sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
 Sim số đẹp Sim Số Đẹp » Sim Số tiến
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0932275678 31,200,000
37.440.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0936515678 33,280,000
39.940.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0902975678 33,280,000
39.940.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0938175678 34,500,000
41.400.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0827815678 5,800,000
6.960.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0854605678 5,800,000
6.960.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0829465678 6,700,000
8.040.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0859465678 6,700,000
8.040.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0845055678 7,100,000
8.520.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0855205678 7,600,000
9.120.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0823215678 8,100,000
9.720.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0812565678 11,000,000
13.200.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0823565678 11,000,000
13.200.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0942815678 20,000,000
24.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0943575678 21,000,000
25.200.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0949435678 21,250,000
25.500.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0949275678 22,000,000
26.400.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0942835678 23,000,000
27.600.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0945725678 23,000,000
27.600.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0946715678 23,000,000
27.600.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0949585678 23,750,000
28.500.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0944815678 24,000,000
28.800.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0937295678 24,900,000
29.880.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0901425678 25,000,000
30.000.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0962475678 25,000,000
30.000.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0944315678 25,000,000
30.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0973495678 26,000,000
31.200.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0968375678 26,000,000
31.200.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0961475678 27,000,000
32.400.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0944525678 27,000,000
32.400.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0917415678 27,000,000
32.400.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0949525678 28,000,000
33.600.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0973475678 28,000,000
33.600.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0948875678 28,000,000
33.600.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0938625678 28,080,000
33.700.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0915105678 28,080,000
33.700.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0934185678 29,000,000
34.800.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0983765678 29,000,000
34.800.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0974195678 29,500,000
35.400.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0946995678 30,000,000
36.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0932915678 30,250,000
36.300.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0981605678 31,000,000
37.200.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0971825678 31,500,000
37.800.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0977425678 32,000,000
38.400.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0972065678 32,000,000
38.400.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0906755678 32,000,000
38.400.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0948395678 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0935165678 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0966215678 33,000,000
39.600.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0944795678 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0984165678 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0945795678 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0904375678 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0912765678 35,000,000
42.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0911075678 35,500,000
42.600.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0986305678 35,650,000
42.780.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0963575678 36,000,000
43.200.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0907715678 37,500,000
45.000.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0985395678 37,500,000
45.000.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0965195678 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0969825678 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0938715678 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0907625678 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0936065678 38,000,000
45.600.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0977755678 38,750,000
46.500.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0962955678 38,750,000
46.500.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0975295678 38,750,000
46.500.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0936595678 38,750,000
46.500.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0918255678 39,000,000
46.800.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0983275678 39,000,000
46.800.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0911385678 39,000,000
46.800.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0933065678 39,000,000
46.800.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0916835678 39,000,000
46.800.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0978525678 39,500,000
47.400.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0969835678 40,000,000
48.000.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0989465678 40,000,000
48.000.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0912935678 41,000,000
49.200.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0911265678 42,000,000
50.400.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0919025678 42,500,000
51.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0938815678 42,500,000
51.000.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0917195678 43,000,000
51.600.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0916955678 45,000,000
54.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0985925678 45,000,000
54.000.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0919525678 46,000,000
55.200.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0979815678 47,000,000
56.400.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0901385678 48,000,000
57.600.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0917335678 48,000,000
57.600.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0977705678 48,600,000
58.320.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0966615678 50,000,000
60.000.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0939535678 50,000,000
60.000.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0968165678 50,000,000
60.000.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0983265678 50,000,000
60.000.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0933935678 50,000,000
60.000.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0971005678 50,000,000
60.000.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0949795678 50,400,000
60.480.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0989615678 52,000,000
62.400.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0902035678 55,000,000
66.000.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0902055678 55,000,000
66.000.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0916265678 55,000,000
66.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0918855678 60,000,000
72.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0933895678 62,500,000
75.000.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0945455678 62,500,000
75.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0983935678 63,750,000
76.500.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0946785678 65,000,000
78.000.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0983225678 65,000,000
78.000.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0974455678 65,000,000
78.000.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0909525678 65,000,000
78.000.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0909165678 65,000,000
78.000.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0937115678 67,000,000
80.400.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0977395678 68,000,000
81.600.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Kiều Khanh
  Đặt sim: 01634...39
  Vào lúc: 8:55 3/6/2020

  Trần Đức Nguyên
  Đặt sim: 01629...96
  Vào lúc: 8:53 3/6/2020

  Phạm Đức Nguyên
  Đặt sim: 08687...33
  Vào lúc: 8:50 3/6/2020

  Trần Đức Quyền
  Đặt sim: 08872...43
  Vào lúc: 8:47 3/6/2020

  Trần Duy Toàn
  Đặt sim: 08935...98
  Vào lúc: 8:43 3/6/2020

  Nguyễn Chí Nguyên
  Đặt sim: 08696...23
  Vào lúc: 8:40 3/6/2020

  Hoàng Văn Thắng
  Đặt sim: 09128...66
  Vào lúc: 8:38 3/6/2020

  Trần Thị Chi
  Đặt sim: 01695...68
  Vào lúc: 8:34 3/6/2020

  Nguyễn Thị Thi
  Đặt sim: 08663...15
  Vào lúc: 8:32 3/6/2020

  Huỳnh Kiều Di
  Đặt sim: 08937...47
  Vào lúc: 8:28 3/6/2020

  Nguyễn Đức Khải
  Đặt sim: 09641...43
  Vào lúc: 8:25 3/6/2020

  Ngô Chí Quyền
  Đặt sim: 01236...71
  Vào lúc: 8:23 3/6/2020

  Hoàng Chí Anh
  Đặt sim: 08613...92
  Vào lúc: 8:20 3/6/2020

  Trần Tường Linh
  Đặt sim: 01249...32
  Vào lúc: 8:17 3/6/2020

  Nguyễn Văn Hưng
  Đặt sim: 01226...54
  Vào lúc: 8:14 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.