sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
 Sim số đẹp Sim Số Đẹp » Sim Gánh Lặp Kép
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0904728008 380,000
460.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0965918448 390,000
470.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0942698448 400,000
480.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0936598448 400,000
480.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0942678448 400,000
480.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0944358448 400,000
480.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0904938008 440,000
530.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0962058448 450,000
540.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0906438008 470,000
560.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0971158448 490,000
590.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0936198008 500,000
600.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0904908448 500,000
600.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0964318008 520,000
620.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0934188448 540,000
650.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0965368448 540,000
650.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0933658008 540,000
650.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937248558 540,000
650.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0935648008 540,000
650.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0971328448 540,000
650.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0983728448 540,000
650.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0931598448 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0966438008 550,000
660.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0934108778 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0931438008 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0931768118 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0964758008 550,000
660.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0967528448 550,000
660.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0963378448 550,000
660.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0963108448 550,000
660.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0907318448 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0972478448 550,000
660.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0933498118 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937348118 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937518448 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937538118 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0939618448 590,000
710.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0984208448 590,000
710.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0964728448 590,000
710.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0936948558 590,000
710.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0945470088 590,000
710.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0975948008 590,000
710.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0942418228 600,000
720.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0943178228 600,000
720.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0943768228 600,000
720.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0947328118 600,000
720.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0964258008 600,000
720.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0933238448 600,000
720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0933478008 600,000
720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0933948778 600,000
720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937028118 600,000
720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937038448 600,000
720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937418008 600,000
720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937568448 600,000
720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937618448 600,000
720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937708448 600,000
720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0908198448 600,000
720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0908728448 600,000
720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0947638448 600,000
720.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0963748448 620,000
740.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0903298448 620,000
740.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0964038448 620,000
740.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0973628778 620,000
740.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0938514848 620,000
740.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0943478448 620,000
740.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0974718448 620,000
740.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0962138448 620,000
740.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0964018448 620,000
740.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0947928448 620,000
740.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0961268448 620,000
740.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0944598448 620,000
740.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0943728448 620,000
740.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0947078448 620,000
740.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0946278448 620,000
740.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0933748118 620,000
740.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937648118 620,000
740.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0931468448 640,000
770.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0931478448 640,000
770.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0931498448 640,000
770.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0931458448 640,000
770.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0963178448 650,000
780.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0975598448 660,000
790.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0939648008 660,000
790.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0969158448 660,000
790.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0935508778 660,000
790.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0905238448 660,000
790.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0935178008 660,000
790.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0932458008 660,000
790.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0938510808 660,000
790.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0934288778 680,000
820.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0945428448 690,000
830.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0966748008 690,000
830.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0974058448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0986618448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0986768448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0986598448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0986728448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0986638448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0986738448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0986748448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0986758448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0986658448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0961048008 690,000
830.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0963478008 690,000
830.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0932604488 690,000
830.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0932674488 690,000
830.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0978928448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0972658448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0987518778 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0973958448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0972568448 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Chí Bách
  Đặt sim: 08666...32
  Vào lúc: 22:56 26/6/2022

  Huỳnh Minh Luân
  Đặt sim: 01214...85
  Vào lúc: 22:53 26/6/2022

  Nguyễn Thị Hằng
  Đặt sim: 01264...94
  Vào lúc: 22:49 26/6/2022

  Hoàng Minh Vinh
  Đặt sim: 09181...36
  Vào lúc: 22:47 26/6/2022

  Trần Trung Khôi
  Đặt sim: 08840...28
  Vào lúc: 22:44 26/6/2022

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 09643...20
  Vào lúc: 22:41 26/6/2022

  Trần Duy Bảo
  Đặt sim: 01275...39
  Vào lúc: 22:38 26/6/2022

  Trần Trung Anh
  Đặt sim: 01632...35
  Vào lúc: 22:35 26/6/2022

  Trần Chí Linh
  Đặt sim: 08920...51
  Vào lúc: 22:31 26/6/2022

  Nguyễn Văn Hoàng
  Đặt sim: 09315...80
  Vào lúc: 22:29 26/6/2022

  Phan Đức Tiến
  Đặt sim: 09169...22
  Vào lúc: 22:25 26/6/2022

  Nguyễn Đức Tuấn
  Đặt sim: 09188...46
  Vào lúc: 22:23 26/6/2022

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 01666...41
  Vào lúc: 22:19 26/6/2022

  Phan Văn An
  Đặt sim: 01289...14
  Vào lúc: 22:16 26/6/2022

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01261...65
  Vào lúc: 22:13 26/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.