sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vietnamobile, Sim 111 Vietnamobile, Sim 222 Vietnamobile, Sim 333 Vietnamobile, Sim 444 Vietnamobile, Sim 555 Vietnamobile, Sim 666 Vietnamobile, Sim 777 Vietnamobile, Sim 888 Vietnamobile, Sim 999 Vietnamobile,
Sim 0000 Vietnamobile, Sim 1111 Vietnamobile, Sim 2222 Vietnamobile, Sim 3333 Vietnamobile, Sim 4444 Vietnamobile, Sim 5555 Vietnamobile, Sim 6666 Vietnamobile, Sim 7777 Vietnamobile, Sim 8888 Vietnamobile, Sim 9999 Vietnamobile,
Sim 00000 Vietnamobile, Sim 11111 Vietnamobile, Sim 22222 Vietnamobile, Sim 33333 Vietnamobile, Sim 44444 Vietnamobile, Sim 55555 Vietnamobile, Sim 66666 Vietnamobile, Sim 77777 Vietnamobile, Sim 88888 Vietnamobile, Sim 99999 Vietnamobile,
Sim 000000 Vietnamobile, Sim 111111 Vietnamobile, Sim 222222 Vietnamobile, Sim 333333 Vietnamobile, Sim 444444 Vietnamobile, Sim 555555 Vietnamobile, Sim 666666 Vietnamobile, Sim 777777 Vietnamobile, Sim 888888 Vietnamobile, Sim 999999 Vietnamobile,
Sim 6868 Vietnamobile, Sim 8686 Vietnamobile, Sim 6688 Vietnamobile, Sim 8866 Vietnamobile, Sim 6886 Vietnamobile, Sim 8668 Vietnamobile
Sim 7979 Vietnamobile, Sim 3939 Vietnamobile, Sim 3838 Vietnamobile, Sim 7878 Vietnamobile
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0589979968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923116768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929158388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923965468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923616228 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0584362668 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0922375068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0586391268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0587391268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923900248 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928343578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925408468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925402868 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929834268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924305368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924296768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924289268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924348268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924349168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924348568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924277268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924276968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924273768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924281168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924278968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924264568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924284568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925151068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925147168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921289268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921370368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929732968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929732768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929732068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929732268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929732168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925383068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925376168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925376368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925325268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925326068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925399768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0922649568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0922648568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925350368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925003568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925337868 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925398068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0922649368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921376768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0584345768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0584345368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0584345568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0584345468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929733468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929733068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929733768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929733268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929732668 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929732568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929276968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0922648268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929732368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0582151188 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925962958 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925596238 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926903858 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925966398 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928389698 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926989788 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925058988 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925202578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928163828 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925836238 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925622058 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925247078 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925731858 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923976188 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923946188 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923945188 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923765188 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923343288 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923674288 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923758288 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923644288 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923597288 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923631288 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923658078 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923899278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562040518 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562030518 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562020518 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562020418 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562030418 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562031098 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562040798 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562040318 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562040308 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562020318 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562040618 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562040918 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562020718 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562030718 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562040718 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562040908 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562041008 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562031008 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562041108 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562031108 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562021108 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Kiều Thơ
  Đặt sim: 01659...75
  Vào lúc: 22:55 16/10/2021

  Phạm Chí Nam
  Đặt sim: 09690...26
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 01684...40
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Lê Văn Thi
  Đặt sim: 09080...49
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Huỳnh Tường Hồng
  Đặt sim: 01639...82
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Nguyễn Đức Khang
  Đặt sim: 09646...76
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Ngô Đức Anh
  Đặt sim: 08840...87
  Vào lúc: 22:37 16/10/2021

  Nguyễn Đức Vinh
  Đặt sim: 01667...59
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Ngô Trung Khiêm
  Đặt sim: 01247...44
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Huỳnh Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...50
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Ngô Minh Anh
  Đặt sim: 09351...30
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Ngô Nhã Ngọc
  Đặt sim: 01623...67
  Vào lúc: 22:22 16/10/2021

  Nguyễn Chí Hoàng
  Đặt sim: 01697...47
  Vào lúc: 22:19 16/10/2021

  Phan Văn Nguyên
  Đặt sim: 01281...93
  Vào lúc: 22:16 16/10/2021

  Ngô Trung Sơn
  Đặt sim: 01278...21
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.