphone
Đặt mua
0944781962490,000
590.000
Sim 0944781962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81962 Vinaphone
Đặt mua
0915141952500,000
600.000
Sim 0915141952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
141952 Vinaphone
Đặt mua
0947641952500,000
600.000
Sim 0947641952 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Vinaphone
Đặt mua
0947321952500,000
600.000
Sim 0947321952 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Vinaphone
Đặt mua
0947281952500,000
600.000
Sim 0947281952 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81952 Vinaphone
Đặt mua
0917301952500,000
600.000
Sim 0917301952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
301952 Vinaphone
Đặt mua
0941011952500,000
600.000
Sim 0941011952 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Vinaphone
Đặt mua
0915431952500,000
600.000
Sim 0915431952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Vinaphone
Đặt mua
0946631962500,000
600.000
Sim 0946631962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31962 Vinaphone
Đặt mua
0945231962500,000
600.000
Sim 0945231962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
231962 Vinaphone
Đặt mua
0949831972500,000
600.000
Sim 0949831972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Vinaphone
Đặt mua
0948531962500,000
600.000
Sim 0948531962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Vinaphone
Đặt mua
0914571952550,000
660.000
Sim 0914571952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71952 Vinaphone
Đặt mua
0946711952590,000
710.000
Sim 0946711952 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
711952 Vinaphone
Đặt mua
0916301952600,000
720.000
Sim 0916301952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Vinaphone
Đặt mua
0947531972600,000
720.000
Sim 0947531972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1972 Vinaphone
Đặt mua
0948621972650,000
780.000
Sim 0948621972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21972 Vinaphone
Đặt mua
0945691952710,000
850.000
Sim 0945691952 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
691952 Vinaphone
Đặt mua
0943671952730,000
880.000
Sim 0943671952 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Vinaphone
Đặt mua
0915971952730,000
880.000
Sim 0915971952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Vinaphone
Đặt mua
0944981972740,000
890.000
Sim 0944981972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81972 Vinaphone
Đặt mua
0944921972740,000
890.000
Sim 0944921972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
921972 Vinaphone
Đặt mua
0942341952750,000
900.000
Sim 0942341952 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Vinaphone
Đặt mua
0912491952750,000
900.000
Sim 0912491952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Vinaphone
Đặt mua
0947501952750,000
900.000
Sim 0947501952 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01952 Vinaphone
Đặt mua
0918441962750,000
900.000
Sim 0918441962 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441962 Vinaphone
Đặt mua
0911601952750,000
900.000
Sim 0911601952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Vinaphone
Đặt mua
0944451972780,000
940.000
Sim 0944451972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1972 Vinaphone
Đặt mua
0944471972780,000
940.000
Sim 0944471972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71972 Vinaphone
Đặt mua
0949471952780,000
940.000
Sim 0949471952 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
471952 Vinaphone
Đặt mua
0945872002780,000
940.000
Sim 0945872002 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
002 Vinaphone
Đặt mua
0947042002780,000
940.000
Sim 0947042002 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2002 Vinaphone
Đặt mua
0944602002780,000
940.000
Sim 0944602002 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02002 Vinaphone
Đặt mua
0945471972780,000
940.000
Sim 0945471972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
471972 Vinaphone
Đặt mua
0945131972780,000
940.000
Sim 0945131972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Vinaphone
Đặt mua
0949841952780,000
940.000
Sim 0949841952 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Vinaphone
Đặt mua
0946431972780,000
940.000
Sim 0946431972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31972 Vinaphone
Đặt mua
0947582002780,000
940.000
Sim 0947582002 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
582002 Vinaphone
Đặt mua
0948941972790,000
950.000
Sim 0948941972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Vinaphone
Đặt mua
0948081962800,000
960.000
Sim 0948081962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Vinaphone
Đặt mua
0949391952800,000
960.000
Sim 0949391952 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91952 Vinaphone
Đặt mua
0914461962800,000
960.000
Sim 0914461962 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
461962 Vinaphone
Đặt mua
0945251962800,000
960.000
Sim 0945251962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Vinaphone
Đặt mua
0919931952800,000
960.000
Sim 0919931952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Vinaphone
Đặt mua
0949961972800,000
960.000
Sim 0949961972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61972 Vinaphone
Đặt mua
0942191962800,000
960.000
Sim 0942191962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
191962 Vinaphone
Đặt mua
0919741952800,000
960.000
Sim 0919741952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Vinaphone
Đặt mua
0945741962800,000
960.000
Sim 0945741962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Vinaphone
Đặt mua
0917481952800,000
960.000
Sim 0917481952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81952 Vinaphone
Đặt mua
0917491952800,000
960.000
Sim 0917491952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491952 Vinaphone
Đặt mua
0943672002850,000
1.020.000
Sim 0943672002 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
002 Vinaphone
Đặt mua
0945371972850,000
1.020.000
Sim 0945371972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1972 Vinaphone
Đặt mua
0945391972850,000
1.020.000
Sim 0945391972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91972 Vinaphone
Đặt mua
0942811972870,000
1.040.000
Sim 0942811972 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
811972 Vinaphone
Đặt mua
0917311962870,000
1.040.000
Sim 0917311962 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Vinaphone
Đặt mua
0917381952870,000
1.040.000
Sim 0917381952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Vinaphone
Đặt mua
0918771962870,000
1.040.000
Sim 0918771962 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71962 Vinaphone
Đặt mua
0943131962870,000
1.040.000
Sim 0943131962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
131962 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Duy Quân
  Đặt sim: 01246...42
  Vào lúc: 9:56 23/9/2019

  Nguyễn Tường Thi
  Đặt sim: 01644...26
  Vào lúc: 9:53 23/9/2019

  Nguyễn Văn Vũ
  Đặt sim: 09148...84
  Vào lúc: 9:49 23/9/2019

  Hoàng Minh Việt
  Đặt sim: 01627...52
  Vào lúc: 9:47 23/9/2019

  Huỳnh Thị Hồng
  Đặt sim: 01686...67
  Vào lúc: 9:44 23/9/2019

  Ngô Văn Bách
  Đặt sim: 08978...66
  Vào lúc: 9:41 23/9/2019

  Nguyễn Đức Khôi
  Đặt sim: 09052...27
  Vào lúc: 9:37 23/9/2019

  Nguyễn Kiều Hương
  Đặt sim: 09087...75
  Vào lúc: 9:35 23/9/2019

  Trần Đức Hoàng
  Đặt sim: 01652...19
  Vào lúc: 9:32 23/9/2019

  Trần Đức Tuân
  Đặt sim: 01271...29
  Vào lúc: 9:29 23/9/2019

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01284...50
  Vào lúc: 9:26 23/9/2019

  Huỳnh Văn Nguyên
  Đặt sim: 01221...60
  Vào lúc: 9:22 23/9/2019

  Huỳnh Đức Huy
  Đặt sim: 01269...93
  Vào lúc: 9:20 23/9/2019

  Trần Chí Thuận
  Đặt sim: 09321...16
  Vào lúc: 9:17 23/9/2019

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 01263...60
  Vào lúc: 9:14 23/9/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.