sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
 Sim số đẹp Sim Số Đẹp » Sim giá rẻ dưới 5 trăm ngàn
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0943001618 120,000
140.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0936743318 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936850948 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902306548 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902312248 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902314708 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902316248 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902317648 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902319108 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902324158 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902335408 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902335418 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902336048 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902343248 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902347208 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902347628 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902349408 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902359648 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902369148 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902375148 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906307748 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906313048 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906316748 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906319408 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906322148 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906325548 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906325748 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906327548 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906340358 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906341048 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906341548 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906342408 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906342458 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906343658 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906344608 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906347408 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906348758 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906351548 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906351948 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906352248 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906610348 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906618348 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906619948 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906631948 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906638408 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906640458 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906643148 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906647358 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906716048 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906719408 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906719648 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906723348 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906724058 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906724108 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906724958 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906729448 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906730348 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906731148 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906731248 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906732948 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906735548 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906739048 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906740648 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906741148 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906743908 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906745148 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906745448 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906746648 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906748908 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906749658 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906751348 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906752458 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906759448 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906813948 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906814108 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906840558 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906842408 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906842758 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906845108 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906845648 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906847548 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906849308 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906851048 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906854358 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906854508 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906856448 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906857548 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906857648 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906873548 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906874158 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906902248 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906902748 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906903148 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932134148 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932163148 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932197548 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932632208 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932665648 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932671548 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932699248 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932754458 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932768108 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932977458 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934062058 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934099308 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934162908 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934163258 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934199208 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934199348 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934199408 150,000
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Kim Thơ
  Đặt sim: 01245...82
  Vào lúc: 19:55 9/12/2019

  Lê Minh Tùng
  Đặt sim: 09325...11
  Vào lúc: 19:52 9/12/2019

  Phan Ngọc Lệ
  Đặt sim: 09760...81
  Vào lúc: 19:49 9/12/2019

  Nguyễn Minh Tuấn
  Đặt sim: 01682...40
  Vào lúc: 19:46 9/12/2019

  Nguyễn Thục Tuyết
  Đặt sim: 09157...71
  Vào lúc: 19:43 9/12/2019

  Phan Ngọc Trang
  Đặt sim: 09385...92
  Vào lúc: 19:40 9/12/2019

  Ngô Phương Thư
  Đặt sim: 09078...49
  Vào lúc: 19:37 9/12/2019

  Trần Chí Long
  Đặt sim: 08816...18
  Vào lúc: 19:34 9/12/2019

  Lê Thục Thy
  Đặt sim: 01288...25
  Vào lúc: 19:32 9/12/2019

  Nguyễn Chí Hải
  Đặt sim: 08867...89
  Vào lúc: 19:29 9/12/2019

  Phạm Chí Khang
  Đặt sim: 09781...54
  Vào lúc: 19:25 9/12/2019

  Phan Trung Hải
  Đặt sim: 01624...83
  Vào lúc: 19:23 9/12/2019

  Nguyễn Đức Hoàng
  Đặt sim: 09383...39
  Vào lúc: 19:20 9/12/2019

  Nguyễn Chí Tuấn
  Đặt sim: 01682...15
  Vào lúc: 19:17 9/12/2019

  Huỳnh Duy Nhật
  Đặt sim: 09157...22
  Vào lúc: 19:13 9/12/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.