sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vinaphone, Sim 111 Vinaphone, Sim 222 Vinaphone, Sim 333 Vinaphone, Sim 444 Vinaphone, Sim 555 Vinaphone, Sim 666 Vinaphone, Sim 777 Vinaphone, Sim 888 Vinaphone, Sim 999 Vinaphone,
Sim 0000 Vinaphone, Sim 1111 Vinaphone, Sim 2222 Vinaphone, Sim 3333 Vinaphone, Sim 4444 Vinaphone, Sim 5555 Vinaphone, Sim 6666 Vinaphone, Sim 7777 Vinaphone, Sim 8888 Vinaphone, Sim 9999 Vinaphone,
Sim 00000 Vinaphone, Sim 11111 Vinaphone, Sim 22222 Vinaphone, Sim 33333 Vinaphone, Sim 44444 Vinaphone, Sim 55555 Vinaphone, Sim 66666 Vinaphone, Sim 77777 Vinaphone, Sim 88888 Vinaphone, Sim 99999 Vinaphone,
Sim 000000 Vinaphone, Sim 111111 Vinaphone, Sim 222222 Vinaphone, Sim 333333 Vinaphone, Sim 444444 Vinaphone, Sim 555555 Vinaphone, Sim 666666 Vinaphone, Sim 777777 Vinaphone, Sim 888888 Vinaphone, Sim 999999 Vinaphone,
Sim 6868 Vinaphone, Sim 8686 Vinaphone, Sim 6688 Vinaphone, Sim 8866 Vinaphone, Sim 6886 Vinaphone, Sim 8668 Vinaphone
Sim 7979 Vinaphone, Sim 3939 Vinaphone, Sim 3838 Vinaphone, Sim 7878 Vinaphone
 Sim số đẹp Sim Số Đẹp » Sim Tứ Quý
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0985498888 155,380,000
186.460.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0949108888 164,470,000
197.360.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0962708888 164,470,000
197.360.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0932498888 165,300,000
198.360.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0949748888 168,610,000
202.330.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0917428888 169,430,000
203.320.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0941908888 170,260,000
204.310.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0949428888 171,090,000
205.310.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0905418888 178,690,000
214.430.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0978348888 181,830,000
218.200.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0964438888 181,830,000
218.200.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0964508888 181,830,000
218.200.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0935278888 184,930,000
221.920.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0949378888 190,090,000
228.110.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0964938888 190,090,000
228.110.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0964958888 190,090,000
228.110.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0975108888 190,090,000
228.110.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0971418888 197,100,000
236.520.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0937548888 197,530,000
237.040.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0969428888 197,530,000
237.040.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0973248888 199,390,000
239.270.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0974018888 202,490,000
242.990.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0977548888 205,590,000
246.710.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0937728888 206,620,000
247.940.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0964098888 206,620,000
247.940.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0915318888 206,620,000
247.940.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0906458888 206,620,000
247.940.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0947118888 206,620,000
247.940.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0948698888 214,890,000
257.870.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0917038888 214,890,000
257.870.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0944048888 214,970,000
257.960.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0964218888 227,290,000
272.750.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0967158888 227,290,000
272.750.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0939518888 227,290,000
272.750.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0907348888 231,420,000
277.700.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0936178888 231,420,000
277.700.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0962478888 231,420,000
277.700.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0975508888 231,420,000
277.700.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0938078888 235,550,000
282.660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0938718888 235,550,000
282.660.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0976248888 238,030,000
285.640.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0904418888 238,690,000
286.430.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0942068888 239,680,000
287.620.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0976908888 242,780,000
291.340.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0985438888 242,780,000
291.340.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0976508888 242,780,000
291.340.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0967138888 246,300,000
295.560.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0901438888 247,120,000
296.540.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0963258888 247,120,000
296.540.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0985728888 247,120,000
296.540.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0969108888 247,950,000
297.540.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0971638888 254,730,000
305.680.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0937358888 256,210,000
307.450.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0962448888 256,210,000
307.450.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0983208888 256,630,000
307.960.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0968208888 263,450,000
316.140.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0914438888 264,480,000
317.380.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0938068888 265,180,000
318.220.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0947838888 265,800,000
318.960.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0902708888 268,610,000
322.330.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0907598888 272,740,000
327.290.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0935298888 273,780,000
328.540.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0933598888 276,880,000
332.260.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0964898888 278,940,000
334.730.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0969878888 284,190,000
341.030.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0931618888 289,270,000
347.120.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0905278888 289,270,000
347.120.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0964338888 289,270,000
347.120.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0947498888 289,270,000
347.120.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0987708888 289,270,000
347.120.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0975528888 293,410,000
352.090.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0902678888 293,410,000
352.090.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0917938888 297,540,000
357.050.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0937368888 297,540,000
357.050.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0977378888 299,610,000
359.530.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0977578888 304,150,000
364.980.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0932918888 304,770,000
365.720.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0975598888 304,770,000
365.720.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0919518888 304,770,000
365.720.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0969178888 309,940,000
371.930.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0911158888 309,940,000
371.930.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0984268888 314,070,000
376.880.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0944868888 321,510,000
385.810.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0972758888 322,330,000
386.800.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0982958888 322,330,000
386.800.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0989218888 322,330,000
386.800.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0918608888 324,810,000
389.770.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0972278888 329,770,000
395.720.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0966758888 330,600,000
396.720.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0968038888 335,560,000
402.670.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0976118888 340,520,000
408.620.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0918848888 340,930,000
409.120.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0933918888 347,130,000
416.560.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0933818888 347,130,000
416.560.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0977448888 357,050,000
428.460.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0939198888 361,590,000
433.910.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0911008888 361,590,000
433.910.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0971868888 364,980,000
437.980.000
Sim So Dep ViettelĐặt Mua
0913958888 370,600,000
444.720.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0913398888 371,920,000
446.300.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0909768888 371,920,000
446.300.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0941368888 371,920,000
446.300.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0962348888 371,920,000
446.300.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0931998888 371,920,000
446.300.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0902168888 371,920,000
446.300.000
Sim So Dep MobifoneĐặt Mua
0965698888 371,920,000
446.300.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0911828888 371,920,000
446.300.000
Sim So Dep VinaphoneĐặt Mua
0969938888 376,880,000
452.260.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0968298888 380,190,000
456.230.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
0966298888 380,190,000
456.230.000
Sim So Dep EvntelecomĐặt Mua
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Chí Nguyên
  Đặt sim: 09095...17
  Vào lúc: 13:56 16/10/2019

  Trần Văn Ninh
  Đặt sim: 01635...54
  Vào lúc: 13:53 16/10/2019

  Phạm Văn Tân
  Đặt sim: 01224...49
  Vào lúc: 13:49 16/10/2019

  Phan Cát Thảo
  Đặt sim: 08947...74
  Vào lúc: 13:46 16/10/2019

  Ngô Phương Chi
  Đặt sim: 01625...73
  Vào lúc: 13:44 16/10/2019

  Lê Văn Toàn
  Đặt sim: 09722...88
  Vào lúc: 13:41 16/10/2019

  Lê Minh Kiên
  Đặt sim: 08859...12
  Vào lúc: 13:38 16/10/2019

  Hoàng Đức Anh
  Đặt sim: 08827...58
  Vào lúc: 13:35 16/10/2019

  Phạm Chí Sang
  Đặt sim: 01696...81
  Vào lúc: 13:31 16/10/2019

  Nguyễn Đức Quốc
  Đặt sim: 09156...27
  Vào lúc: 13:28 16/10/2019

  Phạm Đức Khải
  Đặt sim: 01222...16
  Vào lúc: 13:25 16/10/2019

  Trần Ngọc Thơ
  Đặt sim: 01620...68
  Vào lúc: 13:22 16/10/2019

  Nguyễn Duy Khương
  Đặt sim: 09784...81
  Vào lúc: 13:20 16/10/2019

  Trần Đức Tuấn
  Đặt sim: 01659...60
  Vào lúc: 13:16 16/10/2019

  Ngô Văn Tuấn
  Đặt sim: 01661...27
  Vào lúc: 13:13 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.