sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Mobifone, Sim 111 Mobifone, Sim 222 Mobifone, Sim 333 Mobifone, Sim 444 Mobifone, Sim 555 Mobifone, Sim 666 Mobifone, Sim 777 Mobifone, Sim 888 Mobifone, Sim 999 Mobifone,
Sim 0000 Mobifone, Sim 1111 Mobifone, Sim 2222 Mobifone, Sim 3333 Mobifone, Sim 4444 Mobifone, Sim 5555 Mobifone, Sim 6666 Mobifone, Sim 7777 Mobifone, Sim 8888 Mobifone, Sim 9999 Mobifone,
Sim 00000 Mobifone, Sim 11111 Mobifone, Sim 22222 Mobifone, Sim 33333 Mobifone, Sim 44444 Mobifone, Sim 55555 Mobifone, Sim 66666 Mobifone, Sim 77777 Mobifone, Sim 88888 Mobifone, Sim 99999 Mobifone,
Sim 000000 Mobifone, Sim 111111 Mobifone, Sim 222222 Mobifone, Sim 333333 Mobifone, Sim 444444 Mobifone, Sim 555555 Mobifone, Sim 666666 Mobifone, Sim 777777 Mobifone, Sim 888888 Mobifone, Sim 999999 Mobifone,
Sim 6868 Mobifone, Sim 8686 Mobifone, Sim 6688 Mobifone, Sim 8866 Mobifone, Sim 6886 Mobifone, Sim 8668 Mobifone
Sim 7979 Mobifone, Sim 3939 Mobifone, Sim 3838 Mobifone, Sim 7878 Mobifone
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0901994218 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901984508 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901981648 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936043428 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936330348 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937274948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937276948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937526058 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937541918 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937541948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937640548 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937652908 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937680958 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937691758 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937696498 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937710028 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937723908 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937724328 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937759808 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937807458 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937815328 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937971548 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938040148 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938196058 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938221948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938261948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938431198 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938460218 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938547958 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938679018 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902170648 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902649208 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0903265948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0903970448 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904384058 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906034428 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906851648 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932629708 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932771348 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935772908 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0933946148 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936743318 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936850948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936786518 160,000 đ
190.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904105448 160,000 đ
190.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936764008 160,000 đ
190.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936853498 160,000 đ
190.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936667148 160,000 đ
190.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936954098 160,000 đ
190.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937293148 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937019148 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901291458 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0933931758 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934083348 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0939167648 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0939537418 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0939294158 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936742398 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0939733138 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904291028 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901606508 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934769488 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932974208 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932974538 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0907419308 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932973418 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905012108 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905281918 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905161258 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905213638 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905326278 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905380118 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905215098 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905325798 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905371598 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905273198 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905112098 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905038798 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905167398 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905360298 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905106208 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0905203218 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902475178 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906920438 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932005438 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934036278 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937541938 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937764238 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937804478 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938745278 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932413348 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932449198 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932484408 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932497748 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0933591198 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935774548 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935775458 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935776848 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936074408 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936074478 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0937783348 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938082248 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938221848 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938550408 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938664548 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0909135048 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932117248 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0933221348 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0933221528 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0933778508 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Chí Tùng
  Đặt sim: 09756...28
  Vào lúc: 18:55 26/2/2020

  Nguyễn Đức Anh
  Đặt sim: 09033...25
  Vào lúc: 18:52 26/2/2020

  Nguyễn Đức Vương
  Đặt sim: 01622...42
  Vào lúc: 18:49 26/2/2020

  Nguyễn Trung Hoàng
  Đặt sim: 08988...36
  Vào lúc: 18:46 26/2/2020

  Nguyễn Duy Nhật
  Đặt sim: 01247...15
  Vào lúc: 18:44 26/2/2020

  Nguyễn Minh Thái
  Đặt sim: 08971...98
  Vào lúc: 18:41 26/2/2020

  Lê Thị Thy
  Đặt sim: 01664...71
  Vào lúc: 18:38 26/2/2020

  Phan Đức Bảo
  Đặt sim: 09875...50
  Vào lúc: 18:34 26/2/2020

  Nguyễn Văn Thuận
  Đặt sim: 01242...95
  Vào lúc: 18:32 26/2/2020

  Huỳnh Đức Long
  Đặt sim: 01617...62
  Vào lúc: 18:29 26/2/2020

  Ngô Văn Tuấn
  Đặt sim: 01281...59
  Vào lúc: 18:25 26/2/2020

  Hoàng Văn Bách
  Đặt sim: 08662...47
  Vào lúc: 18:22 26/2/2020

  Huỳnh Chí Hiền
  Đặt sim: 01292...80
  Vào lúc: 18:19 26/2/2020

  Nguyễn Đức Khang
  Đặt sim: 01664...53
  Vào lúc: 18:16 26/2/2020

  Nguyễn Văn Ken
  Đặt sim: 01617...34
  Vào lúc: 18:14 26/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.