sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
 Sim số đẹp Sim Số Đẹp » Trên 50 triệu
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0918377888 50,100,000
60.120.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0936360808 50,140,000
60.170.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0968466888 50,180,000
60.220.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0977337788 50,480,000
60.580.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981355888 50,500,000
60.600.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0985581888 50,500,000
60.600.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0917898668 50,500,000
60.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0969366688 50,650,000
60.780.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0986137888 50,650,000
60.780.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961663668 50,650,000
60.780.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0946677888 50,650,000
60.780.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0937888668 50,650,000
60.780.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0977262728 50,650,000
60.780.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0944448448 50,650,000
60.780.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0936278278 50,650,000
60.780.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0974455678 50,650,000
60.780.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975136868 50,650,000
60.780.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967796688 50,650,000
60.780.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0977117788 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971681368 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968888778 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0913626668 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0966868368 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0909888368 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0962986888 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0982863888 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982956888 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981126888 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0901448448 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901848848 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931861868 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0979686368 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966666558 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0986869998 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978322888 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0934111188 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0979266268 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0979268568 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988861868 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988688878 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969886988 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0965112288 51,500,000
61.800.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0983935678 51,800,000
62.160.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989106688 51,930,000
62.320.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978009888 51,940,000
62.330.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972115888 51,940,000
62.330.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973919888 52,000,000
62.400.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969202888 52,000,000
62.400.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0973876888 52,000,000
62.400.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0934778778 52,000,000
62.400.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932456678 52,000,000
62.400.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935296888 52,250,000
62.700.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0979303888 52,250,000
62.700.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981183888 52,500,000
63.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989188668 52,500,000
63.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0902389888 52,500,000
63.000.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0983375378 52,500,000
63.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983378378 52,500,000
63.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0909525678 52,500,000
63.000.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906888858 52,500,000
63.000.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0983443888 52,500,000
63.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961969798 53,000,000
63.600.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0979606888 53,200,000
63.840.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0937506688 53,200,000
63.840.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937516688 53,200,000
63.840.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937526688 53,200,000
63.840.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937926688 53,200,000
63.840.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0989517888 53,200,000
63.840.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969026888 53,200,000
63.840.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0969121888 53,200,000
63.840.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0966988898 53,200,000
63.840.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0944788788 53,200,000
63.840.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0964186888 53,230,000
63.880.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0972119888 54,000,000
64.800.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0911884888 54,050,000
64.860.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0967858868 54,050,000
64.860.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0902999898 54,050,000
64.860.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0963323888 54,500,000
65.400.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0979183888 54,500,000
65.400.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975669888 54,720,000
65.660.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0912936888 54,720,000
65.660.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918322888 54,900,000
65.880.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0988158168 54,900,000
65.880.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0918168188 54,900,000
65.880.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0989825678 54,900,000
65.880.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0909916888 54,900,000
65.880.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931899888 55,000,000
66.000.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0913331368 55,000,000
66.000.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0981246868 55,000,000
66.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0909121888 55,000,000
66.000.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0968999368 55,000,000
66.000.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0912789668 55,000,000
66.000.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919123868 55,000,000
66.000.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0988188168 55,000,000
66.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963865888 55,000,000
66.000.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0983212888 55,500,000
66.600.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0916779888 55,700,000
66.840.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0978766668 55,750,000
66.900.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0918883868 55,750,000
66.900.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0908678968 55,750,000
66.900.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0979177888 55,750,000
66.900.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966936688 55,750,000
66.900.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0939889998 55,750,000
66.900.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0981368668 55,750,000
66.900.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968835678 55,750,000
66.900.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0915888828 55,750,000
66.900.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0966136688 55,750,000
66.900.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
0908599888 55,750,000
66.900.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0933365078 56,000,000
67.200.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0966090888 56,000,000
67.200.000
Sim So Dep Evntelecom Đặt Mua
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Mai
  Đặt sim: 01240...56
  Vào lúc: 22:55 27/6/2022

  Huỳnh Văn Khiêm
  Đặt sim: 01245...55
  Vào lúc: 22:52 27/6/2022

  Ngô Chí Khải
  Đặt sim: 09337...20
  Vào lúc: 22:50 27/6/2022

  Huỳnh Văn Quân
  Đặt sim: 01654...78
  Vào lúc: 22:47 27/6/2022

  Nguyễn Đức Sang
  Đặt sim: 09355...62
  Vào lúc: 22:44 27/6/2022

  Nguyễn Văn Bảo
  Đặt sim: 01272...25
  Vào lúc: 22:41 27/6/2022

  Ngô Văn Tuấn
  Đặt sim: 08699...28
  Vào lúc: 22:38 27/6/2022

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 09379...53
  Vào lúc: 22:35 27/6/2022

  Trần Thị Thảo
  Đặt sim: 09892...24
  Vào lúc: 22:31 27/6/2022

  Nguyễn Minh Bách
  Đặt sim: 09196...62
  Vào lúc: 22:28 27/6/2022

  Hoàng Chí Nhân
  Đặt sim: 01236...36
  Vào lúc: 22:25 27/6/2022

  Trần Chí Quỳnh
  Đặt sim: 08815...82
  Vào lúc: 22:23 27/6/2022

  Trần Văn Cường
  Đặt sim: 01280...87
  Vào lúc: 22:20 27/6/2022

  Ngô Đức Thi
  Đặt sim: 01680...11
  Vào lúc: 22:17 27/6/2022

  Lê Văn Thái
  Đặt sim: 01298...73
  Vào lúc: 22:13 27/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.