sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Năm 1979 Kỷ Mùi Mệnh Hỏa Thiên thượng hỏa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09473419791,300,000
1.560.000
Sim 0947341979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
09467319791,390,000
1.670.000
Sim 0946731979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31979 Vinaphone
Đặt mua
09434019791,650,000
1.980.000
Sim 0943401979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
401979 Vinaphone
Đặt mua
09434719791,810,000
2.170.000
Sim 0943471979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
09495319792,030,000
2.440.000
Sim 0949531979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
09484519792,070,000
2.480.000
Sim 0948451979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51979 Vinaphone
Đặt mua
09451419792,110,000
2.530.000
Sim 0945141979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
141979 Vinaphone
Đặt mua
09416919792,110,000
2.530.000
Sim 0941691979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
09455619792,150,000
2.580.000
Sim 0945561979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
09418419792,190,000
2.630.000
Sim 0941841979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41979 Vinaphone
Đặt mua
09497219792,240,000
2.690.000
Sim 0949721979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
721979 Vinaphone
Đặt mua
09137319792,440,000
2.930.000
Sim 0913731979 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
09416719792,530,000
3.040.000
Sim 0941671979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
09438519792,530,000
3.040.000
Sim 0943851979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51979 Vinaphone
Đặt mua
09494219792,700,000
3.240.000
Sim 0949421979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421979 Vinaphone
Đặt mua
09410519792,780,000
3.340.000
Sim 0941051979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
09499219792,780,000
3.340.000
Sim 0949921979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
09164919792,950,000
3.540.000
Sim 0916491979 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91979 Vinaphone
Đặt mua
09417219793,060,000
3.670.000
Sim 0941721979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
721979 Vinaphone
Đặt mua
09446219793,120,000
3.740.000
Sim 0944621979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
09154719794,220,000
5.060.000
Sim 0915471979 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
09493619794,220,000
5.060.000
Sim 0949361979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61979 Vinaphone
Đặt mua
09119419794,670,000
5.600.000
Sim 0911941979 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
941979 Vinaphone
Đặt mua
09416119795,090,000
6.110.000
Sim 0941611979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
09491119795,520,000
6.620.000
Sim 0949111979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
09446619795,950,000
7.140.000
Sim 0944661979 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61979 Vinaphone
Đặt mua
09155119796,120,000
7.340.000
Sim 0915511979 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511979 Vinaphone
Đặt mua
09111519796,800,000
8.160.000
Sim 0911151979 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
091565197910,990,000
13.190.000
Sim 0915651979 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
091266197918,180,000
21.820.000
Sim 0912661979 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61979 Vinaphone
Đặt mua
091888197968,400,000
82.080.000
Sim 0918881979 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
881979 Vinaphone
Đặt mua
091999197979,200,000
95.040.000
Sim 0919991979 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
0835601979550,000
660.000
Sim 0835601979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
0859341979800,000
960.000
Sim 0859341979 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41979 Vinaphone
Đặt mua
0834901979800,000
960.000
Sim 0834901979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
901979 Vinaphone
Đặt mua
0846721979800,000
960.000
Sim 0846721979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
0846731979800,000
960.000
Sim 0846731979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
0846821979800,000
960.000
Sim 0846821979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21979 Vinaphone
Đặt mua
0847161979800,000
960.000
Sim 0847161979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
161979 Vinaphone
Đặt mua
0847201979800,000
960.000
Sim 0847201979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
0847401979800,000
960.000
Sim 0847401979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
0847431979800,000
960.000
Sim 0847431979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31979 Vinaphone
Đặt mua
0847461979800,000
960.000
Sim 0847461979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
461979 Vinaphone
Đặt mua
0847531979800,000
960.000
Sim 0847531979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
0847541979800,000
960.000
Sim 0847541979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
0847641979800,000
960.000
Sim 0847641979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41979 Vinaphone
Đặt mua
0845531979800,000
960.000
Sim 0845531979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
531979 Vinaphone
Đặt mua
0845801979800,000
960.000
Sim 0845801979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
0845821979800,000
960.000
Sim 0845821979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
0846321979800,000
960.000
Sim 0846321979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21979 Vinaphone
Đặt mua
0846411979800,000
960.000
Sim 0846411979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
411979 Vinaphone
Đặt mua
0846431979800,000
960.000
Sim 0846431979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
0846641979800,000
960.000
Sim 0846641979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
0843541979800,000
960.000
Sim 0843541979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41979 Vinaphone
Đặt mua
0843941979800,000
960.000
Sim 0843941979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
941979 Vinaphone
Đặt mua
0845141979800,000
960.000
Sim 0845141979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
0845301979800,000
960.000
Sim 0845301979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
0845371979800,000
960.000
Sim 0845371979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71979 Vinaphone
Đặt mua
0845421979800,000
960.000
Sim 0845421979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421979 Vinaphone
Đặt mua
0839731979800,000
960.000
Sim 0839731979 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Vinaphone
Đặt mua
0842301979800,000
960.000
Sim 0842301979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Vinaphone
Đặt mua
0842311979800,000
960.000
Sim 0842311979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11979 Vinaphone
Đặt mua
0842371979800,000
960.000
Sim 0842371979 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371979 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Năm 1979 Kỷ Mùi Mệnh Hỏa Thiên thượng hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.