sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0888412708 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0943238108 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0943282508 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0834517088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0834572608 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0834579318 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0834590618 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0834592178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0943865388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0822278958 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916311498 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911355348 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0815520468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0818855598 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917760578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0857045268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0822864768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913443798 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919854028 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911903578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919594098 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853015768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0854921468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853389468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0842261468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0859589768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0859404768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0854415768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0854273468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0852064768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0857965468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853475768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0855391568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0854125468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0825641068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853645468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0846435468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0849609468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853340568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0857108468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0857709468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0856473468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0856235768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0855945368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853129468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0842844468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0858656088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0835171488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0845183968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0814590468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0848650768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0826566468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0856453968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0858943968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0856282488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0857948368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0832565468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853174268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0822781568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0857434068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853862568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0812242768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0834122168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853215468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853834968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853648268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919417828 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0858303768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0844554368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0858205468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0856127468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828845268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0819974168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0814748568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0834715568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0842233768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0838942768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0823965268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0847665168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0852827268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0828254068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0827980768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0842440768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0818974168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0856939068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0849824568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0823843968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0825170968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0859699068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0815984768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0825623968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0815070968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0834533968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0829595468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0843550568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0818352968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0853552168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0842597268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0827425968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0827485368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0837804168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0829140068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0826466368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0833324368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0829655768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0842552268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0848505468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0832960468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0856759768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0816849268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng Tàu



Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Chí Anh
  Đặt sim: 09369...88
  Vào lúc: 19:55 21/10/2020

  Ngô Minh Hoàng
  Đặt sim: 01649...62
  Vào lúc: 19:52 21/10/2020

  Nguyễn Duy Thành
  Đặt sim: 01213...38
  Vào lúc: 19:50 21/10/2020

  Nguyễn Đức Long
  Đặt sim: 09129...83
  Vào lúc: 19:46 21/10/2020

  Trần Thị Linh
  Đặt sim: 08663...62
  Vào lúc: 19:43 21/10/2020

  Ngô Minh Lộc
  Đặt sim: 08638...73
  Vào lúc: 19:41 21/10/2020

  Phạm Minh Thái
  Đặt sim: 09330...84
  Vào lúc: 19:37 21/10/2020

  Phan Văn Nam
  Đặt sim: 01268...33
  Vào lúc: 19:34 21/10/2020

  Trần Văn Khiêm
  Đặt sim: 01671...57
  Vào lúc: 19:32 21/10/2020

  Ngô Tường Nhàn
  Đặt sim: 09748...11
  Vào lúc: 19:29 21/10/2020

  Ngô Văn Khoa
  Đặt sim: 09738...80
  Vào lúc: 19:25 21/10/2020

  Huỳnh Minh Anh
  Đặt sim: 01297...72
  Vào lúc: 19:23 21/10/2020

  Nguyễn Minh Đạt
  Đặt sim: 08683...71
  Vào lúc: 19:20 21/10/2020

  Phạm Duy Huy
  Đặt sim: 01626...32
  Vào lúc: 19:17 21/10/2020

  Nguyễn Tường Ngọc
  Đặt sim: 01642...65
  Vào lúc: 19:14 21/10/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.