sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Mobifone, Sim 111 Mobifone, Sim 222 Mobifone, Sim 333 Mobifone, Sim 444 Mobifone, Sim 555 Mobifone, Sim 666 Mobifone, Sim 777 Mobifone, Sim 888 Mobifone, Sim 999 Mobifone,
Sim 0000 Mobifone, Sim 1111 Mobifone, Sim 2222 Mobifone, Sim 3333 Mobifone, Sim 4444 Mobifone, Sim 5555 Mobifone, Sim 6666 Mobifone, Sim 7777 Mobifone, Sim 8888 Mobifone, Sim 9999 Mobifone,
Sim 00000 Mobifone, Sim 11111 Mobifone, Sim 22222 Mobifone, Sim 33333 Mobifone, Sim 44444 Mobifone, Sim 55555 Mobifone, Sim 66666 Mobifone, Sim 77777 Mobifone, Sim 88888 Mobifone, Sim 99999 Mobifone,
Sim 000000 Mobifone, Sim 111111 Mobifone, Sim 222222 Mobifone, Sim 333333 Mobifone, Sim 444444 Mobifone, Sim 555555 Mobifone, Sim 666666 Mobifone, Sim 777777 Mobifone, Sim 888888 Mobifone, Sim 999999 Mobifone,
Sim 6868 Mobifone, Sim 8686 Mobifone, Sim 6688 Mobifone, Sim 8866 Mobifone, Sim 6886 Mobifone, Sim 8668 Mobifone
Sim 7979 Mobifone, Sim 3939 Mobifone, Sim 3838 Mobifone, Sim 7878 Mobifone
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0936743318 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936859728 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936967148 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936850948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0903985708 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906307748 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906309048 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906313048 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906316748 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906319408 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906322148 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906325548 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906325748 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906327548 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906340358 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906341048 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906341548 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906342408 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906342458 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906343658 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906344608 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906347408 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906348758 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906351448 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906351548 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906351948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906352248 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906374908 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906378148 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906610348 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906614308 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906618148 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906618348 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906619948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906622458 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906631948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906636548 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906638408 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906640458 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906643148 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906647358 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906716048 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906717948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906719408 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906719648 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906723248 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906723348 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906724058 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906724108 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906724958 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906726748 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906729448 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906730348 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906731148 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906731248 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906732948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906735548 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906739048 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906740648 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906741148 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906743908 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906745148 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906745448 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906746108 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906746308 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906746648 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906747158 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906748908 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906749658 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906751348 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906752458 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906754508 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906759448 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906813948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906814108 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906840148 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906840558 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906842408 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906842658 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906842758 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906845108 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906845648 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906847548 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906849308 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906851048 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906854358 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906854508 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932197548 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932632208 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932665648 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932671548 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932699248 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932754458 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932766708 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932768108 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0932977458 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934062058 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934099308 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934162908 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934163258 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934199208 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934199348 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934199408 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902300948 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902306548 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902312248 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902314708 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902316248 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902317648 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902319108 150,000 đ
180.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phạm Minh Luân
  Đặt sim: 09832...74
  Vào lúc: 22:56 19/6/2019

  Lê Đức Hiền
  Đặt sim: 09690...61
  Vào lúc: 22:53 19/6/2019

  Lê Chí Hung
  Đặt sim: 01653...73
  Vào lúc: 22:50 19/6/2019

  Hoàng Đức Thuận
  Đặt sim: 08971...40
  Vào lúc: 22:47 19/6/2019

  Nguyễn Thục Thi
  Đặt sim: 01634...86
  Vào lúc: 22:44 19/6/2019

  Ngô Minh Cường
  Đặt sim: 01274...76
  Vào lúc: 22:40 19/6/2019

  Trần Chí Tùng
  Đặt sim: 08680...37
  Vào lúc: 22:37 19/6/2019

  Trần Minh An
  Đặt sim: 01247...24
  Vào lúc: 22:34 19/6/2019

  Phạm Thị Linh
  Đặt sim: 01241...44
  Vào lúc: 22:31 19/6/2019

  Ngô Nhã Hạ
  Đặt sim: 01676...30
  Vào lúc: 22:28 19/6/2019

  Ngô Cát Nhiên
  Đặt sim: 09059...24
  Vào lúc: 22:26 19/6/2019

  Nguyễn Duy Vũ
  Đặt sim: 09392...82
  Vào lúc: 22:22 19/6/2019

  Nguyễn Minh Chiến
  Đặt sim: 09759...88
  Vào lúc: 22:20 19/6/2019

  Phan Văn Dũng
  Đặt sim: 01696...18
  Vào lúc: 22:16 19/6/2019

  Huỳnh Tường Mai
  Đặt sim: 01215...31
  Vào lúc: 22:14 19/6/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.