sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
 Sim số đẹp Sim Số Đẹp » Sim Ngũ - Lục Quý
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0973488888 677,730,000
813.280.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0963488888 734,760,000
881.710.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0919488888 743,850,000
892.620.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0961388888 743,850,000
892.620.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0961788888 774,840,000
929.810.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0981788888 826,500,000
991.800.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0979588888 867,820,000
1.041.380.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0971388888 929,810,000
1.115.770.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0977388888 1,022,790,000
1.227.350.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0978788888 1,227,350,000
1.472.820.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0978288888 1,239,750,000
1.487.700.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0968988888 1,570,350,000
1.884.420.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0961688888 1,619,940,000
1.943.930.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0934588888 1,619,940,000
1.943.930.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0968288888 1,735,650,000
2.082.780.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0834188888 264,480,000
317.380.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0839488888 275,220,000
330.260.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0826588888 322,330,000
386.800.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0843588888 355,390,000
426.470.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0857488888 371,920,000
446.300.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0814388888 380,190,000
456.230.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0837588888 388,450,000
466.140.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0834688888 396,720,000
476.060.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0855788888 396,720,000
476.060.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0825188888 409,120,000
490.940.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0847788888 413,250,000
495.900.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0832988888 413,250,000
495.900.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0826188888 413,250,000
495.900.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0859188888 413,250,000
495.900.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0857588888 429,780,000
515.740.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0843388888 442,180,000
530.620.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0817688888 446,310,000
535.570.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0819788888 454,570,000
545.480.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0857688888 483,500,000
580.200.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0816788888 508,300,000
609.960.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0829688888 511,400,000
613.680.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0857788888 512,430,000
614.920.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0839288888 537,220,000
644.660.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0852688888 537,220,000
644.660.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0852388888 557,890,000
669.470.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0815188888 557,890,000
669.470.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0825288888 603,340,000
724.010.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0828988888 603,340,000
724.010.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0828188888 644,670,000
773.600.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0858288888 652,930,000
783.520.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0868288888 681,860,000
818.230.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0819988888 743,850,000
892.620.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0859988888 743,850,000
892.620.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0858388888 743,850,000
892.620.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0813388888 818,230,000
981.880.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0845688888 826,500,000
991.800.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0826788888 826,500,000
991.800.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0848288888 826,500,000
991.800.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0886588888 867,820,000
1.041.380.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0836588888 1,074,450,000
1.289.340.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0847888888 1,239,750,000
1.487.700.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0855688888 1,285,210,000
1.542.250.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0814888888 1,322,400,000
1.586.880.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0858588888 1,487,700,000
1.785.240.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0888788888 1,611,670,000
1.934.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0822288888 1,636,470,000
1.963.760.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0352488888 256,210,000
307.450.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0327388888 257,870,000
309.440.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0396988888 264,480,000
317.380.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0994388888 309,940,000
371.930.000
Sim So Dep BeelineĐặt Mua
0369588888 330,600,000
396.720.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0387288888 359,530,000
431.440.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0349988888 371,920,000
446.300.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0997188888 464,490,000
557.390.000
Sim So Dep BeelineĐặt Mua
0395688888 475,240,000
570.290.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0382388888 483,500,000
580.200.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0342288888 483,500,000
580.200.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0995788888 485,570,000
582.680.000
Sim So Dep BeelineĐặt Mua
0779388888 520,690,000
624.830.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0383188888 520,690,000
624.830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0343388888 520,690,000
624.830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0327788888 520,690,000
624.830.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0369688888 537,220,000
644.660.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0387788888 557,890,000
669.470.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0997688888 563,670,000
676.400.000
Sim So Dep BeelineĐặt Mua
0338188888 603,340,000
724.010.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0333188888 603,340,000
724.010.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0328388888 603,340,000
724.010.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0388788888 603,340,000
724.010.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0375588888 603,340,000
724.010.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0333288888 603,340,000
724.010.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0388588888 644,670,000
773.600.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0389988888 674,840,000
809.810.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0338988888 694,260,000
833.110.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0369988888 694,260,000
833.110.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0389588888 702,520,000
843.020.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0926588888 743,850,000
892.620.000
Sim So Dep VietnamobileĐặt Mua
0388988888 743,850,000
892.620.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0363688888 749,920,000
899.900.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0382288888 764,510,000
917.410.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0388688888 1,033,120,000
1.239.740.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0375888888 1,074,450,000
1.289.340.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0396688888 1,115,770,000
1.338.920.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0368688888 1,115,770,000
1.338.920.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0395888888 1,529,020,000
1.834.820.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0392888888 1,745,570,000
2.094.680.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0974299999 768,640,000
922.370.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0984199999 825,670,000
990.800.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0902499999 847,160,000
1.016.590.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0916199999 1,498,030,000
1.797.640.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0909399999 1,529,020,000
1.834.820.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0981299999 1,570,350,000
1.884.420.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0945699999 1,619,940,000
1.943.930.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0983699999 1,975,330,000
2.370.400.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0855499999 305,800,000
366.960.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thành
  Đặt sim: 01223...91
  Vào lúc: 22:55 22/4/2019

  Phạm Thị Thảo
  Đặt sim: 09388...19
  Vào lúc: 22:53 22/4/2019

  Phan Minh Thái
  Đặt sim: 09699...12
  Vào lúc: 22:50 22/4/2019

  Nguyễn Duy Thái
  Đặt sim: 09087...91
  Vào lúc: 22:47 22/4/2019

  Phan Văn Linh
  Đặt sim: 09656...85
  Vào lúc: 22:43 22/4/2019

  Trần Ngọc Lệ
  Đặt sim: 01639...40
  Vào lúc: 22:41 22/4/2019

  Trần Thục Phương
  Đặt sim: 01637...98
  Vào lúc: 22:38 22/4/2019

  Hoàng Minh Long
  Đặt sim: 01273...48
  Vào lúc: 22:34 22/4/2019

  Nguyễn Đức Khang
  Đặt sim: 01295...89
  Vào lúc: 22:32 22/4/2019

  Nguyễn Nhã Thảo
  Đặt sim: 01623...20
  Vào lúc: 22:28 22/4/2019

  Huỳnh Đức Cương
  Đặt sim: 01693...88
  Vào lúc: 22:26 22/4/2019

  Nguyễn Minh Khánh
  Đặt sim: 01289...26
  Vào lúc: 22:22 22/4/2019

  Hoàng Văn Hung
  Đặt sim: 01210...84
  Vào lúc: 22:20 22/4/2019

  Huỳnh Thị Mai
  Đặt sim: 01234...56
  Vào lúc: 22:17 22/4/2019

  Phạm Chí Long
  Đặt sim: 08897...91
  Vào lúc: 22:13 22/4/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.