sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0945291298 1,700,000 đ
2.040.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917998138 1,800,000 đ
2.160.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911291298 2,800,000 đ
3.360.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919291298 3,000,000 đ
3.600.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0817912368 1,000,000 đ
1.200.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912074308 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912075018 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912076748 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912815048 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912815648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912816178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0946107258 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0949896808 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0945339068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0941829068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0943674068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0943486078 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0941987078 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915469768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912710208 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915821178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0915891748 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0945243908 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0946039718 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0941859208 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0944730948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0942337048 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0945374788 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0942820488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0942401488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0947693488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0943249488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0946591088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0947842488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0946405988 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0942521488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0946034288 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0947374088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0944813288 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916001948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916057298 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0946103088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0946135388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0945248498 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919187758 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914024698 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914025398 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914024588 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0945123708 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0945123958 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912268428 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912369908 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0949901038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0943201038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912664478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0945723998 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913154458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911658598 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0941399948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911483178 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0943894768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0944204768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0946304768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0947929068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0941444278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0947282258 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0942572998 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0947397088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0947828068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0913588038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0911550208 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0942370608 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912504308 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912569728 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912584308 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912597098 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912704328 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912710528 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912714528 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912714538 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912714618 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912715038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912715438 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912715918 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912716038 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912716058 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912716508 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912716528 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912716538 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912720418 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912735458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912736218 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912762548 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912784218 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912790948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912792748 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0912794738 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0914017798 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919677408 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919704338 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0942679638 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0941874378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0941876828 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0919713378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916969308 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916466798 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0916901798 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0917042858 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0947397068 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
0918590508 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vinaphone Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Duy Quyền
  Đặt sim: 08828...87
  Vào lúc: 9:56 16/1/2021

  Nguyễn Minh Đạt
  Đặt sim: 09388...15
  Vào lúc: 9:53 16/1/2021

  Ngô Phương Dương
  Đặt sim: 08870...65
  Vào lúc: 9:50 16/1/2021

  Nguyễn Đức Quốc
  Đặt sim: 08681...38
  Vào lúc: 9:46 16/1/2021

  Phan Văn Bảo
  Đặt sim: 08924...52
  Vào lúc: 9:43 16/1/2021

  Nguyễn Duy Hưng
  Đặt sim: 01213...60
  Vào lúc: 9:40 16/1/2021

  Trần Minh Hậu
  Đặt sim: 01674...70
  Vào lúc: 9:37 16/1/2021

  Nguyễn Văn Tiến
  Đặt sim: 01643...81
  Vào lúc: 9:35 16/1/2021

  Nguyễn Trung Hưng
  Đặt sim: 09677...67
  Vào lúc: 9:31 16/1/2021

  Lê Duy Vinh
  Đặt sim: 09811...23
  Vào lúc: 9:29 16/1/2021

  Trần Duy Phong
  Đặt sim: 01634...15
  Vào lúc: 9:26 16/1/2021

  Nguyễn Đức Tuấn
  Đặt sim: 09310...64
  Vào lúc: 9:23 16/1/2021

  Nguyễn Văn Lâm
  Đặt sim: 09111...36
  Vào lúc: 9:20 16/1/2021

  Ngô Minh Kiên
  Đặt sim: 09371...36
  Vào lúc: 9:16 16/1/2021

  Ngô Đức Vũ
  Đặt sim: 01244...45
  Vào lúc: 9:14 16/1/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.