sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09171602222,800,000
3.360.000
Sim 0917160222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
09177852222,800,000
3.360.000
Sim 0917785222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
85222 Vinaphone
Đặt mua
09180732222,800,000
3.360.000
Sim 0918073222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
073222 Vinaphone
Đặt mua
09189602222,900,000
3.480.000
Sim 0918960222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09187602223,300,000
3.960.000
Sim 0918760222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
09175262223,300,000
3.960.000
Sim 0917526222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
26222 Vinaphone
Đặt mua
09117082223,330,000
4.000.000
Sim 0911708222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
708222 Vinaphone
Đặt mua
09167902223,500,000
4.200.000
Sim 0916790222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09152372223,800,000
4.560.000
Sim 0915237222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7222 Vinaphone
Đặt mua
09117302224,000,000
4.800.000
Sim 0911730222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
30222 Vinaphone
Đặt mua
09115782224,000,000
4.800.000
Sim 0911578222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
578222 Vinaphone
Đặt mua
09115972224,000,000
4.800.000
Sim 0911597222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09176972224,000,000
4.800.000
Sim 0917697222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7222 Vinaphone
Đặt mua
09158932224,000,000
4.800.000
Sim 0915893222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
93222 Vinaphone
Đặt mua
09119582224,000,000
4.800.000
Sim 0911958222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
958222 Vinaphone
Đặt mua
09159672224,000,000
4.800.000
Sim 0915967222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09168712224,000,000
4.800.000
Sim 0916871222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1222 Vinaphone
Đặt mua
09150872224,200,000
5.040.000
Sim 0915087222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87222 Vinaphone
Đặt mua
09167592224,500,000
5.400.000
Sim 0916759222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
759222 Vinaphone
Đặt mua
09161872224,500,000
5.400.000
Sim 0916187222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09115712224,500,000
5.400.000
Sim 0911571222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1222 Vinaphone
Đặt mua
09150962224,800,000
5.760.000
Sim 0915096222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
96222 Vinaphone
Đặt mua
09182512225,000,000
6.000.000
Sim 0918251222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
251222 Vinaphone
Đặt mua
09179052225,000,000
6.000.000
Sim 0917905222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09150392225,000,000
6.000.000
Sim 0915039222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9222 Vinaphone
Đặt mua
09180152225,000,000
6.000.000
Sim 0918015222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15222 Vinaphone
Đặt mua
09112702225,000,000
6.000.000
Sim 0911270222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
270222 Vinaphone
Đặt mua
09112762225,000,000
6.000.000
Sim 0911276222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09135802225,000,000
6.000.000
Sim 0913580222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
09170782225,000,000
6.000.000
Sim 0917078222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
78222 Vinaphone
Đặt mua
09180702225,000,000
6.000.000
Sim 0918070222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
070222 Vinaphone
Đặt mua
09118502225,000,000
6.000.000
Sim 0911850222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09197532225,000,000
6.000.000
Sim 0919753222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3222 Vinaphone
Đặt mua
09172752225,000,000
6.000.000
Sim 0917275222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
75222 Vinaphone
Đặt mua
09117002225,000,000
6.000.000
Sim 0911700222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
700222 Vinaphone
Đặt mua
09152652225,500,000
6.600.000
Sim 0915265222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09138102225,500,000
6.600.000
Sim 0913810222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
09198272225,500,000
6.600.000
Sim 0919827222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27222 Vinaphone
Đặt mua
09198372225,800,000
6.960.000
Sim 0919837222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
837222 Vinaphone
Đặt mua
09167652226,000,000
7.200.000
Sim 0916765222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09138302226,000,000
7.200.000
Sim 0913830222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
09110232226,000,000
7.200.000
Sim 0911023222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
23222 Vinaphone
Đặt mua
09173582226,000,000
7.200.000
Sim 0917358222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
358222 Vinaphone
Đặt mua
09169872226,000,000
7.200.000
Sim 0916987222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09198732226,000,000
7.200.000
Sim 0919873222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3222 Vinaphone
Đặt mua
09159512226,000,000
7.200.000
Sim 0915951222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51222 Vinaphone
Đặt mua
09138272226,500,000
7.800.000
Sim 0913827222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
827222 Vinaphone
Đặt mua
09135732226,500,000
7.800.000
Sim 0913573222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09137902226,600,000
7.920.000
Sim 0913790222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
09131502227,000,000
8.400.000
Sim 0913150222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
50222 Vinaphone
Đặt mua
09133052227,000,000
8.400.000
Sim 0913305222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
305222 Vinaphone
Đặt mua
09136192227,000,000
8.400.000
Sim 0913619222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09169052227,500,000
9.000.000
Sim 0916905222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Vinaphone
Đặt mua
09113352227,500,000
9.000.000
Sim 0911335222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
35222 Vinaphone
Đặt mua
09123502227,500,000
9.000.000
Sim 0912350222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
350222 Vinaphone
Đặt mua
09155762228,000,000
9.600.000
Sim 0915576222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09129082228,000,000
9.600.000
Sim 0912908222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8222 Vinaphone
Đặt mua
09163292228,000,000
9.600.000
Sim 0916329222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
29222 Vinaphone
Đặt mua
09181932228,000,000
9.600.000
Sim 0918193222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
193222 Vinaphone
Đặt mua
09156772228,000,000
9.600.000
Sim 0915677222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
09161652228,000,000
9.600.000
Sim 0916165222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Vinaphone
Đặt mua
09137932228,500,000
10.200.000
Sim 0913793222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
93222 Vinaphone
Đặt mua
09162372228,500,000
10.200.000
Sim 0916237222 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
237222 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Hiếu
  Đặt sim: 09392...29
  Vào lúc: 22:56 27/9/2022

  Phạm Minh Đăng
  Đặt sim: 08846...49
  Vào lúc: 22:53 27/9/2022

  Lê Văn Toàn
  Đặt sim: 08993...98
  Vào lúc: 22:49 27/9/2022

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 01250...34
  Vào lúc: 22:47 27/9/2022

  Nguyễn Minh Ninh
  Đặt sim: 09821...71
  Vào lúc: 22:44 27/9/2022

  Nguyễn Chí Gia
  Đặt sim: 08637...17
  Vào lúc: 22:41 27/9/2022

  Trần Đức Khang
  Đặt sim: 09636...99
  Vào lúc: 22:38 27/9/2022

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 01689...96
  Vào lúc: 22:34 27/9/2022

  Phạm Minh Nam
  Đặt sim: 01648...41
  Vào lúc: 22:32 27/9/2022

  Trần Văn Luân
  Đặt sim: 08827...40
  Vào lúc: 22:28 27/9/2022

  Trần Minh Hoàng
  Đặt sim: 01657...87
  Vào lúc: 22:26 27/9/2022

  Trần Thị Ðào
  Đặt sim: 08995...26
  Vào lúc: 22:23 27/9/2022

  Hoàng Kim Thi
  Đặt sim: 09075...93
  Vào lúc: 22:20 27/9/2022

  Hoàng Thục Hồng
  Đặt sim: 09384...15
  Vào lúc: 22:17 27/9/2022

  Nguyễn Chí Ninh
  Đặt sim: 01276...74
  Vào lúc: 22:14 27/9/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.