sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
 Sim số đẹp Sim Số Đẹp » 5 triệu - 10 triệu
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0937938968 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0933661678 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0964893368 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0909359868 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901989668 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906913388 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938959678 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936663678 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901658688 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0908963388 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938971368 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909461988 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931521988 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0939851988 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938981998 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0986815168 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978121518 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0919861978 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916558288 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911041978 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0981319868 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982952968 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982319968 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982392168 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981789968 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981623868 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0911539588 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0979688238 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0915633878 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0982898098 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982983168 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0985597678 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978521678 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976093678 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968051678 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0987052678 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967963678 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0919512268 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917536668 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0965151998 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0965261998 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0965291998 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0965311998 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0965321998 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0963712688 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0969105868 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0934488788 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0933556168 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0915449898 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0944797938 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913812458 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913812238 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0983017018 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963161998 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0971961998 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971621998 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989784688 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961281998 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964555598 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0963971998 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0972591998 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967651998 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0971379898 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0917679898 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919896168 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0948454848 5,010,000
6.010.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0972959698 5,070,000
6.080.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0911883738 5,080,000
6.100.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919136898 5,090,000
6.110.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0971589078 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965888128 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0978305858 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968279898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0972986898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0935838988 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0916579668 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0962841368 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0901581998 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0908442468 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0908685078 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0984109898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973069898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973019898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983549898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972749898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983709898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967129898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0967069898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0967079898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964239898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964489898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964249898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964299898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964269898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964399898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964469898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964359898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964349898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964369898 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0989401988 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973601988 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962141998 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0969431998 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0961273388 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0961973388 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0971783388 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981603388 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981753388 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961803388 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0961853388 5,100,000
6.120.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 08955...80
  Vào lúc: 20:55 26/2/2020

  Ngô Duy Lâm
  Đặt sim: 08869...15
  Vào lúc: 20:52 26/2/2020

  Nguyễn Văn Tuyên
  Đặt sim: 01653...80
  Vào lúc: 20:50 26/2/2020

  Trần Minh Lực
  Đặt sim: 09663...44
  Vào lúc: 20:47 26/2/2020

  Trần Đức Quân
  Đặt sim: 01686...24
  Vào lúc: 20:44 26/2/2020

  Lê Chí Thế
  Đặt sim: 01696...69
  Vào lúc: 20:41 26/2/2020

  Nguyễn Diệp Tuyết
  Đặt sim: 09754...36
  Vào lúc: 20:38 26/2/2020

  Trần Thị Thư
  Đặt sim: 01278...97
  Vào lúc: 20:34 26/2/2020

  Nguyễn Văn Đạt
  Đặt sim: 09736...14
  Vào lúc: 20:31 26/2/2020

  Nguyễn Nhã Linh
  Đặt sim: 01282...64
  Vào lúc: 20:28 26/2/2020

  Trần Văn Khương
  Đặt sim: 08656...86
  Vào lúc: 20:25 26/2/2020

  Nguyễn Văn Phong
  Đặt sim: 08943...88
  Vào lúc: 20:23 26/2/2020

  Trần Minh Nguyên
  Đặt sim: 01283...65
  Vào lúc: 20:20 26/2/2020

  Ngô Chí Lợi
  Đặt sim: 09831...45
  Vào lúc: 20:16 26/2/2020

  Phan Duy Sang
  Đặt sim: 09034...35
  Vào lúc: 20:14 26/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.