sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Tam Hoa - Sim vinaphone tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0945910444700,000
840.000
Sim 0945910444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0444 Vinaphone
Đặt mua
0946947444800,000
960.000
Sim 0946947444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
47444 Vinaphone
Đặt mua
0948085444900,000
1.080.000
Sim 0948085444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
085444 Vinaphone
Đặt mua
0948010444900,000
1.080.000
Sim 0948010444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09429374441,000,000
1.200.000
Sim 0942937444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7444 Vinaphone
Đặt mua
0916475444900,000
1.080.000
Sim 0916475444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
75444 Vinaphone
Đặt mua
0916480444900,000
1.080.000
Sim 0916480444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
480444 Vinaphone
Đặt mua
09437064441,000,000
1.200.000
Sim 0943706444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09432184441,000,000
1.200.000
Sim 0943218444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8444 Vinaphone
Đặt mua
09413654441,050,000
1.260.000
Sim 0941365444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
65444 Vinaphone
Đặt mua
09480274441,000,000
1.200.000
Sim 0948027444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
027444 Vinaphone
Đặt mua
09481084441,200,000
1.440.000
Sim 0948108444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09416454441,200,000
1.440.000
Sim 0941645444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5444 Vinaphone
Đặt mua
09469624441,200,000
1.440.000
Sim 0946962444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
62444 Vinaphone
Đặt mua
09178954441,200,000
1.440.000
Sim 0917895444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
895444 Vinaphone
Đặt mua
09441984441,200,000
1.440.000
Sim 0944198444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09190454441,200,000
1.440.000
Sim 0919045444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5444 Vinaphone
Đặt mua
09475564441,200,000
1.440.000
Sim 0947556444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
56444 Vinaphone
Đặt mua
09437114441,200,000
1.440.000
Sim 0943711444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
711444 Vinaphone
Đặt mua
09423004441,200,000
1.440.000
Sim 0942300444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09481794441,200,000
1.440.000
Sim 0948179444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9444 Vinaphone
Đặt mua
09470884441,200,000
1.440.000
Sim 0947088444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
88444 Vinaphone
Đặt mua
09169974441,200,000
1.440.000
Sim 0916997444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
997444 Vinaphone
Đặt mua
09478894441,200,000
1.440.000
Sim 0947889444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09478824441,200,000
1.440.000
Sim 0947882444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2444 Vinaphone
Đặt mua
09427754441,200,000
1.440.000
Sim 0942775444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
75444 Vinaphone
Đặt mua
09187724441,200,000
1.440.000
Sim 0918772444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
772444 Vinaphone
Đặt mua
09496604441,200,000
1.440.000
Sim 0949660444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09481154441,200,000
1.440.000
Sim 0948115444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5444 Vinaphone
Đặt mua
09481104441,200,000
1.440.000
Sim 0948110444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
10444 Vinaphone
Đặt mua
09429874441,200,000
1.440.000
Sim 0942987444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
987444 Vinaphone
Đặt mua
09489754441,200,000
1.440.000
Sim 0948975444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09459754441,200,000
1.440.000
Sim 0945975444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5444 Vinaphone
Đặt mua
09129724441,200,000
1.440.000
Sim 0912972444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
72444 Vinaphone
Đặt mua
09459684441,200,000
1.440.000
Sim 0945968444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
968444 Vinaphone
Đặt mua
09489674441,200,000
1.440.000
Sim 0948967444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09499634441,200,000
1.440.000
Sim 0949963444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3444 Vinaphone
Đặt mua
09179604441,200,000
1.440.000
Sim 0917960444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
60444 Vinaphone
Đặt mua
09489594441,200,000
1.440.000
Sim 0948959444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
959444 Vinaphone
Đặt mua
09439594441,200,000
1.440.000
Sim 0943959444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09429594441,200,000
1.440.000
Sim 0942959444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9444 Vinaphone
Đặt mua
09459534441,200,000
1.440.000
Sim 0945953444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
53444 Vinaphone
Đặt mua
09499414441,200,000
1.440.000
Sim 0949941444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
941444 Vinaphone
Đặt mua
09479404441,200,000
1.440.000
Sim 0947940444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09489354441,200,000
1.440.000
Sim 0948935444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5444 Vinaphone
Đặt mua
09189324441,200,000
1.440.000
Sim 0918932444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
32444 Vinaphone
Đặt mua
09159324441,200,000
1.440.000
Sim 0915932444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
932444 Vinaphone
Đặt mua
09439254441,200,000
1.440.000
Sim 0943925444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09499234441,200,000
1.440.000
Sim 0949923444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3444 Vinaphone
Đặt mua
09499174441,200,000
1.440.000
Sim 0949917444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
17444 Vinaphone
Đặt mua
09439164441,200,000
1.440.000
Sim 0943916444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
916444 Vinaphone
Đặt mua
09149164441,200,000
1.440.000
Sim 0914916444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09448974441,200,000
1.440.000
Sim 0944897444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7444 Vinaphone
Đặt mua
09438954441,200,000
1.440.000
Sim 0943895444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
95444 Vinaphone
Đặt mua
09488924441,200,000
1.440.000
Sim 0948892444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
892444 Vinaphone
Đặt mua
09178924441,200,000
1.440.000
Sim 0917892444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09488904441,200,000
1.440.000
Sim 0948890444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0444 Vinaphone
Đặt mua
09428904441,200,000
1.440.000
Sim 0942890444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
90444 Vinaphone
Đặt mua
09428724441,200,000
1.440.000
Sim 0942872444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
872444 Vinaphone
Đặt mua
09198694441,200,000
1.440.000
Sim 0919869444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
444 Vinaphone
Đặt mua
09158674441,200,000
1.440.000
Sim 0915867444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7444 Vinaphone
Đặt mua
09178594441,200,000
1.440.000
Sim 0917859444 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
59444 Vinaphone
Đặt mua
09468584441,200,000
1.440.000
Sim 0946858444 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
858444 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Thị Trang
  Đặt sim: 09642...76
  Vào lúc: 14:56 17/8/2022

  Trần Minh Ninh
  Đặt sim: 09643...56
  Vào lúc: 14:52 17/8/2022

  Trần Chí Tiến
  Đặt sim: 01669...50
  Vào lúc: 14:49 17/8/2022

  Nguyễn Văn Tân
  Đặt sim: 09619...48
  Vào lúc: 14:47 17/8/2022

  Nguyễn Nhã Nhân
  Đặt sim: 09615...69
  Vào lúc: 14:43 17/8/2022

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 08920...73
  Vào lúc: 14:41 17/8/2022

  Lê Thị Nguyệt
  Đặt sim: 01686...77
  Vào lúc: 14:37 17/8/2022

  Trần Đức Huy
  Đặt sim: 09014...98
  Vào lúc: 14:35 17/8/2022

  Trần Thị Nhiên
  Đặt sim: 08990...81
  Vào lúc: 14:32 17/8/2022

  Trần Đức Lợi
  Đặt sim: 08811...40
  Vào lúc: 14:28 17/8/2022

  Nguyễn Trung Nam
  Đặt sim: 09384...15
  Vào lúc: 14:26 17/8/2022

  Ngô Văn Hảo
  Đặt sim: 09336...80
  Vào lúc: 14:23 17/8/2022

  Trần Thị Trang
  Đặt sim: 08952...87
  Vào lúc: 14:19 17/8/2022

  Nguyễn Đức Hiếu
  Đặt sim: 08859...76
  Vào lúc: 14:16 17/8/2022

  Lê Văn Nguyên
  Đặt sim: 01226...10
  Vào lúc: 14:13 17/8/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.