sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
 Sim số đẹp Sim Số Đẹp » 30 triệu - 50 triệu
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0968486888 45,000,000
54.000.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0934783478 31,000,000
37.200.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0917846868 31,000,000
37.200.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0932275678 31,200,000
37.440.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0919103888 32,000,000
38.400.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918967888 32,000,000
38.400.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916773888 32,000,000
38.400.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916337888 32,000,000
38.400.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0967391888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0936515678 33,280,000
39.940.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902975678 33,280,000
39.940.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0919392888 34,000,000
40.800.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918793888 34,000,000
40.800.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0938175678 34,500,000
41.400.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0977665668 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965436888 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0903898868 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0981797968 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0937222288 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901977888 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0968738738 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0969939368 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0979088668 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969858588 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0931288388 36,400,000
43.680.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0975646888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969796968 39,000,000
46.800.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0978286268 39,000,000
46.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965111118 39,520,000
47.420.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0937398398 39,520,000
47.420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0983141888 40,000,000
48.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0931161888 40,000,000
48.000.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0967881188 44,300,000
53.160.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0919611888 45,000,000
54.000.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0961616268 45,000,000
54.000.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0989827888 45,000,000
54.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968529888 46,300,000
55.560.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0965337888 48,000,000
57.600.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0855597888 31,000,000
37.200.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0836687888 31,000,000
37.200.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0838166688 31,000,000
37.200.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0855098098 31,000,000
37.200.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0855099888 31,000,000
37.200.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0859888998 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0859888988 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0859888898 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0859887888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0859882888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0859881888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0859345888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0858588668 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0857898898 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0856785888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0856783888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0856699888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0839889988 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0839888998 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0839888988 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0839888688 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0839882888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0839881888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0839335888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0837386888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0836888988 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0833688868 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828938938 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828848868 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828826868 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828822228 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828138138 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828131618 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0825999988 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0823966888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0823332888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0822669988 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0822666768 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0822663388 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0822626888 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0868685568 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0812661888 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0855539888 37,000,000
44.400.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0855536888 37,000,000
44.400.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853339888 37,000,000
44.400.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0829987888 37,000,000
44.400.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0829985888 37,000,000
44.400.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0829982888 37,000,000
44.400.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828181888 37,000,000
44.400.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0826664888 37,000,000
44.400.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0826661888 37,000,000
44.400.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0858585558 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0856767888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853344888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853337888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853335888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853334888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0838885588 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0838336888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0835667888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0834445888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0833558558 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0833367888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828986888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828979888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828879888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828869888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828858858 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828855888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828839888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828838858 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828811888 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 09736...35
  Vào lúc: 22:55 12/7/2020

  Nguyễn Đức Long
  Đặt sim: 08638...62
  Vào lúc: 22:53 12/7/2020

  Trần Chí Khánh
  Đặt sim: 01688...45
  Vào lúc: 22:50 12/7/2020

  Phạm Trung Thi
  Đặt sim: 08879...18
  Vào lúc: 22:47 12/7/2020

  Nguyễn Tường Ngọc
  Đặt sim: 08840...17
  Vào lúc: 22:44 12/7/2020

  Ngô Đức Khang
  Đặt sim: 09040...94
  Vào lúc: 22:41 12/7/2020

  Trần Minh Vũ
  Đặt sim: 01239...90
  Vào lúc: 22:37 12/7/2020

  Lê Đức Hiền
  Đặt sim: 09665...37
  Vào lúc: 22:35 12/7/2020

  Trần Văn Nam
  Đặt sim: 01211...47
  Vào lúc: 22:31 12/7/2020

  Hoàng Văn Khương
  Đặt sim: 08935...49
  Vào lúc: 22:28 12/7/2020

  Nguyễn Văn Lâm
  Đặt sim: 09883...99
  Vào lúc: 22:25 12/7/2020

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01613...10
  Vào lúc: 22:22 12/7/2020

  Hoàng Minh Gia
  Đặt sim: 08621...27
  Vào lúc: 22:20 12/7/2020

  Hoàng Chí Đạt
  Đặt sim: 01276...58
  Vào lúc: 22:16 12/7/2020

  Phạm Văn Việt
  Đặt sim: 01230...82
  Vào lúc: 22:14 12/7/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.