sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09165972222,420,000
2.900.000
Sim 0916597222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7222 Vinaphone
Đặt mua
09116532222,800,000
3.360.000
Sim 0911653222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
53222 Vinaphone
Đặt mua
09175032223,000,000
3.600.000
Sim 0917503222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
503222 Vinaphone
Đặt mua
09177132223,000,000
3.600.000
Sim 0917713222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09117902223,200,000
3.840.000
Sim 0911790222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
09115302223,300,000
3.960.000
Sim 0911530222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
30222 Vinaphone
Đặt mua
09112952223,500,000
4.200.000
Sim 0911295222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
295222 Vinaphone
Đặt mua
09117652223,500,000
4.200.000
Sim 0911765222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09170252223,500,000
4.200.000
Sim 0917025222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Vinaphone
Đặt mua
09155172223,500,000
4.200.000
Sim 0915517222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
17222 Vinaphone
Đặt mua
09170132223,500,000
4.200.000
Sim 0917013222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
013222 Vinaphone
Đặt mua
09178312223,500,000
4.200.000
Sim 0917831222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09185702223,500,000
4.200.000
Sim 0918570222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
09179052223,600,000
4.320.000
Sim 0917905222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
05222 Vinaphone
Đặt mua
09167352223,600,000
4.320.000
Sim 0916735222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
735222 Vinaphone
Đặt mua
09113782223,800,000
4.560.000
Sim 0911378222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09116052223,800,000
4.560.000
Sim 0911605222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Vinaphone
Đặt mua
09115712223,800,000
4.560.000
Sim 0911571222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
71222 Vinaphone
Đặt mua
09115392223,900,000
4.680.000
Sim 0911539222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
539222 Vinaphone
Đặt mua
09167192223,900,000
4.680.000
Sim 0916719222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09115802224,000,000
4.800.000
Sim 0911580222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
09115972224,000,000
4.800.000
Sim 0911597222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97222 Vinaphone
Đặt mua
09110372224,000,000
4.800.000
Sim 0911037222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
037222 Vinaphone
Đặt mua
09117302224,000,000
4.800.000
Sim 0911730222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09197532224,200,000
5.040.000
Sim 0919753222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3222 Vinaphone
Đặt mua
09169072224,200,000
5.040.000
Sim 0916907222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
07222 Vinaphone
Đặt mua
09150872224,200,000
5.040.000
Sim 0915087222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
087222 Vinaphone
Đặt mua
09180812224,500,000
5.400.000
Sim 0918081222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09159102224,500,000
5.400.000
Sim 0915910222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
09190312224,500,000
5.400.000
Sim 0919031222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
31222 Vinaphone
Đặt mua
09167592224,500,000
5.400.000
Sim 0916759222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
759222 Vinaphone
Đặt mua
09165372224,600,000
5.520.000
Sim 0916537222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09150662224,800,000
5.760.000
Sim 0915066222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6222 Vinaphone
Đặt mua
09180852224,800,000
5.760.000
Sim 0918085222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
85222 Vinaphone
Đặt mua
09150962224,800,000
5.760.000
Sim 0915096222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
096222 Vinaphone
Đặt mua
09172752225,000,000
6.000.000
Sim 0917275222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09150392225,000,000
6.000.000
Sim 0915039222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9222 Vinaphone
Đặt mua
09112702225,000,000
6.000.000
Sim 0911270222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70222 Vinaphone
Đặt mua
09112762225,000,000
6.000.000
Sim 0911276222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
276222 Vinaphone
Đặt mua
09172132225,000,000
6.000.000
Sim 0917213222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09129712225,000,000
6.000.000
Sim 0912971222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1222 Vinaphone
Đặt mua
09167582225,000,000
6.000.000
Sim 0916758222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
58222 Vinaphone
Đặt mua
09117082225,100,000
6.120.000
Sim 0911708222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
708222 Vinaphone
Đặt mua
09189162225,200,000
6.240.000
Sim 0918916222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09136152226,000,000
7.200.000
Sim 0913615222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Vinaphone
Đặt mua
09192602226,000,000
7.200.000
Sim 0919260222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
60222 Vinaphone
Đặt mua
09165382226,000,000
7.200.000
Sim 0916538222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
538222 Vinaphone
Đặt mua
09188752226,000,000
7.200.000
Sim 0918875222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09167652226,000,000
7.200.000
Sim 0916765222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Vinaphone
Đặt mua
09156772226,300,000
7.560.000
Sim 0915677222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
77222 Vinaphone
Đặt mua
09138272226,500,000
7.800.000
Sim 0913827222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
827222 Vinaphone
Đặt mua
09198372226,800,000
8.160.000
Sim 0919837222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09179272226,800,000
8.160.000
Sim 0917927222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7222 Vinaphone
Đặt mua
09198732227,000,000
8.400.000
Sim 0919873222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
73222 Vinaphone
Đặt mua
09133052227,000,000
8.400.000
Sim 0913305222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
305222 Vinaphone
Đặt mua
09136192227,000,000
8.400.000
Sim 0913619222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09183812227,000,000
8.400.000
Sim 0918381222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1222 Vinaphone
Đặt mua
09196872227,000,000
8.400.000
Sim 0919687222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87222 Vinaphone
Đặt mua
09155762227,600,000
9.120.000
Sim 0915576222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
576222 Vinaphone
Đặt mua
09112102228,000,000
9.600.000
Sim 0911210222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09158252228,000,000
9.600.000
Sim 0915825222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Vinaphone
Đặt mua
09185892228,000,000
9.600.000
Sim 0918589222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89222 Vinaphone
Đặt mua
09153692228,000,000
9.600.000
Sim 0915369222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
369222 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phạm Duy Ninh
  Đặt sim: 09343...44
  Vào lúc: 16:56 26/11/2020

  Nguyễn Minh Tùng
  Đặt sim: 01229...71
  Vào lúc: 16:52 26/11/2020

  Trần Thị Hoa
  Đặt sim: 01641...17
  Vào lúc: 16:50 26/11/2020

  Phan Duy Khang
  Đặt sim: 08948...24
  Vào lúc: 16:47 26/11/2020

  Phạm Văn Kiên
  Đặt sim: 09849...11
  Vào lúc: 16:44 26/11/2020

  Phan Văn Vũ
  Đặt sim: 09662...31
  Vào lúc: 16:40 26/11/2020

  Nguyễn Thị Di
  Đặt sim: 09819...53
  Vào lúc: 16:38 26/11/2020

  Huỳnh Đức Huy
  Đặt sim: 09663...83
  Vào lúc: 16:34 26/11/2020

  Trần Duy Tiến
  Đặt sim: 01668...36
  Vào lúc: 16:31 26/11/2020

  Trần Trung Gia
  Đặt sim: 09311...49
  Vào lúc: 16:28 26/11/2020

  Huỳnh Văn Nhân
  Đặt sim: 09053...46
  Vào lúc: 16:25 26/11/2020

  Ngô Minh Hiệp
  Đặt sim: 09831...69
  Vào lúc: 16:23 26/11/2020

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 01288...76
  Vào lúc: 16:20 26/11/2020

  Nguyễn Thục Thơ
  Đặt sim: 09334...78
  Vào lúc: 16:17 26/11/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08812...83
  Vào lúc: 16:14 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.