sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Viettel, Sim 111 Viettel, Sim 222 Viettel, Sim 333 Viettel, Sim 444 Viettel, Sim 555 Viettel, Sim 666 Viettel, Sim 777 Viettel, Sim 888 Viettel, Sim 999 Viettel,
Sim 0000 Viettel, Sim 1111 Viettel, Sim 2222 Viettel, Sim 3333 Viettel, Sim 4444 Viettel, Sim 5555 Viettel, Sim 6666 Viettel, Sim 7777 Viettel, Sim 8888 Viettel, Sim 9999 Viettel,
Sim 00000 Viettel, Sim 11111 Viettel, Sim 22222 Viettel, Sim 33333 Viettel, Sim 44444 Viettel, Sim 55555 Viettel, Sim 66666 Viettel, Sim 77777 Viettel, Sim 88888 Viettel, Sim 99999 Viettel,
Sim 000000 Viettel, Sim 111111 Viettel, Sim 222222 Viettel, Sim 333333 Viettel, Sim 444444 Viettel, Sim 555555 Viettel, Sim 666666 Viettel, Sim 777777 Viettel, Sim 888888 Viettel, Sim 999999 Viettel,
Sim 6868 Viettel, Sim 8686 Viettel, Sim 6688 Viettel, Sim 8866 Viettel, Sim 6886 Viettel, Sim 8668 Viettel
Sim 7979 Viettel, Sim 3939 Viettel, Sim 3838 Viettel, Sim 7878 Viettel
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0989125748 170,000 đ
200.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0986278748 170,000 đ
200.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968015848 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961353408 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961788418 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961969418 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963028508 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963286208 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963476358 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963672048 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964330348 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964925448 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966053208 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966184948 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966708148 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967027758 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969411038 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969514948 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971082548 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971841408 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972103518 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973383148 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973547418 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976590158 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983402948 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0987526058 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964704058 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964375018 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965401048 180,000 đ
220.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967693008 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966403008 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983170448 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965000548 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964457848 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0977793218 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982355458 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962017848 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971236908 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0979190728 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976843618 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989726508 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975870058 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964697128 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969531758 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967403138 190,000 đ
230.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965411348 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963408218 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964115508 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973247318 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973908148 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974187538 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975712248 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981329848 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988476208 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978004508 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971005428 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983009438 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978014428 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969015948 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965017648 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964019148 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961024948 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0977035948 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961040148 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0984041458 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978041548 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974045218 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973046418 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0977046738 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981051428 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964053708 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972058248 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967065718 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0984072758 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971074718 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968074908 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964092908 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961096748 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964097128 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974104508 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969106548 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967134618 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974137108 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974137748 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974138408 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976140438 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976146428 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963146908 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963149618 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967154318 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975154608 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967156548 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974169018 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962170148 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962174628 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965174658 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975176048 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974183528 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975184638 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966195348 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969197548 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965202648 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973202948 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0985204948 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981207148 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974209358 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964215418 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964229648 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981233408 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966237548 200,000 đ
240.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Văn Hải
  Đặt sim: 01299...90
  Vào lúc: 22:55 19/6/2019

  Lê Minh Nhân
  Đặt sim: 01253...18
  Vào lúc: 22:53 19/6/2019

  Huỳnh Thục Nhi
  Đặt sim: 08927...84
  Vào lúc: 22:49 19/6/2019

  Huỳnh Kim Thi
  Đặt sim: 01263...78
  Vào lúc: 22:46 19/6/2019

  Ngô Minh Hiếu
  Đặt sim: 09351...31
  Vào lúc: 22:43 19/6/2019

  Trần Trung Hòa
  Đặt sim: 08890...65
  Vào lúc: 22:41 19/6/2019

  Hoàng Minh Bảo
  Đặt sim: 01691...20
  Vào lúc: 22:37 19/6/2019

  Phan Duy Hoàng
  Đặt sim: 09061...98
  Vào lúc: 22:35 19/6/2019

  Nguyễn Nhã Hoa
  Đặt sim: 01238...74
  Vào lúc: 22:32 19/6/2019

  Lê Thị Thi
  Đặt sim: 09770...32
  Vào lúc: 22:28 19/6/2019

  Nguyễn Minh Bách
  Đặt sim: 09750...99
  Vào lúc: 22:26 19/6/2019

  Nguyễn Văn Nam
  Đặt sim: 08898...41
  Vào lúc: 22:23 19/6/2019

  Hoàng Chí Vũ
  Đặt sim: 08671...23
  Vào lúc: 22:20 19/6/2019

  Nguyễn Diệp Mai
  Đặt sim: 01697...33
  Vào lúc: 22:16 19/6/2019

  Trần Thị Bình
  Đặt sim: 09891...63
  Vào lúc: 22:14 19/6/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.