sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Tứ Quý Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0822758888120,000,000
144.000.000
Sim 0822758888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
0911718888255,000,000
306.000.000
Sim 0911718888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
18888 Vinaphone
Đặt mua
0915908888260,000,000
312.000.000
Sim 0915908888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
908888 Vinaphone
Đặt mua
0917038888275,000,000
330.000.000
Sim 0917038888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
0916178888293,750,000
352.500.000
Sim 0916178888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
0919058888320,000,000
384.000.000
Sim 0919058888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
58888 Vinaphone
Đặt mua
0919518888326,000,000
391.200.000
Sim 0919518888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
518888 Vinaphone
Đặt mua
0913098888352,500,000
423.000.000
Sim 0913098888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
0918398888405,000,000
486.000.000
Sim 0918398888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
0912008888410,000,000
492.000.000
Sim 0912008888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
08888 Vinaphone
Đặt mua
0913958888410,000,000
492.000.000
Sim 0913958888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
958888 Vinaphone
Đặt mua
0913398888450,000,000
540.000.000
Sim 0913398888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
0913198888460,000,000
552.000.000
Sim 0913198888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
0913338888488,000,000
585.600.000
Sim 0913338888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
38888 Vinaphone
Đặt mua
0913658888537,500,000
645.000.000
Sim 0913658888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
658888 Vinaphone
Đặt mua
0913138888639,000,000
766.800.000
Sim 0913138888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
0913898888710,000,000
852.000.000
Sim 0913898888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
09197588881,000,000,000
1.200.000.000
Sim 0919758888 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
58888 Vinaphone
Đặt mua
081731888857,200,000
68.640.000
Sim 0817318888 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
318888 Vinaphone
Đặt mua
081372888857,200,000
68.640.000
Sim 0813728888 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
082716888862,000,000
74.400.000
Sim 0827168888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
085570888870,500,000
84.600.000
Sim 0855708888 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
08888 Vinaphone
Đặt mua
085976888875,000,000
90.000.000
Sim 0859768888 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
768888 Vinaphone
Đặt mua
081301888875,500,000
90.600.000
Sim 0813018888 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
085316888878,000,000
93.600.000
Sim 0853168888 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
085250888880,000,000
96.000.000
Sim 0852508888 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
08888 Vinaphone
Đặt mua
083672888880,000,000
96.000.000
Sim 0836728888 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
728888 Vinaphone
Đặt mua
082672888880,000,000
96.000.000
Sim 0826728888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
081950888885,500,000
102.600.000
Sim 0819508888 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
085560888885,500,000
102.600.000
Sim 0855608888 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
08888 Vinaphone
Đặt mua
082330888885,500,000
102.600.000
Sim 0823308888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
308888 Vinaphone
Đặt mua
082309888885,500,000
102.600.000
Sim 0823098888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
083735888889,000,000
106.800.000
Sim 0837358888 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
083603888890,000,000
108.000.000
Sim 0836038888 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
38888 Vinaphone
Đặt mua
083906888890,000,000
108.000.000
Sim 0839068888 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
068888 Vinaphone
Đặt mua
082780888890,000,000
108.000.000
Sim 0827808888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
081657888890,000,000
108.000.000
Sim 0816578888 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
083287888893,960,000
112.750.000
Sim 0832878888 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
78888 Vinaphone
Đặt mua
082517888894,900,000
113.880.000
Sim 0825178888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
178888 Vinaphone
Đặt mua
081957888895,000,000
114.000.000
Sim 0819578888 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
081602888895,000,000
114.000.000
Sim 0816028888 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
085209888895,000,000
114.000.000
Sim 0852098888 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
98888 Vinaphone
Đặt mua
082603888895,000,000
114.000.000
Sim 0826038888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
038888 Vinaphone
Đặt mua
082605888895,000,000
114.000.000
Sim 0826058888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
083762888895,000,000
114.000.000
Sim 0837628888 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
082306888895,500,000
114.600.000
Sim 0823068888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
68888 Vinaphone
Đặt mua
083272888896,000,000
115.200.000
Sim 0832728888 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
728888 Vinaphone
Đặt mua
083909888899,000,000
118.800.000
Sim 0839098888 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
083506888899,000,000
118.800.000
Sim 0835068888 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
0827198888100,000,000
120.000.000
Sim 0827198888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
98888 Vinaphone
Đặt mua
0817038888100,000,000
120.000.000
Sim 0817038888 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
038888 Vinaphone
Đặt mua
0817018888100,000,000
120.000.000
Sim 0817018888 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
0855738888100,000,000
120.000.000
Sim 0855738888 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
0855728888100,000,000
120.000.000
Sim 0855728888 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
28888 Vinaphone
Đặt mua
0859808888100,000,000
120.000.000
Sim 0859808888 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
808888 Vinaphone
Đặt mua
0859878888100,000,000
120.000.000
Sim 0859878888 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
0822138888100,000,000
120.000.000
Sim 0822138888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
0812958888100,000,000
120.000.000
Sim 0812958888 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
58888 Vinaphone
Đặt mua
0815638888100,000,000
120.000.000
Sim 0815638888 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
638888 Vinaphone
Đặt mua
0825108888100,000,000
120.000.000
Sim 0825108888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
888 Vinaphone
Đặt mua
0852008888100,000,000
120.000.000
Sim 0852008888 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
8888 Vinaphone
Đặt mua
0859128888100,000,000
120.000.000
Sim 0859128888 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
28888 Vinaphone
Đặt mua
0823808888105,000,000
126.000.000
Sim 0823808888 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
808888 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim tứ quý là sim có đuôi 4 số giống nhau. Dòng sim tứ quý thuộc dòng sim VIP trong thế giới sim.Sim tứ quý 8888, Sim tứ quý 9999 luôn làm chủ nhân hãnh diện và là dòng sim có giá cao nhất trong số tứ quý.Sim tứ quý 0000, tứ quý 1111, tứ quý 2222, tứ quý 3333, tứ quý 4444, tứ quý 5555, tứ quý 6666, tứ quý 7777 thì có giá mềm hơn.Ưu điểm sim tứ quý là đẳng cấp và cực kỳ dễ nhớ.
Sim số đẹp Tứ Quý
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thục Khanh
  Đặt sim: 08898...88
  Vào lúc: 9:55 3/6/2020

  Nguyễn Kim Thi
  Đặt sim: 09066...10
  Vào lúc: 9:52 3/6/2020

  Trần Đức Nguyên
  Đặt sim: 09699...23
  Vào lúc: 9:49 3/6/2020

  Nguyễn Duy Khoa
  Đặt sim: 09078...55
  Vào lúc: 9:47 3/6/2020

  Trần Thị Thơ
  Đặt sim: 08958...44
  Vào lúc: 9:44 3/6/2020

  Nguyễn Duy Nhân
  Đặt sim: 09072...84
  Vào lúc: 9:40 3/6/2020

  Nguyễn Minh Ninh
  Đặt sim: 09126...62
  Vào lúc: 9:38 3/6/2020

  Trần Minh Ninh
  Đặt sim: 08699...75
  Vào lúc: 9:34 3/6/2020

  Nguyễn Đức Tuấn
  Đặt sim: 09696...33
  Vào lúc: 9:31 3/6/2020

  Nguyễn Đức Dương
  Đặt sim: 01297...52
  Vào lúc: 9:28 3/6/2020

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 08665...51
  Vào lúc: 9:25 3/6/2020

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01610...97
  Vào lúc: 9:22 3/6/2020

  Huỳnh Kim Nhi
  Đặt sim: 08624...80
  Vào lúc: 9:19 3/6/2020

  Phạm Minh Ken
  Đặt sim: 09649...60
  Vào lúc: 9:17 3/6/2020

  Trần Văn Tân
  Đặt sim: 01657...33
  Vào lúc: 9:13 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.