sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
 Sim số đẹp Sim Số Đẹp » Sim Năm Sinh
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0972501958 350,000
420.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0904681958 350,000
420.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0901731958 350,000
420.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0936201958 350,000
420.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0936241958 430,000
520.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0934601958 430,000
520.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0936471958 430,000
520.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0906631958 470,000
560.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0931231958 480,000
580.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937751958 480,000
580.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0968431958 490,000
590.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0965571958 500,000
600.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0909781958 520,000
620.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0936401958 520,000
620.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0976302008 540,000
650.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0965291958 550,000
660.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0937811958 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0906841958 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0936571958 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0968641958 550,000
660.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0934761958 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0936711958 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0936651958 550,000
660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0964071958 550,000
660.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0962471958 580,000
700.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0963941958 590,000
710.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0932161958 590,000
710.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0938941978 590,000
710.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0904381958 590,000
710.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0966731958 590,000
710.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0936971958 600,000
720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0944531958 600,000
720.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0974411958 610,000
730.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0908241958 620,000
740.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0989141958 620,000
740.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0971041958 620,000
740.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0975421958 620,000
740.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0971061958 620,000
740.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0968711958 620,000
740.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0965261958 620,000
740.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0976381958 620,000
740.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0948201958 650,000
780.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0967351958 690,000
830.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0939021998 690,000
830.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0944011958 690,000
830.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0964251958 690,000
830.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0975141958 690,000
830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0949612008 690,000
830.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0943602008 690,000
830.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0943902008 690,000
830.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0945902008 690,000
830.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0942902008 690,000
830.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0945702008 690,000
830.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0949252008 690,000
830.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0949642008 690,000
830.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0946302008 690,000
830.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0945382008 690,000
830.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0965411958 690,000
830.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0966941958 690,000
830.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0966951958 690,000
830.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0911541958 700,000
840.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0967601958 700,000
840.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0906671958 730,000
880.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0932401958 730,000
880.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0906371978 730,000
880.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937541978 730,000
880.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0971301958 740,000
890.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0901521958 750,000
900.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0972131958 760,000
910.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0933701958 760,000
910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0906311958 760,000
910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0936061968 760,000
910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0936461968 760,000
910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0902131968 760,000
910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0908771958 760,000
910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0908271958 760,000
910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0967611958 760,000
910.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0947431968 760,000
910.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0949852008 760,000
910.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0908761958 760,000
910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0945701978 760,000
910.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0936741978 760,000
910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937961998 780,000
940.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0943761978 790,000
950.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0944911978 790,000
950.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0945951958 800,000
960.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0968421958 800,000
960.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0943811978 800,000
960.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0948411978 800,000
960.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0949311978 800,000
960.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0949841978 800,000
960.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0943401968 800,000
960.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0981321958 800,000
960.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0907401978 800,000
960.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0971711958 800,000
960.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0943381958 830,000
1.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0967521958 830,000
1.000.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0937801978 830,000
1.000.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0961771958 830,000
1.000.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0974521958 830,000
1.000.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0946731978 830,000
1.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0975181958 830,000
1.000.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0947922008 830,000
1.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0975171958 830,000
1.000.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0943592008 830,000
1.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0947342008 830,000
1.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0949752008 830,000
1.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0944912008 830,000
1.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0943912008 830,000
1.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0943211978 830,000
1.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Thị Nhàn
  Đặt sim: 01237...77
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Ngô Minh Nguyên
  Đặt sim: 01652...90
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Phạm Văn Anh
  Đặt sim: 01290...81
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Trần Văn An
  Đặt sim: 01286...93
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Trần Chí Cường
  Đặt sim: 01273...85
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Ngô Thị Nhàn
  Đặt sim: 09632...98
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Nguyễn Văn Quỳnh
  Đặt sim: 09038...40
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Phạm Văn Long
  Đặt sim: 01292...33
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Nguyễn Thị Nhân
  Đặt sim: 08635...59
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Trần Minh Tuấn
  Đặt sim: 09620...50
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Hoàng Đức Thắng
  Đặt sim: 08877...82
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Phạm Minh Hoàng
  Đặt sim: 01684...63
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Nguyễn Đức Long
  Đặt sim: 09731...42
  Vào lúc: 22:19 25/6/2022

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 01232...54
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Phan Đức Khôi
  Đặt sim: 01641...86
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.