sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
 Sim số đẹp Sim Số Đẹp » 5 triệu - 10 triệu
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0901338448 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902232328 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931138188 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0933387378 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0939989198 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0963579968 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0976339968 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962996568 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0961992968 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0977562008 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969893568 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0962155568 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0989411868 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964616068 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0965512568 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0987039868 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0987367968 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982236168 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0985239678 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961388998 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0987738998 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961867668 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0965992968 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0976261678 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967797998 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0966933968 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0986988008 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976682018 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971992018 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961587868 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0966087868 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0971757568 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961693368 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0978812568 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961722568 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0979639368 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981259568 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963382018 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0961171168 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0975512008 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0985921868 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962212018 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0989352008 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981362008 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965251568 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0966155968 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0966338858 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0967555768 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0967631368 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0985863938 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965899778 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964389668 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0962995838 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0961619368 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0916315568 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918383378 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916658698 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917986388 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912883378 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911289828 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917296898 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915253968 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911558578 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911881838 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0901381268 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0912906968 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918319838 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916799568 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911138278 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912168238 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916562838 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915200808 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911898008 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911889878 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0967718778 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0969795798 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0984001008 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0931338228 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0977349898 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963823468 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0971737388 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0915111068 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0981999488 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966323738 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0969245558 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0987038938 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965111148 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0987738768 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972602008 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969202008 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0961888038 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0962013878 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0967923468 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0965021268 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0971031268 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961091268 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0962860368 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0988247968 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965980268 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0961690268 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0962620968 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0964555768 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0989023878 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971721118 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966888478 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0967691118 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0961713878 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0969627778 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0962738768 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0982090938 5,050,000
6.060.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Ngọc Nhân
  Đặt sim: 01673...44
  Vào lúc: 22:55 19/6/2019

  Ngô Chí Khải
  Đặt sim: 01270...49
  Vào lúc: 22:53 19/6/2019

  Nguyễn Văn Lâm
  Đặt sim: 01263...14
  Vào lúc: 22:50 19/6/2019

  Nguyễn Văn Phong
  Đặt sim: 01660...49
  Vào lúc: 22:47 19/6/2019

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 01641...11
  Vào lúc: 22:44 19/6/2019

  Huỳnh Đức Long
  Đặt sim: 08650...67
  Vào lúc: 22:40 19/6/2019

  Phạm Trung Anh
  Đặt sim: 09098...79
  Vào lúc: 22:38 19/6/2019

  Nguyễn Thị Nguyệt
  Đặt sim: 08945...72
  Vào lúc: 22:34 19/6/2019

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 09088...69
  Vào lúc: 22:32 19/6/2019

  Nguyễn Chí Khôi
  Đặt sim: 01210...20
  Vào lúc: 22:29 19/6/2019

  Lê Trung Hiền
  Đặt sim: 08884...17
  Vào lúc: 22:25 19/6/2019

  Nguyễn Nhã Mai
  Đặt sim: 01683...25
  Vào lúc: 22:22 19/6/2019

  Nguyễn Duy Khoa
  Đặt sim: 01222...68
  Vào lúc: 22:20 19/6/2019

  Nguyễn Đức Hiệp
  Đặt sim: 09795...82
  Vào lúc: 22:16 19/6/2019

  Trần Trung Lực
  Đặt sim: 01699...28
  Vào lúc: 22:14 19/6/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.