sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0945291298 1,700,000 đ
2.040.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917998138 1,800,000 đ
2.160.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911291298 2,800,000 đ
3.360.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919291298 3,000,000 đ
3.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0817912368 1,000,000 đ
1.200.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916281648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913795258 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0942899928 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912377748 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918400038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918418858 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918523478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918518848 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0943191958 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918509178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918401238 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918422238 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918449598 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918457958 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918531958 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918523538 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918522928 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918526938 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918528138 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918509638 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918509778 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913723578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918419698 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918420358 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918421218 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918425958 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918426658 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918446978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918456598 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918502458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918531248 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918509238 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918509248 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916530838 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912329578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918448398 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918448528 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912300258 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916232248 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916271648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916827938 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918400578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918406378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918410608 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918408278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918411458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918411348 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918412848 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918420278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918421228 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918425378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918428408 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918451178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918453848 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918453898 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918457808 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918456028 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918456438 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918456508 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918456538 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918457258 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918459228 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918460078 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918460558 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918461128 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918501248 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918502278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918503378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918503438 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918503538 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918507178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918508938 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918500578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918506378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918518978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918522328 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918522978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918523848 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918524778 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918509418 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918509498 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913790458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913790738 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913790848 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913791038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913794028 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913794458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913794928 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913794958 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913795048 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913731278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913730778 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913732378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913732348 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913733258 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913733478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913723278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913751238 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913756708 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916830508 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918401938 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918400298 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918400948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918406038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918407338 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thục Hằng
  Đặt sim: 01229...68
  Vào lúc: 13:56 13/4/2021

  Trần Trung Hoàng
  Đặt sim: 01634...21
  Vào lúc: 13:52 13/4/2021

  Phạm Minh Khoa
  Đặt sim: 01685...78
  Vào lúc: 13:49 13/4/2021

  Nguyễn Diệp Chi
  Đặt sim: 08962...53
  Vào lúc: 13:47 13/4/2021

  Trần Minh Quỳnh
  Đặt sim: 01666...27
  Vào lúc: 13:44 13/4/2021

  Phạm Đức Khoa
  Đặt sim: 01661...63
  Vào lúc: 13:41 13/4/2021

  Phạm Thị Nhi
  Đặt sim: 01250...28
  Vào lúc: 13:37 13/4/2021

  Trần Văn Lộc
  Đặt sim: 08656...48
  Vào lúc: 13:34 13/4/2021

  Phạm Cát Hằng
  Đặt sim: 09111...41
  Vào lúc: 13:32 13/4/2021

  Huỳnh Minh Hoàng
  Đặt sim: 09821...34
  Vào lúc: 13:29 13/4/2021

  Huỳnh Kim Thy
  Đặt sim: 01619...27
  Vào lúc: 13:26 13/4/2021

  Nguyễn Đức Hiền
  Đặt sim: 09693...71
  Vào lúc: 13:22 13/4/2021

  Ngô Nhã Thi
  Đặt sim: 09858...93
  Vào lúc: 13:20 13/4/2021

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 09146...27
  Vào lúc: 13:16 13/4/2021

  Huỳnh Diệp Mai
  Đặt sim: 09638...75
  Vào lúc: 13:13 13/4/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.