sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
 Sim số đẹp Sim Số Đẹp » 5 trăm - 1 triệu
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0969164178 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0987532818 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0979264788 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982487288 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0984917828 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963271238 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0962400138 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0962991438 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0973890478 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982670118 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965336798 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0965276488 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0962401118 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0989654548 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975623778 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963298068 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0986977728 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0985115948 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0985117398 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982825178 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966536438 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0989855378 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963449958 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0974983118 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0984700048 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988714998 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973345358 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968747428 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0971618738 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961294938 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0961626498 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0968884208 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0971966948 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989945478 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965585448 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0965418218 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0966730378 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0977359488 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965847078 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0914933038 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914930118 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0948545158 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918355758 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0935182238 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905574788 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905614588 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905577128 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905609198 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935183088 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935684438 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905916488 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935351938 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935449498 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935623238 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905180038 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935750818 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905970488 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905984588 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932548248 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935517828 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935128808 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935751518 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905352788 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905984558 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905981558 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935197338 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935679198 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935620898 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935624388 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935681078 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905967458 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935639588 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934906088 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0983530638 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983429018 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982302418 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978471418 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0977841528 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0977495028 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0977472518 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0977133418 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976774528 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976515418 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976509428 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976487018 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976374218 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975962418 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975942438 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974950438 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974582178 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974419238 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974312858 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974225938 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973926478 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973416738 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973349478 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973256808 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973165478 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972670518 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972655428 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972328038 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972126538 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967320598 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0967305598 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0966548498 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0965364698 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0965342298 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964805438 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964801278 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964193398 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Chí Anh
  Đặt sim: 01634...74
  Vào lúc: 22:56 22/4/2019

  Nguyễn Chí Khoa
  Đặt sim: 01659...78
  Vào lúc: 22:52 22/4/2019

  Hoàng Chí Hoàng
  Đặt sim: 09625...48
  Vào lúc: 22:50 22/4/2019

  Nguyễn Đức Hậu
  Đặt sim: 08973...34
  Vào lúc: 22:47 22/4/2019

  Nguyễn Đức Tùng
  Đặt sim: 01284...68
  Vào lúc: 22:44 22/4/2019

  Phạm Nhã Thy
  Đặt sim: 01652...13
  Vào lúc: 22:40 22/4/2019

  Ngô Thị Hồng
  Đặt sim: 01691...25
  Vào lúc: 22:38 22/4/2019

  Huỳnh Đức Khánh
  Đặt sim: 01287...74
  Vào lúc: 22:35 22/4/2019

  Ngô Trung Vương
  Đặt sim: 09898...76
  Vào lúc: 22:32 22/4/2019

  Huỳnh Đức Linh
  Đặt sim: 01631...52
  Vào lúc: 22:29 22/4/2019

  Trần Đức Anh
  Đặt sim: 09783...69
  Vào lúc: 22:26 22/4/2019

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 01621...85
  Vào lúc: 22:22 22/4/2019

  Phạm Duy Việt
  Đặt sim: 01262...91
  Vào lúc: 22:19 22/4/2019

  Huỳnh Văn Long
  Đặt sim: 09688...64
  Vào lúc: 22:17 22/4/2019

  Nguyễn Kiều Linh
  Đặt sim: 01223...78
  Vào lúc: 22:13 22/4/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.