sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Năm 1971 Tân Hợi Mệnh Kim, Thoa xuyến kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0947201971430,000
520.000
Sim 0947201971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0946411971430,000
520.000
Sim 0946411971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11971 Vinaphone
Đặt mua
0943641971430,000
520.000
Sim 0943641971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641971 Vinaphone
Đặt mua
0946501971500,000
600.000
Sim 0946501971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0944521971500,000
600.000
Sim 0944521971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0918661971550,000
660.000
Sim 0918661971 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61971 Vinaphone
Đặt mua
0944781971600,000
720.000
Sim 0944781971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
781971 Vinaphone
Đặt mua
0945341971690,000
830.000
Sim 0945341971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0945531971690,000
830.000
Sim 0945531971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0946811971690,000
830.000
Sim 0946811971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11971 Vinaphone
Đặt mua
0948261971690,000
830.000
Sim 0948261971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
261971 Vinaphone
Đặt mua
0945471971700,000
840.000
Sim 0945471971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0942801971700,000
840.000
Sim 0942801971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0944591971780,000
940.000
Sim 0944591971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91971 Vinaphone
Đặt mua
0946491971780,000
940.000
Sim 0946491971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491971 Vinaphone
Đặt mua
0943811971800,000
960.000
Sim 0943811971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0945161971800,000
960.000
Sim 0945161971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0945171971800,000
960.000
Sim 0945171971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71971 Vinaphone
Đặt mua
0949011971800,000
960.000
Sim 0949011971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
011971 Vinaphone
Đặt mua
0949311971800,000
960.000
Sim 0949311971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0947531971800,000
960.000
Sim 0947531971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0944601971800,000
960.000
Sim 0944601971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01971 Vinaphone
Đặt mua
0916351971900,000
1.080.000
Sim 0916351971 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351971 Vinaphone
Đặt mua
0945841971900,000
1.080.000
Sim 0945841971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0944491971900,000
1.080.000
Sim 0944491971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0942261971900,000
1.080.000
Sim 0942261971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61971 Vinaphone
Đặt mua
0946281971900,000
1.080.000
Sim 0946281971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
281971 Vinaphone
Đặt mua
09465719711,000,000
1.200.000
Sim 0946571971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
09449019711,000,000
1.200.000
Sim 0944901971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
09476419711,000,000
1.200.000
Sim 0947641971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41971 Vinaphone
Đặt mua
09475719711,000,000
1.200.000
Sim 0947571971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
571971 Vinaphone
Đặt mua
09412819711,000,000
1.200.000
Sim 0941281971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
09447219711,000,000
1.200.000
Sim 0944721971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
09465219711,000,000
1.200.000
Sim 0946521971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21971 Vinaphone
Đặt mua
09458619711,000,000
1.200.000
Sim 0945861971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
861971 Vinaphone
Đặt mua
09476019711,000,000
1.200.000
Sim 0947601971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
09446519711,000,000
1.200.000
Sim 0944651971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
09468419711,000,000
1.200.000
Sim 0946841971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41971 Vinaphone
Đặt mua
09434919711,000,000
1.200.000
Sim 0943491971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491971 Vinaphone
Đặt mua
09443019711,000,000
1.200.000
Sim 0944301971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
09425919711,000,000
1.200.000
Sim 0942591971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
09443719711,000,000
1.200.000
Sim 0944371971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71971 Vinaphone
Đặt mua
09457319711,000,000
1.200.000
Sim 0945731971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
731971 Vinaphone
Đặt mua
09485419711,000,000
1.200.000
Sim 0948541971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
09164919711,000,000
1.200.000
Sim 0916491971 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
09442219711,000,000
1.200.000
Sim 0944221971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21971 Vinaphone
Đặt mua
09426619711,000,000
1.200.000
Sim 0942661971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
661971 Vinaphone
Đặt mua
09428819711,000,000
1.200.000
Sim 0942881971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
09428919711,000,000
1.200.000
Sim 0942891971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
09495119711,000,000
1.200.000
Sim 0949511971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11971 Vinaphone
Đặt mua
09455119711,000,000
1.200.000
Sim 0945511971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511971 Vinaphone
Đặt mua
09475819711,000,000
1.200.000
Sim 0947581971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
09478519711,000,000
1.200.000
Sim 0947851971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
09479319711,000,000
1.200.000
Sim 0947931971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31971 Vinaphone
Đặt mua
09446419711,000,000
1.200.000
Sim 0944641971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641971 Vinaphone
Đặt mua
09442819711,000,000
1.200.000
Sim 0944281971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
09143019711,000,000
1.200.000
Sim 0914301971 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
09147419711,000,000
1.200.000
Sim 0914741971 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41971 Vinaphone
Đặt mua
09470319711,000,000
1.200.000
Sim 0947031971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
031971 Vinaphone
Đặt mua
09466519711,000,000
1.200.000
Sim 0946651971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
09464519711,000,000
1.200.000
Sim 0946451971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
09460319711,000,000
1.200.000
Sim 0946031971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31971 Vinaphone
Đặt mua
09456419711,000,000
1.200.000
Sim 0945641971 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641971 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Năm 1971 Tân Hợi Mệnh Kim, Thoa xuyến kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Linh
  Đặt sim: 01639...62
  Vào lúc: 15:56 26/11/2020

  Phạm Kiều Thi
  Đặt sim: 01619...58
  Vào lúc: 15:52 26/11/2020

  Phạm Đức Tùng
  Đặt sim: 01227...71
  Vào lúc: 15:50 26/11/2020

  Ngô Minh Sang
  Đặt sim: 01657...16
  Vào lúc: 15:46 26/11/2020

  Lê Chí Sơn
  Đặt sim: 09872...41
  Vào lúc: 15:43 26/11/2020

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 01282...54
  Vào lúc: 15:41 26/11/2020

  Ngô Chí Sơn
  Đặt sim: 09722...70
  Vào lúc: 15:38 26/11/2020

  Nguyễn Minh Cương
  Đặt sim: 09351...89
  Vào lúc: 15:34 26/11/2020

  Ngô Đức Hoàng
  Đặt sim: 01250...16
  Vào lúc: 15:32 26/11/2020

  Phan Văn Khang
  Đặt sim: 09315...56
  Vào lúc: 15:28 26/11/2020

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01619...63
  Vào lúc: 15:25 26/11/2020

  Huỳnh Thị Thy
  Đặt sim: 09717...65
  Vào lúc: 15:23 26/11/2020

  Nguyễn Kiều Hạ
  Đặt sim: 08845...91
  Vào lúc: 15:20 26/11/2020

  Phan Đức Nhật
  Đặt sim: 09132...99
  Vào lúc: 15:17 26/11/2020

  Huỳnh Đức Anh
  Đặt sim: 09618...20
  Vào lúc: 15:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.