sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Viettel, Sim 111 Viettel, Sim 222 Viettel, Sim 333 Viettel, Sim 444 Viettel, Sim 555 Viettel, Sim 666 Viettel, Sim 777 Viettel, Sim 888 Viettel, Sim 999 Viettel,
Sim 0000 Viettel, Sim 1111 Viettel, Sim 2222 Viettel, Sim 3333 Viettel, Sim 4444 Viettel, Sim 5555 Viettel, Sim 6666 Viettel, Sim 7777 Viettel, Sim 8888 Viettel, Sim 9999 Viettel,
Sim 00000 Viettel, Sim 11111 Viettel, Sim 22222 Viettel, Sim 33333 Viettel, Sim 44444 Viettel, Sim 55555 Viettel, Sim 66666 Viettel, Sim 77777 Viettel, Sim 88888 Viettel, Sim 99999 Viettel,
Sim 000000 Viettel, Sim 111111 Viettel, Sim 222222 Viettel, Sim 333333 Viettel, Sim 444444 Viettel, Sim 555555 Viettel, Sim 666666 Viettel, Sim 777777 Viettel, Sim 888888 Viettel, Sim 999999 Viettel,
Sim 6868 Viettel, Sim 8686 Viettel, Sim 6688 Viettel, Sim 8866 Viettel, Sim 6886 Viettel, Sim 8668 Viettel
Sim 7979 Viettel, Sim 3939 Viettel, Sim 3838 Viettel, Sim 7878 Viettel
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0869667238 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0862588738 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962161038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975417698 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0985823608 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963808928 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976551918 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0342408558 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0364608558 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0339828008 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0358538008 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0325438778 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0358712788 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0369023088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0345752088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0337867088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0392633088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0348901788 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0382912088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0395926088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0332646088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0393217088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0326362088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0332632088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0372740788 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0346472788 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0349909488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0342372088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0325594788 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0345370788 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0332392768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964836808 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962100028 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964167198 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973787298 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974585738 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964935738 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0366169698 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0359858778 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0366766008 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988412928 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983194808 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964828208 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968775038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0862589528 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0342068088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0326500068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0332856068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0384279068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0368123798 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0335354048 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988634948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963445848 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964044428 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964494048 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974286728 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0343558068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0377403338 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972139148 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0344791858 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961915068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0339835768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0398773468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0865411568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0868745168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0395875168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0397245768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0396637068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0359645968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0359785368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0392754568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0395104368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0372612768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0376219168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0347610768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0396305968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0356905368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0364265968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0328420568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0347035468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0389720468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0362543768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0376293168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0385580368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0372837068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0364387268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0389216568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0385089268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0376129768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0394364268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0356015568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0327015468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0359481168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0328560968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0374325168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0356983068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0374564268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0354172268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0376564368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0346987568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0392183468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0375705468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0362738468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0326570768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0364713568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0347574468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0376235368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0358412168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0358793168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0326816768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Chí Anh
  Đặt sim: 09369...88
  Vào lúc: 19:55 21/10/2020

  Ngô Minh Hoàng
  Đặt sim: 01649...62
  Vào lúc: 19:52 21/10/2020

  Nguyễn Duy Thành
  Đặt sim: 01213...38
  Vào lúc: 19:50 21/10/2020

  Nguyễn Đức Long
  Đặt sim: 09129...83
  Vào lúc: 19:46 21/10/2020

  Trần Thị Linh
  Đặt sim: 08663...62
  Vào lúc: 19:43 21/10/2020

  Ngô Minh Lộc
  Đặt sim: 08638...73
  Vào lúc: 19:41 21/10/2020

  Phạm Minh Thái
  Đặt sim: 09330...84
  Vào lúc: 19:37 21/10/2020

  Phan Văn Nam
  Đặt sim: 01268...33
  Vào lúc: 19:34 21/10/2020

  Trần Văn Khiêm
  Đặt sim: 01671...57
  Vào lúc: 19:32 21/10/2020

  Ngô Tường Nhàn
  Đặt sim: 09748...11
  Vào lúc: 19:29 21/10/2020

  Ngô Văn Khoa
  Đặt sim: 09738...80
  Vào lúc: 19:25 21/10/2020

  Huỳnh Minh Anh
  Đặt sim: 01297...72
  Vào lúc: 19:23 21/10/2020

  Nguyễn Minh Đạt
  Đặt sim: 08683...71
  Vào lúc: 19:20 21/10/2020

  Phạm Duy Huy
  Đặt sim: 01626...32
  Vào lúc: 19:17 21/10/2020

  Nguyễn Tường Ngọc
  Đặt sim: 01642...65
  Vào lúc: 19:14 21/10/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.