sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vietnamobile, Sim 111 Vietnamobile, Sim 222 Vietnamobile, Sim 333 Vietnamobile, Sim 444 Vietnamobile, Sim 555 Vietnamobile, Sim 666 Vietnamobile, Sim 777 Vietnamobile, Sim 888 Vietnamobile, Sim 999 Vietnamobile,
Sim 0000 Vietnamobile, Sim 1111 Vietnamobile, Sim 2222 Vietnamobile, Sim 3333 Vietnamobile, Sim 4444 Vietnamobile, Sim 5555 Vietnamobile, Sim 6666 Vietnamobile, Sim 7777 Vietnamobile, Sim 8888 Vietnamobile, Sim 9999 Vietnamobile,
Sim 00000 Vietnamobile, Sim 11111 Vietnamobile, Sim 22222 Vietnamobile, Sim 33333 Vietnamobile, Sim 44444 Vietnamobile, Sim 55555 Vietnamobile, Sim 66666 Vietnamobile, Sim 77777 Vietnamobile, Sim 88888 Vietnamobile, Sim 99999 Vietnamobile,
Sim 000000 Vietnamobile, Sim 111111 Vietnamobile, Sim 222222 Vietnamobile, Sim 333333 Vietnamobile, Sim 444444 Vietnamobile, Sim 555555 Vietnamobile, Sim 666666 Vietnamobile, Sim 777777 Vietnamobile, Sim 888888 Vietnamobile, Sim 999999 Vietnamobile,
Sim 6868 Vietnamobile, Sim 8686 Vietnamobile, Sim 6688 Vietnamobile, Sim 8866 Vietnamobile, Sim 6886 Vietnamobile, Sim 8668 Vietnamobile
Sim 7979 Vietnamobile, Sim 3939 Vietnamobile, Sim 3838 Vietnamobile, Sim 7878 Vietnamobile
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0587646498 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094588 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094598 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094608 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094618 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094628 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094708 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094718 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094748 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094758 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094778 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094808 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094828 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094868 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923094908 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0589460168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925784338 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923692068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923691578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923691698 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562686578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925844638 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921973478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921018488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921018388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923772818 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925417338 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927109068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925751948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925751828 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0563470478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927779848 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925722858 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927416878 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927422838 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929509998 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928889198 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921448648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923691948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0584209268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921018478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0922833358 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923951288 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923951568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923953368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921915368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921935168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921946468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921914968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921946368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921945988 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921946068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921915168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921946388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921914588 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921915188 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921915288 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921916068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921946088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921945788 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921915088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921914988 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921915388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923204388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923951588 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923213588 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923241588 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923428288 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923447568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923325188 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923218998 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0922216898 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924712328 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0589154158 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0588210768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0584962018 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0584962008 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923823558 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928473448 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925781068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0922496368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927981268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927824168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927807468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927803068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927798068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927784568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927784168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927783768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927754968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927473268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927472068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927471568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927471068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927458068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927412768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927411068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927410368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927408968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927408168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927407568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927405768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927393468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927387468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927387268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927387168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927385768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927384368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Kim Nguyệt
  Đặt sim: 01247...32
  Vào lúc: 11:56 10/8/2020

  Lê Kiều Thy
  Đặt sim: 08927...99
  Vào lúc: 11:53 10/8/2020

  Phạm Duy Dũng
  Đặt sim: 01621...64
  Vào lúc: 11:49 10/8/2020

  Ngô Nhã Nguyệt
  Đặt sim: 01279...66
  Vào lúc: 11:47 10/8/2020

  Lê Tường Mai
  Đặt sim: 01614...41
  Vào lúc: 11:44 10/8/2020

  Phan Văn Lực
  Đặt sim: 01229...76
  Vào lúc: 11:41 10/8/2020

  Trần Chí Khoa
  Đặt sim: 09326...37
  Vào lúc: 11:37 10/8/2020

  Trần Duy Ken
  Đặt sim: 09040...86
  Vào lúc: 11:35 10/8/2020

  Huỳnh Văn Huy
  Đặt sim: 01619...84
  Vào lúc: 11:32 10/8/2020

  Phạm Duy Khương
  Đặt sim: 01266...76
  Vào lúc: 11:28 10/8/2020

  Nguyễn Tường Bình
  Đặt sim: 01285...19
  Vào lúc: 11:25 10/8/2020

  Ngô Phương Hồng
  Đặt sim: 01619...68
  Vào lúc: 11:22 10/8/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 09853...69
  Vào lúc: 11:19 10/8/2020

  Trần Văn Dương
  Đặt sim: 01282...65
  Vào lúc: 11:16 10/8/2020

  Trần Duy Bảo
  Đặt sim: 08863...66
  Vào lúc: 11:14 10/8/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.