sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Mobifone, Sim 111 Mobifone, Sim 222 Mobifone, Sim 333 Mobifone, Sim 444 Mobifone, Sim 555 Mobifone, Sim 666 Mobifone, Sim 777 Mobifone, Sim 888 Mobifone, Sim 999 Mobifone,
Sim 0000 Mobifone, Sim 1111 Mobifone, Sim 2222 Mobifone, Sim 3333 Mobifone, Sim 4444 Mobifone, Sim 5555 Mobifone, Sim 6666 Mobifone, Sim 7777 Mobifone, Sim 8888 Mobifone, Sim 9999 Mobifone,
Sim 00000 Mobifone, Sim 11111 Mobifone, Sim 22222 Mobifone, Sim 33333 Mobifone, Sim 44444 Mobifone, Sim 55555 Mobifone, Sim 66666 Mobifone, Sim 77777 Mobifone, Sim 88888 Mobifone, Sim 99999 Mobifone,
Sim 000000 Mobifone, Sim 111111 Mobifone, Sim 222222 Mobifone, Sim 333333 Mobifone, Sim 444444 Mobifone, Sim 555555 Mobifone, Sim 666666 Mobifone, Sim 777777 Mobifone, Sim 888888 Mobifone, Sim 999999 Mobifone,
Sim 6868 Mobifone, Sim 8686 Mobifone, Sim 6688 Mobifone, Sim 8866 Mobifone, Sim 6886 Mobifone, Sim 8668 Mobifone
Sim 7979 Mobifone, Sim 3939 Mobifone, Sim 3838 Mobifone, Sim 7878 Mobifone
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0901576648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901576548 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901576608 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901576538 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936024658 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936034638 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936043078 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936053038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936063158 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936101758 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0903409058 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904642748 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934572478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934581578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934622458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934627298 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934651158 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934681738 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936007278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936760388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901775038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934452978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934454138 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934454738 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936410538 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936091038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904550848 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931733008 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901737448 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906100448 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934300448 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936669398 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902282378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902249378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902245778 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904515378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0903296778 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902213478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906274378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901763378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904655278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904542978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902195318 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0903476158 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906259178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904682478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901791458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901706978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0903406978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904661258 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904536598 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902247378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906273158 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0903271578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906231558 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901724258 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901720398 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906263278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0906205398 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0903245398 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904649158 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904651278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934577258 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936430178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931713598 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936133478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934683178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0902201158 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0904689658 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0931725538 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934574938 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934625298 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936486558 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936389908 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936352378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936337528 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936256978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936341298 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936375638 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934680478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934453138 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936437178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936397478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934656378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936124738 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936425178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934694278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934685178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934673978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936392658 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936435698 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936259038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934660438 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936482798 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936205378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934512878 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934574978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936359538 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936083798 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934465198 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934685378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934531378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936335378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936283378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0936303478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0934692598 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0901168848 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0938991058 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0935548308 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
0933430638 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Mobifone Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Chí Khoa
  Đặt sim: 01658...36
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Huỳnh Văn Tuấn
  Đặt sim: 09076...15
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Huỳnh Chí Kiên
  Đặt sim: 01218...83
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Ngô Minh Đạt
  Đặt sim: 01628...91
  Vào lúc: 22:47 16/10/2021

  Phạm Đức Hoàng
  Đặt sim: 01681...30
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Ngô Duy Hiển
  Đặt sim: 08833...74
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Ngô Chí Hưng
  Đặt sim: 09818...64
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Phạm Văn Huy
  Đặt sim: 01240...85
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Trần Đức Ninh
  Đặt sim: 09118...40
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Trần Minh Sang
  Đặt sim: 01274...70
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Lê Văn Quân
  Đặt sim: 09120...42
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Trần Duy Sơn
  Đặt sim: 01635...70
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Trần Minh Nhân
  Đặt sim: 09334...96
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Văn Khải
  Đặt sim: 09783...44
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Phạm Minh Huy
  Đặt sim: 01690...98
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.