sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
 Sim số đẹp Sim Số Đẹp » 5 trăm - 1 triệu
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0817912368 800,000
960.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0931121778 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932084258 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902315848 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902524558 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909197058 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909231498 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909284358 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909415528 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909411548 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909436328 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909437628 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909442058 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909518148 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909566348 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909583748 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909748518 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909852058 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909870918 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0911652138 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912618128 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915203258 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915799358 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916006028 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916341438 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916527388 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916547088 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916994178 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917021438 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917026728 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918650698 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919376718 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0931485038 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931485238 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931486038 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931489038 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931490238 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932011048 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932012648 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932013428 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932017248 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932028548 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932030048 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932033428 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932046658 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932043128 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932049248 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932071448 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932077428 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934132928 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934132958 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938030648 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938033048 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938084128 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938099248 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938121948 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0968109358 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0975012058 510,000
610.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0945933228 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0946663358 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919907228 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0943575338 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0942993848 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0901748818 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937138848 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0949281698 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0947856598 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0949932628 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0949836298 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0945692798 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0947206698 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0941782628 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0948983198 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0947945658 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918487828 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916102598 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914163298 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914827798 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914472598 510,000
610.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0967547338 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0967238848 510,000
610.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0901701488 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901701588 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901709188 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901790588 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901793488 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901796088 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902104588 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902107388 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902164788 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902176388 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902193488 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902217488 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902241388 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902247088 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0903236488 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931701388 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931701488 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931701588 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931701788 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931702188 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931702388 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931702588 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931702788 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931702988 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931703088 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931703988 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931706088 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931706188 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931706388 510,000
610.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Hoàng
  Đặt sim: 01299...76
  Vào lúc: 22:55 27/6/2022

  Trần Minh Huy
  Đặt sim: 08893...18
  Vào lúc: 22:53 27/6/2022

  Nguyễn Văn Nam
  Đặt sim: 01275...64
  Vào lúc: 22:49 27/6/2022

  Ngô Minh Bảo
  Đặt sim: 09143...93
  Vào lúc: 22:47 27/6/2022

  Hoàng Đức Hoàng
  Đặt sim: 08958...91
  Vào lúc: 22:43 27/6/2022

  Nguyễn Đức Huy
  Đặt sim: 09188...31
  Vào lúc: 22:40 27/6/2022

  Trần Minh Thi
  Đặt sim: 08856...28
  Vào lúc: 22:37 27/6/2022

  Trần Kiều Nhi
  Đặt sim: 01645...99
  Vào lúc: 22:34 27/6/2022

  Lê Chí Quyền
  Đặt sim: 01227...81
  Vào lúc: 22:32 27/6/2022

  Lê Kim Thơ
  Đặt sim: 08675...36
  Vào lúc: 22:28 27/6/2022

  Nguyễn Duy Việt
  Đặt sim: 09056...41
  Vào lúc: 22:25 27/6/2022

  Ngô Minh Toàn
  Đặt sim: 01632...39
  Vào lúc: 22:22 27/6/2022

  Trần Trung Khôi
  Đặt sim: 09369...30
  Vào lúc: 22:19 27/6/2022

  Nguyễn Duy Lâm
  Đặt sim: 09045...40
  Vào lúc: 22:17 27/6/2022

  Hoàng Văn Khôi
  Đặt sim: 09743...86
  Vào lúc: 22:14 27/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.