sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Viettel, Sim 111 Viettel, Sim 222 Viettel, Sim 333 Viettel, Sim 444 Viettel, Sim 555 Viettel, Sim 666 Viettel, Sim 777 Viettel, Sim 888 Viettel, Sim 999 Viettel,
Sim 0000 Viettel, Sim 1111 Viettel, Sim 2222 Viettel, Sim 3333 Viettel, Sim 4444 Viettel, Sim 5555 Viettel, Sim 6666 Viettel, Sim 7777 Viettel, Sim 8888 Viettel, Sim 9999 Viettel,
Sim 00000 Viettel, Sim 11111 Viettel, Sim 22222 Viettel, Sim 33333 Viettel, Sim 44444 Viettel, Sim 55555 Viettel, Sim 66666 Viettel, Sim 77777 Viettel, Sim 88888 Viettel, Sim 99999 Viettel,
Sim 000000 Viettel, Sim 111111 Viettel, Sim 222222 Viettel, Sim 333333 Viettel, Sim 444444 Viettel, Sim 555555 Viettel, Sim 666666 Viettel, Sim 777777 Viettel, Sim 888888 Viettel, Sim 999999 Viettel,
Sim 6868 Viettel, Sim 8686 Viettel, Sim 6688 Viettel, Sim 8866 Viettel, Sim 6886 Viettel, Sim 8668 Viettel
Sim 7979 Viettel, Sim 3939 Viettel, Sim 3838 Viettel, Sim 7878 Viettel
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0971291298 3,000,000 đ
3.600.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962291298 3,600,000 đ
4.320.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968291298 5,000,000 đ
6.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968486888 45,000,000 đ
54.000.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961656648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963744478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981257318 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982237058 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982102318 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981029758 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981015738 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968467038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0984008358 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969431158 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961395278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964203378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965751178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975837908 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0984545708 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971951338 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963311848 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965952818 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961829918 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961135328 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962193598 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962581198 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962651918 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963259358 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966499298 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968342818 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971962938 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973499948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973159098 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975546558 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0979698318 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981504858 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0984930598 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0985720248 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961721478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962584918 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967651498 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967659418 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967680848 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967683448 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967684178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967691748 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967692978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967713948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967839648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967842578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967859308 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967859448 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967874498 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967885478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967895048 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967901778 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967909478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967916948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967955178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967958648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969456958 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969457328 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969459348 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969462598 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969469728 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969477948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969478548 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969489448 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969491728 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969493478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969496248 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969498278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969501878 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969502778 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969567948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969569648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969573478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969574958 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969589728 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969594518 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969671458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969674658 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969677648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969681458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969684778 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969685718 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969699458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969709848 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969728848 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969730278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969745918 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969764578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969764598 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969773478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969793548 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969796548 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969798048 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969800278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969807748 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969827478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969829718 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969834278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969846378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969846978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969847578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969847618 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969847658 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969848708 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969849648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969856408 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Minh Tuân
  Đặt sim: 09199...32
  Vào lúc: 8:55 16/1/2021

  Nguyễn Đức Gia
  Đặt sim: 01612...18
  Vào lúc: 8:52 16/1/2021

  Nguyễn Đức Hậu
  Đặt sim: 08667...67
  Vào lúc: 8:50 16/1/2021

  Ngô Đức Lâm
  Đặt sim: 01624...52
  Vào lúc: 8:46 16/1/2021

  Phạm Đức Việt
  Đặt sim: 01270...54
  Vào lúc: 8:44 16/1/2021

  Hoàng Văn Đăng
  Đặt sim: 01675...50
  Vào lúc: 8:40 16/1/2021

  Nguyễn Minh Quyền
  Đặt sim: 09749...82
  Vào lúc: 8:37 16/1/2021

  Hoàng Minh Nam
  Đặt sim: 01611...36
  Vào lúc: 8:34 16/1/2021

  Phan Minh Nhật
  Đặt sim: 08932...46
  Vào lúc: 8:31 16/1/2021

  Trần Thị Phương
  Đặt sim: 08613...60
  Vào lúc: 8:29 16/1/2021

  Phan Đức Tùng
  Đặt sim: 01217...87
  Vào lúc: 8:26 16/1/2021

  Hoàng Minh Hảo
  Đặt sim: 01648...50
  Vào lúc: 8:22 16/1/2021

  Lê Kiều Ngọc
  Đặt sim: 01660...76
  Vào lúc: 8:20 16/1/2021

  Ngô Minh Khánh
  Đặt sim: 01685...32
  Vào lúc: 8:17 16/1/2021

  Hoàng Cát Nhi
  Đặt sim: 09391...95
  Vào lúc: 8:14 16/1/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.