sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vietnamobile, Sim 111 Vietnamobile, Sim 222 Vietnamobile, Sim 333 Vietnamobile, Sim 444 Vietnamobile, Sim 555 Vietnamobile, Sim 666 Vietnamobile, Sim 777 Vietnamobile, Sim 888 Vietnamobile, Sim 999 Vietnamobile,
Sim 0000 Vietnamobile, Sim 1111 Vietnamobile, Sim 2222 Vietnamobile, Sim 3333 Vietnamobile, Sim 4444 Vietnamobile, Sim 5555 Vietnamobile, Sim 6666 Vietnamobile, Sim 7777 Vietnamobile, Sim 8888 Vietnamobile, Sim 9999 Vietnamobile,
Sim 00000 Vietnamobile, Sim 11111 Vietnamobile, Sim 22222 Vietnamobile, Sim 33333 Vietnamobile, Sim 44444 Vietnamobile, Sim 55555 Vietnamobile, Sim 66666 Vietnamobile, Sim 77777 Vietnamobile, Sim 88888 Vietnamobile, Sim 99999 Vietnamobile,
Sim 000000 Vietnamobile, Sim 111111 Vietnamobile, Sim 222222 Vietnamobile, Sim 333333 Vietnamobile, Sim 444444 Vietnamobile, Sim 555555 Vietnamobile, Sim 666666 Vietnamobile, Sim 777777 Vietnamobile, Sim 888888 Vietnamobile, Sim 999999 Vietnamobile,
Sim 6868 Vietnamobile, Sim 8686 Vietnamobile, Sim 6688 Vietnamobile, Sim 8866 Vietnamobile, Sim 6886 Vietnamobile, Sim 8668 Vietnamobile
Sim 7979 Vietnamobile, Sim 3939 Vietnamobile, Sim 3838 Vietnamobile, Sim 7878 Vietnamobile
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0585242378 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0582242378 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0586242378 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0587242378 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562055198 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0568124388 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0563124388 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0569124388 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562124388 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0565018128 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0568018128 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0569018128 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0564018128 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0585057218 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0585058908 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0582048648 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0587048628 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0582048628 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0585378078 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0587378078 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0586378078 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0589378078 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0568116298 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0569116298 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925908058 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925908088 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925908108 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925954758 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0587860178 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0587860188 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0587860198 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0587860208 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0587860218 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0587860228 120,000 đ
140.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924725968 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928673068 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924727068 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924704968 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924702968 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0584426768 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923467088 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925954768 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0587860168 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927150068 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925890068 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923913068 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928245068 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928896068 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928147068 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927457068 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924590168 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928320268 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923590268 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928942268 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926025268 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924582368 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928943368 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928264368 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928940468 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924591468 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926894468 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928941568 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926950768 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928941768 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926251768 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923912768 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923572768 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925603768 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926264768 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926894768 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924165768 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924927768 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926240968 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923590968 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923562968 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928304968 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928174968 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928265968 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926249968 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924709588 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926724068 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926953288 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0583129398 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0583183038 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0583350608 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0583359298 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0583361418 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0583370608 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0583374248 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0583425058 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0583427078 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0566598908 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0566357178 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0564108098 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0589250638 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0587860708 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0586874348 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0586670208 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0586653038 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0585764548 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0583110368 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0583110298 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0586229698 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0589229698 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0583109798 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0583110078 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927326588 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927325388 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929027088 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926187848 250,000 đ
300.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Văn Hải
  Đặt sim: 01299...90
  Vào lúc: 22:55 19/6/2019

  Lê Minh Nhân
  Đặt sim: 01253...18
  Vào lúc: 22:53 19/6/2019

  Huỳnh Thục Nhi
  Đặt sim: 08927...84
  Vào lúc: 22:49 19/6/2019

  Huỳnh Kim Thi
  Đặt sim: 01263...78
  Vào lúc: 22:46 19/6/2019

  Ngô Minh Hiếu
  Đặt sim: 09351...31
  Vào lúc: 22:43 19/6/2019

  Trần Trung Hòa
  Đặt sim: 08890...65
  Vào lúc: 22:41 19/6/2019

  Hoàng Minh Bảo
  Đặt sim: 01691...20
  Vào lúc: 22:37 19/6/2019

  Phan Duy Hoàng
  Đặt sim: 09061...98
  Vào lúc: 22:35 19/6/2019

  Nguyễn Nhã Hoa
  Đặt sim: 01238...74
  Vào lúc: 22:32 19/6/2019

  Lê Thị Thi
  Đặt sim: 09770...32
  Vào lúc: 22:28 19/6/2019

  Nguyễn Minh Bách
  Đặt sim: 09750...99
  Vào lúc: 22:26 19/6/2019

  Nguyễn Văn Nam
  Đặt sim: 08898...41
  Vào lúc: 22:23 19/6/2019

  Hoàng Chí Vũ
  Đặt sim: 08671...23
  Vào lúc: 22:20 19/6/2019

  Nguyễn Diệp Mai
  Đặt sim: 01697...33
  Vào lúc: 22:16 19/6/2019

  Trần Thị Bình
  Đặt sim: 09891...63
  Vào lúc: 22:14 19/6/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.