sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Năm 1979 Kỷ Mùi Mệnh Hỏa Thiên thượng hỏa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0835601979550,000
660.000
Sim 0835601979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
0812611979780,000
940.000
Sim 0812611979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11979 Vinaphone
Đặt mua
0816561979780,000
940.000
Sim 0816561979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
561979 Vinaphone
Đặt mua
0832211979780,000
940.000
Sim 0832211979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
0835331979780,000
940.000
Sim 0835331979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
0845641979780,000
940.000
Sim 0845641979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41979 Vinaphone
Đặt mua
0848961979780,000
940.000
Sim 0848961979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
961979 Vinaphone
Đặt mua
0852271979780,000
940.000
Sim 0852271979 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
0855201979780,000
940.000
Sim 0855201979 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
0857051979780,000
940.000
Sim 0857051979 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51979 Vinaphone
Đặt mua
0941281979780,000
940.000
Sim 0941281979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
281979 Vinaphone
Đặt mua
0949341979780,000
940.000
Sim 0949341979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
0849011979850,000
1.020.000
Sim 0849011979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
0816511979850,000
1.020.000
Sim 0816511979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11979 Vinaphone
Đặt mua
08399419791,000,000
1.200.000
Sim 0839941979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
941979 Vinaphone
Đặt mua
08367019791,000,000
1.200.000
Sim 0836701979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
08463119791,000,000
1.200.000
Sim 0846311979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
08467119791,000,000
1.200.000
Sim 0846711979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11979 Vinaphone
Đặt mua
08478119791,000,000
1.200.000
Sim 0847811979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
811979 Vinaphone
Đặt mua
08242119791,000,000
1.200.000
Sim 0824211979 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
08470119791,100,000
1.320.000
Sim 0847011979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
08252119791,100,000
1.320.000
Sim 0825211979 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11979 Vinaphone
Đặt mua
08527219791,200,000
1.440.000
Sim 0852721979 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
721979 Vinaphone
Đặt mua
08527319791,200,000
1.440.000
Sim 0852731979 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
08527519791,200,000
1.440.000
Sim 0852751979 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
08123519791,200,000
1.440.000
Sim 0812351979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51979 Vinaphone
Đặt mua
08470719791,200,000
1.440.000
Sim 0847071979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
071979 Vinaphone
Đặt mua
08321519791,200,000
1.440.000
Sim 0832151979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
08572119791,250,000
1.500.000
Sim 0857211979 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
08532619791,350,000
1.620.000
Sim 0853261979 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61979 Vinaphone
Đặt mua
08357119791,400,000
1.680.000
Sim 0835711979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
711979 Vinaphone
Đặt mua
08478319791,500,000
1.800.000
Sim 0847831979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
09473419791,500,000
1.800.000
Sim 0947341979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
08294019791,500,000
1.800.000
Sim 0829401979 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01979 Vinaphone
Đặt mua
08536119791,500,000
1.800.000
Sim 0853611979 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
611979 Vinaphone
Đặt mua
08536719791,500,000
1.800.000
Sim 0853671979 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
08276119791,500,000
1.800.000
Sim 0827611979 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
08587119791,500,000
1.800.000
Sim 0858711979 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11979 Vinaphone
Đặt mua
08426119791,500,000
1.800.000
Sim 0842611979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
611979 Vinaphone
Đặt mua
08459119791,500,000
1.800.000
Sim 0845911979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
08534319791,500,000
1.800.000
Sim 0853431979 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
08376319791,500,000
1.800.000
Sim 0837631979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31979 Vinaphone
Đặt mua
08374419791,500,000
1.800.000
Sim 0837441979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441979 Vinaphone
Đặt mua
08371519791,500,000
1.800.000
Sim 0837151979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
08387019791,500,000
1.800.000
Sim 0838701979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
08159219791,500,000
1.800.000
Sim 0815921979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21979 Vinaphone
Đặt mua
08159319791,500,000
1.800.000
Sim 0815931979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
931979 Vinaphone
Đặt mua
08159719791,500,000
1.800.000
Sim 0815971979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
08162319791,500,000
1.800.000
Sim 0816231979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
08162519791,500,000
1.800.000
Sim 0816251979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51979 Vinaphone
Đặt mua
08162819791,500,000
1.800.000
Sim 0816281979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
281979 Vinaphone
Đặt mua
08162919791,500,000
1.800.000
Sim 0816291979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
08163219791,500,000
1.800.000
Sim 0816321979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
08163419791,500,000
1.800.000
Sim 0816341979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41979 Vinaphone
Đặt mua
08163719791,500,000
1.800.000
Sim 0816371979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371979 Vinaphone
Đặt mua
08164319791,500,000
1.800.000
Sim 0816431979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
08164419791,500,000
1.800.000
Sim 0816441979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
08164519791,500,000
1.800.000
Sim 0816451979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51979 Vinaphone
Đặt mua
08164619791,500,000
1.800.000
Sim 0816461979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
461979 Vinaphone
Đặt mua
08164719791,500,000
1.800.000
Sim 0816471979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
08164819791,500,000
1.800.000
Sim 0816481979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
08165219791,500,000
1.800.000
Sim 0816521979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21979 Vinaphone
Đặt mua
08165319791,500,000
1.800.000
Sim 0816531979 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
531979 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Năm 1979 Kỷ Mùi Mệnh Hỏa Thiên thượng hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Văn Hiệp
  Đặt sim: 01690...85
  Vào lúc: 22:55 19/9/2020

  Ngô Kiều Nguyệt
  Đặt sim: 08941...54
  Vào lúc: 22:52 19/9/2020

  Nguyễn Thị Mai
  Đặt sim: 09037...65
  Vào lúc: 22:50 19/9/2020

  Trần Duy Long
  Đặt sim: 01625...57
  Vào lúc: 22:46 19/9/2020

  Huỳnh Nhã Mai
  Đặt sim: 01220...18
  Vào lúc: 22:44 19/9/2020

  Ngô Chí Nam
  Đặt sim: 09358...65
  Vào lúc: 22:40 19/9/2020

  Hoàng Thị Nguyệt
  Đặt sim: 01248...86
  Vào lúc: 22:37 19/9/2020

  Hoàng Đức Dũng
  Đặt sim: 01623...56
  Vào lúc: 22:34 19/9/2020

  Nguyễn Duy Hiền
  Đặt sim: 09858...70
  Vào lúc: 22:31 19/9/2020

  Huỳnh Văn Khôi
  Đặt sim: 08867...57
  Vào lúc: 22:28 19/9/2020

  Trần Kim Thảo
  Đặt sim: 09646...41
  Vào lúc: 22:25 19/9/2020

  Hoàng Nhã Trang
  Đặt sim: 08948...19
  Vào lúc: 22:22 19/9/2020

  Phan Thị Hồng
  Đặt sim: 01292...22
  Vào lúc: 22:20 19/9/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 01630...79
  Vào lúc: 22:17 19/9/2020

  Trần Cát Mai
  Đặt sim: 08820...34
  Vào lúc: 22:13 19/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.